CZAS WOLNY OD ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKA, PRZEWIDZIANY PRZEPISAMI PRAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URLOP to:

czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa (na 5 lit.)URLOP WYPOCZYNKOWY to:

czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: URLOP

URLOP to:

czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa (na 5 lit.)URLOP to:

wycieczka, oferta wykupiona w biurze podróży (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS WOLNY OD ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKA, PRZEWIDZIANY PRZEPISAMI PRAWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.017

CZAS, CÓRDOBA, UNIA PERSONALNA, MEMBRANA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, ARMEŃSKI, KĄT DEPRESJI, NAJEŹDŹCA, CZYNSZ WOLNY, OWAL KARTEZJUSZA, CZUHANIA, AKLIMATYZACJA, UJŚCIE GARDŁOWE, STÓŁ WARSZTATOWY, WĘŻYK, DZIERŻAWCA, GŁĘBIA OSTROŚCI, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, CHRYZELEFANTYNA, SZYFR, SZCZENIĘCTWO, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, KLINKIER CEMENTOWY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PASTORAŁKA, PROFESJONALISTA, ISTAR, AEROGRAFIA, MOWA, PROSKRYPCJA, PERKOLACJA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, SKOK TŁOKA, BADANY, LAS DESZCZOWY, NOK, MEDYCYNA SĄDOWA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NIEŻYWOTNOŚĆ, TACHOGRAM, ODCIEK, ŚWIAT, DOCHÓD NOMINALNY, MESJASZ, AFEKT, STYGMAT, PRZEJRZYSTKA, ORGAN, SZERYF, MUSZLOWCE, MYKOTOKSYNA, SSE, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, GWIAZDA, S.C, MIODOJAD CIEMNY, WICCA, ZAPAŁ, EKSTRUZJA, WORCZAKOWATE, KARCZMA, RASKOLNICY, SKOŃSKI, CZAS NIEOZNACZONY, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, SSAKI JAJORODNE, PAMIĘĆ MASOWA, RYZYKO NIEWYGASŁE, PRZYKRYWKA, BŁĄD MATERIALNY, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, GRANATOWA POLICJA, ODLEWA, WYDATKI MAJĄTKOWE, WYPORNOŚĆ, DWUKĄT SFERYCZNY, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KRUCJATA, PODŚWIADOMOŚĆ, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, PILATES, KLIRING PRACY, WYDAJNOŚĆ, RÓŻNOWICIOWCE, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, KRZESANY, IUE, KLUCZ, CZAS PRZESZŁY, OWCA OLKUSKA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, RZEMIEŚLNICTWO, ODSIADKA, WARSZTAT, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, KOPROSTANOL, RAZÓWKA, INFLACJA BUDŻETOWA, METEORYT, CZAS MARTWY, MĘTNOŚĆ, STOSUNEK PRACY, RZEŹ, BEMBA, SIOGUN, STAJE, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, AZYMUT, BAKTERIOZA, KAPTUR, PODZIELNOŚĆ, TYTANIAN, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, SPRAWNOŚĆ, CZARNA, ARCHOZAUR, AFERA KOPERKOWA, PIES TERAPEUTYCZNY, GORĄCY OKRES, MUTACJA ZMIANY SENSU, KONTYNUATOR, PYŁEK, SEKRECJA, FAWORYT, GOL KONTAKTOWY, SKOK, KOLORYSTYKA, ALKID, PUNKT WĘZŁOWY, TEST WYSIŁKOWY, FETYSZYSTA, OPISTORCHOZA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, MONDRIAN, DRAGONADA, GRZEŚ, CZARA GŁOSOWA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ŁĄCZNIK STEROWNICZY, CESJA NALEŻNOŚCI, JASZCZURKA KRYMSKA, TRAWIENIE, KREW, PRZESŁANIE, NADZÓR BANKOWY, MONDEO, NALEWKA WĘŻOWA, JUNAK, ARUMUŃSKI, ORMIAŃSKI, TĘCZA, ARAGOŃSKI, SZUWAR KŁOCIOWY, POPOVER, HORYZONT, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, ŻYŁA JĄDROWA, PIK, LEGA APOSTOLSKI, ROBOTA, MONILIOZA, AGREGACJA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, KAPITAŁ OBCY, MACIERZYŃSKI, KATALOG SYSTEMATYCZNY, PORCJA, PĘTLA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, MULTILATERALIZM, ZABÓR, ŻUPAN, PONY AMERYKAŃSKI, PEDOGONEZA, ULOT, PILENTUM, BLACKOUT, WIELOKROTNOŚĆ, KWADRANT, SZACHY LOSOWE, STANDING FINANSOWY, CHOROBA HECKA, BIELIK, WÓZ STRAŻACKI, COSTER, ROZGRZESZENIE, NOMENKLATURA PARTYJNA, OSOBA FIZYCZNA, PRACA ORGANICZNA, KOREKTA DRUKARSKA, TOUAREG, TACHOGRAF, CWAJNOS, OKUPACJA, DZIEŁO POŚREDNIE, KOMA, DEKRET, EKONOMIA NORMATYWNA, GLIGLIŃSKI, TERMOMETR RNA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, HARCERZ ORLI, ZADRAPANIE, UKŁAD ZBIOROWY, TOWIANIZM, DEKALOG, PRAWO TALIONU, MIEŃSZEWIZM, GRYPA AZJATYCKA, UMOWA ZBIOROWA, BOZON Z, CETNO, GMINA TARGOWA, TICO, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, WEKSEL TRASOWANY, NARNIA, CZEK PODRÓŻNY, MOST POWIETRZNY, CEMENTOWE BUTY, RAFA, TWIERDZENIA TALESA, KANCELARIA TAJNA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, OBIEG, PALUDAMENTUM, PRAWO TOŻSAMOŚCI, CIT, LEMUR WARI, WĄTŁOŚĆ, BLANKIETOWOŚĆ, DZIAŁO HARPUNNICZE, KORNET, ZABORY, STEREOTYPIA RUCHOWA, KWADRAT, CHLEBEK PSZCZELI, ODBIORNIK RADIOWY, SZTUCZNY CZŁONEK, CYBORG, MAŁCUŻYŃSKI, WAGON BREKOWY, LINIA ŚRUBOWA, ABAJA, KAPANINA, BARWICA DREWNA, CHIKUNGUNYA, KANAŁ NADGARSTKA, ZMOWA MILCZENIA, KLARYSKI, ZAMROŻONE ZOO, KOŃ POZNAŃSKI, WIEK PRODUKCYJNY, BON SKARBOWY, WADERY, RUBEL BIAŁORUSKI, STAŻ, BANDOLET, KOORDYNACJA RUCHOWA, ŚWIĘTO, WYŁADOWANIE KORONOWE, ŚWIĄTEK, JUDASZOWE SREBRNIKI, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, SZMUGIEL, KODEKS CELNY, KIMBANGIZM, DZIEŃ POLARNY, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, REZYDENTURA, ZESKALANIE, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, SPŁAWIK, PRAWO ŚREDZKIE, KWATERA OKIENNA, FASCIOLOPSOZA, ETEROFON, ZAKRĘT, NAPINACZ, ROZETKA, GUGLE, ZAWIESZENIE BRONI, USZYSKO, MALUNEK, WIATKA, FURIERYZM, ETER, AKSAMIT, AŻUR, CIOSNA, LINIA LOTNICZA, NEFROSTOMIA, ZAPRZĄG, DRZEWOŁAZOWATE, ?ASTRONOMIA NEUTRINOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.017 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS WOLNY OD ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKA, PRZEWIDZIANY PRZEPISAMI PRAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZAS WOLNY OD ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKA, PRZEWIDZIANY PRZEPISAMI PRAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URLOP czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa (na 5 lit.)
URLOP WYPOCZYNKOWY czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URLOP
czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa (na 5 lit.).
URLOP WYPOCZYNKOWY
czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa (na 17 lit.).

Oprócz CZAS WOLNY OD ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKA, PRZEWIDZIANY PRZEPISAMI PRAWA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZAS WOLNY OD ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKA, PRZEWIDZIANY PRZEPISAMI PRAWA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x