RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓREGO OBRAZ KLINICZNY SKŁADAJĄ SIĘ NISKOROSŁOŚĆ, CECHY DYSMORFICZNE TWARZY, WADY KOŚĆCA I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA to:

rzadki zespół wad wrodzonych, na którego obraz kliniczny składają się niskorosłość, cechy dysmorficzne twarzy, wady kośćca i narządów płciowych (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓREGO OBRAZ KLINICZNY SKŁADAJĄ SIĘ NISKOROSŁOŚĆ, CECHY DYSMORFICZNE TWARZY, WADY KOŚĆCA I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.974

URZĄDZENIE RADIOWE, WOJNA NAPOLEOŃSKA, ŻBIK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, AUTOCAMPING, OBSERWATOR, ZARZĄD, KAOMA, PRAGERMAŃSKI, INSTAGRAMER, GOGLE, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, PĄK, KOSZARY, PATRIARCHAT, MOWA ZALEŻNA, PASTISZ, ROBAK, ZATYKANIE USZU, HAFT KRZYŻYKOWY, BOMBA WODOROWA, WIGILIA, ŁOPATKA, PREWENCJA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, ŚLONSKI, KARTON, SPOIWO BUDOWLANE, AHISTORYZM, BĄK, ALBAŃSKOŚĆ, PLEŚNIAK, TURBOSŁOWIANIN, POPYT ELASTYCZNY, KONSONANS, DWUWIERSZ, BIURO, OBRONA NARODOWA, GRZEBIEŃ BIODROWY, SKULICE, KREDYT HIPOTECZNY, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, STENOKARDIA, ZUŻYCIE, MEDYCYNA LOTNICZA, SYROPEK, MASALA DOSA, RZECZY OSTATNIE, KOPROFAG, ROLA, SŁONOLUB, INSZA INSZOŚĆ, PREPPER, SZŁYK, WABIK, LITEWSKOŚĆ, WOLNA AMERYKANKA, OKOLICA SZLACHECKA, MIŚ, ODSZCZEPIEŃSTWO, OCHWEST, WIDŁOZĄBEK NASTROSZONY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, MIESIĘCZNIK, FAŁD KORZENIOWY, CHOROBA SOMATYCZNA, PROCH, TRAFIKA, IRRADIACJA, GEOMETRIA RZUTOWA, SZKŁO MĄCONE, WERSYFIKACJA, GŁAGOLICA, BIG-BAND, TYP ORIENTALNY, OBRONA KERESA, PRZEDMIOT, SACZEK, FAŁSZYZM, JĘZYK SZTUCZNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ALKOHOLAN, KLEPISKO, KUC MERENS, JEMIOŁA, LAKIER DO PAZNOKCI, ANGLISTYKA, INSTAGRAMERKA, EKSPLOZJA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, BUCHTA, PÓŁOKRĄG, PSALM ALFABETYCZNY, BICIE CZOŁEM, ANGOBA, PSYCHOHIGIENA, CZARCIA MIOTŁA, BRÓDKA, PERYMETR, BARWY WOJENNE, FILAKTERIE, ZAPALCZYWOŚĆ, PINGWINARIUM, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PAŁANKA MIODOJAD, WOAL, CHARAKTER, RYGORYSTKA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, EPIKUREIZM, GAZ ZIEMNY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, OWAL, DOM STARCÓW, ATTACHÉ KULTURALNY, NASTROSZEK BRUCHA, NATRĘCTWO, KLAN, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, KONCEPTUALIZM, MILREJS, TOR, HORYZONT CZĄSTEK, HISTORIA, POST, JUBILER, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, SZEREG FUNKCYJNY, KOMÓRKA KERRA, SZALKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PARALELA, MIJANKA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, ELEGANTKA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, OOLOGIA, ŻURNALISTA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, MLECZARZ, SNOWIDZ, SZPANERSTWO, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ZAGRODA, HELLEŃSKOŚĆ, PRZEBITKA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, LEK MOCZOPĘDNY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, HEBRAJSKI, WALEC ELIPTYCZNY, ANSAMBL, KAPOK, TRZMIEL PARKOWY, KOMAR, PRAWO PROCESOWE, RYBY DRAPIEŻNE, KRYMINALISTYKA, HAMBURGER, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, PROKSEMIKA, EPILEPTOLOGIA, SEANS, KOMUNA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ABNEGAT, ARTEFAKT, PRZEWOŹNIK, MOSKWICZ, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SESJA, CZARNA MOWA, WOLA, OPTYKA, GALWANOSTEGIA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, FILECIK, BRONTOZAUR, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, CYKL MIESIĘCZNY, PAREMIOGRAFIA, JĘZYK WEHIKULARNY, GAJNIK LŚNIĄCY, PAPILOTKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, DEIZM, DZIEŃ, PRAWORĘKI, LEK PRZECIWDEPRESYJNY, MAMUT WŁAŚCIWY, ANKSJOGENIK, UMOWA UBEZPIECZENIA, KLĘSKA URODZAJU, FILM WOJENNY, WIEŻA STRAŻNICZA, PANCERNIK WŁOCHATY, CELEBRACJA, GIPS, SILNIK BLIŹNIACZY, RYT, FORNALKA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, BADACZ, WEDYZM, KOŁO HERMENEUTYCZNE, BYSTROŚĆ, PODSTACJA, FAKT NAUKOWY, JEDENASTKA, SKRZYNIA, APOSTOŁ, AWANGARDA, BIFURKACJA, AGREGAT POMPOWY, SOS MUŚLINOWY, SPOTKANIE WARSZTATOWE, SZWADRON ŚMIERCI, ANIOŁOKSZTAŁTNE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PSOTA, UPRZĄŻ, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, METEOROLOGIA ROLNICZA, ŚMICHY CHICHY, BAŚNIOWOŚĆ, EGZEKUTYWA, ŁAZIK, CHÓR, DINODONTOZAUR, DŁUGI RÓG, SEKSTET, TEREN ZIELONY, PISMO MUZYCZNE, PEJZAŻYSTKA, MIKROMACIERZ DNA, FOTEL ROZKŁADANY, STOPA, PODKOLANIE, OTWARTOŚĆ, SOZOLOGIA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, WALENTYNKA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, KLEKOTKA, JEDNOSTKA INFORMACJI, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, UKRES, FALKA COIFLET, ORTODONCJA, MEJOZA, ŻBIK, PROCES CHEMICZNY, OTĘPIAŁOŚĆ, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, LARWA, GŁUPTAK, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, ŁUPEK, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, HAWAJSKI, SŁUCHAWKA, EUGENIKA, KOZIOŁ OFIARNY, OCHRONNIK, BON VIVANT, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, BARIATRIA, ZAKOCHANA, OBRONA PIRCA, ÓSEMKA, OBWAŁ, CHAMEFIT, PRAKTYCZNOŚĆ, ŚWIĘTY, MNIEJSZOŚĆ, AMFITEATR MORENOWY, ŁZA, RÓŻNICOWANIE SIĘ, CZERWONE CIAŁKO KRWI, CHEMIA ORGANICZNA, BIEŻNIK, KOŻUSZYSKO, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, ŚWIAT ASTRALNY, LISZAJ RUMIENIOWATY, KAPRYŚNIK, SEPTET, MEDRESA, SZAMKA, WADA DREWNA, DŻUNGLA, APELACJA, SŁUPEK, JARSTWO, RYBA MAŚLANA, ?ELEKTRON WALENCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.974 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓREGO OBRAZ KLINICZNY SKŁADAJĄ SIĘ NISKOROSŁOŚĆ, CECHY DYSMORFICZNE TWARZY, WADY KOŚĆCA I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓREGO OBRAZ KLINICZNY SKŁADAJĄ SIĘ NISKOROSŁOŚĆ, CECHY DYSMORFICZNE TWARZY, WADY KOŚĆCA I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA rzadki zespół wad wrodzonych, na którego obraz kliniczny składają się niskorosłość, cechy dysmorficzne twarzy, wady kośćca i narządów płciowych (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA
rzadki zespół wad wrodzonych, na którego obraz kliniczny składają się niskorosłość, cechy dysmorficzne twarzy, wady kośćca i narządów płciowych (na 27 lit.).

Oprócz RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓREGO OBRAZ KLINICZNY SKŁADAJĄ SIĘ NISKOROSŁOŚĆ, CECHY DYSMORFICZNE TWARZY, WADY KOŚĆCA I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RZADKI ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH, NA KTÓREGO OBRAZ KLINICZNY SKŁADAJĄ SIĘ NISKOROSŁOŚĆ, CECHY DYSMORFICZNE TWARZY, WADY KOŚĆCA I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x