JEDNOSTKA GĘSTOŚCI LINIOWEJ WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH; WŁÓKNO O DŁUGOŚCI 9000 METRÓW I MASIE 1 GRAMA MA GĘSTOŚĆ 1 DENIERA, 1 DEN = 1G / 9000M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DENIER to:

jednostka gęstości liniowej włókien syntetycznych; włókno o długości 9000 metrów i masie 1 grama ma gęstość 1 deniera, 1 den = 1g / 9000m (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DENIER

DENIER to:

jednostka ciężaru, służy do oznaczania numeru ciężarowego włókien (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA GĘSTOŚCI LINIOWEJ WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH; WŁÓKNO O DŁUGOŚCI 9000 METRÓW I MASIE 1 GRAMA MA GĘSTOŚĆ 1 DENIERA, 1 DEN = 1G / 9000M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.819

DYON, PAŹDZIERZ, ĆWIERTNIA, STERADIAN, KAPITANIA GENERALNA, SPEKTROMETRIA, BOLEŃ, MA, WYCZESEK, NANOGRAM, OBWÓD ŁOWIECKI, WEBER, DEKAWAT, TERCJA, TESLA, STERNIK MORSKI, KALORIA, KOTAN, JEDNOSTKA, BATALION, YB, FUNKCJONAŁ MINKOWSKIEGO, PRZĄDKOWATE, ŻÓŁW NOROWY, DRAM, EDMARKA, DOL, LEGWAN KARŁOWATY, MM2, BECZUŁKOWIEC, BIURO TECHNICZNE, KARS, SYKL, AS, DIRHAM KATARSKI, MSZAKI, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, ŁUPARKA, LEGION, SOŁECTWO, SUBKOMPAKT, ATMOSFERA, GRAMATYKA FORMALNA, CHORĄGIEW, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, KLESZCZOTKI, JEDNOSTKA, PRĘT, ŻYŁA, TARLATAN, STONÓG PIWNICZNY, PŁYTA LITOSFERYCZNA, ZALESZCZOTKI, BIURO PODAWCZE, EB, ELANOBAWEŁNA, PROTOGNATOZAUR, LEGWAN PERUWIAŃSKI, PIANOPLASTIK, BATERIA AAA, YB, STORNIA, WĘŻYNKA, PAKIET, PODODDZIAŁ, PENS BRYTYJSKI, HOJER, ERSTED, CZETRUM, NIUTON, FON, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ECU, FUNT NA CAL KWADRATOWY, AKRYL, LAND, E, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, STADIUM, KA, WEKTOR BAZOWY, UNCJA OBJĘTOŚCI, MACIERZ JĄDROWA, LAMBERT, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, BAN, CM2, JEDNOSTKA POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ, ATALIA, FUNKCJA LAGRANGE'A, GĄGOŁ, PUNKT, MIESIĄC, NADFIOLET, CIĘŻAREK, USTONOGI, BARIA, TEKS, ŚREDNI DYSTANS, WOLT, STAJE, KREWETKA NAKRAPIANA, EURO, RAD, NGWEE, NOSOROŻEC INDYJSKI, TAKSON, DRAGA, MB, DAM, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, FORMACJA, DZIESIĘCIOLECIE, PRAPŁETWIEC MAŁY, MPC, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, WERSZEK, KILOBAJT, LABORATORIUM, LANGLEY, ŻURAW, HUF, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, GIGAPARSEK, BRONTOZAUR, ARTYKUŁ HASŁOWY, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, OGONICE, BUJNOŚĆ, KARAT, PLUDRY, FACJA, ROCZEK, DENIER, MOL, SZEREG HARMONICZNY, WENTA, DIT, ŻEBRO, SANDŻAK, STOŻEK WYPUKŁY, NYLON, KOSZYK, AU, LANITAL, WIEK, CZECZOTKA, SZOŁDRA, ZATWAR, PUNKT TRANSFEROWY, BIURO ADRESOWE, WIERZCHNICA, FALA DŹWIĘKOWA, OTOCZKA MIELINOWA, TONA AMERYKAŃSKA, GILBERT, S.Y, DZIAŁ PERSONALNY, IZBA PRZYJĘĆ, ZB, LIBRA, GAUS, KORTYKOTERAPIA, NADLEŚNICTWO, ELANA, SZYLING AUSTRYJACKI, LEPTOCERATOPS, BROKER, ARMATKA WODNA, JEDWAB, STOPIEŃ, HRABSTWO, LISENTE, MIASTECZKO, DINAR ALGIERSKI, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, KWARTA ANGIELSKA, WIARDUNEK, NIĆ, DOGLING, CZAS STREFOWY, GASSER, STRWOLATKA, BOCZNIAK, MIKROSKOP WARSZTATOWY, BAR, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, EFA, BEZCZASZKOWIEC, PRZESTRZEŃ ILORAZOWA, MIKRORADIAN, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, MIGDAŁEK PODNIEBIENNY, METR KWADRATOWY, IZBA CELNA, ZERÓWKA, KRYMINALISTYKA, JOTTABIT, CAL, STEN, DZIESIĘCINA, PRL, ANILANA, DOKRĘTKA, DRACHMA, KAPITALZAUR, OKTET, ZDROWAŚKA, TONA ANGIELSKA, PIKOMETR, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, SOŁECTWO, GRANATNIK, STAJE, DOZOROWIEC POGRANICZA, JEDNOSTKA MONETARNA, PARSEK, BARREL, J.A, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, PROSIONEK SZORSTKI, MILA, BAINOCERATOPS, FORMA PÓŁTORALINIOWA, TENGE, YBIT, PUNKT, MILIFARAD, PROMIEŃ SŁOŃCA, KWARTA, SARAN, SIZAL, NEURON CZUCIOWY, RUGBY, CRUZADO BRAZYLIJSKIE, DRES, KOLEŃ, DOLAR BAHAMSKI, CZOŁÓWKA, GROMADA, ELEKTRONOWOLT, SZENILA, TR, RZĄD, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, LOTNISKOWIEC ESKORTOWY, MOCHWIAN BŁOTNY, MINUTA, KM2, PALCAT, DWUSTUMETROWIEC, REKINEK, METR, KATAPULTA, ORLON, TAKT, OSOBA TRZECIA, KLASTER, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ŻÓŁW OLBRZYMI, KULON, MIKROKOMÓRKA, TONA, RDZEŃ, SIEĆ, NERECZNICA BORRERA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, WAPIEŃ MUSZLOWY, JEDNOSTKA REMONTOWA, PARA HOMOLOGICZNA, KABEL, KONOPIE, STRETCH, LITR, PARAFIA, KOLONIA, DECYMETR SZEŚCIENNY, WŁÓKNO, KILOGRAM, GRAD, ŻÓŁW ZĄBKOWANY, PROLAKTYNA, CHITON, WIBRACJA LABILNA, ŻANDARMERIA POLOWA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, NUŻENIEC, OBWÓD AUTONOMICZNY, PORCJA, TERCJA, DRUŻYNA, FORTEPIAN KONCERTOWY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, KAMIEŃ, BASEN MODELOWY, MEGABAJT, PUŁK, MGŁA WYKŁADNICZA, ZDROJEK POSPOLITY, ?RZEKOTKA AUSTRALIJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA GĘSTOŚCI LINIOWEJ WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH; WŁÓKNO O DŁUGOŚCI 9000 METRÓW I MASIE 1 GRAMA MA GĘSTOŚĆ 1 DENIERA, 1 DEN = 1G / 9000M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA GĘSTOŚCI LINIOWEJ WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH; WŁÓKNO O DŁUGOŚCI 9000 METRÓW I MASIE 1 GRAMA MA GĘSTOŚĆ 1 DENIERA, 1 DEN = 1G / 9000M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DENIER jednostka gęstości liniowej włókien syntetycznych; włókno o długości 9000 metrów i masie 1 grama ma gęstość 1 deniera, 1 den = 1g / 9000m (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DENIER
jednostka gęstości liniowej włókien syntetycznych; włókno o długości 9000 metrów i masie 1 grama ma gęstość 1 deniera, 1 den = 1g / 9000m (na 6 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA GĘSTOŚCI LINIOWEJ WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH; WŁÓKNO O DŁUGOŚCI 9000 METRÓW I MASIE 1 GRAMA MA GĘSTOŚĆ 1 DENIERA, 1 DEN = 1G / 9000M sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - JEDNOSTKA GĘSTOŚCI LINIOWEJ WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH; WŁÓKNO O DŁUGOŚCI 9000 METRÓW I MASIE 1 GRAMA MA GĘSTOŚĆ 1 DENIERA, 1 DEN = 1G / 9000M. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x