COŚ, CO JEST JEDNĄ, JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓREJ COŚ DOTYCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDYNE to:

coś, co jest jedną, jedyną rzeczą, której coś dotyczy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO JEST JEDNĄ, JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓREJ COŚ DOTYCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.627

PIERDOŁA SASKA, POWAGA, DYSTANS, HORROR, SITNIK, UNIWERSYTECKOŚĆ, USŁUGOBIORCA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, WIERTACZ, MIEDZIOWIEC, MUZA, WYDMUSZKA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, CZAS MIEJSCOWY, AUTOTRANSFUZJA, SPLOT, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, WSZECHBYT, TRANDOLAPRYL, POWINOWACTWO, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ŻÓŁWIE LĄDOWE, POWSZECHNOŚĆ, NIEKORZYSTNOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZAPAS, DŁAWIEC, LICZNIK PRĄDOWY, REGRESJA LINIOWA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, METAL PÓŁSZLACHETNY, KLEJÓWKA, FUNDATOR, ZBIORÓWKA, LEGAR, LICZBA BRINELLA, MPA, AREKA KATECHU, OŚ ZIEMI, WIELOŻEŃSTWO, ADWEKCJA, WOLNY OBSZAR CELNY, CELTA, NOWICJUSZKA, CZARTER, TONACJA, PRZEKLEŃSTWO, STRZELANINA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, NERCZAN, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, TEMAT, UCHO, PRYMITYWIZM, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ODBÓJ, GRZYB SITARZ, KIŚĆ, ROJALISTA, BAJCA, WYMÓG, MILANEZ, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, HEAD HUNTER, REAKCJA PODSTAWIANIA, STANOWCZOŚĆ, MĘTNOŚĆ, HIT, SIEDEMNASTKA, FUGU, BUMER, POPRAWA, SOFCIK, EKSPERTKA, ROSZCZENIE REGRESOWE, ZESTAW, PRZEWAGA, EKONOMIA POLITYCZNA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WIGONIA, SYNERGIZM, STACJA KLIMATYCZNA, SER PODPUSZCZKOWY, PRZYSADZISTOŚĆ, PODSTAWA, PÓŁWARIAT, KOLONIA, KAUKAZ, WYSPA KONTYNENTALNA, GUGLE, OBRABIALNOŚĆ, ZAZDROŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KRANIOTOMIA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, BARYCENTRUM, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, GAZ KOPALNIANY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, KRÓLOWA, NABÓJ BOJOWY, NIL, BRZYDACTWO, PIEPRZYCZNIK, PEDAGOGIKA SPECJALNA, CZUBATOŚĆ, PRODUCENTKA, CHŁOPIEC DO BICIA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, LOTERIA PROMOCYJNA, WSZETECZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ, SAUNAMISTRZ, KONTYNGENT TARYFOWY, CZEPIAKI, LOMUSTYNA, DOŻYWOCIE, ŚMIERDZIEL, TWIERDZENIE COSINUSÓW, PIĘTNASTKA, ŁAD, BEŁT, FAKT, MORENA DENNA, ROZWAGA, KWADRATURA KOŁA, DŹWIGNIA, DUALNOŚĆ, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, MĄDRALIŃSKI, IZBA DEPUTOWANYCH, WELWET, UZALEŻNIONY, IDEALNOŚĆ, PRÓG, SŁOWO, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, REIFIKACJA, HALMA, WZW G, CHLEB POWSZEDNI, SFERA BIOTYCZNA, BELLADONA, TRANSPARENTNOŚĆ, NIEPRZYJEMNOŚĆ, DRZAZGA, SAMOLOT BOMBOWY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, TAUTOLOGIA, WYWÓD, GRAF MIESZANY, START ZATRZYMANY, PANORAMA, PRZEPIS, POLAROGRAFIA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, CHART, PORZĄDEK, RAK PRĘGOWATY, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, REOSTAT, STAWIDŁO, KSIĄŻĄTKO, SZPETNOŚĆ, CIEPŁO, LINIA PODSTAWOWA, WULKAN, ELITARNOŚĆ, BŁAGANIE, URZĄD POCZTOWY, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, POLE, CHOROBA PERTHESA, ISTOTA, DAKTYLOGRAFIA, NIEKONKRETNOŚĆ, MERITUM, ZNACZENIE, TRWAŁOŚĆ, PODSYP, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PRZEDWIECZNOŚĆ, PRAWDA, RÓŻNOWICIOWCE, MISIOWÓZ, PASSE-PARTOUT, SKORUPIAKI, SPORT ZIMOWY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, POTRZEBA, CNOTLIWOŚĆ, DAWCA, ZAJĄCZEK, OBSZAR, CHODNIKOWIEC, OC, AKTYWNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, FAWORYT, MASYWNOŚĆ, GŁOWNIA, IRANISTAŃSKI, DOM PRZYSŁUPOWY, PILON, KRÓLEWNA, ŁONO, HINDUSKI, ŁYŻECZKOWANIE, ZWIĄZEK RZĄDU, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, LINIA GEODEZYJNA, STAN NIECZYNNY, JAWNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, FANFARON, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, REZERWA WALUTOWA, ANAL, PIŁKA RĘCZNA, RZUT RÓWNOLEGŁY, KURSISTA, CENA SPRZEDAŻY, KOSZTOWNOŚCI, ROZPRAWA, BORECZNIK, GARIBALDKA, AKOLITA, KAMPYLOGNATOID, TEMPERATURA ROSY, WIDEOROZMOWA, REFERENDUM STRAJKOWE, PRECEDENSOWOŚĆ, MADŻONG, CEPELIADA, GRUPA, OPIESZAŁOŚĆ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, EN GRISAILLE, NIENOWOCZESNOŚĆ, PRZEMĄDRZALEC, KÓŁECZKO, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, KWARCÓWKA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, OBRAZA BOSKA, HIPOSTYL, CUDOWNY OWOC, CHIŃSZCZYZNA, AGNOSTYCYZM, ARCYDZIEŁO, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, POŻAR, REALIZM, TEORIA GEOCENTRYCZNA, IRONIA ROMANTYCZNA, OPASKA, PUKAWKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PIKIETA, JAŚMINOWIEC, ZNAK CZASÓW, SPEKULANT, KRĘTARZ WIĘKSZY, WYLOT, CECHOWNIA, NASIĘŹRZAŁOWCE, WĄTŁOŚĆ, NASŁUCHOWIEC, OTWARTOŚĆ, TELEMARK, ŁOKIEĆ TENISISTY, BEZWIETRZE, SZTUKA KONCEPTUALNA, SZAROTA NORWESKA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, KAWA ZBOŻOWA, DRAMAT GANGSTERSKI, LOTOKOT FILIPIŃSKI, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, PRYMITYWIZM, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, PRZESTRZEŃ STANU, EMISJA PIENIĄDZA, GRZEBUŁA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ARENDARZ, WĄTŁOŚĆ, KIESZENIÓWKA, ALMUKANTARAT, GRUPA CZASOWNIKOWA, RECEPTYWNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, WIELOMAŁŻEŃSTWO, ?MOŻLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO JEST JEDNĄ, JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓREJ COŚ DOTYCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO JEST JEDNĄ, JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓREJ COŚ DOTYCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDYNE coś, co jest jedną, jedyną rzeczą, której coś dotyczy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDYNE
coś, co jest jedną, jedyną rzeczą, której coś dotyczy (na 6 lit.).

Oprócz COŚ, CO JEST JEDNĄ, JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓREJ COŚ DOTYCZY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - COŚ, CO JEST JEDNĄ, JEDYNĄ RZECZĄ, KTÓREJ COŚ DOTYCZY. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast