CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĄDRO to:

centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĄDRO

JĄDRO to:

wnętrze, środek (na 5 lit.)JĄDRO to:

gruczoł rozrodczy męski (na 5 lit.)JĄDRO to:

istota rzeczy, to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze (na 5 lit.)JĄDRO to:

centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami (na 5 lit.)JĄDRO to:

ziarno z pestki z owocu (na 5 lit.)JĄDRO to:

ważny element komórki (na 5 lit.)JĄDRO to:

główna, podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania (na 5 lit.)JĄDRO to:

przeciwobraz wektora zerowego względem danego przekształcenia liniowego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.130

PASYWIZM, MLECZARZ, POJAZD CZŁONOWY, LAKTOTROPINA, DOMEK NA DRZEWIE, STUDENT, FILOLOGIA GERMAŃSKA, APIKOMPLEKS, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PRZYKRYCIE, JĘZYK PASZTO, RYSUNKI, JĄDRO PODSTAWNE, RZUT PROSTOKĄTNY, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, BARCZATKA BORÓWCZANKA, KIESZEŃ, TRANSSEKSUALISTKA, ROPOWICA KŁĘBU, GRAF PŁASKI, GOSPODARKA RABUNKOWA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, KOD GRAYA, OCEL, SZTORMLINA, HYDROFON, STRZYKWY, SZCZEGÓLNOŚĆ, HORYZONT CZĄSTEK, PODZIELNIK, FENEK, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, PEDET, PRINCESSA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, RYTM, DIALER, GANGLIOZYDOZA GM2, ŻAL, ASPIRANT, NIEZNAJOMY, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, RUTYNIARZ, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, MLEKO, TŁOCZARNIA, TACZANKA, TRAFIENIE, KIR, ASYRYJSKI, ALGOLOGIA, SINGIEL, MIODOJAD, CELEBRACJA, NIEGOŚCINNOŚĆ, DWUBÓJ, WYDATKI BIEŻĄCE, TROJAŃCZYK, PARABOLICZNOŚĆ, EWAPORAT, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, LODOWICA, STREFA PODKOSZOWA, EKONOMIA POLITYCZNA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, NOGAJOWIE, PODRYG, PIJAWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, TOROS, ULOT, FOKUS, PSYCHODYDAKTYKA, GRAFICZKA, CZELADNIK, ZUPA NA GWOŹDZIU, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, KAMELEON, EPONIM, GANOIDY KOSTNE, KILBLOKI, OSIOŁ DOMOWY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, DOKUMENTALISTYKA, PŁUCZKA, ŁUPIEŻ PSTRY, POCISK SMUGOWY, TUŁÓW, HISTORYK, NIEUKONTENTOWANIE, OPONA, EFEKCIARSTWO, WET, SIECI, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, OBIJACZKA, QUICKSTEP, PASKÓWKI, UPRAWIACZ, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, ŻOŁDAK, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, NARCYZ, PORÓD KLESZCZOWY, STACJA, KOMÓRKA MATECZNA, WRZECIENNIK, WIZA IMIGRACYJNA, ŚWINKA MORSKA, NIEPOKOJENIE SIĘ, KRYSTALOFIZYKA, SZYLD, ŻAŁOBA, ZESPÓŁ CAPLANA, LICZBA WYMIERNA, WALIDACJA KRZYŻOWA, MIĘSOŻERCA, MARUDERSTWO, ROZLUŹNIENIE, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, SZWARCCHARAKTER, KSZTAŁTY, FLAMENCO, ATRAZYNA, POJAZD SILNIKOWY, DRENAŻ, MANICURZYSTKA, NAZAREJCZYK, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, SAUNAMISTRZ, TEŚCIK, POSTAĆ BIBLIJNA, OGNISKO, RENTIER, NARCIARSTWO NORWESKIE, TOPIELISKO, PLAC, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, CZASZA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KWASOWĘGLÓWKA, SIATKA, LAWINA GRUZOWA, POCZUCIE WINY, KAMIEŃ OZDOBNY, MAJZA, BERBER, ZDRADA, ERYTROZUCH, DŁUGA PIŁKA, WESOŁOŚĆ, CANTUS FIRMUS, DOCZESNA, WSPOMNIENIE, UROJENIE KSOBNE, ANTYGRAWITACJA, BUKAT, WŁÓKA, PHISHING, KLAUSTROFOBIA, ARMIA ZACIĘŻNA, TREN, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, LIMO, CZAS PÓŁTRWANIA, ŻYWOTOPIS, INFLACJA UKRYTA, PLOTER TNĄCY, PRZEWÓD, KRYKIET, DYSTANS, INFORMATYK, KOŚĆ ŁZOWA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, SZAMOTANINA, SETKA, GARDEROBIANKA, MECHANIK SAMOCHODOWY, CHASERKA, LINIA GŁOWY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, BIEG, IDENTYFIKACJA, WARSTWOWANIE, OPOZYCJA, KAPELUSZ, WYWIAD SKARBOWY, MODEL, GÓWNOZJADZTWO, UROZMAICENIE, REZONANS, TŁUMACZKA, KRATA, CZYNNIK ONKOGENNY, LALKARSTWO, NADOBNOŚĆ, NOWOGWINEJKA, SZKOŁA, PRUSAK, PIERWSZOROCZNY, TŁO, CHMURA KONWEKCYJNA, ZEGAR MOLEKULARNY, RADIOTECHNIK, ZANOKCICOWATE, FRONT STACJONARNY, TORBACZE, PRZEGUB, STARA MALEŃKA, PRZYTOMNOŚĆ, INDYKATOR, KOŃ BUDIONNOWSKI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BUFET, FUTURE, BAR, KOLKA, SHAFTOWANIE SIĘ, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PUŁK, GEODETA, ŚMIEĆ, JEŻOWIEC, OSAD, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CHRONICZNOŚĆ, PYKNIK, KLESZCZE, LUSITANOZAUR, OOLITYT, RODZAJ ŻEŃSKI, TREN, CYBERPUNK, BIEGUN, WOSKRIESIENSK, KĄPIEL SŁONECZNA, TWARDY OŁÓWEK, MULTIPLEKS, KONSTANTAN, POŚRÓDKI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, RZEMIEŚLNIK, AMORFICZNOŚĆ, GĘSIARZ, BRANDMUR, GONG, KOLANO, OGNIOMUR, AMERYKA, TACIERZYŃSKI, POWIERZCHNIA WALCOWA, MAFIA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WINKULACJA, PURYNA, OTWÓR WYLOTOWY, OWCZA WEŁNA, MŁAK, REGENERACJA, PŁYN SUROWICZY, GIPSORYT, DEVELOPER, STRZELEC POKŁADOWY, PAREMIOGRAF, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, WODOCIĄGOWNIA, RADIANT, ZAKOPCENIE, APTEKA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, RACHUNEK WEKTOROWY, CZAPA POLARNA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, PERYPATETYK, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, LEGHORN, FILOZOFIA MATEMATYKI, KŁUSAK ORŁOWSKI, FAZA ANALNA, DUPAL, SZTUKA PERFORMATYWNA, ORTOPTYK, ELEWACJA, FONETYKA AKUSTYCZNA, LUNETA, MASŁO, BUCHTA, PEELING, BASEN OCEANICZNY, KINOMANIAK, OSTINATO, TRÓJKĄT EULEROWSKI, RYZYKO NIEWYGASŁE, ODBÓJ, ?MARIMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĄDRO centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĄDRO
centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.).

Oprócz CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x