CZĘŚĆ PRZESTRZENI LUB POMIESZCZENIE, GDZIE COŚ SIĘ ODBYWA, COŚ/KTOŚ PRZEBYWA LUB TO MIEJSCE SŁUŻY OKREŚLONYM CELOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIEJSCE to:

część przestrzeni lub pomieszczenie, gdzie coś się odbywa, coś/ktoś przebywa lub to miejsce służy określonym celom (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIEJSCE

MIEJSCE to:

wycinek przestrzeni, który jest ograniczony i ma swoje przeznaczenie, jest przeznaczony dla kogoś lub czegoś (na 7 lit.)MIEJSCE to:

fragment ciała, miejsce na powierzchni ciała (na 7 lit.)MIEJSCE to:

pozycja wśród innych, w grupie osób, rzeczy lub zjawisk; ranga, osiągnięta lokata (na 7 lit.)MIEJSCE to:

konkretny moment, chwila (na 7 lit.)MIEJSCE to:

przestrzeń, obszar do zapełnienia czymś (na 7 lit.)MIEJSCE to:

stanowisko pracy wykonywanej odpłatnie; posada (na 7 lit.)MIEJSCE to:

pozycja w osobistej hierarchii, gdy coś zajmuje czyjąś uwagę (na 7 lit.)MIEJSCE to:

przenośnie: część komuniaktu lub wytworu umysłu (pojmowanych jako rzeczy posiadające objętość), która zwykle funkcjonuje w jakimś uporządkowanym szeregu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PRZESTRZENI LUB POMIESZCZENIE, GDZIE COŚ SIĘ ODBYWA, COŚ/KTOŚ PRZEBYWA LUB TO MIEJSCE SŁUŻY OKREŚLONYM CELOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.417

GÓWNOZJADZTWO, KURZYSKO, TAMA, GORZELNICTWO, KACZKA KRAKWA, CZYSZCZARNIA, OZNAKA, ZAMEK, MUTUALIZM, RAK PRĘGOWANY, KOKTAJL, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, PRZEKLEŃSTWO, STOJAK, FISZBINOWCE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, RUSEK, NAMIAR, WKŁAD, LIS, WYNAJEMCA, DOM WIELORODZINNY, KOPROFAGI, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SEPARACJONIZM, REŻYSER, AWANS, BRANIE POD WŁOS, FASETKA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, TERMOJONIZACJA, PRZYSTAŃ, ŚLIWKA, NABOJKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, TO COŚ, SUWAK, CERTACJA, ULICA, GŁĘBOKI TALERZ, WESTERN, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, NUMER GEOGRAFICZNY, SENIOR, DZIAŁ WODNY, GABINECIK, BRZYDOTA, SAMOTRZASK, SAKSONIA, SELENODEZJA, MARŻA HANDLOWA, KOSZT UTOPIONY, MODUŁ, OBRAZ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, REJESTRANT, CZEK PODRÓŻNICZY, POCZUCIE, BASEN, BITUMIZACJA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, TASIEMCE, ROZNOSICIEL, HALF-PIPE, KOŁECZEK GOLFOWY, CERAMIKA SANITARNA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, LENA, UBOŻENIE, DEMÓWKA, MIESZACZ, TLENEK ŻELAZOWY, KIESZEŃ, STAŁOŚĆ, ORGANISTA, BEZKRĘGOWIEC, PIASZCZYSTOŚĆ, KARTOGRAFIA, OCHRONNIK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, NIEOKREŚLONOŚĆ, DZIADZIENIE, PŁATEK, EKSPRES, CZOPUCH, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, ANIMATOR, ZBIORNICA, SPODENKI, PRZYPADEK, LAWETA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ENZYM, WYKUPNE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KROK PÓŁROZKROCZNY, CZWÓRKA, PRZECZYSTOŚĆ, ORGAN, SHORT-TRACK, INWEKTYWA, WYSPA WULKANICZNA, ZASIEDLENIE, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, CNOTA KARDYNALNA, SUCHAR, SPOTKANIE OPŁATKOWE, LEGITYMACJA STUDENCKA, BIAŁY DOM, EWOLUCJA MOLEKULARNA, KUPLER, AEROZOL SIARCZANOWY, PROCES ODWRACALNY, DEFLAGRACJA, PARAZYTOFIT, HARTOWNOŚĆ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PRZYŁĄCZE, DEGRADACJA, TAROT, SELSKIN, SKAZA MOCZANOWA, WUEF, DEPTAK, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, PARALAKSA, SILNIK CZTEROSUWOWY, AEROCASCO, MIĘKISZ, SOLARIUM, POMYSŁOWOŚĆ, PŁYTKA MOTORYCZNA, KORONA, NIEPORZĄDNOŚĆ, GRANT, SPECJAŁ, AULA, FUNK ART, MOGIKAPPACYZM, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ORKIESTRA KAMERALNA, POŻAR, PLANETA, EXMOOR, MŁODA PARA, OSUWISKO, BIERWIONO, NADLOTKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, SOSNA CZERWONA, PETARDA, ODKRYCIE DUSZY, TERMOREGULATOR, JĄDRO, KORDIAŁ, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, FLEKTA, STREFA BUFOROWA, WŁÓKNO SZTUCZNE, BRONA KOLCZASTA, CYKL MENSTRUACYJNY, KRANIOLOGIA, KLERK, MAŁPY WĄSKONOSE, OBRONICIEL, EXPRES, TRZASKOWISKO, ROZBÓJNIK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, PROCH, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, FECHMISTRZ, WET, ONIRYCZNOŚĆ, FLOTA, ŁATWOPALNOŚĆ, POŁUDNIOWY ZACHÓD, FUZJA JĄDROWA, PANOCZEK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BAT, PŁATECZEK, SIEROTA, BANDEROLA, CIAŁKO SZKLISTE, VOTUM, PUNKT OKOSTNOWY, BĘBEN, WYWIAD, BEZPARDONOWOŚĆ, SPARING, NIEPRZYJEMNOŚĆ, MUSSET, CHODZĄCA DOBROĆ, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, PONĘTA, DZIAŁKA ROBOCZA, DOKTOR, TOBOGAN, KOLUMNA, NIKCZEMNOŚĆ, INTERLINGWISTYKA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PŁUCZKA, BOROWODOREK, MUCHA MOKRA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BEZGŁOWOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, MANIPULATOR, DOBRO, OKOCENIE SIĘ, GOTOWOŚĆ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, SODÓWKA, WSPANIAŁOŚĆ, PRZYGASZENIE, PINGLE, DIABEŁEK, TEMAT, WYKROCHMALENIE SIĘ, TELEROBOTYKA, MAJSTRA, SYMBOL, KRĘPACZKI, POLIGON, KABESTAN, UWYPUKLENIE, CENTYGRAM, SZTYFT, HANIEBNOŚĆ, OBRAZA BOSKA, SUBSKRYPCJA, WYKRZYKNIENIE, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PIKIEL, HYDRIA, NADPROŻE, HELIKOPRION, SMYCZ, WATERLOO, KLATKA PIERSIOWA, SUMATOR, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, SEUL, PIÓRO, SZARMANTERIA, WYŻ, BIEGNIK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, METEOR, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KORNWALIJSKI, SKANER, ERUPCJA, WÓZEK SZPITALNY, STOŻAR, AGRESYWNOŚĆ, ULGA PODATKOWA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ODSKOK, BENGALSKI, ALIENACJA, TEMBLAK, TOWARZYSTWO, OŻYNA, CIMELIUM, PŁUCZNIA, UŚMIECH SARDONICZNY, KLINIEC, KUBEŁ, POLIGON DOŚWIADCZALNY, ANTYCYPACJA, SAMOISTNOŚĆ, ANALIZA FUNDAMENTALNA, GRUNT POD NOGAMI, OKRZYK, NIESTACJONARNOŚĆ, ABAKUS, POMROK, WIDZIMISIĘ, PEWNOŚĆ, POLE NAMIOTOWE, FAJKA POKOJU, KOŻUSZEK, KLASA, PARALELIZM, KONWERTOR, RZUT RÓWNOLEGŁY, ZGODNOŚĆ, BUDZICIEL, KOTWICA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, POSTERUNEK, PRAWO, SŁUŻBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: część przestrzeni lub pomieszczenie, gdzie coś się odbywa, coś/ktoś przebywa lub to miejsce służy określonym celom, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PRZESTRZENI LUB POMIESZCZENIE, GDZIE COŚ SIĘ ODBYWA, COŚ/KTOŚ PRZEBYWA LUB TO MIEJSCE SŁUŻY OKREŚLONYM CELOM to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIEJSCE, część przestrzeni lub pomieszczenie, gdzie coś się odbywa, coś/ktoś przebywa lub to miejsce służy określonym celom (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIEJSCE
część przestrzeni lub pomieszczenie, gdzie coś się odbywa, coś/ktoś przebywa lub to miejsce służy określonym celom (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PRZESTRZENI LUB POMIESZCZENIE, GDZIE COŚ SIĘ ODBYWA, COŚ/KTOŚ PRZEBYWA LUB TO MIEJSCE SŁUŻY OKREŚLONYM CELOM inni sprawdzali również:

Sorex alpinus - ssak z rodziny ryjówkowatych; występuje m. in. w Polsce (w Karpatach i w Sudetach) ,
jednostka, która zajmuje się sprawami pracowników ,
plik, który zawiera program wsadowy, czyli program komputerowy wykonywany w trybie wsadowym, tj. bez wpływu użytkownika na przebieg programu ,
galaretowaty cukierek wyprodukowany ze stężonego soku owocowego, cukru i innych dodatków ,
Alisterus chloropterus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug wschodnich (Psittaculinae) ,
wada wewnętrzna odlewu w postaci pustki o większych wymiarach niż pęcherze gazowe ,
coś związanego z policją - miejscem (komisariatem) ,
z deltą koło Szanghaju ,
ruchy religijne powstałe w Czarnej Afryce w wyniku oderwania się od misyjnych Kościołów chrześcijańskich ,
cecha człowieka: to, że ktoś jest atrakcyjny seksualnie, pociągający ,
ozdobny element o charakterze klamry albo agrafy służący do spinania płaszczy, opończy, kap, futer, czasami drobniejszych sztuk odzieży (np. pasów), używany też jako element dekoracyjny, np. jako pektorał lub do zdobienia kołpaków ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
bardzo brzydka twarz ,
zaburzenie neurologiczne, polegające na występowaniu niezależnych od woli, nierytmicznych, powolnych ruchów zlokalizowanych w kończynach górnych ,
miejsce, w którym jest przyjemnie chłodno z powodu zacienienia ,
mała łódź z wiązek trzciny w Ameryce Płd ,
umorzenie jakiejś opłaty, np. zwolnienie z podatku ,
biuro w ambasadzie ,
seria amerykańskich próbników przeznaczonych do badania przestrzeni międzyplanetarnej i znajdujących się tam ciał Układu Słonecznego ,
zwierzchnik nad brygadą pracowników ,
film, słuchowisko, przedstawienie, występ (wytwór np. w mediach) złożone z różnych części ,
ŚLIGA - jadalna pustynna jaszczurka, przypisywano jej lecznicze właściwości; Azja Mniejsza, Płn. Afryka ,
dawny wierzchni ubiór męski, podbity futrem, długi, luźny z niezszytymi rękawami noszony w Polsce w XVI - XVIII w ,
dział matematyki łączący teorię mnogości i topologię ogólną, który koncentruje się na pytaniach topologicznych niezależnych od ZFC ,
pot. o płycie gramofonowej ,
Ilex paraguariensis - gatunek drzewa z rodziny ostrokrzewowatych uprawiany ze względu na swoje zastosowanie w kulinariach ,
inicjał - pierwsza litera imienia lub nazwiska ,
wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystarczające do przebicia lub powstania łuku ,
rodzaj mikroskopu elektronowego, w którym obraz uzyskiwany jest w wyniku skanowania przedmiotu wiązką elektronów w postaci małej plamki, badającej przedmiot linia po linii. ,
przenośnie: blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju

CZĘŚĆ PRZESTRZENI LUB POMIESZCZENIE, GDZIE COŚ SIĘ ODBYWA, COŚ/KTOŚ PRZEBYWA LUB TO MIEJSCE SŁUŻY OKREŚLONYM CELOM. Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x