JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTURYJSKI to:

jeden z języków zachodnioromańskich; używany w hiszpańskich prowincjach León, Asturia, Zamora i Salamanka oraz w portugalskiej prowincji Miranda do Douro (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.143

BAN, LATANIE PRECYZYJNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, UKŁAD DYSKRETNY, RZĘSOREK MNIEJSZY, GROTIUS, URUBU PSTROGŁOWY, DIPOL, DZIEDZICTWO KULTUROWE, AUTOPILOT, JĘZYK FRYZYJSKI, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, MELDUNEK SYTUACYJNY, ALT, EKSPERYMENT KLINICZNY, JĘZYK KENTUM, PLURALIS, TRASZKA KEYSERLINGA, WÓZ STRAŻACKI, RYBOŁÓWSTWO, RODZINA JĘZYKOWA, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, BARWNIK NATURALNY, ANALIZA FUNKCJONALNA, JOUAL, STRZAŁECZKA, METAMORFIZM DYNAMICZNY, BALAGHAT, FORUM, ZAMORA, RUMIEŃ NAGŁY, IOWA, TORBACZE, PAJA, HOSTEL, PORZĄDEK KORYNCKI, ORZECH BRAZYLIJSKI, KRENAL, BIAŁA ŚMIERĆ, CIOS, EDMONTON, , MIT, WYKŁAD HABILITACYJNY, ASPARAGUS, DZIÓB, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, PLAN, PAKIET, MUSSAKA, HINAJANA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ŻUR, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, RZECZNIK PATENTOWY, PODSTAWA PROGRAMOWA, SERŻA, KOLEMANIT, BULLA, PODNOSKA, REKONSTRUKTOR, LYSITHEA, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, INWESTOR STRATEGICZNY, SOS NELSOŃSKI, UMM AL-KAJWAJN, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, KOSZT RODZAJOWY, INDIAŃSKI, IROKEZKA, ROSSINI, OBIEKT SPORTOWY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, DUBLOWANIE, SZWABSKI, PILCHOWATE, WĘGLOWODAN, TŁUMACZ, WIESE, MEDAN, MASORA, POZYCJA, TAKSON MONOTYPOWY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, DRĘTWA BRUNATNA, AFRYKANER, KWAS ŻOŁĄDKOWY, KORDYT, SAKSONIA, PADEMELON, KLAUZULA HORNA, ANGIOLOGIA, KONFERENCJA PRASOWA, AGATIS DAMARA, STROP KLEINA, IZBA ROZLICZENIOWA, TAMILSKI, KARIOLKA, JĘZYK NATURALNY, CIS, OPERA BUFFO, ODRZUT, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, TECHNOKRATA, ZŁOTY DEWIZOWY, PIERÓG, WIESŁAW, TITAN, UTYLITARYZM, UŁAŃSKA FANTAZJA, BIOGERONTOLOGIA, PRAWO BANKOWE, SOŚNICOWATE, ABHENR, FASOLA, PORTRET, IROKEZ, ARCYDZIĘGLEL, NUTA, KOPARKA JEDNOCELOWA, TELEWIZJA KABLOWA, OHIO, PRAWO GŁOSOWE, BRZOZA BRODAWKOWATA, CHWYTNIK, BYDŁO DOMOWE, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, DŻONKA, CHOROBA FABRY'EGO, UMBRA, FUDŻAJRA, KANTOŃSKI, PAULOWNIA, ARIANIE, TYCZKA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, MOTYLEK, KOŁATKA, CHWOSTKA WSPANIAŁA, SZKOŁA ZAWODOWA, RUNO, KRZYŻAK ROGATY, TORFOWIEC ODGIĘTY, JELEŃ WSCHODNI, KOŁCZAN, BOKS TAJSKI, TEJU KROKODYLOWY, MANTA, DROŻDŻARNIA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, BATERIA, BIEL, BIOMETEOROLOGIA, CAPRICCIO, PRZYRODA, PRAWO MEDYCZNE, PRAWO DEWIZOWE, GUFFA, DURIAN, LEDA, GRAFIKA, ALLEGRETTO, AMHARSKI, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PISMO GRECKIE, GADOCHA, ETIOPSKI, SHENYANG, ROMB, ARUMUŃSKI, WARUGI, BANDOLIER, DICYNODON, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, NEF, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, KŁOBUK, WESOŁUCHA, CHÓD SPORTOWY, STAW OSADOWY, SARRACUM, BENTOS, BABILOŃSKI, DRAJWER, ODSYP, LANGUR KSIĄŻĘCY, ALOZA, ORTOPEDIA, OPOS SZARY, TAJSKI, ALGEBRA BOOLE'A, RYNEK PIERWOTNY, INKAS, PIŁKA WODNA, KAWALERSKA FANTAZJA, BAR, TUROŃ, ŻURAWIOWE, SPOIWO BUDOWLANE, BINI, PATIO, DOMEK, SUPERSAMOCHÓD, MAKAK CZUBATY, JANUSZ KORWIN-MIKKE, OGONICE, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, RAMIENICA OMSZONA, DAM, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ŻWAWOŚĆ, DESZCZOCHRON, SYLIKAT, KURIER TATRZAŃSKI, TĘTNICA OCZNA, POZYCJA TESTOWA, PIERWSZA POMOC, LIBERIA, BIOGENEZA, WIEWIÓRKA SZARA, RAJTROK, DROGA KOLEJOWA, KLISZA FOTOGRAFICZNA, TOWAROZNAWSTWO, MEGAFON, LISZAJ BIAŁY, MALDINI, CYNKOGRAFIA, BRYTAN, ZARODZIEC OWALNY, GANIMEDES, GAZELA, LIMON, ZASTAW REJESTROWY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, DEATH METAL, JĘZYKI OSKIJSKOUMBRYJSKIE, BOHR, SEGMENT, KREM, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, THEBE, MUNCH, JAZZ, TOJAD SMUKŁY, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, PUDU EKWADORSKI, SANDALIN, APARAT TLENOWY, CABO DELGADO, SUWAK LOGARYTMICZNY, GWARANCJA PROCESOWA, SUTASZ, LEGENDA, TOPIK, MONOCENTRYZM, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, NAMPULA, KWAS SIARKOWY(VI), JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, AZYMUT, PENICYLAMINA, IZBA MORSKA, SOLANA, MANATY, CZAPLA TRÓJBARWNA, JĘZYK AMHARSKI, WUEF, JĘZYK FARERSKI, OKSYDAZA KSANTYNOWA, LAK, RZYMSKI, MAŃSKI, AGUILAS, TRYB, DOBRO PUBLICZNE, KOALOWATE, JUJUY, CYBIS, KANGURZAK RUDAWY, DOTHRACKI, MIMIKA, SUTENERSTWO, PRZETOKOWY, NÓŻ RZEŹNICZY, PROGRAMOWANIE LINIOWE, WSPÓŁGRACZ, INNSBRUCK, GIEROWSKI, SZCZUDŁO, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, CIASTO MAKARONIKOWE, KATSUDON, WODOROTLENEK, CYRYLICA, ?GEEZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTURYJSKI jeden z języków zachodnioromańskich; używany w hiszpańskich prowincjach León, Asturia, Zamora i Salamanka oraz w portugalskiej prowincji Miranda do Douro (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTURYJSKI
jeden z języków zachodnioromańskich; używany w hiszpańskich prowincjach León, Asturia, Zamora i Salamanka oraz w portugalskiej prowincji Miranda do Douro (na 10 lit.).

Oprócz JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x