SKRĘCONY KSZTAŁ CZEGOŚ, COŚ O SKRĘCONYM KSZTAŁCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRĘT to:

skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRĘT

SKRĘT to:

zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni (na 5 lit.)SKRĘT to:

miejsce, w którym się skręca (na 5 lit.)SKRĘT to:

papieros skręcony ręcznie (na 5 lit.)SKRĘT to:

używka podobna do papierosa, ale z marihuany (ewentualnie z domieszką tytoniu) (na 5 lit.)SKRĘT to:

zmiana ułożenia ciała (na 5 lit.)SKRĘT to:

papieros domowej roboty (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKRĘCONY KSZTAŁ CZEGOŚ, COŚ O SKRĘCONYM KSZTAŁCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.714

DNO, OTWÓR WIERTNICZY, ŻAL, DUCH, SETKA, GLOBALNOŚĆ, ŻYWIEC, UCHO, BEZPOWROTNOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, ADMIRACJA, PIZDRYK, UZDRAWIACZ, BRUTALNOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, RADZIECKOŚĆ, NIEDOMIAR, NIEDOWIARSTWO, LEGALIZM, SKRZYNKA, KONIECZNOŚĆ, CHWAŁA, KWAŚNOŚĆ, BU, ROZSTRZYGALNOŚĆ, SPODECZEK, DOSŁOWNOŚĆ, MISKA, PROPAGANDA, DYSFUNKCJA, TRZYDZIESTKA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KOMENTARZYK, NORMALNOŚĆ, TABLICA, KSIĄŻKOWOŚĆ, PODKŁADKA, WIDOWNIA, PRZYZWOITOŚĆ, WYPARZACZ, MAŁE PIWO, SYMBOLICZNOŚĆ, CAŁUN TURYŃSKI, ATRAKCJA, KRÓTKA PAMIĘĆ, CZOPEK, WIARA, DOMINACJA, ORGANIZACJA, SZEŚĆSETLECIE, PODOSTATEK, PIERWSZOŚĆ, ŻYŁKA, SPRAWNOŚĆ, HORYZONT, NIEREGULARNOŚĆ, SROM, ENERGICZNOŚĆ, ENUMERACJA, ŁAŃCUCH, WZORZEC, ZESKROBINA, MALEŃSTWO, CIĄG, BUDZICIEL, PROTAGONISTA, BULION, WIELOETAPOWOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOPALNIA, OGŁOSZENIE, SĘDZIA, MASOŃSKOŚĆ, SŁUPISKO, PRAKTYCZNOŚĆ, HIEROFANT, CZARA, CIĘŻAR, FIOLKA, SZTORC, TRANSPOZYCJA, SZKOLNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, WIDZIMISIĘ, SKRA, POWŚCIĄG, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, NAPŁYW, WARIANTYWNOŚĆ, ÓSEMKA, DEGRADACJA, CHRZCIELNICA, MANKIET, CZTERDZIESTKA, CEDZAK, STRZAŁKA, DOWODLIWOŚĆ, LIS, TECHNOLOGICZNOŚĆ, SZCZERBA, SEZONOWIEC, PROJEKT, STOLIK, ZAMYKANIE USZU, ZBAWCZYNI, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, OGLĄD, NAIWNOŚĆ, PRAGNIENIE, PLASTYCZNOŚĆ, POWYWRACANIE, PAKOWNOŚĆ, ZŁOTE RUNO, ŚCIANA, KRES, COŚ NIECOŚ, RAFLA, DEKLARACJA, ŻYWIOŁAK, STOJAK, DUPERELA, GŁĘBOKOŚĆ, KOSMOS, ZGNIŁOŚĆ, WSTĄŻKA, MEDIALNOŚĆ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, NIEJADALNOŚĆ, OPOZYCJA, ZABEZPIECZENIE, CELOWOŚĆ, PASEK, SĄŻNISTOŚĆ, FETYSZ, NIENARUSZALNOŚĆ, RDZEŃ, PODPORA, CHAMSTWO, NIEMORALNOŚĆ, POPULARNOŚĆ, CYLINDER, GEMSHORN, KONSUMENT, TEREN, UPOJNOŚĆ, OPERATOR, NASTAWIENIE, PRZEKWIT, KRYTYCZKA, SĄD, WIEK, OPIS, KICZ, ODNALAZCA, TEKST, POTRÓJNOŚĆ, FAWORKI, ZNAKOMITOŚĆ, WZGLĄD, ZAJOB, OBWÓDKA, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, BEZSZELESTNOŚĆ, ZENIT, BAZA, POJAWIENIE SIĘ, IDIOTYCZNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, APROBATA, ODPŁATA, NIEDOKŁADNOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, SKUPISKO, POMINIĘCIE, WZIĄTEK, ZBIERACZKA, EKONOMICZNOŚĆ, WOLNOŚĆ, BALSAM, SATYRA, SMAROWIDŁO, ALKALIZACJA, UWAGA, NIEBO W GĘBIE, RURA KUNDTA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, WSTĘP, PICOWNIK, ROZKRÓJ, MASKOTKA, POWSTRZYMANIE, GOPURA, WŁAŚCIWOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, NAWÓJ, WRZASKLIWOŚĆ, FORMA PROSTOKĄTNA, KARŁOWATOŚĆ, KLAPA, UDAWACZ, PRZYBYTEK, SPEAKER, POLE, ROZKŁAD, PANOWANIE, ZNANOŚĆ, SZCZOTECZKA, SKŁADOWISKO, SZESNASTKA, RACJA, ZBAWICIELKA, SZKODNIK, PAKA, KULA, BUKRANION, PRÓG, POKAZÓWKA, CHROPOWATOŚĆ, MYJNIA, PRZENOSICIEL, PERLATOR, PODWÓJNOŚĆ, NIEZAUWAŻENIE, NAŚWIETLENIE, PARZENICA, BECZKA Z PROCHEM, MEDALION, TAŚMA, ODKUPICIEL, EGZEKUTYWA, WARTOŚCIOWOŚĆ, ZAKŁADNIK, STAŁOŚĆ, STOS, KORPUS, KONOTACJA, KŁOPOTLIWOŚĆ, RENOWACJA, KORPORACYJNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, SŁODKOŚĆ, GUZDRAŁA, DŁUŻNIK, KOLCZASTOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, UTAGAWA, SPRZECIW, BAJEREK, STERTA, WYKUP, KONCHA, ZAPOTRZEBOWANIE, CAŁOŚĆ, OKROPNOŚĆ, WSTĘGA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PARA, OBYCZAJNOŚĆ, SPOT, SIEDMIOKROTNOŚĆ, WADA, BRYZG, BEZCZASZKOWIEC, KRYTERIUM, RAMY, KOKON, BASSHORN, SŁODZIAK, FREKWENCJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KWAS, COŚ MOCNIEJSZEGO, NIEZNAJOMOŚĆ, CEGŁA, SZLIF MARKIZOWY, KONSERWIARNIA, KRAJ, PAL, SZEŚĆSETKA, EGOISTYCZNOŚĆ, DEMONSTRACJA, PODEJRZLIWOŚĆ, ŁONO, FAZA, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, NASADA, ODNAWIACZ, ŁUT SZCZĘŚCIA, PREDYSPOZYCJA, PRODUKTYWNOŚĆ, WIĘCIOREK, PANICZ, EKSPRESOWOŚĆ, PRZYWIDZENIE, PODPARCIE, SUMARIUSZ, WYWÓZKA, SKARB, WYZWOLICIEL, ?ROZKRZEWICIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKRĘCONY KSZTAŁ CZEGOŚ, COŚ O SKRĘCONYM KSZTAŁCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKRĘCONY KSZTAŁ CZEGOŚ, COŚ O SKRĘCONYM KSZTAŁCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRĘT skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRĘT
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie (na 5 lit.).

Oprócz SKRĘCONY KSZTAŁ CZEGOŚ, COŚ O SKRĘCONYM KSZTAŁCIE sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - SKRĘCONY KSZTAŁ CZEGOŚ, COŚ O SKRĘCONYM KSZTAŁCIE. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x