MIĘSO PRZEPIÓRKI (TAKŻE: MIĘSO PRZYGOTOWANE DO SPOŻYCIA, JAKO ŻE PRZEPIÓRKĘ SERWUJE SIĘ ZWYKLE W CAŁOŚCI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEPIÓRKA to:

mięso przepiórki (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że przepiórkę serwuje się zwykle w całości) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEPIÓRKA

PRZEPIÓRKA to:

Coturnix coturnix - średni ptak wędrowny z rodziny kurowatych; znany w krajach niemal całej północnej półkuli ptak łowny (na 10 lit.)PRZEPIÓRKA to:

ptak łowny z rzędu kuraków, brązowo szara w białe i szare kreski; wszystkożerna; stepy, pola i suche łąki Eurazji i Afryki płn (na 10 lit.)PRZEPIÓRKA to:

ptak łowny z rzędu kuraków, wszystkożerna; stepy, pola, suche łąki Eurazji i płn. Afryki (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘSO PRZEPIÓRKI (TAKŻE: MIĘSO PRZYGOTOWANE DO SPOŻYCIA, JAKO ŻE PRZEPIÓRKĘ SERWUJE SIĘ ZWYKLE W CAŁOŚCI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.794

PRZYRODA, STOLICA, TUŁACZ, PSYLOFIT, DRABINKA, STACJA POMP, BIBLIOTEKA SEJMOWA, OBLEGAJĄCY, EXPAT, CHOROBA WODUNKOWA, GNOJEK, REJON, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, ESTRADA, PRZYĆMIENIE, JEZIORO RAMIENICOWE, PŁYN NASIENNY, SZKAPLERZ, SKIBOB, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, SAMOŁÓWKA, FUNKCJA OKRESOWA, PIJAR, MECHANIKA PŁYNÓW, IZOLACJONIZM, HISZPAŃSKI, TREPY, OBRONA SYCYLIJSKA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, NOWOZACIĘŻNY, ZAPASY, BEDŁKA MUCHOMOR, ZAGNIEŻDŻENIE, PRACOWNIA, KULON, SYLWETKA, GEODEZJA NIŻSZA, PLOTER TNĄCY, SPOWINOWACONY, KORPUS, KATAKUMBY, MIECZ DŁUGI, SIATKA, SZWEDY, SARDELOWATE, LOURDES, WENTYL, SYLWESTER, WARTOWNIK, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KUGLARZ, GENDER, CWAJNOS, KAWA BEZKOFEINOWA, KRĘG LĘDŹWIOWY, KOSTIUM, WĄŻ, BETON JAMISTY, PROMENADA, PIES PRZECIWPANCERNY, PRZEJEZDNY, HALA TARGOWA, POKÓJ, TRUST, ANTAŁECZEK, NUDYSTA, ZAPRUCIE SIĘ, RONDO, NAŁÓG, WYŁAWIACZ TALENTÓW, MEGAPOLIS, TŁUSZCZ, PRZEŁĄCZALNIA, FRANKO, BELWEDER, PODLIZUCH, NABOJKA, AWANPORT, KOWALNOŚĆ, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PRAWO GÓRNICZE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, FOTOGRAFIKA, BLOKADA, WYKRZYKNIK, ETAP, PODKŁAD, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, KOMPAS GEOLOGICZNY, PRZEDMIOT, FANTOM, VOTUM SEPARATUM, SZARMANT, ZMARTWIENIE, PLEBEJKA, CYKL MIESIĄCZKOWY, SYFEK, ANTYPERTYT, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, BIAŁA DAMA, AL SECCO, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KRÓCIEC, FILEMON BLADY, TEREBINT, MEKSYKAŃSKA FALA, SŁUŻBISTKA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, GNIAZDO PROCESOROWE, ZIELONA GRANICA, KOLORYMETRIA, PIENIĄDZE, HIPOMANIA, PRZEZNACZENIE, GEN HIPOSTATYCZNY, KWAŚNICA, KARLIK ŚREDNI, NEUTRALIZACJA, PITA, BIOMETEOROLOGIA, KORZENIONÓŻKI, FASOLA ZŁOTA, KROK DOSTAWNY, UCZENNICA, OKRES WEGETACYJNY, OZDOBNICA WIĘKSZA, CUD, BHP, BIAŁA GORĄCZKA, SURÓWKA, IDIOMAT, DUCH OPIEKUŃCZY, ANTYLOPA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ODROŚL, BRODAWKA, RĘKA, TRANSGEN, ANARCHIZM, AFEKT PATOLOGICZNY, WÓZEK INWALIDZKI, WKŁAD DEWIZOWY, ZGNICIE, SZAŁWIA, GRZYB PLEŚNIOWY, KONAK, POŻAR, CUMBIA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KRÓLICZARNIA, KOŁNIERZ, SKUPISKO OSADNICZE, CIĄGOTY, ZGRAJA, UISTITI BIAŁOUCHA, PARZONKA, PRZEGLĄDARKA, OKULARY, NISZA NIWALNA, KUFEL, MIOTEŁKA, GORĄCZKA DUM-DUM, ZBRODNIARZ WOJENNY, DANDYSKI, DOKUMENTALIZM, LODOWIEC, DIPLOPIA, REJESTRACJA, ZŁOM, WYSIĘK, RÓJ METEORÓW, BOROWIK, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PASCHA, METAMERIA, CHWYTAK, MIKSER, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, WODA PO KISIELU, ŁOPATKA, GRA RÓŻNICZKOWA, SZLACHTA CHODACZKOWA, NARODOWOŚĆ, GONGORYSTA, KORZONEK NERWOWY, NIESPIESZNOŚĆ, KORYTARZ LOTNICZY, BASENIK, PTERION, ROCZNIK, OBÓZ KONCENTRACYJNY, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, DINODONTOZAUR, NIECHLUJNOŚĆ, GEOLOGIA, KOBIECOŚĆ, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, RUSYCYSTYKA, DYSTONIA TORSYJNA, CYTRYNADA, ALKOHOL ROLNICZY, SKARYFIKACJA, ELOKWENCJA, MIESIĘCZNICA, KANAŁ PÓŁKULISTY, MUSZKA, PRĄD MORSKI, DROŻNOŚĆ, BURSZ, INTERFEJS SIECIOWY, CECHOWNIA, DYNGUS, ALEUTA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, ZACISK, MOTYLEK, HARACZOWNIK, KLĘSKA URODZAJU, CHUTUKTU, TROFOBLAST, ŻÓŁW MALOWANY, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, SIODEŁKOWCE, DODATEK PIELĘGNACYJNY, LEŃ, INTERESOWNOŚĆ, KRUŻA, CZELADNIK, UCHWYT ŚLIZGOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, HUZAR, RZEP, FAVELA, ASFALT, CURRY, AZALIA, MUS, BÓBR EUROPEJSKI, CYGA, TEATR LALEK, WAMPIR, TUTORIAL, WADLIWOŚĆ, NOTORYCZNOŚĆ, MAK OPIUMOWY, SADYSTYCZNOŚĆ, SYSTEMIK, MONTER, ASAM, MATA, HOMOGENIZATOR, RESYNTEZA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, RYBY MORSKIE, STARY WYGA, WERSJA STABILNA, POINTER, PELARGONIA ANGIELSKA, TRUPOJAD, KRYSTALOID, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, HARDOŚĆ, PARKIET, ZAKAZ STADIONOWY, WERTIKAL, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZAKRYSTIA, PRUSY, OCHOTNIK, SEKRECJA, MULE PO BELGIJSKU, MATECZNIK, RĘKA OPADAJĄCA, KALIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, KADZIDŁO, KAPITULARZ, OFIARA, MORFOFONEMIKA, SSAK OWADOŻERNY, LOKALIZACJA, INSEKTYCYD, GARKOTŁUK, JAZGOT, HOL, YERBA MATE, KOCZOWNIK, SIERPIEC, LANGUR WSPANIAŁY, DWUNASTKA, SACZEK, KASZALOT, WODNIK, TAO, ANTROPOCENTRYZM, BEZGŁOWOŚĆ, ?ŁOŚ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘSO PRZEPIÓRKI (TAKŻE: MIĘSO PRZYGOTOWANE DO SPOŻYCIA, JAKO ŻE PRZEPIÓRKĘ SERWUJE SIĘ ZWYKLE W CAŁOŚCI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘSO PRZEPIÓRKI (TAKŻE: MIĘSO PRZYGOTOWANE DO SPOŻYCIA, JAKO ŻE PRZEPIÓRKĘ SERWUJE SIĘ ZWYKLE W CAŁOŚCI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEPIÓRKA mięso przepiórki (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że przepiórkę serwuje się zwykle w całości) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEPIÓRKA
mięso przepiórki (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że przepiórkę serwuje się zwykle w całości) (na 10 lit.).

Oprócz MIĘSO PRZEPIÓRKI (TAKŻE: MIĘSO PRZYGOTOWANE DO SPOŻYCIA, JAKO ŻE PRZEPIÓRKĘ SERWUJE SIĘ ZWYKLE W CAŁOŚCI) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MIĘSO PRZEPIÓRKI (TAKŻE: MIĘSO PRZYGOTOWANE DO SPOŻYCIA, JAKO ŻE PRZEPIÓRKĘ SERWUJE SIĘ ZWYKLE W CAŁOŚCI). Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x