Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)CZAS GRAMATYCZNY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAS

CZAS to:

nieprzerwany ciąg następujących po sobie wydarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

sposób określania, wyznaczania i mierzenia czasu, chronologicznego uszeregowania zdarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)CZAS to:

chwila, moment, pora (na 4 lit.)CZAS to:

wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.)CZAS to:

(często) PLUR. okres w dziejach (na 4 lit.)CZAS to:

wolne chwile, często kiedy nie ma się zaplanowanych innych zajęć, czas do dyspozycji, czas jako własność człowieka (na 4 lit.)CZAS to:

bieżący odczyt wskazań czasomierza (na 4 lit.)CZAS to:

warunki atmosferyczne, pogoda (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.955

KOMBATANTKA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, WYDATKI MAJĄTKOWE, ZRAZ, KWAS BURSZTYNOWY, KROATYSTYKA, CHOROBA WRZODOWA, RYBY, HEMOSTAZA, HEBRAJSKI, SŁUCHAWECZKA, LOJALISTA, FAZA ROZKWITU, KOD DWÓJKOWY, CZARNY LUD, ZUPA NA GWOŹDZIU, BORDER, ALKID, TARTINKA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, AGENEZJA, FILTR POLARYZACYJNY, OTĘPIAŁOŚĆ, PÓŁROZKROK, PAŁANKA MIODOJAD, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, WIELOETAPOWOŚĆ, WSPÓŁBRZMIENIE, KONTROLA DROGOWA, NAWAŁNICA, ANTEOZAUR, ŚCIEŻKA, BRUZDA, PLUTON, SZYNA, TKAŃCOWATE, PROMIEŃ, ZATYCZKA DO USZU, OCULUS, JAPONKI, DRUK ROZSTRZELONY, GORĄCZKA ZŁOTA, ŚRODEK KARNY, TRANSURAN, AFRYKANIZOWANIE, FOTOJONIZACJA, SODOMA I GOMORA, KULUARY, EPICYKL, MARUDER, SYSTEM ORGANÓW, RELIGIA, CMOKIERSTWO, POJAWIENIE SIĘ, JĘZYK KRASNOLUDÓW, KASTA, SZTUKATERIA, MAGNI, CYTOSTATYK, CZARNY DĄB, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SUPERNOWE, BUJAK, HISTORIA SZTUKI, SERBSKOŚĆ, KWATERA GŁÓWNA, FORT, MOBIL, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, DROŻDŻOWNIA, OKRES ZALICZALNY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, UMOWA WIĄZANA, OFENSYWA, BAJT, PODSKÓRNIA, GNIOTOWNIK, MAK OPIUMOWY, DYSTANS, SEGMENTACJA, COUNTRY ALTERNATYWNE, JON HYDROKSYLOWY, OPTYKA ELEKTRONOWA, ZEZWŁOK, MATURZYSTA, OPASANIE, SZATAN, ICHTIOSTEGA, ANTYCYPACJA, DŁUGOSZPON, GATUNEK SEMELPARYCZNY, TRADYCYJNOŚĆ, WYRAZ, PRZEGLĄD, UKŁAD INERCJALNY, TEATR LALEK, CHOROBA WODUNKOWA, SECESJONIZM, SUROWICA, MEDALION, FARSA, SKLEPIENIE PALMOWE, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PIESZY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PAPROĆ DRZEWIASTA, SAŁATA KRUCHA, FOXTROT, ASFALTOBETON, WSKAŹNIK, SZABER, OGLĄD, SLOW-FOX, MLEKO, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, WZROK, ZRZĘDLIWOŚĆ, SPRAWDZIAN, MOHORYCZ, ELEKTROMEDYCYNA, TARTYNKA, TRZON MACICY, ODSTĘPSTWO, KARAWAN POGRZEBOWY, PRÓBKA, RZUTKA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, SMOLUCH, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KOCIOŁ, DZBANECZEK, BOMBER, LEPIARKOWATE, UKŁAD MOCZOWY, PODSADKA, KOMEDIANT, SUBRETKA, SĄD OPIEKUŃCZY, KUNINGAMIA LANCETOWATA, KULT JEDNOSTKI, CZTERDZIESTKA, DORTMUNDER, TERRINA, KLAKSON RĘCZNY, KONWENT, SEPTYMOLA, SERENADA, DUŃSKOŚĆ, DUALIS, KLEPISKO, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KONSTYTUCJA, STÓŁ, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, INSTAGRAMERKA, WODA-WODA, EDAM, AKCJA, PAWILON, ROZMODLENIE, ROZWAŻNOŚĆ, ZARAZA, SKRZYDLIK, KARTOWNIK, SZTYCH, PROMINENT, ROZTWÓR WZORCOWY, SPADKOBIERCA, KOMBAJN, ZABYTEK NIERUCHOMY, SUPPORT, LEGISLATYWA, KNAJPA, CHUDOŚĆ, ELABORACJA, PALACZ, PANORAMA, CZKAWKA, CIĄG, SPEAKER, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZAKOŃCZENIE, MIŃSZCZANKA, KALIKO, GENOMIKA FUNKCJONALNA, MIKROFILAMENT, ŁUSKOWCE, OLIWA, PASTA CURRY, HAJS, REMONT KAPITALNY, MATEMATYKA, WENEROLOGIA, RZEMYK, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, KOTEW, OLEJ ARACHIDOWY, SKRZYDŁO, KATECHEZA, BERLACZ, ANNAŁ, PAWANA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, PODATNOŚĆ, AGNOSTYCYZM, RUCH PRECESYJNY, SZACHOWNICA PUNNETTA, ZAMSZ, SŁUPEK STARTOWY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, FELOPLASTYKA, KULTURA PIEŃKOWSKA, STACJA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WIEŻA SZYBOWA, NIEWYDOLNOŚĆ, KAZNODZIEJSTWO, FORMACJA, UNIWERSYTECKOŚĆ, KRUŻA, MARSZAND, IMMUNOGENETYKA, WIELOGAMIA, SCHABOSZCZAK, INGUSZ, PNEUMATOLIZA, MALATURA, MIŚ, KRAKERULA, SZCZELINA BRZEŻNA, ZSZYWARKA, BĘBEN, CENOTWÓRCA, TURYSTYKA SEKSUALNA, FARMAKOTERAPIA, GAD, HYDROMETRIA, GEMISTA, GLORIA, NIERÓB, DOROBEK, NATARCZYWOŚĆ, ROZSADNIK, TYFUS PLAMISTY, CUKIER MLEKOWY, BICIE POKŁONÓW, SAMOLOT, BUŁGARYSTYKA, CEREMONIALNOŚĆ, PROZODIA, PRZECIEK, AUDIOTEKST, BINDA, FOREMKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, DZIANET, KACZKA DOMOWA, CENA MAKSYMALNA, REKRUTER, SPONDYLOSOMA, KOREGENT, KOSZULKA, BATUTA, STACJA, SKRZYPY, PIERWORODZTWO, CYKLOTYMIK, KURZAJKA, AWERSJA DO RYZYKA, KAPITALISTA, OKRĘT SZPITALNY, OBRZĘD, DEMENTI, IZOMORFIZM, GENEZA, JĘZYK, HUROŃSKI, OSNUJA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PUB, CZARNE, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, LĘDŹWIE, HERMENEUTYKA, ORLICZKOWATE, KARYKATURALNOŚĆ, TERROR, S/Y, OPERAT UZDROWISKOWY, NAGAR, MYRMEKOLOGIA, ANTYPATRIOTYZM, MAGNETON JĄDROWY, BEZBRZEŻNOŚĆ, OBRÓŻKA, ŻYRYTWA, TAMANDUA, ŁAPKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA OKREŚLAJĄCE STOSUNEK ODBYWANIA SIĘ JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZANIA STANU DO MOMENTU WYPOWIEDZI O TYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czas, kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)
czas gramatyczny, kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS
kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.).
CZAS GRAMATYCZNY
kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x