JAKIEŚ NEGATYWNE ZJAWISKO, COŚ, CO JEST RÓWNIE SZKODLIWE I NISZCZĄCE, JAK POWAŻNA CHOROBA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAK to:

jakieś negatywne zjawisko, coś, co jest równie szkodliwe i niszczące, jak poważna choroba (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAK

RAK to:

nowotwór złośliwy (zazwyczaj powiemy tak o chorobie wywodzącej się z tkanki nabłonkowej) (na 3 lit.)RAK to:

skorupiak z rzędu dziesięcionogów (na 3 lit.)RAK to:

jeden ze znaków zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

osoba spod znaku Raka (na 3 lit.)RAK to:

wada drewna, polegająca na zniekształceniu pnia, najczęściej w postaci charakterystycznych zgrubień, narośli, rzadziej w postaci ubytków (na 3 lit.)RAK to:

ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.)RAK to:

wyspecjalizowany przyrząd wiertniczy (na 3 lit.)RAK to:

w muzyce: element kanonu polegający na powtórzeniu melodii (jeden głos wykonywany jest od przodu, drugi od tyłu) (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór, również znak Zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 3 lit.)RAK to:

polski pistolet maszynowy, kaliber 9mm (na 3 lit.)RAK to:

słodkowodny skorupiak o jednej parze odnóży (na 3 lit.)RAK to:

w wiertnictwie: narzędzie do chwytania rur okładzinowych pozostałych w otworze wiertniczym (na 3 lit.)RAK to:

skorupiak w zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

wśród znaków zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

przed Lwem, w zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

'zwrotnikowy' znak zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

szczypiący skorupiak (na 3 lit.)RAK to:

czasem chodzi tyłem (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIEŚ NEGATYWNE ZJAWISKO, COŚ, CO JEST RÓWNIE SZKODLIWE I NISZCZĄCE, JAK POWAŻNA CHOROBA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.579

KREWETKA NAKRAPIANA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PĘTLA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KONIEC, HACZEK, ZBIORNIK, OSTROGONY, NIEPORZĄDNOŚĆ, NOŚNIK DANYCH, SAURON, ZMOWA, ROJALISTA, PION, NIENORMATYWNOŚĆ, MARCÓWKA, ARCYDZIELNOŚĆ, SYNKLINA FAŁSZYWA, TANCERZ, MELODRAMAT, METYCYLINA, KONSENSUALNOŚĆ, GRUBOŚĆ, KWIATUSZEK, AFRYKAŃSKI, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, MIEJSCE, KOTLINA KŁODZKA, LODOWIEC HIMALAJSKI, GORYL NIZINNY, AMUR, PRZEMYŚLNOŚĆ, CHRZEST, PIERWSZOŚĆ, PTOZA WRODZONA, BEZRADNOŚĆ, ODMIENNOŚĆ, ZAPŁATA, PROTAGONISTA, MELODIA PRZYSZŁOŚCI, SPORT KWALIFIKOWANY, MROK, JON KARBONIOWY, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, ŁAPY, DOMINANTA, NOWY, DECYZJA OPTYMALNA, POLIMORFIZM, MASOŃSKOŚĆ, TWARDA SPACJA, NIEGUSTOWNOŚĆ, FLUORESCENCJA, PODSTACJA TRAKCYJNA, SZTUKA KONCEPTUALNA, HEREZJA, KOMUNAŁKA, SYMPTOMAT, REKOMENDACJA, MUR PRUSKI, SKŁADNIK POKARMOWY, SZCZEPICIEL, KROK NAPRZÓD, ŚLĄSKOŚĆ, ROZTWÓR WZORCOWY, POMNIK, FENOLAN, MAKABRYCZNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ASNYKOWIEC, PUSTY DŹWIĘK, ZARZĄDZENIE, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SŁONOROŚLE, JASNOTA GAJOWIEC, WYMIENIACZ, UT, OUTLIER, FUZJA, POCIĄG EKSPRESOWY, RODZIMOŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, AUTONOMIA, FRAZA, UKŁAD JEZDNY, ŚMIECISKO, WAZONKOWCE, PROSZEK DO PIECZENIA, BAKTERIE METANOGENNE, DOMNIEMANIE, OTRĘT, WIECZNA ZMARZLINA, CHOROBA SEITELBERGERA, STOPA, WSZECHMOC, WÓZ KEMPINGOWY, ZIELONE, ABSURDALNOŚĆ, GEN HIPOSTATYCZNY, PIKTOGRAM, ŁACIŃSKOŚĆ, AMBITNOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, EKSPANSYWNOŚĆ, MISIEK, AVIZO, DIODKA, BABESZJOZA PSÓW, BULWA PĘDOWA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, PĘPEK, ANDROID, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, KANGUR OLBRZYMI, METAMORFIZACJA, CIOS, BIAŁORUTENISTYKA, KOLOKATOR, NALEWKA, ULEGŁOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, PASKUDA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, MINÓG UKRAIŃSKI, LAMNOWATE, ZESTAWIK, NIEZALEŻNOŚĆ, PRODUCENTKA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, KLUCZ UNIWERSALNY, OPIEKUŃCZOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, IBIZA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ŚWIECA, SUCHAR, KRET EUROPEJSKI, NASKÓREK, ZABYTEK, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, BŁAHOSTKA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, WIDNOŚĆ, RACHUNEK LAMBDA, KOŁYSANIE, PIERWSZA JASKÓŁKA, BARANEK, SOKOLE OKO, APLIKACJA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, AUTOPARODIA, KOMERCHA, KURSISTA, PRZESZKADZAJKA, WIDŁOZĄB LEŚNY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, CYKL GOSPODARCZY, WREDOTA, MALARSTWO TABLICOWE, ODBÓJ, PERILLA ZWYCZAJNA, MANUFAKTURA, SZWEDZKOŚĆ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, PRZAŚNOŚĆ, MAŁOŚĆ, KONDYCJONALIZM, POZYTON, RODZICIELSKIE PIĘTNO GENOMOWE, TRANSKRYPCJA, SZOPA, BALAST, PRZEWÓD SĄDOWY, CZUPURNOŚĆ, NAIWNOŚĆ, LUPINOZA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, CYPRYSIK GROSZKOWY, KOŃ NA PATYKU, PLAMICA, PAMIĄTKA, BIUROKRACJA, PEWNOŚĆ, OKO, DOMEK, ODJAZD, KMIOT, ZAKŁADKA, IKAROWE SKRZYDŁA, WAMPIR, MARGINALNOŚĆ, OLTP, THRILLER, FOLGA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, ROZRÓBA, WARSTWA JASNA, PUNKT OKOSTNOWY, WOSKOWATOŚĆ, UDERZENIE, GOLKIPERKA, JASKRA, ANAL, CHOROBA BAWEŁNIANA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, STROIK, FIRMA KRZAK, PAKA, METRYKA, NIECHLUBNOŚĆ, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, PACHOŁEK, ELEKTRON DODATNI, OSIEMDZIESIĄTKA, PETARDA, GMT, FILTR CZEBYSZEWA, ILJIN, KOMPENSATOR, MAH JONG, GROŹBA, OKTAEDRYT, ŁYSIENIE POSPOLITE, CZOŁO, ROZRZUTKOWATE, BIOSYNTEZA BIAŁKA, GŁUPKOWATOŚĆ, LEŻNIK, WALOR, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, TOTEM, CHOROBA DARIERA, ZAKĄTEK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ŁYSA PAŁA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, OKNO KROSNOWE, MAKAK MAGOT, KRETYŃSTWO, AEROZOL, RYNEK KAPITAŁOWY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, ASTRONOMICZNA LICZBA, JĘZYK PORTUGALSKI, POCIĄGNIĘCIE, PIRYDOKSAMINA, NAPOMNIENIE, CIRROCUMULUS, GLORIA, LIROGON SKROMNY, CZERNIAWKA SPADZIOWA, FRAMUGA, CZEREMCHA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, POPRZECZKA, OPRAWKA, NADNATURALNOŚĆ, HIPNAGOGIA, POCZUCIE WINY, WRZÓD MIĘKKI, ŚMIESZKA, SURFAKTANT, NIELITOŚCIWOŚĆ, EKSTRAKT RZECZYWISTY, MAŁOŚĆ, WYBITNOŚĆ, GRUPA ALGEBRAICZNA, PASEK, PLUS UJEMNY, KOSTKA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, WANIENKA, TWIERDZENIE SINUSÓW, POWÓD, EKSPRES KOLBOWY, 2-AMINOETANOL, KREDYT RATALNY, AUTENTYCZNOŚĆ, ZAPROSZENIE, BROŃ WODOROWA, FAKTYCZNOŚĆ, AGROFIZYKA, WOREK, SYNONIMICZNOŚĆ, ZASMARKANIEC, TOŻSAMOŚĆ, MIRAŻ, CHŁOPEK-ROZTROPEK, CZYN SPOŁECZNY, PODTRZYMKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, TŁUSTY KĄSEK, CHOROBA PFEIFFERA, ?SZACHOWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIEŚ NEGATYWNE ZJAWISKO, COŚ, CO JEST RÓWNIE SZKODLIWE I NISZCZĄCE, JAK POWAŻNA CHOROBA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIEŚ NEGATYWNE ZJAWISKO, COŚ, CO JEST RÓWNIE SZKODLIWE I NISZCZĄCE, JAK POWAŻNA CHOROBA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAK jakieś negatywne zjawisko, coś, co jest równie szkodliwe i niszczące, jak poważna choroba (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAK
jakieś negatywne zjawisko, coś, co jest równie szkodliwe i niszczące, jak poważna choroba (na 3 lit.).

Oprócz JAKIEŚ NEGATYWNE ZJAWISKO, COŚ, CO JEST RÓWNIE SZKODLIWE I NISZCZĄCE, JAK POWAŻNA CHOROBA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - JAKIEŚ NEGATYWNE ZJAWISKO, COŚ, CO JEST RÓWNIE SZKODLIWE I NISZCZĄCE, JAK POWAŻNA CHOROBA. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x