W INFORMATYCE: NAJMNIEJSZA FIZYCZNA JEDNOSTKA ZAPISU DANYCH NA DYSKACH TWARDYCH, DYSKIETKACH I INNYCH NOŚNIKACH DANYCH NAŚLADUJĄCYCH DYSKI, KTÓREJ WIELKOŚĆ (ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH) WYNOSI 512 BAJTÓW; ZAPISYWANY I CZYTANY ZAWSZE W CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKTOR to:

w informatyce: najmniejsza fizyczna jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i innych nośnikach danych naśladujących dyski, której wielkość (ze względów historycznych) wynosi 512 bajtów; zapisywany i czytany zawsze w całości (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKTOR

SEKTOR to:

wydzielony wycinek, część jakiejś przestrzeni (na 6 lit.)SEKTOR to:

część gospodarki, realizująca sprecyzowane działania (na 6 lit.)SEKTOR to:

część widowni (na 6 lit.)SEKTOR to:

część trybun stadionu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE: NAJMNIEJSZA FIZYCZNA JEDNOSTKA ZAPISU DANYCH NA DYSKACH TWARDYCH, DYSKIETKACH I INNYCH NOŚNIKACH DANYCH NAŚLADUJĄCYCH DYSKI, KTÓREJ WIELKOŚĆ (ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH) WYNOSI 512 BAJTÓW; ZAPISYWANY I CZYTANY ZAWSZE W CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.455

OCHRONA REZERWATOWA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, GRA LOSOWA, TAŚMA MONATAŻOWA, SKARGA, CIEMNY PRZEPŁYW, TRZEŹWOŚĆ, CZERWONA FALA, MULE PO BELGIJSKU, ROZBIÓR, BABIA DUPA, DROZOFILIA, HABANERA, MINIPIŁKA, TARAS WIDOKOWY, BINGO, POWIEŚĆ FANTASY, ATLANTYDA, FILTR ANTYSPAMOWY, CAL, ALARM BOJOWY, POTŁUCZENIE, SPÓŁGŁOSKA USTNA, PLANETA OCEANICZNA, PRZEMIENNIK, PODKŁAD, LEBERKA, TELEKOMUNIKACJA, POLICJA OBYCZAJOWA, KANAŁ, SPRAWNOŚĆ, KRUSZYNA, AMONIT, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, ZIEMIA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, POLICJA SĄDOWA, BIEG PŁOTKARSKI, WEŁNIAKOWE, SYGNIFIKATOR, APTEKA, TARAN, DEPARTAMENT, ODWSZAWIANIE, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, AMPEROZWÓJ, IDEAŁ PIERWSZY, NÓW, GRUPA PRZEMIENNA, LUMINANCJA, BIOTRANSFORMACJA, WOLEC, START MASOWY, SPECYFIKACJA, JEDNOSTKA POMOCNICZA, KULTURA ŁUŻYCKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, ALTANNIK LŚNIĄCY, OKRĘG, CHOROBA WHIPPLE'A, OGROM, PODATEK MAJĄTKOWY, CZĘŚĆ, BROŃ LUFOWA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, WARSTWA KOLCZYSTA, GROSZ, HYBRYDA, CIĘGI, OCZODÓŁ, SZABOTA, PRAWO PIĘŚCI, MOC ZNAMIONOWA, DIKSONIOWATE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, OBWÓD WYBORCZY, RAFA, ZAKWASKA, KARA TALIONU, KANTON, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, RYBONUKLEOTYD, PAKERNIA, IZOCHRONA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, WODA HIPEROSMOTYCZNA, WOJEWÓDZTWO, BEZDEŃ, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, STACHANOWIEC, DRAG, DEFICYT EKONOMICZNY, UNCJA, OPŁUCNA ŚCIENNA, KLIENT, RADA DUSZPASTERSKA, LOTERIA PROMOCYJNA, KATEGORIA PIÓRKOWA, KONCERT, UZUPEŁNIENIE, MSZA PONTYFIKALNA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, MARCHWIANE RĘCE, TEMAT, POEMAT DYGRESYJNY, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, BYLICA POSPOLITA, ZNACZENIE, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, PSEUDOARTYSTA, SALA CHORYCH, JUDASZOWE SREBRNIKI, GŁOWICA, GICZ, POKER ROZBIERANY, JEDNOSTKA ENERGII, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, WSPÓŁCZYNNIK TARCIA, CZEK PODRÓŻNY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, DZIAŁ OSOBOWY, FILAR, DZIECIUCHOWATOŚĆ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, SOŁECTWO, YB, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ERGOTERAPIA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, REKWIZYCJA, WARZYWNIK, DYFTERIA, JĘZYK POLSKI, TAJEMNICA POLISZYNELA, DANE, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, BIAŁA STOPA, PHISHING, FLIZ, POKRZYWDZONA, GIGAFLOPS, OZ, TEATR, SYMULATOR LOTU, AUTENTYCZNOŚĆ, ZESPÓŁ CHOROBOWY, FREATOKSEN, AFRYKANERKA, TR, SZPAK, TAJEMNICA SKARBOWA, BUTELKA MIAROWA, PASZTETÓWKA, RODZINA NIEPEŁNA, KRA LITOSFERY, POMOC SPOŁECZNA, MORDOBICIE, SAMPLER, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, MORTADELA, DOBRY WUJEK, TEORIA GEOCENTRYCZNA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, PILOT, PASJA, SAMOPAŁ, IMPERTYNENCKOŚĆ, ZIELONA NOC, NIBYJAGODA, SEM, LINIA, STATUS, SHITSTORM, CZARNY LUD, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, SAMOLOT, ZWARCIE, MI, WALASEK, MINIKOSZYKÓWKA, SNOWIDZ, KREDYT SKUPOWY, TEREN ZAKRYTY, PASKAL, AGREGATOR TREŚCI, KSYLOGRAFIA, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, SPADKODAWCA, MISTRZYNI, JAKOŚĆ, JEDNA DRUGA, PRZETWÓRCZOŚĆ, LABORATORIUM, KRĘTARZ MAŁY, WYŚCIG, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, TEOLOGIA BIBLIJNA, TELEFON ZAUFANIA, DOJŚCIE, GRA MIESZANA, KASTYLIJSKI, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, DYFERENCJACJA, BETONKA, ROŻEK, P, ZAKRĘTKA, REWIA MODY, SZEWRON, WIELKOŚĆ SKALARNA, AVIZO, KORNET, PIES DO TOWARZYSTWA, WERSJA BETA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, HUMOR, KAMERA TELEWIZYJNA, FUNT, ŁÓDŹ PILOTA, PRZEPIÓRKA, MENU KONTEKSTOWE, MIASTO-PAŃSTWO, GORĄCE KRZESŁA, MODEL, KWARTA, BAN, TAUTOLOGIA, HEREZJA PARAFRAZY, WSTAWKA, ARTYLERIA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, REAKCJA NIEODWRACALNA, DZIELNICA X SWOSZOWICE, BIURO ADRESOWE, JEDNOSTKA, KOB ŚNIADY, DOSTĘP, APPALOOSA, WIELKOŚĆ, SONDAŻ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, KRUPNIK, PRZYPRAWY KORZENNE, DYON, ŻÓŁWIE MUŁOWE, NAWIS INFLACYJNY, KOŁO ŁOWIECKIE, ALGEBRA ALTERNATYWNA, KANKAN, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, LAKONIZM, UTLENIANIE, KWADRANT, ERSTED, CIAŁO, NOM, PIĘDŹ, PRODUKCJA, MŁYN, POŻEGNANIE, ALBUM, MIĘKKOSKÓRKOWATE, MIKROGRAM, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, LAWONICHA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, INSTANCJA, KONGREGACJA, GULDEN, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, WRZÓD WENERYCZNY, PLANISFERA, SEMAFOR, THRILLER, KAMIEŃ OBRAZY, ŁUPEK MIKOWY, REKULTYWACJA, ABSURD NAZWOWY, ŁABUŃ DŁUGONOGI, JEDNOSTKA SPECJALNA, MI2, POZYCJA TRENDELENBURGA, ROZPLOT, AMFIUMY, ORMIAŃSKI, UCZELNIA AKADEMICKA, CHOROBA OGUCHIEGO, DEFERENT, UNDEAD, ŁAŃCUSZEK, MEGATONA TROTYLU, GOŁOGŁOWY, TENDENCJA ROZWOJOWA, PIRAT DROGOWY, SEKUNDA, KIUR, ?PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.455 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE: NAJMNIEJSZA FIZYCZNA JEDNOSTKA ZAPISU DANYCH NA DYSKACH TWARDYCH, DYSKIETKACH I INNYCH NOŚNIKACH DANYCH NAŚLADUJĄCYCH DYSKI, KTÓREJ WIELKOŚĆ (ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH) WYNOSI 512 BAJTÓW; ZAPISYWANY I CZYTANY ZAWSZE W CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE: NAJMNIEJSZA FIZYCZNA JEDNOSTKA ZAPISU DANYCH NA DYSKACH TWARDYCH, DYSKIETKACH I INNYCH NOŚNIKACH DANYCH NAŚLADUJĄCYCH DYSKI, KTÓREJ WIELKOŚĆ (ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH) WYNOSI 512 BAJTÓW; ZAPISYWANY I CZYTANY ZAWSZE W CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKTOR w informatyce: najmniejsza fizyczna jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i innych nośnikach danych naśladujących dyski, której wielkość (ze względów historycznych) wynosi 512 bajtów; zapisywany i czytany zawsze w całości (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKTOR
w informatyce: najmniejsza fizyczna jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i innych nośnikach danych naśladujących dyski, której wielkość (ze względów historycznych) wynosi 512 bajtów; zapisywany i czytany zawsze w całości (na 6 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE: NAJMNIEJSZA FIZYCZNA JEDNOSTKA ZAPISU DANYCH NA DYSKACH TWARDYCH, DYSKIETKACH I INNYCH NOŚNIKACH DANYCH NAŚLADUJĄCYCH DYSKI, KTÓREJ WIELKOŚĆ (ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH) WYNOSI 512 BAJTÓW; ZAPISYWANY I CZYTANY ZAWSZE W CAŁOŚCI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - W INFORMATYCE: NAJMNIEJSZA FIZYCZNA JEDNOSTKA ZAPISU DANYCH NA DYSKACH TWARDYCH, DYSKIETKACH I INNYCH NOŚNIKACH DANYCH NAŚLADUJĄCYCH DYSKI, KTÓREJ WIELKOŚĆ (ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH) WYNOSI 512 BAJTÓW; ZAPISYWANY I CZYTANY ZAWSZE W CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x