CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĄDRO to:

centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĄDRO

JĄDRO to:

wnętrze, środek (na 5 lit.)JĄDRO to:

gruczoł rozrodczy męski (na 5 lit.)JĄDRO to:

istota rzeczy, to, co jest w czymś podstawowe, najważniejsze (na 5 lit.)JĄDRO to:

centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami (na 5 lit.)JĄDRO to:

ziarno z pestki z owocu (na 5 lit.)JĄDRO to:

ważny element komórki (na 5 lit.)JĄDRO to:

główna, podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania (na 5 lit.)JĄDRO to:

przeciwobraz wektora zerowego względem danego przekształcenia liniowego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.130

LITEWSKI, OPUSZKA PRĄCIA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KOMA, PASO PERUWIAŃSKI, PRZYCZYNA MATERIALNA, TAKT, PAPROĆ DRZEWIASTA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, AGORA, KOT, CZWARTACZKA, GRZYB NADRZEWNY, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ŁUT SZCZĘŚCIA, KROATYSTYKA, FAWELA, MIKSER PLANETARNY, ZŁOŻE GRUNTOWE, IMPLANTACJA, KAMICA, WKRĘTKA, OBLAK, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, CZARNE KINO, GALARETKA, NACIEK, KASTA, STOIK, NIZIOŁEK, OSTRONOS WORKOWATY, FAŁD GŁOSOWY, GWIAZDA, PROBIERNIA, WIDOWISKO, MAJÓWKA, AUTSAJDER, KRYKIET, DICYNODONTY, RYSUNEK, NIEODZOWNOŚĆ, BLOKADA, PRĄD ZAWIESINOWY, JĘZYK POLSKI, RÓŻDŻKARZ, AL SECCO, STEREOTYPIA, POSTAWA, TERAPIA BEHAWIORALNA, KORONA, PUSZCZALSKA, SYNGIEL, ZYGOTARIANIN, PATCHWORKOWIEC, POZŁOTNIK, WYBIEG, WYGŁAD TEKTONICZNY, FEERIA, SINGEL, NIESPIESZNOŚĆ, PRZEŁĄCZNICA, KOLANO, ŻALE, METEOROLOGIA ROLNICZA, PEJZANKA, ŻYŁA JĄDROWA, DOJŚCIE, CHŁOPIEC, WYKŁADZINA, ATOMISTA, TEATR, TEATR ELŻBIETAŃSKI, TEOGONIA, MIEŚCINA, ODSTĘPSTWO, CRO-MAGNON, VALLA, DEZODORANT, KWANTAZAUR, URBANIZACJA, TROPIK, NIEPOKORNOŚĆ, STECHIOMETRIA, KRYZYS, SIEDZENIE, ŁACINA, PERSONA, OSOWIAŁOŚĆ, INHIBICJA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, STEPÓWKA, DEOKSYCYTYDYNA, INWOLUCJA, BIZNES, FANDANGO, ŁOŻYSKO TOCZNE, ALEUCKI, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ISTOTA SZARA, KRĘG OBROTOWY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, OOLIT, ŚMIECH, BALOWICZ, BOSTON, AWANTUROWANIE SIĘ, PROMINENT, STACJA NASŁUCHOWA, BIAŁA GORĄCZKA, OBURĘCZNOŚĆ, RULETKA, WOLNA AMERYKANKA, LÓD LODOWCOWY, MIMETYZM, BABA JĘDZA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, FILEMON CIENKODZIOBY, PAPU, ROMANSOPISARZ, CZERWONY NADOLBRZYM, SOCJOPSYCHOLOGIA, CZERWONE, ENERGETYKA JĄDROWA, ALFABET MUZYCZNY, SCHIZOTYMIA, SYLABA OTWARTA, GEREZA BIAŁOBRODA, NAWYK, CHOROBA NASU-HAKOLI, BAON, GRANICA, LUZACKOŚĆ, PRALUDZIE, PÓŁKRUCHE CIASTO, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, MAKAK JAPOŃSKI, SALOWA, PRZYCISK, SZKARŁUPNIE, SUSZARKA, ANTENA REFLEKTOROWA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, WZW E, RAK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DEMONOLOGIA, ZASADA PODCZEPIENIA, DOWÓD WPROST, OBJAWIENIE, UBOŻENIE, ACID WESTERN, AKOMODACJA, LEWICOWOŚĆ, MASŁO, OSIEDLENIEC, SEJM KONWOKACYJNY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WIZAŻYSTA, MASŁO CZOSNKOWE, METALURGIA PROSZKÓW, PRUSY, PANEW, MAHAJUGA, TELEMECHANIKA, PROCH DYMNY, KRAINA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, SZTYWNIAK, FILOLOGIA ROMAŃSKA, MECHANIK, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, PUCHAREK, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, WAŻNOŚĆ, BEZWŁADNOŚĆ, MALKONTENCTWO, OSTOJA, GINEKOLOGIA, TANGO ARGENTYŃSKIE, OCHRONA KATODOWA, GEOMETRIA RZUTOWA, OBRONA PIRCA, TEATR EPICKI, BAWOLE OKO, LAKONIZM, CZARCIA MIOTŁA, WIRTUOZOSTWO, CHORIAMB, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ŚLIZGAWKA, LEKARZ DOMOWY, ZMAGANIA, SPŁATA, SEKCJA, WARSTWA OZONOWA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, POTOP, LEGISLATYWA, ŁUK BLOCZKOWY, KOBIECOŚĆ, ŻABA KATOLICKA, AMPUŁKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, ZROST, FUNGICYD, GEST, ZMIĘKCZANIE SIĘ, KOSTECZKA SŁUCHOWA, NEGATYWIZM, UCHWAŁA, GEOELEKTRYKA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, WYCISK, BECZKA, CUD, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, NASOSZNIKOWATE, KALEJDOSKOP, MIASTECZKO ROWEROWE, DORTMUNDER, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SERIALIZM, MOGIROTACYZM, RICERCAR, WYROK, JEDENASTKA, BOK, LATAJĄCY DYWAN, STRZAŁA KUPIDYNA, MOL, ELEGANCIK, CENTRUM, ROZKŁAD, HANDEL ZAMIENNY, SZYJKA, TRAF, WIATRAK, GŁUCHY TELEFON, WYLEW, PATOLOG, ORTOPTYSTKA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, GALICJA, EPIZAUR, SPĘKANIE, ŁUBIANKA, PRAGERMAŃSKI, FAŁSZYWY PROROK, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DYPTYCH, LETARG, WÓDKA, REKLAMOWIEC, KURDUPLOWATOŚĆ, PROSZEK DOVERA, WYGADANIE, KONGREGACJA, PRAWO FIZYKI, PŁASZCZ DOLNY, ARCYDZIELNOŚĆ, AWIACJA, WARSTWA EUFOTYCZNA, MĘDRZEC, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, GRUCZOŁ DOKREWNY, SAMOOKALECZENIE, MAORI, ANATOMIA PATOLOGICZNA, OŚLA CZAPKA, NORKA, PRZEKLEŃSTWO, MONOFAGI, SACZEK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, GRUBA RYBA, BIOLOGIA, ŚWIT CYWILNY, DERYWACJA FLEKSYJNA, SPOLEGLIWOŚĆ, TFILIN, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BRĄZOWY KARZEŁ, MAŁOWODZIE, ROŚLINA FIKCYJNA, GASTROENTEROLOGIA, KOMBINACJA, KONTO, NIESPEŁNIALNOŚĆ, PRAWO MOORE'A, PLAMIEC AGREŚCIAK, SYNEREZA, CIEKAWY, NIEUKONTENTOWANIE, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, CHILLI, STOMATOLOG, STRĄGA, SŁABOŚĆ, CZŁOWIEKOWATE, ?ANAMORFOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĄDRO centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĄDRO
centrum ciała niebieskiego; charakteryzuje się dużą gęstością (na 5 lit.).

Oprócz CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - CENTRUM CIAŁA NIEBIESKIEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ GĘSTOŚCIĄ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast