ŚREDNIOWIECZNA JEDNOSTKA MASY STOSOWANA W NIEMCZECH I W POLSCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FERTON to:

średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce (na 6 lit.)WIARDUNEK to:

średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚREDNIOWIECZNA JEDNOSTKA MASY STOSOWANA W NIEMCZECH I W POLSCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.056

MACHINA WOJENNA, STOPIEŃ, LESZCZYNY, ATMOSFERA, MOCHÓW, JURA, KRAKÓW, JAROCIN, PASYWIZM, KUROPATWA, SALEP, SĄŻEŃ KWADRATOWY, GRZYB TRUJĄCY, GR, FUNKCJA LOGITOWA, ZAŻARTKA, AZOLLA, STĄGIEW, PAPROTNIA, SZYLKRET, MOPEK, MILA NA GALON, ZŁOTY DEWIZOWY, KRÓLIK DZIKI, SALWINIA PŁYWAJĄCA, MASIELNICA, EV, WIR POWIETRZNY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, DECYGRAM, WIATR HALNY, MG, 126P, WILCZEŁYKO, BARANÓW, BOCHOLT, BARYŁA, SOŁECTWO, SAMOLUBNY DNA, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, OBLAK, STADIUM, MEZOREGION, TOPORÓW, BLEKOT, GŁADNIK MRÓWKOLUB, MONOETANOLOAMINA, POPRAD, ODDZIAŁ, SŁAWNO, BECHTER, STAROPOLSZCZYZNA, TOKARKA, DIMETRODON, NASTROSZEK REHMANA, STOPA, ORLA, PŁYTA, WIELKA WIEŚ, SIERPÓWKA, PŁOMYKÓWKA, VORST, SKÓRKA, SZKŁO WENECKIE, OPRYCHÓWKA, PIEZA, LESZCZYN, SZTYCH, MIRIAMETR, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, BENZOESAN SODU, FERTON, NAMIESTNICTWO, GUSTROW, KRYMINALISTYKA, KARAKUŁ, CZE, MEKLEMBURGIA, SKARB PAŃSTWOWY, FIORD, KRAKWA, BARCZATKA PIERŚCIENICA, PETABAJT, MAKÓW, BYSZEWO, UNCJA, CZAMARA, ŁUPINA, PISZCZAL, HÜLS, ROGOŹNIK, CZANIEC, DZIEKANÓW LEŚNY, LIANG, MA, KABEL, EISLEBEN, FERRARI, HERBATA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NARECZNICA, DRAGA, PILCH, ROWER WODNY, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, FAHRENHEIT, SKUA, CUXHAVEN, OLSZÓWKA, BEZRĄBEK, BRZOZA CZARNA, RARÓG, NIT, MALINA OMSZONA, WILKOWO, OBRĘB EWIDENCYJNY, CEPELIN, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PIEROGI RUSKIE, KOHORTA, UZYSK, SKIBICE, MAYER, JEDNOSTKA ALOKACJI, KĘDZIERZAWKA ŻÓŁTOZIELONA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, GMACHÓWKA CIEŚLA, AROLSEN, OPINOGÓRA GÓRNA, ZIĘBA, PARAFIA, WIDŁOZĄB KĘDZIERZAWY, CZWARTORZĘD, KWADRUPOL, KARNIOL, CYRKUŁ, GALON, FRONTALIZM, MARZANA FARBIARSKA, RUSIEC, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, UNCJA, DZIEŃ PAPIESKI, SZYLING AUSTRYJACKI, BOXBERG, ATMOSFERA NORMALNA, ZAJĄCZEK, ROPUCHA PASKÓWKA, TORFOWIEC ODGIĘTY, HURTNICA PODOBNA, ROZŁUPEK CZARNIAWY, RHIN, ŁĘGOWO, GŁUCHOWO, ZEMBRZYCE, NORNICA RUDA, ZAWISAKOWATE, KARTACZ, NASTROSZEK MORSKI, TRAP, BREWICERATOPS, MILIWOLT, KOMOSA, SALADA, POCZDAM, CARNOT, WORCZAKOWATE, SEN, KURTYNA SKALNA, DEKIEL, UNCJA, CENTURIA, MOGILANY, BRACIA POLSCY, DANISZEW, GRUNWALD, WŁODARZ, PIRNA, RUHLA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, HPA, HEKTOLITR, OSTRYGOJAD, SERDECZNIK POSPOLITY, NAROCZNIK, CELLULITIS, AUDYCJA, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KAMIEŃ, DIRHAM, CAL KWADRATOWY, MISECZKA, MILANÓW, RZGÓW, MINÓG WŁADYKOWA, SKAFOGNAT, KŁĄB, BAWOLE OKO, DYZUNITA, GENTHIN, FUNT, ŁĘG, TONA, BIBERACH, MALECHOWO, GŁOWICA MAGNETOFONOWA, BARANÓW, BARCZATKA CASTRENSIS, KAPRALSTWO, PIASTR, KWARTA, NOCEK DUŻY, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, MIĘSOPUST, CENTURIA, SEBASTIAN, AFRYKANERKA, LAY, STAŻEWSKI, KABEL, KONGREGACJA, PERETTI, W, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, FRANIA, BOROWIK, KAZARKA, CZERNICA, DOMANIEW, LAND, MINUTA, PODCHLORYN, PODATEK, NOKS, LOŻA, ARNSTADT, MOROSZKA, B, NAZWA ZWYCZAJOWA, MILIKIUR, E. WEDEL, BARCZATKA NAPÓJKA, UHLA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KWADRATNIKOWATE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, FRONTALNOŚĆ, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, RADLAN, NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, BARCZATKA OSINÓWKA, WESEL, RONDO, ŻUPA, NERCZYŁUSK, MILA NA GODZINĘ, MIESIĄC, SEKRETARZ, TAKT, FON, RUBEL TRANSFEROWY, TERATONA, DYWIZJA, PACYNA, TOFFI, PĘDZLICZEK CHIŃSKI, WOLT, CLL, ŁUT, GRABOWIEC, NEUSS, STOPOFUNT, PAPIER BEZDRZEWNY, ZAPOJKA, MILIBAR, DOLAR BELIZE, SZCZWACZ, KAMIEŃSKI, SOBOLEWO, BARCZATKA ŚLIWIENICA, ARKUSZ DRUKU, LANDWERA, BAJCIK, FUNT, ORLICA ZGASIEWKA, DZIĘGIEL, DOZOROWIEC POGRANICZA, WOSKOWNICA, HALERZ, INOWŁÓDZ, PEREC, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, YB, AGAR, KASZTELAN, MEGABAJT, RELIGA, UŁANI, SZYLDKRET, ?OMIEG GÓRSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.056 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚREDNIOWIECZNA JEDNOSTKA MASY STOSOWANA W NIEMCZECH I W POLSCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŚREDNIOWIECZNA JEDNOSTKA MASY STOSOWANA W NIEMCZECH I W POLSCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FERTON średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce (na 6 lit.)
WIARDUNEK średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FERTON
średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce (na 6 lit.).
WIARDUNEK
średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce (na 9 lit.).

Oprócz ŚREDNIOWIECZNA JEDNOSTKA MASY STOSOWANA W NIEMCZECH I W POLSCE sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ŚREDNIOWIECZNA JEDNOSTKA MASY STOSOWANA W NIEMCZECH I W POLSCE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x