JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTURYJSKI to:

jeden z języków zachodnioromańskich; używany w hiszpańskich prowincjach León, Asturia, Zamora i Salamanka oraz w portugalskiej prowincji Miranda do Douro (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.143

BÓL ŚWIATA, WÓDKA, DOBERMAN, WYMIOTY, PISMO WĘZEŁKOWE, DOBÓR NATURALNY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, POCISK PODKALIBROWY, ICHTIOSTEGA, KOŁO POŁUDNIKOWE, GLIBENKLAMID, AMINEK ZĘBODŁUBKA, MAZOWIECKI, NAUKI GEOGRAFICZNE, RATOWNICTWO TECHNICZNE, MYLORD, KWETA, KOSZATNICZKA NABRZEŻNA, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, JAMA NOSOWA, AFRYKAŃSKI, BARABAN, KACZKA SROKATA, EGZARCHA, METAMORFIZM DYNAMICZNY, DYSK PLACIDO, KOCZKODAN TALAPOIN, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ŁUSKOKSZTAŁTNE, MIAZGA ZĘBOWA, CIBOTIOWATE, DUR POWROTNY, KONGO, PANSEKSUALIZM, TRYB, TUŁÓW, SIEĆ KABLOWA, CZAPLA TRÓJBARWNA, PIKOMETR, SYSTEM KONSORCYJNY, THALBER, CZERKIESKA, ROZWÓRKA, SPECJACJA FILETYCZNA, LANOS, EDREDON OKAZAŁY, PINGWIN BIAŁOOKI, PTERODAKTYLE, TAM TAM, DIAGNOZA, JĘZYK KAUKASKI, DARGOMYŻSKI, PODNOSKA, ORTOPTYSTA, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, SEZAM, PŁYN ETYLOWY, PIK, ZĄBEK CZOSNKU, PRZYCIĄGARKA, PASCHA, ŁACINA, WYROSTEK JARZMOWY, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, KRAKOWIANKA, FIBROMIALGIA, CIĘŻAREK, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, PASIPHAE, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, KOMA, KWIAT LOTOSU, ZABURZENIE NASTROJU, GE'EZ, EKSPERYMENT KLINICZNY, SZAŁAMAJA, JĘZYK BENGALSKI, MIKROSKOP OPERACYJNY, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, HANZA, PETEINOZAUR, HIPEROATOM, RAJA DWUPLAMA, RAZSOLNIK, CZUMPHON, PUNKT DYMIENIA, PAŁANECZKA MAŁA, KAPITAŁ TRWAŁY, CYRYLICA, SAKSONIA, MURZYŃSKI, MUSZKIETER, KAGU, FREESTYLE, ANTYLOPA, STYL MOTYLKOWY, MATTHEWS, UNDERGROUND, HAPLOID, HIMALIA, CANON, WOMBAT, IROKEZ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KOKA, NADKRWISTOŚĆ, WIĄŚLOWATE, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, GĄGOŁ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, RYTM, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, ARLON, PRUSACKI, OTWÓR KULSZOWY, STYLIZACJA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, BALON RADIOSONDA, NIEMIECKI, KOSTIUM, RYSUNKI, WISKACZA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, KOLEKTOR, HUROŃSKI, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, PARAGRAF, ALUDEL, ORLENIOWATE, SSAKI NIŻSZE, SPÓŁKA HOLDINGOWA, FLECIK POLSKI, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, FAZENDA, TRZASKACZE, ALBUMINA, MORŚWIN BEZPŁETWY, PORTUGALSKI, NIETOLERANCYJNOŚĆ, DOLNOSASKI, HORTA, JEVONS, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, SIKA, NORNICA RUDA, BIEL, ANALOG, ORLY, ZŁOTÓWA, WOAL, JĘZYK PIKTYJSKI, NADŚWIADOMOŚĆ, PAULI, PAŁA, SALWINIOWATE, MINISTRANT KRZYŻA, MAGELANKA RUDOGŁOWA, POŁABSKI, PENIS, CHART, MANATOWATE, SINGIEL, MELUZYNA, INFORMATYKA, LIMON, KULT CARGO, ASOCJACJA PHACE, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, RUMUŃSKI, DYNAMIKA, SPŁATA BALONOWA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, TOMCZYK, OGAR, GUFFA, DURIAN, LAS DESZCZOWY, WODOROTLENEK, GALICKI, INWENTARYZACJA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, KAWA ZBOŻOWA, ŚWIERK BREWERA, SACHARYD, JĘZYK BANTU, ĆAKRA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, BOCZNICA, INFORMA, BODARZ, PAPIER MASZYNOWY, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, JĘZYK ITALSKI, POSTĘPOWANIE CYWILNE, MIKROMIKRON, SILIKON, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, TELERADIOLOGIA, SOŚNICOWATE, DIKDIK KIRKA, NOTOUNGULATY, STAROSTA, SZEBEKA, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, JĘZYK SEMITO-CHAMICKI, SZCZELIWO, TECHNOKRATA, KLASA, ELURA, ZAPACH, RADIOFARMECUTYK, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ALTER EGO, GIEROWSKI, STĘPAK, ŚWIAT, OWCA OLKUSKA, KSIĘGA HODOWLANA, KRYZYS FINANSOWY, JĘZYK OMOCKI, POLNIK PÓŁNOCNY, WINA, HEBRAJSKI, TELEFONIA KOMÓRKOWA, STRÓJ KĄPIELOWY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, LIRYKA POŚREDNIA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, DRAKON, TIOTIKSEN, DRABINIAK, JĘZYK FUL, REFLEKSOLOGIA, SYMULATOR LOTU, JĘZYK KATOŃSKI, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SOSNA MASSONA, KURHAN, LUSTRZEŃ, EMIR, ITALIAŃSKI, ANALIZA KONKURENCJI, EMMERSON, ŁĘK TYLNY, KOLKA JELITOWA, KOSZĘCIN, KISZKA WĄTROBIANA, PLURALIS, CZAPLA BIAŁOLICA, NIPKOW, GOCKI, MAKAKOWATE, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, MOZART, PIGMEJKA, MEDYCYNA, RAUT, WSPÓŁDŹWIĘK, ART BRUT, WEHRLEŃSKI, WIEWIÓRKA SZARA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, WŁOSKOWATOŚĆ, PERSKI, HERAT, JĘZYK HETYCKI, DOMINANTA, CZERWONAK MAŁY, MAPA DROGOWA, KONDYCJONER, BROKATELA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, GNIAZDO OGNIOWE, JĘZYK KOREAŃSKI, DZO, CYPRZYK, WAZONKOWCE, POGOTOWIE RATUNKOWE, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, BORAS, MINIMALIZM, SHEYANG, FIZYKA, SKRZYDŁO, PREPPERS, DELIRKA, LENIWIEC BRUNATNY, AGATIS DAMARA, DĄBROWIANIN, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, ZŁOTY DEWIZOWY, NAMPULA, GAP NIEBIESKONOGI, ORGANOLOGIA, DEKAMETR, KACZKA DOMOWA, ?JĘZYK LINGALA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTURYJSKI jeden z języków zachodnioromańskich; używany w hiszpańskich prowincjach León, Asturia, Zamora i Salamanka oraz w portugalskiej prowincji Miranda do Douro (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTURYJSKI
jeden z języków zachodnioromańskich; używany w hiszpańskich prowincjach León, Asturia, Zamora i Salamanka oraz w portugalskiej prowincji Miranda do Douro (na 10 lit.).

Oprócz JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - JEDEN Z JĘZYKÓW ZACHODNIOROMAŃSKICH; UŻYWANY W HISZPAŃSKICH PROWINCJACH LEÓN, ASTURIA, ZAMORA I SALAMANKA ORAZ W PORTUGALSKIEJ PROWINCJI MIRANDA DO DOURO. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast