TO, ŻE COŚ JEST NIEDEFINIOWALNE, CECHA TEGO, CZEGO NIE MOŻNA ZDEFINIOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDEFINIOWALNOŚĆ to:

to, że coś jest niedefiniowalne, cecha tego, czego nie można zdefiniować (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST NIEDEFINIOWALNE, CECHA TEGO, CZEGO NIE MOŻNA ZDEFINIOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.232

DZIECINNA ZABAWKA, LINIA ŚNIEGU, WYRZUTY SUMIENIA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PATETYCZNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, SYSTEM POZYCYJNY, BEZBOLESNOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, PŁAZY OGONIASTE, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, BRYLASTOŚĆ, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, PION, KOMIN, JAZDA, SKLEPIENIE BECZKOWE, LORA, ADRES KORESPONDENCYJNY, DEBILNOŚĆ, TRANSAKCJA SPOT, ATYPOWOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ATONALNOŚĆ, CHŁYST, INDYWIDUALIZM, FUNKCJONALIZM, PRZYDAŚ, TWARDY OŁÓWEK, NARZECZONY, MEDIALNOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, URZĄD, ŻARŁOCTWO, CYGAN, NIECNOŚĆ, REDEMPTOR, BARSZCZ BIAŁY, WYGIĘCIE, PEŁNOŚĆ, RYNEK KONKURENCYJNY, SEZAMEK, ŁACIŃSKOŚĆ, EKSPERTKA, DWA OGNIE, NIECIEKAWOŚĆ, AMBITNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, POWIEŚĆ MILICYJNA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, CHAŁUPNICA, SINOLOGIA, DURNOWATOŚĆ, WSTRZYMANIE, MIECZOGONY, GWIAZDKA, WYSPIARSKOŚĆ, BIERNY ZAWODOWO, MIĘSISTOŚĆ, EUDAJMONIZM, ROKPOL, KOSZULA DEJANIRY, PLAMA, OBIEKT, TURANOWIE, MAMICIEL, WYŚCIG, LASONOGI, SZEREG HARMONICZNY, DZIUPLA, WAGA, WICEADMIRAŁ, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, WALEC PARABOLICZNY, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, WYGRA, JESIOTR BIAŁY, WARCHOŁ, NASADA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, POCISK NIEPENETRACYJNY, ROMBOEDR, KOT, RÓWNOWAGA STACJONARNA, ASTRALNOŚĆ, TRYB ROZKAZUJĄCY, PERWERSYJNOŚĆ, VALYRIA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ZUPA, WOJSKOWY, ZŁO, FACHOWIEC, ZAMEK NA LODZIE, UNDEAD, NIESPOKOJNOŚĆ, OTOCZENIE, KWIATECZEK, ORDYNARNOŚĆ, GRACJALISTA, ŚMIEĆ, PILAR, PIES OGRODNIKA, SPOT REKLAMOWY, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ROZKAŹNIK, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SPLOT, SŁONOROŚLE, DYSKURSYWNOŚĆ, MAPA GEOLOGICZNA, BANKOWÓZ, CZARNA OWCA, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, CHWOŚCIK BURAKOWY, CYGAŃSTWO, FABRYKATOR, DZWONECZNIK WONNY, PALUSZEK, PRODUKTYWNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, CZUJKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, ŚLUZICOWATE, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, PŁACA ZASADNICZA, WPŁATA, TAKTYKA, ZNICZ, OKRĘŻNOŚĆ, CYNA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, WARTOŚĆ KATASTRALNA, POTULNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, RECYTATYW, NIEPORZĄDNOŚĆ, ABNEGAT, SUCHAREK, ZIEMIA ODNIESIENIA, MIASTOWOŚĆ, CIAŁO STAŁE, ZAOKRĄGLENIE, SPOKOJNOŚĆ, DYSTANS, ATU, KMIEĆ, HONOR, ENKODER PRZYROSTOWY, BYŁY, TYGRYSIE OKO, MISTYCZNOŚĆ, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, APROBACJA, RYNKOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWA, WIEK, JĘZYKI TURAŃSKIE, ASYSTA, CIĘŻKOŚĆ, NAPASTNICZKA, WIMBLEDON, LAKOLIT, WŁÓKNO, RETENCJA, ODZIERCA, SUPERWAJZOR, SUPERRAKIETA, POKREWIEŃSTWO, RAMIĘ, CHIŃSZCZYZNA, RĘBNIA ZUPEŁNA, KIKUTNICE, KIEROWALNOŚĆ, KOMPETENCJA, DOSTĘP WARUNKOWY, OŚWIECICIEL, SŁODKA IDIOTKA, PRAWICZEK, GOOGLE, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, POMPA TŁOKOWA, METAL, PIENIĄDZ TOWAROWY, DRZEWO, MUSZTARDA, POWIDŁA, PORTATYL, BIURO, SENSACJA, ŻART, TAUTOCHRONA, MANUFAKTURA, PROFITENT, POKÓJ, PODOBNOŚĆ, BUKŁAK, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, PEWNIK, SARKOIDOZA, PIESEK PRERIOWY, MIKROFON CEWKOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PRZYCZÓŁEK, NOMINALNOŚĆ, KOSZT NIEZGODNOŚCI, ŚLEPY TOR, TRÓJKA, ROPNIAK, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, ODCHYLENIEC, IDIOTYCZNOŚĆ, DZIESIĘCIONOGI, BUJOWISKO, OWCA JACOBA, BANTENG, WYZYSK, ANONEK, SUPERPOZYTYW, FATALIZM, SALWINIA PŁYWAJĄCA, DALEKOWIDZTWO, NIECIĄGŁOŚĆ, KOMPOSTOWNIK, ODMOWA, ŻEBRO, KRATA ROZDZIELNA, WARIANTYWNOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, DOCIEPLENIE, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, REMIS, LOTNIK, POSEŁ NIEZRZESZONY, ELEMENT ODWRACALNY, BRAMKA LOGICZNA, DURNOŚĆ, TELESKOP ZWIERCIADLANY, MAJOWY PRACOWNIK, GUZ ŁAGODNY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, RELACJA ZWROTNA, AUTSAJDER, EPIZOD, DELFINY OCEANICZNE, KAPITAŁ, OKRUTNOŚĆ, SALON, OKRUTNOŚĆ, MAGNETON JĄDROWY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, KUTYKULA, PRZYZWOITOŚĆ, KAGUAN, GAŁĘZIAK, WALUTA MIĘKKA, KMIOT, POKAZOWOŚĆ, DOM ZDROJOWY, MARTWY PUNKT, ZANOKCICA MUROWA, ROŚLINY OSIOWE, JĘZYK GYYZ, PORZĄDEK, MOCARSTWO REGIONALNE, PROTAGONISTA, WYKONAWCA, CZARNA DZIURA, SWOJAK, BRZUSIEC, SIATKA, WYRAZISTOŚĆ, TUNEL, LEC, POGONIEC, ŁADA, GRZEBUŁA, PASMO PRZENOSZENIA, PRZEKLĘTNIK, SŁODZIAK, SŁUŻALCZOŚĆ, PRZEWROTNIK, SZKODNIK, WYZNACZNIK, KREACJA PIENIĄDZA, CIOS, ROZRZUTNIK, APLIKACJA, REAKTOR, PLURALIS, KOLOROWY, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, DZIWOŻONA, ?BRUTALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.232 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST NIEDEFINIOWALNE, CECHA TEGO, CZEGO NIE MOŻNA ZDEFINIOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEDEFINIOWALNE, CECHA TEGO, CZEGO NIE MOŻNA ZDEFINIOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDEFINIOWALNOŚĆ to, że coś jest niedefiniowalne, cecha tego, czego nie można zdefiniować (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDEFINIOWALNOŚĆ
to, że coś jest niedefiniowalne, cecha tego, czego nie można zdefiniować (na 17 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST NIEDEFINIOWALNE, CECHA TEGO, CZEGO NIE MOŻNA ZDEFINIOWAĆ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST NIEDEFINIOWALNE, CECHA TEGO, CZEGO NIE MOŻNA ZDEFINIOWAĆ. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x