DACH O KILKU TRÓJKĄTNYCH POŁACIACH ZBIEGAJĄCYCH SIĘ W JEDNYM WIERZCHOŁKU, PRZYKRYWAJĄCY BUDYNEK NA PLANIE WIELOKĄTA FOREMNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DACH NAMIOTOWY to:

dach o kilku trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku, przykrywający budynek na planie wielokąta foremnego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DACH O KILKU TRÓJKĄTNYCH POŁACIACH ZBIEGAJĄCYCH SIĘ W JEDNYM WIERZCHOŁKU, PRZYKRYWAJĄCY BUDYNEK NA PLANIE WIELOKĄTA FOREMNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.011

PREMIA GÓRSKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, SZTUBA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SIEĆ TROFICZNA, MALUCZKOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, TEUTOŃSKI, KRĄŻENIE DUŻE, BACHMISTRZ, ARENGA, ROZPLENICA, PĘTAK, SŁOWACKI, ANATOMIA ROZWOJOWA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, KUPIEC, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KĄT DEPRESJI, MIKROSKOP OPTYCZNY, TARCZA, CHŁOPIEC, ZAMIANA, ELIKSIR ŻYCIA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, KOŃ LOKAJSKI, TREŚĆ, MRUKOKSZTAŁTNE, KOKSOWNIK, MAGELANKA SIWOGŁOWA, GORZKIE ŻALE, MOGILAMBDACYZM, ZGROMADZENIE CZYNNE, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, GRZYB PLEŚNIOWY, LUKI, ZGODA, GLONY, PRZETWÓRSTWO, JEZIORO RAMIENICOWE, OKRES ZALICZALNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KRAJKA, ZAKON ŻEBRZĄCY, WYKROCHMALENIE SIĘ, FRANCISZKANIZM, GOMBROWICZ, KĘPA, OPERA, REJENCJA, TEORIA HOMOTOPII, TWARDY TYŁEK, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, SARABANDA, KRIOKOMORA, KOMEDIA DELL'ARTE, UCZEŃ, BABIE LATO, OIOM, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, BUJAK, WRAK, MYSZ ZAROŚLOWA, PARTIA ROSYJSKA, OTWORZENIE DUSZY, PADOK, GWIAZDA, RYBA ŁAWICOWA, LICEUM, SMOCZEK, LEWORĘKI, CYPRYS GOWENA, KOLEJ ŻELAZNA, HEPATOLOGIA, CHRZEST, RĘKA OPADAJĄCA, CZTEROSUW, WĘZEŁ CIEPLNY, ORTOPTYSTKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PRZECIWNIK, OLEJ MIGDAŁOWY, FURA, POLECANKA, OPENER, MIĘSOPUST, EUTEKTYK, WYGA, ZBRODNIARZ WOJENNY, MUNSZTUK, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, RYBY, OTWIERANIE DUSZY, NADZIEMNOŚĆ, PRZYDACH, ŻABI SKOK, PRZYWODZICIEL WIELKI, AGORA, RAWKA BŁAZEN, FIGURKA TANAGRYJSKA, KROCHMAL, START ZATRZYMANY, KOŃ ARABSKI, HISZPAN, AKADEMIA, DRĄGOWINA, ASTEROIDA, MOGIKAPPACYZM, HUBA, BOKÓWKA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, MISKA SOCZEWICY, WYKRZTUSZANIE, KARPLE, MOWA ZALEŻNA, FAKT, WYSPA KONTYNENTALNA, MIESZALNIK, GRAFIKA, EGOCENTRYZM, LODOWICA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, POKÓJ, OKOWITA, RZEP, SELENOGRAFIA, PROFESOREK, DZIECIĘCOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, STAŁA, KUKLIK SZKARŁATNY, LATAWICA, PERLISTOŚĆ, PRZEWÓD, GZY, WINDSOR, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PANEK, ANTENA REFLEKTOROWA, PÓŁROCZNIK, MODNIARZ, BIAŁY ROSJANIN, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, TELEMARK, PRZEBITKA, KOŻUCH, WĘZEŁ KOLEJOWY, BEZGŁOWOŚĆ, GOLARZ, POCIĄG EKSPRESOWY, STAWONOGI, GEN WĘDRUJĄCY, MIĘSOŻERNOŚĆ, PARA, STYL TOSKAŃSKI, MINI-ALBUM, DAR ZIEMI, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, CHOROBA BUSCHKEGO, LUŹNOŚĆ, OBLITERACJA, WIEŻA CIŚNIEŃ, IMMUNOPATOLOGIA, OSIEMNASTKA, OBLĘŻENIE, DYPTYCH, AMORY, POMPA, DIODKA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, ORTOPTYCZKA, DYDAKTYKA OGÓLNA, SUWNICA BRAMOWA, FILM WOJENNY, LOG, PANTOFAG, CZARNE, PLATAN, WARSTWA EUFOTYCZNA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PLASTYKA, ŻAŁOBA, KOD BINARNY, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, CZARNY, PUNKT RÓWNONOCNY, MELANODERMA, KONFESJONAŁ, ŁUSKOWIEC, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KABINA, BEZBRZEŻ, UCZELNIA, PATRIARCHALIZM, WYROK, JAWNOGRZESZNIK, DZIEŃ REKTORSKI, GARNUSZECZEK, RENTGENOLOGIA, MASTYKS ASFALTOWY, ODLEWNIA, GARBARZ, STOLARZ MEBLOWY, MAKIJAŻYSTKA, CNOTA KARDYNALNA, CHODZĄCA REKLAMA, RESORTACJA GENOWA, FALA DŹWIĘKOWA, E-MAIL, POWIEŚĆ BRUKOWA, STOS ATOMOWY, EOZYNOCYT, MONTAŻOWNIA, FOXTROT, PUNKT KATECHETYCZNY, MORESKA, PONIEWIERKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ODSZCZEPIEŃSTWO, IZOMER KONFORMACYJNY, GALERIA, JUTRZYNA, DEFENSYWA, TORBA, RESTAURATOR, PUNICKI, EWOLUCJA MOLEKULARNA, SZAROZIEM, ABSOLUTYZACJA, WICIOKRZEW, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, ZSYPISKO, KOLCZATKA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, OGIEŃ, WZGLĄD, MULDA, SROMOTA, SIEĆ POKARMOWA, EFEKT DOPPLERA, TEORIA DOMINA, FAMA, POŻAR, ODROŚL, ETANERCEPT, STRATEG, ZAŁAM, NOTARIUSZ, CHAŁUPA, SKÓRZAK, PŁYTKA CHODNIKOWA, FIGA Z MAKIEM, ANTYGENOWOŚĆ, PRACE KONSERWACYJNE, WĄŻ, PSYLOFIT, ROZTERKA, PIONEK, SZEW, TOPOLOGIA SZYNOWA, HIGIENA ZWIERZĄT, EDYL, ZAKON MENDYKANCKI, FRANCUZ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, OGIEŃ I WODA, MDK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, SPOTKANIE OPŁATKOWE, RENTIER, IMMUNOHEMATOLOGIA, WĘZEŁ, LEGHORN, PUSZKA MÓZGOWA, ASCETA, CASUAL, SIŁA SPOKOJU, ROŚLINA FIKCYJNA, CICHA MSZA, MASKARADA, FIZYKA, WESELNIK, WYGON, WERSOLOGIA, KREWETKA ELEGANCKA, WOZÓWKA, ALEJA SZTYWNYCH, WIATRAK, REWIZOR, NIEGOŚCINNOŚĆ, TOWAROZNAWSTWO, FESTON, AMFIBIA, NIESŁUSZNOŚĆ, SONDA MOLEKULARNA, WIATR POZORNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, STOCZNIA ZŁOMOWA, ?GABINET LUSTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DACH O KILKU TRÓJKĄTNYCH POŁACIACH ZBIEGAJĄCYCH SIĘ W JEDNYM WIERZCHOŁKU, PRZYKRYWAJĄCY BUDYNEK NA PLANIE WIELOKĄTA FOREMNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DACH O KILKU TRÓJKĄTNYCH POŁACIACH ZBIEGAJĄCYCH SIĘ W JEDNYM WIERZCHOŁKU, PRZYKRYWAJĄCY BUDYNEK NA PLANIE WIELOKĄTA FOREMNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DACH NAMIOTOWY dach o kilku trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku, przykrywający budynek na planie wielokąta foremnego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DACH NAMIOTOWY
dach o kilku trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku, przykrywający budynek na planie wielokąta foremnego (na 13 lit.).

Oprócz DACH O KILKU TRÓJKĄTNYCH POŁACIACH ZBIEGAJĄCYCH SIĘ W JEDNYM WIERZCHOŁKU, PRZYKRYWAJĄCY BUDYNEK NA PLANIE WIELOKĄTA FOREMNEGO sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DACH O KILKU TRÓJKĄTNYCH POŁACIACH ZBIEGAJĄCYCH SIĘ W JEDNYM WIERZCHOŁKU, PRZYKRYWAJĄCY BUDYNEK NA PLANIE WIELOKĄTA FOREMNEGO. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast