JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO PIERWSZEGO STOPNIA ISTNIEJĄCA W IMPERIUM ROSYJSKIM W LATACH 1775-1917 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GENERAŁ-GUBERNATORSTWO to:

jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia istniejąca w Imperium Rosyjskim w latach 1775-1917 (na 22 lit.)GENERAŁGUBERNATORSTWO to:

jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia istniejąca w Imperium Rosyjskim w latach 1775-1917 (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO PIERWSZEGO STOPNIA ISTNIEJĄCA W IMPERIUM ROSYJSKIM W LATACH 1775-1917". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.685

DRACHMA, RYZA, OSOBA TRZECIA, WOJNAR, MISKAL, FERENCZY, KURONIÓWKA, CZESKI PIŁKARZ, IMPERIUM, CZĘŚĆ, PARSEK, TONA STANDARDOWA, HUNWEJBINI, GENERAŁ MACZEK, OSIEDLE MIESZKANIOWE, LANDOR, MI2, CZAJKOWSKI, NOM, GĘSTOŚĆ PLANCKA, FUNT, HENRYK IV PROBUS, DYN, PETABAJT, MILIAMPER, LEGION, GRAN, SABIN, KIUR, TERCJA, PARAFIA, RONDELA, MASA PLANCKA, KWARTA, IDENTYFIKACJA, DELEGACJA, ROK ŚWIETLNY, WIELKA JEDNOSTKA, MEGABIT, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, LUKS, CSRS, GRAN, LWEI, DYSTANS, PIĘDŹ, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, PRZECHYŁKA, HISZPANKA, SZKLANKA, ĆWIERTNIA, MA, KWARTA, PODSTOPIEŃ, SADE, SZEFEL, BARIA, FLOPS, MUZEALNICTWO, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, PARA, PORCJA, MEGAWAT, TROPOKOLAGEN, WYNIKANIE LOGICZNE, PŁYTA LITOSFERYCZNA, WILAJA, OŚWIĘCIM, VALYRIA, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, TB, GAMAL ABDEL NASER HUSAJN, GROMADA, NOKS, ROK, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, TRANS, GODZINA, ELEKTRONOWOLT, NACZELNIK PAŃSTWA, KILOWOLT, SKONECKI, KRA LITOSFERYCZNA, KILOBAJT, W, FIGURA HERALDYCZNA, TALENT, JEDNOSTKA ALOKACJI, DENIS, ROTA, WAZOWIE, FARAD, SZYMON PIOTR, ABKULOMB, TRABANT, EKSABIT, KOŃ BULOŃSKI, NEOKAPITALIZM, DŻUL, HEKTOPASKAL, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, RACHOŃ, SENE, KLUB SPORTOWY, MORA, DRAKON, DIT, PREFEKTURA, KARABIN PLAZMOWY, PREFEKTURA MIEJSKA, LANOS, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, PINTA AMERYKAŃSKA, ALEKSANDER, ODMIANA, KAMPUCZA, MSZAKI, ROCK AND ROLL, CARNOT, KOMITAT, WĘZEŁ, OZ, AMPER, ETERIA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, KLASYFIKACJA, SPACJA, PENS BRYTYJSKI, NADZIAŁ, PRADZIADEK, PASZALIK, ELEMENT, POUNDAL, FERTON, EKSABAJT, GRAM, UNCJA, ASSUNTA, PUD, BOSMANAT, OSIEDLE, HITCHCOCK, FUN, YBIT, KRYNOLINA, ARCHIDIAKONIA, ŁUBIANKA, KILOCYKL, PUAZ, JOTTAFLOPS, SAMORZĄD POMOCNICZY, ARKUSZ DRUKU, NYSA, SĄŻEN, AU, COOL JAZZ, POWSTANIE LISTOPADOWE, PARAFIA, CENA UMOWNA, RADLAN, CZAS PLANCKA, FUNT CYPRYJSKI, POWIAT ZIEMSKI, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, GENERAŁ, WĘZEŁ, FILM NOIR, ŚW. PIOTR, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ŁOKIEĆ, KATEDRA, DEKOMETR, DZIAŁ, KURUSZ, SENIORAT, OKTET, KABEL, RICHARD, PRZEMYSŁ, CHWAŁOWICE, DŻUL, DUBLET, GENERAŁ, BROWNING, BARYŁA, ORDYNARIAT POLOWY, RUTYNA, WAŁĘSA, PODODDZIAŁ, BIURO MAKLERSKIE, WŁÓKNO, MIRIAMETR, RADIAN, WIERZCHOŁEK IZOLOWANY, DRAM, PREMIA GÓRSKA, GENERAŁ, EKSABAJT, DZIELNICA, REŃSKI, PIW, KRÓLESTWO, PSALM RESPONSORYJNY, LB, AGOSTINI, PRUSKI DRYL, PILATRE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KATANGA, SEJMOWŁADZTWO, GRUPA, PUŁK, UTRAKWIZM, OBWÓD WYBORCZY, KAROLINGOWIE, OSIEDLE, CHORĄGIEW LEKKA, DYREKTORIUM, TRYSEKCJA KĄTA, NERWA, TONA, YD2, METR, BRAT, OKRĘT WOJENNY, OSIEDLE, DYON, GŁOWA, GUBERNATOR GENERALNY, CASUS, STAJE, KAMIEŃ MILOWY, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, PB, B, GROMADA, KALIF SPRAWIEDLIWY, PUL, JOPOLIN, IMPERIUM GHISCARI, DOMINIUM BRYTYJSKIE, DRAGA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, GAUS, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, SMYSŁOW, POMÓR, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, EKSTRALIGA, CHORĄGIEW, GOSZYZM, LACHS, WRZÓD HUNTERA, PRAWO MEDYCZNE, NARKOTYK MIĘKKI, SEKUNDA, KLASTER DYSKOWY, KILOBAJT, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, PERGAMON, CZĘŚĆ, JEGR, SANTIM, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, KOŃ PAROWY, WERSZEK, OKRĘT, BEBOP, WRZÓD TWARDY, GRIGORIJ POTIOMKIN, SOŁDAT, EINSTEIN, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, DRESIARZ, SYRENA, FARAD, GENERAŁ, WERSGOR, BISKUPSTWO, LUMEN, ZDROWAŚKA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, WIEK, FENIG, ORGANIZM, SZTABSKAPITAN, TERABAJT, BILET ZDAWKOWY, SEGMENT RUCHOWY, CZŁOWIEK, GENERAŁ, NATYWIZM, LABORATORIUM, RYBONUKLEOTYD, KOMÓRKA, GOMUŁKA, AKT ADMINISTRACYJNY, ?PDL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO PIERWSZEGO STOPNIA ISTNIEJĄCA W IMPERIUM ROSYJSKIM W LATACH 1775-1917 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO PIERWSZEGO STOPNIA ISTNIEJĄCA W IMPERIUM ROSYJSKIM W LATACH 1775-1917
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GENERAŁ-GUBERNATORSTWO jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia istniejąca w Imperium Rosyjskim w latach 1775-1917 (na 22 lit.)
GENERAŁGUBERNATORSTWO jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia istniejąca w Imperium Rosyjskim w latach 1775-1917 (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GENERAŁ-GUBERNATORSTWO
jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia istniejąca w Imperium Rosyjskim w latach 1775-1917 (na 22 lit.).
GENERAŁGUBERNATORSTWO
jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia istniejąca w Imperium Rosyjskim w latach 1775-1917 (na 21 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO PIERWSZEGO STOPNIA ISTNIEJĄCA W IMPERIUM ROSYJSKIM W LATACH 1775-1917 sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - JEDNOSTKA PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO PIERWSZEGO STOPNIA ISTNIEJĄCA W IMPERIUM ROSYJSKIM W LATACH 1775-1917. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x