SYSTEM DOSTARCZAJĄCY INFORMACJI I WIEDZY, WYKORZYSTYWANY PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI, GŁÓWNIE PRZEZ KIEROWNICTWO ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO SZCZEBLA ORAZ ANALITYKÓW KORPORACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DSS to:

system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych (na 3 lit.)SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI to:

system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM DOSTARCZAJĄCY INFORMACJI I WIEDZY, WYKORZYSTYWANY PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI, GŁÓWNIE PRZEZ KIEROWNICTWO ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO SZCZEBLA ORAZ ANALITYKÓW KORPORACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.556

ŚWIETLICA, BOA DUMERILA, ŁAJKA, KONGO-BRAZZAVILLE, CHODNIK PRZECIWMINOWY, POLITYKA ZDROWOTNA, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, KRZYWA ENGLA, WOŁYNIAK, DOSTĘP, PODKŁAD MAPOWY, FITOCHEMIA, KORDYT, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, BROMOLEJ, PSAMMOFIT, EKSPERT SĄDOWY, HULANKA, WĄTROBIANKA, BIODYNAMIKA, GALLIZACJA, PRZEWIETRZNIK, CMOKANIE, PROKONSUL, TĘGA GŁOWA, BAWÓŁ, BARONG, REGULATOR WATTA, NOŻOWNICTWO, OTRUPKA WESTWOODA, LUKIER, ŚWIETLICA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, OKRAJKA, POBÓR, BYT, DŻINIZM, BZURA, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, BYTOMIANKA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, ISLAM, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, PRZYCZÓŁEK, METAJĘZYKOWOŚĆ, ATEST, DIETA ASPIRYNOWA, STACJA PRZELOTOWA, STACJA ORBITALNA, POLNIK PÓŁNOCNY, REGUŁA SAVAGE'A, UKAZ, MECHANIZM OBRONNY, RETOROMAŃSKI, CHOROBA GILCHRISTA, ZAMIEĆ, TKACZ, ŚWIECA, TLENEK, SZATANISTA, RACHUNEK ZDANIOWY, MAŁPECZKI, WYBRANIEC, JELENIEWO, STACJA KLIENCKA, INFORMATYKA, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, ZB, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, SYSTEM NERWOWY, ŚLĄSK, PIWKO, BUFOR RAMKI, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, SYNKOPA, BAN, BENGALSKI, OCHRONA REZERWATOWA, KAWERNA, TIOTIKSEN, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KOLPOSKOP, UISTITI PIGMEJKA, FAKOEMULSYFIKACJA, MIĘKKI ENTER, SOKOLE OKO, GUMA ARABSKA, POZIOM SPOŻYCIA, JASNOŚĆ, MIKOTOKSYNA, BIOMECHANIKA, STACJA ZAKŁADOWA, MLEKO LODOWCOWE, DIKSONIOWATE, MIANOWNICTWO, SUBSKRYBENT, KARLIK KUHLA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, KOŹLAK PSZENICZNY, LINIA LOTNICZA, BOM, MUSZLOWCE, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PUNKT DYMIENIA, PAMPA, ORTOPTYK, WAGNER, ZGNIŁOŚĆ, ENERGETYKA WODNA, PREZBITERIUM, MOZA, MATKA NATURA, KOSZ, CZEK BANKIERSKI, LUSTRO, DAMASCENKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, AZDARCHY, NAKRYWKA, CZEŁKOWSKA, SZARKA, ŚMIECH, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, TEJU KROKODYLOWY, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, POLANO, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ATMOSFERA, UCHO ZEWNĘTRZNE, SUBSKRYPCJA, POLONEZ, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, POSTĘPEK, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, SZYBLAK, DYSK LOKALNY, ZLEWOZMYWAK, FIGURACJA MELODYCZNA, AUŁ, DIONIZYJSKOŚĆ, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, PIES OGRODNIKA, DIAPSYDY, SPLUWACZKA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ANTYLOPA SKOCZEK, ASYLABIZM, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, DOSIEBNOŚĆ, INDUKCJA, ERYTROZUCH, STAWKA AMORTYZACYJNA, MACEDONIA, NAWIAS OSTROKĄTNY, MINIMALIZM, HUMANIZACJA PRACY, NIRWANA REZONANSOWA, DIAKONIA, PRZEMIENNIK, MATERIAŁ SKALNY, TŁUSZCZ, CZERKIESKA, KLASYCZNY HATTRICK, KANALIZACJA, STRADIVARIUS, ANEROID, SEJMIK GENERALNY, ROTATOR FARADAYA, NARAMIENNIK, FLUITA, PLATYKLADUS WSCHODNI, KRZYŻ POKUTNY, PETABAJT, WOMBAT TASMAŃSKI, EDYKUŁA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PSEUDOMORFIZM, SULĘCZYNO, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, PODCHWYT, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, RZEŹBA, KRATA PODGRUP, AKWARYSTYKA, NOTACJA CHORAŁOWA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, SATANISTKA, SŁONIOWATE, CZARNA OSPA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, DZIAŁKA REKREACYJNA, ZNAJDEK, HALOGENEK ALKILOWY, BEZPIECZNIK NASTAWNY, CZAKRA, POZYCJA BALETOWA, TRAMPOLINA, KORONIARZ SERCATY, PORZĄDEK, AMBA, SEROHEMATOLOGIA, POSTÓJ LODOWCA, KNEBEL, MUZEUM, MASZYNA MATEMATYCZNA, KOŁO ŁOWIECKIE, KIELICH, STARY MALUTKI, DERG, MIKROCYSTYNA, BAZYLIANIE, SIEĆ SATELITARNA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, OPUSZCZENIE, SKŁADANIE ZEZNAŃ, SAMOCHÓD OSOBOWY, DRENAŻ, POMAK, CHOROBA FABRY'EGO, OŚ OPTYCZNA, PROBLEM, SYSTEM INSTANCYJNY, PRACA DOMOWA, POPRZECZNICA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, DOBRO PRYWATNE, ECCHI, POCZTA PNEUMATYCZNA, LUSTRZEŃ, ANASTYLOZA, JASKINIA LODOWA, DESZYFRAŻ, PETABAJT, TYGODNIÓWKA, MAŚLANY RYNEK, ELAM, KURZAWA, ANGIOLOGIA, GRUSZE AZJATYCKIE, MRÓWKA ŻNIWIARKA, PARADOKS RUSSELLA, ANAMNEZJA, OSA ŚREDNIA, LEMIESZ, GARUS, LISTOWNICA JAPOŃSKA, STOPA DEPOZYTOWA, ASTROWIEŻYCZKA, PEDAŁÓWKA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, CZASOWNIK FRAZOWY, SZATNIARZ, WIEDŹMIN, BRUMBY, NEOSTYGMINA, MRÓWKA ŁĄKOWA, TRASZKA NADDUNAJSKA, BATUT, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, NAZWA OPISOWA, TAMANDUA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, LĄD, DOMINIKANIE, GMERK, PADACZKA AUDIOGENNA, HETERODUPLEKS, SOWA, KODER, AKCJONARIUSZ, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, DYSFAGIA, CHOROBA KRÓLEWSKA, SZALEŃSTWO, SĄD POLUBOWNY, HERETYCZKA, IZOPRENOID, WYCISKANIE SZTANGI, METEORYT, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KOT, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, WZÓR UŻYTKOWY, FATALIZM, BRAS, JUTLAND, KATOLICKOŚĆ, BRACTWO RYCERSKIE, RAZÓWKA, BRZDĘKNIĘCIE, OWADOPYLNOŚĆ, ZROSŁOGŁOWE, RĘKA SZPONIASTA, ESCUDO INDYJSKIE, ?ROCK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.556 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM DOSTARCZAJĄCY INFORMACJI I WIEDZY, WYKORZYSTYWANY PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI, GŁÓWNIE PRZEZ KIEROWNICTWO ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO SZCZEBLA ORAZ ANALITYKÓW KORPORACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYSTEM DOSTARCZAJĄCY INFORMACJI I WIEDZY, WYKORZYSTYWANY PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI, GŁÓWNIE PRZEZ KIEROWNICTWO ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO SZCZEBLA ORAZ ANALITYKÓW KORPORACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DSS system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych (na 3 lit.)
SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DSS
system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych (na 3 lit.).
SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI
system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych (na 24 lit.).

Oprócz SYSTEM DOSTARCZAJĄCY INFORMACJI I WIEDZY, WYKORZYSTYWANY PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI, GŁÓWNIE PRZEZ KIEROWNICTWO ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO SZCZEBLA ORAZ ANALITYKÓW KORPORACYJNYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SYSTEM DOSTARCZAJĄCY INFORMACJI I WIEDZY, WYKORZYSTYWANY PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI, GŁÓWNIE PRZEZ KIEROWNICTWO ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO SZCZEBLA ORAZ ANALITYKÓW KORPORACYJNYCH. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x