SPODNIE (ZAZWYCZAJ DŻINSY) O BARDZO SZEROKICH NOGAWKACH NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE TRAPEZU, CZYLI ROZSZERZAJĄCE SIĘ KU DOŁOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZWEDY to:

spodnie (zazwyczaj dżinsy) o bardzo szerokich nogawkach najczęściej w kształcie trapezu, czyli rozszerzające się ku dołowi (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPODNIE (ZAZWYCZAJ DŻINSY) O BARDZO SZEROKICH NOGAWKACH NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE TRAPEZU, CZYLI ROZSZERZAJĄCE SIĘ KU DOŁOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.990

WIR, SPODENKI, KWATERODAWCA, GARDEROBA, AKTYWNOŚĆ, BULIONER, STRUNOGŁOWE, RZUT OSZCZEPEM, TERAPENA KAROLIŃSKA, ZAKON MENDYKANCKI, BIAŁY ROSJANIN, CHOROBA PLUMMERA, WYPAŁ, ARIANIE, PCHŁA MORSKA, ROZPŁODOWIEC, ONKOLOGIA, LEUMAFIT, CEGŁA KOMINOWA, KAZUISTA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PODKOLANIE, RUMUNKA, MUCHY W NOSIE, BAON, WRZĘCHY, GNU PRĘGOWANE, CZYNNIK NIECENOWY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, GÓRY KOPUŁOWE, OPIEKUN FAKTYCZNY, IZOLACJONIZM, MGNIENIE OKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PERKOZ DWUCZUBY, KRATKA, ODWARSTWIENIE, TYSIĄC, CZAPKA FRYGIJSKA, FORMA PROSTOKĄTNA, DOJŚCIE, STECHIOMETRIA, POŻYWIENIE, GRUPA ARYLOWA, KONFERENCJA EPISKOPATU, EKSPERT, MIECZ DWURĘCZNY, PASIAK, PATCHWORKOWIEC, PAZUR, KONFEDERACJA, KLIN, KOMPUTER DOMOWY, WĘGLÓWKA, PRĄD ZMIENNY, WYTAPIALNIA, TRZEŹWOŚĆ, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, KONWERTOROWNIA, PŁYN, WRZĄTEK, KANDYZ, GLOBIGERYNA, INTEGRACJA, STAGNACJA GOSPODARCZA, SUPRESJA, ZGNICIE, RYSUNEK, GŁUPTAK BIAŁY, ALBULOKSZTAŁTNE, RZEZAK, HANDLARKA, GERONTOLOGIA, PROKARBAZYNA, PODGARDLANKA, MOTYL, RANA, MARABUT, PRAWOSKRĘT, NERWICA NIEDZIELNA, DŁUGOGŁOWIE, ZBIORÓWKA, DOMINANTA, POLEWANIE SIĘ, WIDZENIE PRĘCIKOWE, HERBATA EKSPRESOWA, CHLEB CHRUPKI, OBRZĘK, XHOSA, WOLITYWNOŚĆ, SZCZUDLARZ, PIZZERIA, POLSKOŚĆ, PRAWORĘKI, PRAWOZNAWCA, NUWORYSZ, HOLOGRAM, GEREZA BIAŁOBRODA, ZWÓJEK, SETNIK, ROZSTRZAŁ, MALUCZKOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, GĄSKA WIOSENNA, ŻELAZNA DZIEWICA, RYBA AMFIDROMICZNA, CZAHAR, HUŚTAWKA, KOLORYSTYKA, MIMOZA, APELACJA, DOROŻKARSTWO, LITRÓWKA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, PIÓRO, TAKT, ZANOKCICA CIEMNA, GOSPODARKA TOWAROWA, BIEGUN POTYLICZNY, MŁYNOWNIA, TRAF, PŁYWACTWO, PŁAST BRZOZOWIEC, PODSKAKIWACZ, OSPAŁOŚĆ, TWORZYWO SZTUCZNE, SYMBOLIZM, PAUPER, LEPIDOZAURY, BLOK, LEWICOWOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, HELING, PIECZYNG, ROZMNOŻA, POKŁAD PANCERNY, RIST, FILEMON CZARNOLICY, RZUT WOLNY, TELEWIZORNIA, GAZ WULKANICZNY, LAMINAT, BYSTROŚĆ, BAZYLIKA, FIX, MEDALIK, MĄKA, ŚLIZGACZ, DRZEWORYT, OPATRUNEK OSOBISTY, GRUCHOT, ZATYKANIE USZU, CYKL MIESIĘCZNY, GEODYNAMIKA, KONTRGAMBIT WINAWERA, FURAŻER, ZASTAWKA MITRALNA, HYDROAKUSTYKA, FILAKTERIE, RURA, MIĘSIEŃ NARAMIENNY, PEBA, PERKOZ, API, ARCHEOLOGIA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, DELAWIRDYNA, BOA ARGENTYŃSKI, POMORZE ŚRODKOWE, DŻIN, MUFA, EUPELYKOZAURY, PŁYN NASIENNY, POSTERUNEK, NIEZRĘCZNOŚĆ, POWIĄZANIE, MITSUKURINA, FASOLA SZPARAGOWA, PANCERZ KOLCZY, AGENT WYWIADU, ŚWIATŁO DROGOWE, KAPITULACJA, KRONIKARKA, ŚNIEG, WURST, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, MISTRZ PROSTEJ, ŻAKINADA, BEZBRZEŻ, DZIECIĘ, EPIC TRANCE, TKANKA MIĘŚNIOWA, KARELIA, WZORZEC RUCHOWY, GRAFOLOGIA, OBŁOK OORTA, RENTGENOLOGIA, METEORYZM, PRZEPOJA, KONDENSATOR, GLORIA, SZEW KOSTNY, MACHANIE RĘKĄ, KANKA, BARIATRA, MONOTELETA, HAŁASOWNIK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, APOGEUM, SEMAFOR, KROK DOSTAWNY, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, SKANER, FONETYKA, PATENA, NALEWKA, RYK, CZERKIESKA, BIAŁA GORĄCZKA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, SŁUPEK, GAMBIT HETMAŃSKI, HALLOWEEN, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, PAJĄK, PRÓBÓWKA, MACHINACJA, MEJLOWANIE, MLEKO, KASZTELAN, RUDZIK, PRZEŚMIECHY, SZACHOWNICA PUNNETTA, POPYT, CHEMOTROPIZM DODATNI, PRĄD FARADYCZNY, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, BADANIE JAKOŚCIOWE, ABORTERKA, SZEKLA, INGRESJA MORZA, KAPOK, MAFIA, PRZEPLOTKA, KĄT PEŁNY, PRODUKT LECZNICZY, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, KORONKARZ, TOWAROZNAWSTWO, CHLEB, DOMINATOR, KRĘG POŁOWICZY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, SARDELOWATE, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, RESZTKA, TOPOS, CIOCIA, DIAGRAM KWIATOWY, NAZWA KODOWA, OPPIDUM, , WYRAZ OBCY, PANCERNIK WŁOCHATY, SKIBKA, SKŁADNIA, PERMAKULTURA, KANAR, CHIRURGIA, POLITYKA ZDROWOTNA, KORPUS, FUNKCJA ODWROTNA, KORBA, RYBA MASŁOWA, SIEDZISKO, STRUNOOGONOWE, BARCZATKA ŚLIWIENICA, NEUTRALNOŚĆ, MADISON, SWAWOLA, KLAWISZ NUMERYCZNY, MŁYNEK DO ODPADÓW, CIERNIOPLĄT, PATETYCZNOŚĆ, POLAK, TEREN, WYPADKOWOŚĆ, UTYK, ZŁOTOGŁÓW, SEPTYMOLA, SPODNIE, POMYŁKA FREUDOWSKA, WOLARKA, FARMAKOGENETYKA, METAMORFIZACJA, MINUTNIK, KOSA, ?STREETBALL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPODNIE (ZAZWYCZAJ DŻINSY) O BARDZO SZEROKICH NOGAWKACH NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE TRAPEZU, CZYLI ROZSZERZAJĄCE SIĘ KU DOŁOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPODNIE (ZAZWYCZAJ DŻINSY) O BARDZO SZEROKICH NOGAWKACH NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE TRAPEZU, CZYLI ROZSZERZAJĄCE SIĘ KU DOŁOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZWEDY spodnie (zazwyczaj dżinsy) o bardzo szerokich nogawkach najczęściej w kształcie trapezu, czyli rozszerzające się ku dołowi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZWEDY
spodnie (zazwyczaj dżinsy) o bardzo szerokich nogawkach najczęściej w kształcie trapezu, czyli rozszerzające się ku dołowi (na 6 lit.).

Oprócz SPODNIE (ZAZWYCZAJ DŻINSY) O BARDZO SZEROKICH NOGAWKACH NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE TRAPEZU, CZYLI ROZSZERZAJĄCE SIĘ KU DOŁOWI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SPODNIE (ZAZWYCZAJ DŻINSY) O BARDZO SZEROKICH NOGAWKACH NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE TRAPEZU, CZYLI ROZSZERZAJĄCE SIĘ KU DOŁOWI. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x