POSŁUGA KAPŁAŃSKA W KOŚCIELE PROTESTANCKIM, POLEGAJĄCA NA PRACY CHARYTATYWNEJ, DIAKONIJNEJ, DYDAKTYCZNEJ, LITURGICZNEJ ORAZ POMOCY BISKUPOM I PROBOSZCZOM, SPRAWOWANA PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAKONAT to:

posługa kapłańska w kościele protestanckim, polegająca na pracy charytatywnej, diakonijnej, dydaktycznej, liturgicznej oraz pomocy biskupom i proboszczom, sprawowana przez kobiety i mężczyzn (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIAKONAT

DIAKONAT to:

pierwszy z trzech stopni święceń sakramentalnych w katolicyzmie i prawosławiu (na 8 lit.)DIAKONAT to:

w Kościele katolickim i prawosławnym: święcenia uprawniające do udzielania chrztu i komunii (na 8 lit.)DIAKONAT to:

w Kościele ewangelickim: instytucja dobroczynna pozostająca pod opieką Diakona (na 8 lit.)DIAKONAT to:

rodzaj święceń kapłańskich (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSŁUGA KAPŁAŃSKA W KOŚCIELE PROTESTANCKIM, POLEGAJĄCA NA PRACY CHARYTATYWNEJ, DIAKONIJNEJ, DYDAKTYCZNEJ, LITURGICZNEJ ORAZ POMOCY BISKUPOM I PROBOSZCZOM, SPRAWOWANA PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.867

FASOLA, PODSIEĆ, KITEL, DESZCZ METEORÓW, ARCYPASTERZ, GAZELA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, KRATKA ODPŁYWOWA, DIALOG SPOŁECZNY, BŁOTNIARKA, TYTANIAN, POMOC PUBLICZNA, OŚ OPTYCZNA, PIGMEJKA, ŚWIATŁO, MLECZ, STERNICZKA, FORMA PRZESTRZENNA, TARBUSZ, ZAPRZĄG, JĘZYK NAWAHO, FIGURACJA MELODYCZNA, TRASZKA NADDUNAJSKA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SPIRILLOZA, BIBLIOTEKA, INFLACJA, PRZEMYSŁ LEKKI, OKRES ZALICZALNY, BĄCZEK, INA, COLEMANIT, LEMIESZ, BUFOR, SPÓŁKA OSOBOWA, RENCISTA, GŁOGOWIANKA, WĄTŁOŚĆ, BOGOMILIZM, PISTON, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, ORĘŻ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, POLARYZACJA ŚWIATŁA, METKAL, PROPOLIS, THAULOW, GENERAŁ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, FOTOTROPIZM, WINCERADA, ISLAM, GRANULACJA, AUT BRAMKOWY, KOSSAK, TRZECIA NERKA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, PURPURA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, PRACA INTERWENCYJNA, KOŁYMA, ZLEWOZMYWAK, STRUKTURA FUNKCJONALNA, KWADRAT, KOLABORACJONISTA, ŚNIEG, KOSZE, ROZWIĄZALNOŚĆ, DRZEWOŁAZOWATE, DIALOG KONKURENCYJNY, PROGRAMOWANIE LINIOWE, KURIA METROPOLITARNA, MSZAŁ, TORSJE, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WKŁUCIE CENTRALNE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, PRZYCZÓŁEK, TEORIA DECYZJI, JEEP, AWERROIZM, ARRAU, KIELISZNIAK, HYDRORAFINACJA, KALANDER, AKT MOWY, STANDARDBRED, KONGRES WIEDEŃSKI, SYJON, RUCH DROGOWY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PRAWO BANKOWE, POKŁAD GŁÓWNY, TOWIAŃSZCZYZNA, JEDNOSTKA CZASU, CHOROBA CHARCOTA, CHOROBA FABRY'EGO, CYKL INWESTYCYJNY, TRANSGRESJA MORZA, KRETOWINA, ADRES WYDAWNICZY, WIEK NIEMOBILNY, METODA TERMICZNA, DROŻNOŚĆ, RETORSJA, PLATFORMA PALEOZOICZNA, TORFOWIEC NASTROSZONY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, KOPRODUKCJA, STUDNIA ARTEZYJSKA, OBRÓT PODATKOWY, PORAŻENIE MÓZGOWE, UDAWANIE, DOM WOLNOSTOJĄCY, PILOTÓWKA, POLIDAKTYLIA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, NAJEŹDŹCA, TORBACZE, BIOFILIA, SERDUSZKA OKAZAŁA, ADRES KORESPONDENCYJNY, BOZON Z, STRONNOŚĆ, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, IRISH DRAFT, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, KLINKIER, SZEW, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, CELLULITIS, GĄGOŁ, PUCHLINA WODNA, PLEŚNIAK, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, LIMMU, DESOCJALIZACJA, MIKS, CZŁON PODRZĘDNY, BŁONA MIELINOWA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, DOLINA RYNNOWA, FAHRENHEIT, MANCA, OBRONA STREFOWA, SZABLONIK, OLDENBURGER, ADWOKACJA, OPONA, INFLACJA AKADEMICKA, NABIEŻNIK, CIS, ZAJĄC BIELAK, TWIERDZENIE CANTORA, KSIĘGA LITURGICZNA, SKOJEC, KAZUISTA, CIĘŻKI SPRZĘT, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, ŚWIĄTEK, KIESZONKA SKRZELOWA, SCREENSHOT, WYANDOT, PAŃSZCZYZNA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, ROKIET, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, DNIÓWKA, CHORDOFON, AFRIKAANS, NEXIA, GOŚCINNY WYSTĘP, CYFRA ARABSKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KURIA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, KWATERA OKIENNA, PAŃSZCZYŹNIAK, ANGORYZM, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, LAPILLI, AIDS, GABINET, HETEROTROFIA, RYK, EROZJA, POMAZANIEC BOŻY, KUBIZM, E-LIQUID, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, PIERSIĄTKO, DEIZM, DYSCYPLINA SPORTOWA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, SALDO DOCHODÓW, BRODAWCZYCA KONI, POJEMNOŚĆ POLOWA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MASKULINIZM, SZOGUN, PONCZ, PRĘT, CERES, KOPARKA POPRZECZNA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, JUNAK, DYNAMIKA, DRABINA ANALGETYCZNA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, STAN CZYNNY, ZROŚLAK, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KUCHNIA WOJSKOWA, LIBERALIZM SOCJALNY, DZIAŁO HARPUNNICZE, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, WIELKI BRAT, BADYLARKA, JAMAJSKI, BIEL, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KOMETA, FREEGANIN, SKOK, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, PUPILEK, EOLIA, GRUPA INTERESU, HELSINKI, NONA, BUDKA LĘGOWA, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, DERYWAT, PSEUDOMORFIZM, NEORENESANS, POINTYLIZM, MASA SPOCZYNKOWA, BARION, KNEBEL, PUŁAP, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KANCLERZ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PLECY WKLĘSŁE, PKB PER CAPITA, PTASIA GRYPA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, DAWCA OBRĄCZKI, SZPERACZ, WEKSEL WŁASNY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, FACH, JARZMO, PIERŚ, WOAL, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, SZAŁWIA, GĘDZIOLENIE, OLEJ RĄCZNIKOWY, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, SPOTKANIE MODLITEWNE, PENDYNKA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ODKŁACZACZ, WIZJER, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, GMERK, HARACZ, OBWÓD AUTONOMICZNY, MURZYŃSKI, KAPŁAK, KWEZAL, JARMULKA, OKULARKI, SĄD KAPERSKI, ERG, USTNOŚĆ, EPOKA KAMIENIA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, GALICYJSKI, KRZEŚLISKO, UMOWA ŚMIECIOWA, AFLATOKSYNA, JEŻOZWIERZOWATE, ŻER, WŁOSKI, RAJA OSTRONOSA, SAMOWYLECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, MĘDRZEC, ZATRUDNIENIE, UMOWA ZBIOROWA, ?KOMORA RATOWNICZA DAVISA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSŁUGA KAPŁAŃSKA W KOŚCIELE PROTESTANCKIM, POLEGAJĄCA NA PRACY CHARYTATYWNEJ, DIAKONIJNEJ, DYDAKTYCZNEJ, LITURGICZNEJ ORAZ POMOCY BISKUPOM I PROBOSZCZOM, SPRAWOWANA PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSŁUGA KAPŁAŃSKA W KOŚCIELE PROTESTANCKIM, POLEGAJĄCA NA PRACY CHARYTATYWNEJ, DIAKONIJNEJ, DYDAKTYCZNEJ, LITURGICZNEJ ORAZ POMOCY BISKUPOM I PROBOSZCZOM, SPRAWOWANA PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAKONAT posługa kapłańska w kościele protestanckim, polegająca na pracy charytatywnej, diakonijnej, dydaktycznej, liturgicznej oraz pomocy biskupom i proboszczom, sprawowana przez kobiety i mężczyzn (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAKONAT
posługa kapłańska w kościele protestanckim, polegająca na pracy charytatywnej, diakonijnej, dydaktycznej, liturgicznej oraz pomocy biskupom i proboszczom, sprawowana przez kobiety i mężczyzn (na 8 lit.).

Oprócz POSŁUGA KAPŁAŃSKA W KOŚCIELE PROTESTANCKIM, POLEGAJĄCA NA PRACY CHARYTATYWNEJ, DIAKONIJNEJ, DYDAKTYCZNEJ, LITURGICZNEJ ORAZ POMOCY BISKUPOM I PROBOSZCZOM, SPRAWOWANA PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POSŁUGA KAPŁAŃSKA W KOŚCIELE PROTESTANCKIM, POLEGAJĄCA NA PRACY CHARYTATYWNEJ, DIAKONIJNEJ, DYDAKTYCZNEJ, LITURGICZNEJ ORAZ POMOCY BISKUPOM I PROBOSZCZOM, SPRAWOWANA PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast