DWUCUKIER, BIOZA - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DISACHARYD to:

dwucukier, bioza - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWUCUKIER, BIOZA - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.915

JAZDA, MINISTERSTWO, LAMERSTWO, GRANICA CIĄGU, GARDEROBA, PAŁUKI, ŁUPEK MUSKOWITOWY, STRZELEC POKŁADOWY, KOCIOŁEK, FYKOLOGIA, SYLFIDA, MENUET, ROCK PROGRESYWNY, KLEJARZ, IRGA POZIOMA, ETNOPSYCHOLOGIA, NOZOLOGIA, DROGA, HALOGENOWODÓR, NARÓD, PRZECHOWALNICTWO, CHOROBA CSILLAGA, BALERON, WĘGIEL KOPALNY, PRZEŻYCIE, PRYMUS, TEŚCIK, TEORIA PIERŚCIENI, ŚWIATOWOŚĆ, SŁUŻBA BOŻA, KORPUS NAWOWY, WOLTYŻER, RURA GŁOSOWA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, FREEGANIN, RANA, KAWA Z MLEKIEM, SUTERYNA, ZAĆMIENIE, STACJA KOPULACYJNA, KASTLER, OLEJ ARACHIDOWY, KOSZT ALTERNATYWNY, MAGNESIK, AZYL, CZARNA OSPA, PUDEŁKO, KECZUA, RĘKAWEK, AEROLIT, OLEJ SMAROWY, WNĘTRZNOŚCI, KOPROFIL, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, LUKSEMBURSKI, REPETYTYWNOŚĆ, SKRAJNA PRAWICA, OBURĘCZNOŚĆ, WYPIÓR, THINK TANK, OWCA FRYZYJSKA, KAMIEŃ, MIDI, KONDOR, SAMOZAPŁON, WATÓWKA, PŁOMYK, KWAS KAMFOROWY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, OBEJMA, ALTERNAT, NEURON LUSTRZANY, KAMIKAZE, CIELENIE, BIOGAZOWNIA, LICZEBNIK ZBIOROWY, PRZECIWNAKRĘTKA, BARWY NARODOWE, CUMULUS, GRUBA KRESKA, ŁUSZCZAK, DORADZTWO PERSONALNE, KOMERAŻ, ŻAGIEW, KAMICA NERKOWA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, MERSYTEMA, PRÓBA, BÓJ SPOTKANIOWY, KOCHANEK MUZ, PONAGLENIE, DEMOBILIZACJA, PORODÓWKA, IDENTYFIKACJA, STOPKA, CYKL, SKROMNOŚĆ, FARBIARSTWO, SAMORZUTNOŚĆ, WARTKOŚĆ, NIEDYSPONOWANIE, WEJŚCIE, SZARPANKA, MŁYNOWNIA, KARDIOLOGIA, ORZECHÓWKA, PERLATOR, IRISH DRAUGHT, CHŁOPIEC DO BICIA, LISTNIENIE, KART, TRIMER, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, TRAJEKTORIA, OKRES WEGETACYJNY, PAŁĄK, LUGER, JEZIORO RAMIENICOWE, PASAŻ, BLISKOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, SPŁATA BALONOWA, BEHAWIORYZM, SIŁA NOŚNA, BANK, EONIZM, KOWALNOŚĆ, TRUPOJAD, ŚLUZAK, OBSUW, CYKL ASTRONOMICZNY, IMMUNOCHEMIA, AREOGRAFIA, ROZDANIE, WĘDRÓWKA DUSZ, ODDANIE, NIBYJAGODA, OSYPISKO, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, LEGISLATYWA, MONOPTERES, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, KARTOGRAFIA, POSMAK, OTWÓR KIERUNKOWY, PIDGIN, POKÓJ, POSTRZEGALNOŚĆ, ZNACZENIE, APRIORYZM, RUCH, PROSZEK DOVERA, IMMUNOLOGIA, PARTIA WIEDEŃSKA, WSZOŁY, KONTRAST, BYDLĘCTWO, DEWELOPER, GŁODOMÓR, ANIMATOR, UROJENIE KSOBNE, CIĄGUTEK, CHŁODNICOWIEC, KUŹNIA, BATERIA, KWINTET SMYCZKOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, TEFILIM, KAMICA, GŁUPI JAŚ, STRONA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, HIMALAJE, CZŁOWIEK GUMA, PROMINENT, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ONOMASTYKA, ZIMNA KATODA, HISTORYK, DZIAD, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, MASELNICZKA, SPRAWDZIAN, PŁOMIEŃ, GUFFA, ZAŚCIANEK, OKOT, NADZIEWARKA, RUCHLIWOŚĆ, PINGWINY, CHOROBA BUSCHKEGO, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ŚREŻOGA, ZADRAPNIĘCIE, PRZEPONA, ELIMINACJE, LAWENDA FRANCUSKA, ROK PODATKOWY, GILOSZ, SPĘKANIE, KOŃ TROJAŃSKI, ZESZYT W KRATKĘ, LITAURY, PRAWOMOCNOŚĆ, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, OMNIBUS, WYRZUTNIA, STANOWISKO, POŚCIELÓWKA, OGNISKO, PARAGAMMACYZM, PRÓBA LOSOWA, OPIEKUN, SPRINTER, CYKL OWULACYJNY, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, PIJAR, KOPROFAGI, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, ZADRZECHNIA, KILIM, PINAKOID, SUBKONTRAKT, MOŁOTOW, ZEW, ZAKRES POJĘCIOWY, LUSTERKO, ORGANISTKA, KUBAS, DŻINGEL, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, WOW, OCEANOGRAFIA, MONARCHIANIZM, NEONTOLOGIA, FUGA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, AMUNDSENA, SEANS, PSYCHOTANATOLOGIA, MROŹNIA, OKLUZJA, OBRAZA BOSKA, WAHACZ, MASZYNA TŁOKOWA, CHORĄŻY, PIKIEL, POLECANKA, PŁOMYK, ANTYGRAWITACJA, RANDKA W CIEMNO, HOMOSEKSUALIZM, SKOCZNIA NARCIARSKA, FALISTOŚĆ, WALCOWNIA ZIMNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, STACJA ZBORNA, RACICZNICA, OWAL KARTEZJUSZA, BAŃKA SPEKULACYJNA, DACH NAMIOTOWY, OPŁYW, STRUNOWIEC, HISTORIA SZTUKI, NIESTOSOWNOŚĆ, GRUSZKA, BUCHTA, ODTWARZANIE, KOLANÓWKA, BIOMETRIA, OSKARŻENIE, UPOJENIE SENNE, ARENA, CYLINDEREK, ZESTAWIK, SZCZELINA SKRZELOWA, INHIBICJA, CHŁONIAK, KNOCKDOWN KARATE, KRAWIECZYZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, SOLARIUM, UCIĄG, MURSZ, SEMITOLOG, TELEKOMUTACJA, BIMETAL, BOMBA KOBALTOWA, WETERYNARIA, GEN RECESYWNY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, LAPIDARNOŚĆ, SOLARKA, EKOLOGIA, EOZYNOCYT, PLAZMOLIZA, ?PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWUCUKIER, BIOZA - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWUCUKIER, BIOZA - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DISACHARYD dwucukier, bioza - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DISACHARYD
dwucukier, bioza - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe (na 10 lit.).

Oprócz DWUCUKIER, BIOZA - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DWUCUKIER, BIOZA - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast