KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA BĄDŹ TEŻ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ NIE DOTYCZY DANA UMOWA, STOSUNEK PRAWNY CZY TEŻ INNA, SKONKRETYZOWANA PRZEPISAMI, RELACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSOBA TRZECIA to:

każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy dana umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami, relacja (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSOBA TRZECIA

OSOBA TRZECIA to:

osoba, której nie dotyczy bezpośrednio dana sprawa (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA BĄDŹ TEŻ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ NIE DOTYCZY DANA UMOWA, STOSUNEK PRAWNY CZY TEŻ INNA, SKONKRETYZOWANA PRZEPISAMI, RELACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.340

OTCHŁAŃ, ŻABY SESZELSKIE, REZERFORD, KIEŁBASA, CHOROBA ZASADOWA, DAWCA NARZĄDÓW, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ROZSZERZYCIEL, KARBIDKA, MANIERY, MYSZOWATE, LEMIESZ, SKAŁA WULKANICZNA, PROTOHISTORIA, ASYSTENTKA, LARYNGOLOGIA, NIEWIDZENIE, SSAK ŁOŻYSKOWY, GAL, KORONKA, KONSTYTUCJA, CZAS OCHRONNY, DORYFOROS, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, OBEREK, TOR, BARIERA KREW-MÓZG, BARAN, NACZELNIK, SPIŻARNY, ŻÓŁW NOROWY, UZYSK, ARABSKI, ZESPÓŁ KARTAGENERA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, RÓWNOWAGA STACJONARNA, RELACJA PUSTA, ZWARCIE, CAKE-WALK, GRZYB TRUJĄCY, BEZA, CANZONA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ŚLEPA PRÓBA, KONCERN, DOBRO, BOLEC, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, MILIBAR, DZIWA, SKRYPTOR, CARVING, ZASIEK, KATASTROFIZM, MATOŁ, ZAPAŁECZKA, PÓŁPRZESTRZEŃ, WELUR, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, NIECZYNNOŚĆ, LIKTOR, TEMPERATURA ZAPALENIA, SPRĘŻ, TERMOJONIZACJA, DUALIZM OSOBOWOŚCIOWY, DRUŻYNA, FR, POMALOWANE, OJCZYC, NIĆ, WYCISZENIE, DUPA BLADA, LEASING KAPITAŁOWY, AHISTORYCZNOŚĆ, MILICJA, KANAŁ, SZCZAWIÓWKA, PTASZĘ, RADNY, MAŁODUSZNOŚĆ, ANIMATOR LITURGICZNY, EROZJA WIATROWA, BARSZCZ BIAŁY, SŁOIK, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PETAFLOPS, OBSŁUGA, OPOZYCJA RELEWANTNA, DEKANAT, PATYCZAK, BILET POWROTNY, NA JEŹDŹCA, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, STRZAŁ, RZECZNIK, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, GENERAŁGUBERNATORSTWO, ATTACHÉ WOJSKOWY, NAGRODA POCIESZENIA, ŁAN FLAMANDZKI, ZASŁUŻONY, EWANGELICYZM, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, BUŁKA, AS WYWIADU, OSOBA PODEJRZANA, ATMORADIOGRAF, MINUSKUŁA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, OWCA WIELOROGA, SAMODZIERŻCA, PIĘKNODUCH, WYWÓD, PROMIEŃ SŁOŃCA, SĘDZIA RINGOWY, PRZEKLEŃSTWO, SZPERACZ, REGENT, JEDNOSTKA POMOCNICZA, JEDNOSTKA, MEWY, SYTUACYJNOŚĆ, ONOMASTYKA, KONCENTRACJA, LICZBA CAŁKOWITA, BRYŁA LODU, ZERO ABSOLUTNE, TEORIA PERTURBACJI, CHOROBA KAWASAKIEGO, CENA MAKSYMALNA, EKSTERNISTA, HYDROFIT, WOREK TRENINGOWY, METR, KARZEŁ, STUDIUM, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, NIECHLUJNOŚĆ, PRZEBIERANIEC, BRONIOZNAWSTWO, OSOBA, MINISTER BEZ TEKI, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KOLONIA, MACHINA WOJENNA, ORGANISTKA, MIKOŁAJ, KAMERDYNER, KOMÓRKA MATECZNA, DYSPOZYCJA, KRYMINALISTYKA, MODYFIKACJA, WEDYZM, ZNACZENIE, DRZEWORYTNIA, KARCICIEL, KRZYKACZ, FORMACJA, DEKADA, CIENKI BOLEK, IDEALIZACJA, DZIWERÓWKA, KB, GONIEC, TELEFON ZAUFANIA, WIĘŹBA, HIPOTEZA ZEROWA, OSĄDZICIEL, KOMORA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ESESMANKA, DOMOKRĄŻCA, BUNT, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, ŚCIEG, SYF, AMPER, KONTRALT, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, TR, FIRMA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ŁAJDACKOŚĆ, POZIOM, BEZAWARYJNOŚĆ, KOŃ NA PATYKU, SIODLARNIA, PARALIZATOR, TERABAJT, PODWYDZIAŁ, WYCIĄG TOWAROWY, RUCHOMOŚĆ, SPRAWNIK, RZEŹBA GLACJALNA, SLOW-FOX, MEZZANINO, AGORA, SIEDLISKO, CENTURIA, BŁOCISKO, MACIERZ RZECZYWISTA, GÓWNIARSTWO, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, IMPERATOR, POLITYCZNY, LICZEBNIK, ŁOKIEĆ, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, OPERA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, HALERZ, NIĆ KODUJĄCA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, WZÓR CHEMICZNY, ODCZYNIACZ, AMBICJONER, WIŚNIÓWKA, KURATOR, TAROCISTA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, KAPITULACJA, KICK BOKSER, KĄTOZĘBNE, ARCHIDIECEZJA, ARABIKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, SHORT TRACK, DEKLINACJA MIESZANA, AUTSAJDER, PODGRZYBEK, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SOLARKA, GRYZMOŁA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, WOJSKOWY, SUGESTIA, BEZBOLESNOŚĆ, GENIUSZ UNIWERSALNY, KUREK, MEM, RADAR GEOLOGICZNY, NIEPOWODZENIE, SENIORAT, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, MLECZAK, DANDYS, SPRZEDAWALNOŚĆ, POKREWIEŃSTWO, SCEPTYK, MŁOCARZ, ZERÓWKI, GETTO, UMOWA ZLECENIE, BI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, STECHIOMETRIA, MADZIARKA, UZYSK, LEZGINKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ADMINISTRACJA, DZIEDZINIEC, FRIGORIA, EPKA, DYNA, NOŻYCE CENOWE, KLERK, CHOROBA PICKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ODZIERCA, DOSTOJNIK, TAKT, SUBREGION, KAPSUŁA RATUNKOWA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, PODGARDLANKA, KWAZIKRYSZTAŁ, LAMPA ŁUKOWA, PŁOTKA, CYRKOWIEC, KASZANA, KONSERWA TYROLSKA, PROPORCJA, P, PARAMEDYK, ANTROPOLOGIZM, SPRĘŻYSTOŚĆ, NONAJRON, DRACHMA, FORMACJA, SZYBOLET, GADY, ?KRATA ROZDZIELNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA BĄDŹ TEŻ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ NIE DOTYCZY DANA UMOWA, STOSUNEK PRAWNY CZY TEŻ INNA, SKONKRETYZOWANA PRZEPISAMI, RELACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA BĄDŹ TEŻ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ NIE DOTYCZY DANA UMOWA, STOSUNEK PRAWNY CZY TEŻ INNA, SKONKRETYZOWANA PRZEPISAMI, RELACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSOBA TRZECIA każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy dana umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami, relacja (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSOBA TRZECIA
każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy dana umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami, relacja (na 12 lit.).

Oprócz KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA BĄDŹ TEŻ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ NIE DOTYCZY DANA UMOWA, STOSUNEK PRAWNY CZY TEŻ INNA, SKONKRETYZOWANA PRZEPISAMI, RELACJA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA BĄDŹ TEŻ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ NIE DOTYCZY DANA UMOWA, STOSUNEK PRAWNY CZY TEŻ INNA, SKONKRETYZOWANA PRZEPISAMI, RELACJA. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x