KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)CZAS GRAMATYCZNY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAS

CZAS to:

nieprzerwany ciąg następujących po sobie wydarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

sposób określania, wyznaczania i mierzenia czasu, chronologicznego uszeregowania zdarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)CZAS to:

chwila, moment, pora (na 4 lit.)CZAS to:

wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.)CZAS to:

(często) PLUR. okres w dziejach (na 4 lit.)CZAS to:

wolne chwile, często kiedy nie ma się zaplanowanych innych zajęć, czas do dyspozycji, czas jako własność człowieka (na 4 lit.)CZAS to:

bieżący odczyt wskazań czasomierza (na 4 lit.)CZAS to:

warunki atmosferyczne, pogoda (na 4 lit.)CZAS to:

nieustannie płynie (na 4 lit.)CZAS to:

nie staje, a ucieka (na 4 lit.)CZAS to:

odmierza go zegar (na 4 lit.)CZAS to:

pora, termin (na 4 lit.)CZAS to:

mierzony przez zegar (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.726

NIEPRZYJACIEL, ŁĄCZNIK, ARCYDZIELNOŚĆ, AFTERPARTY, INSTRUMENT SZARPANY, KAPAROWCE, ZŁOŻE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ROZDRABNIACZ, TANATOLOGIA, RZUT WOLNY, GRZYWNA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ROK ANOMALISTYCZNY, STRZAŁECZKA, SAFARI, KOMBINACJA, ŚPIĄCZKA, SMUGA, LOT SZYBOWCOWY, GLINKA KAOLINOWA, KOŚĆ KULSZOWA, DOKONANOŚĆ, KARZEŁEK, MOSHING, PALMETA, CIASNOTA, SZKLANKA, ABRAZJA, NOWA, TEATR, PINGWINARIUM, DRIBLING, EWALUACJA, AMBONA, SZEŚCIOBÓJ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, STOPA NARZUTU, WARTOŚĆ LOGICZNA, ZAWODNIK, SYSTEMATYKA, RZEP, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, NADCIEKŁOŚĆ, WYBIEG, GOŚĆ, ŚWIĘTOJANKA, ŚLEPY KOSZTORYS, SUPERNOWA TYPU IB, TUMBA, STWORZENIE NIEBOŻE, GASTRO, BIZNES WOMAN, LIDER, MARTWIAK, OSTANIEC KRASOWY, MIŁOŚĆ, NOOBEK, FILTR KALMANA, ROMANSOPISARZ, ŁUK JARZMOWY, BIEG PATROLOWY, ABOLICJONISTA, NOWOBOGACKI, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, GRUPA ACETYLOWA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SUBLIMATOR, OKRĄG APOLONIUSZA, MURZYŃSKOŚĆ, EKSPOZYCJA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, PRUSY, MASKA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, NOWOTWÓR, TOR, WĘDRÓWKA DUSZ, BEK, PASEK, ZACIĘCIE, RADIO TAXI, NIEZADOWOLENIE, BUTLA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ALIENACJA RODZICIELSKA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, ŻAGIEL, PRACA ORGANICZNA, ADAPTACJA, ŻONA LOTA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PŁYWACTWO, KĘPKA, WŁÓCZNIA, SZATAN, ASYMILOWANIE SIĘ, NÓŻKA, NIEBIOSA, KOSZULKA WODNA, PRAWO GŁOSOWE, POGROMCA, OŚCIEŻE, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, ZWAŁ, OPONA PNEUMATYCZNA, KRWIŚCIĄG, GOTOWIEC, KLASA, DROBNICA, DEKRETAŁ, DENDRODOA, UCINKA, WINYLEUM, BAGAŻÓWKA, PARSZYWOŚĆ, GEODEZJA WYŻSZA, ZDANIE, ŁUPEK ROPNY, PRZYBLIŻENIE, SFERA GWIAZD STAŁYCH, TKACZ, NIEPRZECHODNIOŚĆ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, DOLAR FIDŻI, DZIELNICA KLIMATYCZNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, FILOLOGIA ANGIELSKA, GIEZŁO, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, DELFIN BIAŁONOSY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, KOSZ, KATECHUMEN, ANTYCYKLON, SENAT, MODRZEW EUROPEJSKI KOLUMNOWY, MAKARONIARZ, SIEKANKA, KOMBATANTKA, SAKPALTO, BERSON, REWANŻ, ABIOGENEZA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, FARBA KLEJOWA, BOHATER LIRYCZNY, ODGROMNIK, FOTOKSIĄŻKA, REJTERADA, WODA, SZURGOT, TYGRZYK PASKOWANY, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, BUTELKA, NIESZPUŁKA JADALNA, CZOPUCH, WŁÓKNO, TERMINAL PASAŻERSKI, ANGIELSKA FLEGMA, TRYCZNIK, CEWA, MUCHA MOKRA, KUFEL, WIZA, DYPTYCH, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ORBITA POLARNA, KARAFECZKA, ŁATKA, BINOKLE, FILIŻANKA, PRZEMIANA ODWRACALNA, WITRYNA, KOMPLET, KONIEC, GRUPA ABELOWA WOLNA, CHUTOR, BELL, WŁOSIE, DROGA WOJEWÓDZKA, MILANEZ, LINIA TRAMWAJOWA, PIASTA, NIESŁUSZNOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, STADIUM LARWALNE, ZĄBEK, JĘZYK POZYCYJNY, STRZAŁECZKA, SOS, KATAR KISZEK, KRYZYS KATATYMICZNY, ZASOBOŻERNOŚĆ, WZORZEC, BADACZ, ŚCIANA WSPINACZKOWA, PRZEWIĄZKA, PRIORYTET, FORMACJA DEFENSYWNA, SINGIEL, CHAŁTURSZCZYK, TON, LESZCZYNA, DRZEWCE, ROTUNDA, MAŁPY WĄSKONOSE, RATING, ZACHOWANIE, DEPORTOWANY, WATA CELULOZOWA, SAJGONKA, RELAKSACJA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, LAKHNAU, KONTAKCIK, JAMA, UMOWA KONTRAKTACJI, KOMITET KOORDYNACYJNY, KASZYCA, NOTOWANIA, POLIKRYSZTAŁ, CERKIEWNY, ALAN, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, TUBING, ELEKTROCHIRURGIA, OLEJEK ABSOLUTNY, POCHŁANIACZ, GARDEROBA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, MIEDNICA, KOPERCZAKI, AFEKT PATOLOGICZNY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, LAKSACJA, PLENNOŚĆ, GAŁUSZKA, HEPTAPTYK, RENTIER, BENEDYKCJA, FICTIO PERSONAE, POGROM, GWIAZDKA, ODMIERZANIE, MASECZKA, LARWA, BATERIA ANODOWA, SEKSTOLA, BARWICZKA, OPADY, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SŁUGA BOŻA, PERKALIK, HELIOFIZYKA, KARCZMA PIWNA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, OMLET, FAUST, WĘZEŁ, EKSPERT, PASTA, GLORIA, POMÓR, WIZAŻYSTA, TEUTON, LITAURY, WIZYTÓWKA, CZAS, BOOT, IMIĘ, CZEKAN, ZATOROWOŚĆ, WROTKA, NAGOLENNIK, ANALIZA, FIKNIĘCIE KOZŁA, OPASKA, ZAMYKANIE USZU, ATASZAT, POSTĘPOWANIE CYWILNE, LOT KOSZĄCY, FILOGENETYKA, KOŚCIÓŁ UNICKI, SAKLA, ODKRYWANIE DUSZY, GRUPA, SAFARI, CZYRAK GROMADNY, RZECZOWNIK POSPOLITY, BRUNELLESCHI, FREGATA ŻAGLOWA, NIEDBAŁOŚĆ, MONETYZACJA, PÓŁPROFIL, STRUNOWCE, ?ANTROPOCENTRYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)
CZAS GRAMATYCZNY kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS
kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.).
CZAS GRAMATYCZNY
kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 15 lit.).

Oprócz KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast