KAŻDY RODZAJ WIETRZENIA SPOWODOWANY PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIETRZENIE BIOLOGICZNE to:

każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe (na 21 lit.)WIETRZENIE ORGANICZNE to:

każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY RODZAJ WIETRZENIA SPOWODOWANY PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.014

TRAPERSTWO, GRZYB, SZCZELINA SKRZELOWA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, LAGER, SALAMI, BOIKEN, PLACEK ZBÓJNICKI, REKTASCENCJA, PIÓROPUSZNIK, ŚNIEŻYCA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, CHOROBA GRZYBICZA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, NADZÓR INWESTORSKI, WARTOŚĆ NOMINALNA, FISZUTKA, DOBRA FINALNE, OŚCIEŃ, ZŁAZ, KĄT PEŁNY, STŁUCZENIE, ŁUPEK ROPNY, SEGMENT RUCHOWY, OBLIGACJA KOMUNALNA, SAMOAŃSKI, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, JANCZAR, ZLECENIE GIEŁDOWE, TERAPIA ZAJĘCIOWA, POPYCHLE, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, EUROWIZJA, ETYLINA, LETYNIEC, JĘZYK NANDORIŃSKI, MELISA, TEREN ZALEWOWY, HELIOTROP, SIEĆ ZASTAWNA, KRYSTATUZAUR, GAZ ZIEMNY, CZEK PODRÓŻNICZY, MĄCZNIAK, KMIN, REKTYFIKAT, MNOŻENIE MACIERZY, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, BODARZ, POSIŁEK REGENERACYJNY, UJŚCIE, DAGA, JEMIOŁA, METEORYT ŻELAZNY, WIRUSY SSDNA, WELWICZIA, ŚMIECH, SER PODPUSZCZKOWY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KOALICYJKA, BOMBA NEUTRONOWA, EGOIZM ETYCZNY, POSTRACH, KOSSAK, HELIKOPRION, SZARY RYNEK, ZADRZECHNIA, GOLIAT, DEFOLIANT, MMO, GRUSZLA, KONTOTEKA, BASENIK, DOMINACJA ZUPEŁNA, SZUM, SERWOLATKA, ŁÓW, DWUBÓJ KLASYCZNY, RYBONUKLEAZA, NEMEGTOMAJA, CYPRYSOWIEC, FUNKCJA JEDNORODNA, ŁEMKOWSZCZYZNA, RUCH EKOLOGICZNY, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, DZIÓB, JEŹDŹCZYNI, SARDYNELA, TUNEL, METR KATOLICKI, TARCZA, ARTYLERIA, BOTULIZM DZIECIĘCY, KOLCZAK, NADŻERKA, CIĄG, REGULARYZACJA TICHONOWA, BRZOZA CZARNA, SPRZĄCZKA, KOCIOŁEK, NACZYNIAK GRONIASTY, NOROSZ, MSZAR, MOST POWIETRZNY, STW, CETIOZAUR, MISIURKA, PIES LAWINOWY, OPTYKA, DRAMATOPISARSTWO, SPISEK, ZRZUTKA, IMMELMAN, OKTAWKA, NAZGUL, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, CHANSON, POŻYTEK, SEDAN, BINA, DYNAMO, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, BOCZNIAK, PAPIERÓWKA, EUCELOFYZ, SOUVLAKI, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, GĘDZIOLENIE, CEBULA PERŁOWA, EPOKA GIERKOWSKA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, GOFR, SIMO, LASECZKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, IZERA, KAY, IDARED, KOLABORANT, EKSPERT, KÓŁKO GRANIASTE, ELOPTERYKS, ALOES, TATUAŻ, OCHRONA INDYWIDUALNA, NOTOHIPSYLOFODON, INFIKS, SALONOWIEC, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, MAKRO, FLAGA SYGNAŁOWA, LEPNICZKA, EFEKT TYNDALLA, KOLET, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SERNIK, UMOWA O PRACĘ, CAPPUCCINO, KURPIE, ZNAK KOREKTORSKI, JAJO, KOMINOWE, PIŻAMA, STRUMIEŃ, VOTUM SEPARATUM, ANODA, WAWRZYNEK, CZARCI KRĄG, HARFA EOLSKA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, TROJEDNIK, KRĄPIEL, TEATR, STAROISLANDZKI, LEWIZUCH, BATERIA WANNOWA, POŁUDNIK NIEBIESKI, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, GRAMATYKA GENERATYWNA, OŚ STRZAŁKOWA, BĄCZEK, ALLELOPATIA, AWANTAŻ, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, NIEPYLAK, DYPTYK KONSULARNY, CHOROBA CUSHINGA, ŚCIESKA, PYŁEK, ROZEJM, NALEŚNIK, PRZESIĄK, PLANTY, FAŁSZYWA POLĘDWICA, CHAMEDAFNE, OCTAVIA, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, PROMIEŃ BETA, TEMNODONTOZAUR, PODRZEŃ, EMYDOPS, PILŚŃ NERWOWA, TWIERDZENIE KRULLA, ODRA, TRANSMITANCJA, STULNIK, PRECYPITACJA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PŁAT CIEMIENIOWY, TEHUELCZEZAUR, APERTYZACJA, LAGUNA, TABLA, BIAŁA KSIĘGA, PIEPRZ BIAŁY, JUNKERS, INTERNAT, POLONEZ, CECOLIT, FAKTURA, RENTA ODROBKOWA, PETRYFIKACJA, MISECZKA, PODZIELNIK, BUŁKA PARYSKA, CZYREŃ, KWOTA CUKROWA, OLSZA, BENCHMARKING, SIERPNICA, GEREZA, REWIA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, GOŹDZIANKA, CARIOCA, DANINA, BRUHATKAJOZAUR, OBRZEŻKOWATE, SOS BESZAMELOWY, RÓWNIK, ALTISPINAKS, TELEGRAM, TWAŁEK, ŻÓŁW BRUNATNY, WYPIERDEK MAMUTA, MERMOZ, CANCA, KRYPTOMERIA, AIRBUS, DETERMINIZM, TRIADA, RAJSTOPY, BIEG ROZSTAWNY, KARTEZJANIZM, LAMINAT, DANDAKOZAUR, MIECZ DWURĘCZNY, DRAKOREKS, OBRÓBKA SKRAWANIEM, BIBLIOTEKA, KOSZE, DUR POWROTNY, KRYSZTAŁ, ELEKTROWNIA ADAMÓW, STRELICJA, FETYSZYZM, CALL-GIRL, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, TWARDZIOSZEK, ORLICA, INWERSJA OSIADANIA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, DZIÓBKOWIEC, USTĘPSTWO, FAJERWERKI, DUJKER MODRY, MAJORAT, WOJSKA RAKIETOWE, KULISA, KOŁACZ, EROZJA RZECZNA, KRĘTKOWICA, OSJAN, ZANZA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, KOŁNIERZYK, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, SAMOLOT BOMBOWY, OSKARD, ZACHYŁKA, DUCH, ELF SZARY, MIEJSCE ŚWIĘTE, ŻUPAN, LIST INTENCYJNY, ?SERENDIPACERATOPS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY RODZAJ WIETRZENIA SPOWODOWANY PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KAŻDY RODZAJ WIETRZENIA SPOWODOWANY PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIETRZENIE BIOLOGICZNE każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe (na 21 lit.)
WIETRZENIE ORGANICZNE każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIETRZENIE BIOLOGICZNE
każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe (na 21 lit.).
WIETRZENIE ORGANICZNE
każdy rodzaj wietrzenia spowodowany przez organizmy żywe (na 20 lit.).

Oprócz KAŻDY RODZAJ WIETRZENIA SPOWODOWANY PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KAŻDY RODZAJ WIETRZENIA SPOWODOWANY PRZEZ ORGANIZMY ŻYWE. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast