WADA WZROKU, KTÓRA SPRAWIA, ŻE DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRÓTKOWIDZTWO to:

wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 13 lit.)KRÓTKOWZROCZNOŚĆ to:

wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 16 lit.)MIOPIA to:

wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRÓTKOWIDZTWO

KRÓTKOWIDZTWO to:

niezdolność przewidywania (na 13 lit.)KRÓTKOWIDZTWO to:

wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WZROKU, KTÓRA SPRAWIA, ŻE DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.417

BRANIE POD WŁOS, OSUWISKO, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, GARDEROBA, STRATEG, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ANTENA REFLEKTOROWA, RYBA ŁAWICOWA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, POMPA, KONWERGENCJA, KRĘG LĘDŹWIOWY, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, TRASZKA SARDYŃSKA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, WZORNIK, ZGORZEL GAZOWA, WYCINEK, PASTISZ, NIMFOMANKA, REFLEKSOLOG, WYSTĘPOWANIE, MUTUŁY, LODOWNIA, LOT ŚLIZGOWY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ZGRAJA, SZPITAL ZAKAŹNY, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, WIBRYSS, AEDICULA, BOSS, PIJAR, DZIECINNOŚĆ, ARBITER ELEGANTIARUM, ODWSZALNIA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, EXPRES, EWANGELIZATORKA, KONSERWA, MPA, EKWIPUNEK, PRZEJRZYSTKA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, FLISAK, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, LĘK, OGON, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ŻAKINADA, SZTYCHARSTWO, OPRYSZCZKA, SZERMIERZ, POZŁOTNIK, BAKAŁARZ, CZEKAN, WSPÓŁUCZEŃ, APLET, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, BABILOŃSKI, SYNONIMIA, SILNIK ZAMKNIĘTY, DRZEWO MAMUTOWE, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PEGMATYT, MŁODZIEŻÓWA, PIESZCZOSZEK, SADÓWKA, STRZAŁKA, ZWIĄZANIE SIĘ, PRZENIKLIWOŚĆ, WIĄZANIE JONOWE, DOŚWIADCZENIE, PRZEPLOTKA, ZIELE, CHRZEST, ŁOPATA, SEKRETARZYK, RZEŹBIARNIA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, POLEWA, MARABUT, WIDEODOMOFON, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ELANA, WEŁNA, OJCZYZNA, KORONKARZ, ELIMINACJA, SUSZARNICTWO, BEJT, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, ZACHOWANIE, SAWANTYZM, STRETCH, ISLANDIA, KOSZYKÓWKA, UPITA, PAREJAZAURY, MASZT, KRUSZYNKOWATE, MROK, PŁAZY OGONIASTE, PITU-PITU, BUSINESSWOMAN, PROFESOREK, MIKROMIKRON, MOTYW, DOWÓD ONTOLOGICZNY, MONOGENIZM, KIJANKA, PATRIARCHALIZM, KREDYT KONTRAKTOWY, UMOWA ADHEZYJNA, KAMERTON, MĘTY SPOŁECZNE, CZAS, RUNO, MASŁO CZOSNKOWE, KNOCKDOWN KARATE, PŁASZCZAK, KONWENCJONALIZM, KRĄŻENIE OBWODOWE, FIGURACJA HARMONICZNA, STWÓRCA, DROBINA, WYGRA, WIEK ROZRODCZY, ORTOPEDA, KOBYŁA, LAWA TRZEWIOWA, CZARCIE NASIENIE, PASZCZĘKA, LUKA DEFLACYJNA, ROZBUDOWA, KONIECZNOŚĆ, ELEKTRODA KALOMELOWA, FORUM, NIEŚPIESZNOŚĆ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, WIZUALNOŚĆ, PISARZ POLNY, INDYGOWIEC, JEZIORO MEZOTROFICZNE, NACHLANIE SIĘ, POJAZD CZŁONOWY, KŁOSEK, RZUT OSZCZEPEM, GNIAZDO, ZNAMIĘHALO, POPULACJA MENDLOWSKA, WIGRY, WYCHÓD, RYBA MAŚLANA, OSTRONOS WORKOWATY, MATE, ENTOMOFAGI, GALAKTOLIPID, GLOTTODYDAKTYKA, MANIKIURZYSTKA, AWANGARDA, CECHA RECESYWNA, SIAD TURECKI, ADAM SŁODOWY, SYSTEM PREZYDENCKI, GRABEN, KĄT WIELOŚCIENNY, JATKA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, WSTRZYMANIE, STOPNICA, PODATEK MAJĄTKOWY, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, KOPISTA, GUZ, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PRZYGARŚĆ, ALGOLOGIA, BABA-JĘDZA, FARBOWANIE SIĘ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, CIELENIE LODOWCA, ZDZIADZIENIE, KOŻUSZYSKO, TEREBINT, KURZA ŚLEPOTA, DYLETANT, BURSZ, PRZYSPOSOBIONY, DZIAŁ OSOBOWY, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, PERKOZ DWUCZUBY, MANIERYZM, KADZIDEŁKO, KERALCZYK, GÓRNICTWO WĘGLOWE, CIEPLUCH, MAKAK MANGA, AMPUŁKA, B, FAETON, SYROP, BANKRUCTWO, TUBA, PRZEBITKA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, AURORACERATOPS, OGIEŃ OLIMPIJSKI, GROSZKI, NIEPRZYZWOITOŚĆ, DZIKA LOKATORKA, CIAŁO OBCE, RYCERZ-ROZBÓJNIK, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, PUSTELNICZKA, RUCH, SZEPTUCHA, INTEL, NORMA ABSTRAKCYJNA, GEODEZJA OGÓLNA, RYBACZKA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, AGENT, SIŁA NOŚNA, BIAŁA NIEDZIELA, OKOLICA SZLACHECKA, SÓWKA, MAKROREGION, GARBARSTWO, OWADOŻERNE, ISKRA ELEKTRYCZNA, SUPERNOWE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, BEGINKI, RARYTAS, WYSZOGRÓD, LAWINA DESKOWA, PODZIAŁKA, PARAMAGNETYZM, SYRENOWATE, TWARDY KARK, UJŚCIE, SŁOWIANKA, BEŁKACZEK POSPOLITY, KACZKA, ŁAŃCUSZEK, KULTURA MINOJSKA, KRZYŻMO, MINIPIŁKA, REWANŻ, POROZUMIENIE PŁACOWE, MAGNETOSTATYKA, KOMUNA, CUMMINGS, PIERWIASTEK CHEMICZNY, STYL MANUELIŃSKI, BUTNOŚĆ, JEDLICA SINA, PONCZÓWKA, HEKSAPTYK, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, MANIAK, EKSTRADYCJA, POWÓD, KANDYZ, SOLARIUM, LEPIĘŻNIK BIAŁY, FUNKCJONALIZM, ZŁOTOWŁOSA, OBRONA, HEPTAPTYK, WÓDKA, RACHUNEK CAŁKOWY, DETEKTORYSTKA, PODGARDLE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ODMIANA HERBOWA, MIKROGRAFIA, MYJNIA, WALTER SCOTT, CHOROBA FRIEDREICHA, STANIĘCIE, GRUSZA, SPŁYW GRAWITACYJNY, ZAKRES ZNACZENIOWY, PAN STOP, STATEK, PRZEPYCHACZKA, TANATOPSYCHOLOGIA, CIEMIĘŻYCA, NIENOWOCZESNOŚĆ, LUNETA, IDIOGRAFIZM, ?KANARKI KSZTAŁTNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WZROKU, KTÓRA SPRAWIA, ŻE DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WADA WZROKU, KTÓRA SPRAWIA, ŻE DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRÓTKOWIDZTWO wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 13 lit.)
KRÓTKOWZROCZNOŚĆ wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 16 lit.)
MIOPIA wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRÓTKOWIDZTWO
wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 13 lit.).
KRÓTKOWZROCZNOŚĆ
wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 16 lit.).
MIOPIA
wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 6 lit.).

Oprócz WADA WZROKU, KTÓRA SPRAWIA, ŻE DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - WADA WZROKU, KTÓRA SPRAWIA, ŻE DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast