ALFABET SPÓŁGŁOSKOWY STOSOWANY DO ZAPISU JĘZYKA HEBRAJSKIEGO, JIDYSZ I INNYCH JĘZYKÓW ŻYDOWSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFABET HEBRAJSKI to:

alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz i innych języków żydowskich (na 16 lit.)PISMO HEBRAJSKIE to:

alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz i innych języków żydowskich (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALFABET SPÓŁGŁOSKOWY STOSOWANY DO ZAPISU JĘZYKA HEBRAJSKIEGO, JIDYSZ I INNYCH JĘZYKÓW ŻYDOWSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.320

CEWKA PUPINA, APTEKA, NORWESKI, KREM, NAPĘD, GĄBKA, LECYTYNA SOJOWA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FREEGANIN, KROWA, MILICJA, MARSJAŃSKI, ŚCIĄGACZ, KUCHY, LAKONIZM, DŁUGIE RĘCE, PYCHA, MIKSER, MISTRZYNI, MARGARYNA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, ANTYBIOTYK, TYRYSTOR, HEBRAJSKI, JĘZYK BURIACKI, BIAŁY, JĘZYK BERBERYJSKI, EUROPOCENTRYZM, CHRUST, DŁUGI UMLAUT, JAPOŃSKI, QUENDË, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, SUPERWIZJA, HETERODYNA, RAJDER, NIDERLANDZKI, PIRAT DROGOWY, BRAK, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, PUNKT TYPOGRAFICZNY, GERMANISTKA, KASTYLIJSKI, ARTYLERIA, ŁÓDŹ PODWODNA, CYRYLICA, ZUPA ŚMIECIOWA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, WOREK TRENINGOWY, SZOWINISTA, JĘZYKI CELTYCKIE, TEST SKÓRNY, PRZEKŁADNIA, KASETA, STYL, WARIANT, POLSKI, NUMIZMATYKA, PISMO CERKIEWNE, SUMA KONTROLNA, KOPTYJSKI, BŁĘKIT, KRZYWUŁA, ECCHI, WYŚCIG, BINARNOŚĆ, ZAKRES ZNACZENIOWY, TECHNIKA CIEPLNA, ANGIELSKI, POLAJ, DRZEWIAŃSKI, FENKAMFAMINA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, KRĘPULEC, BUŁGARYSTYKA, SYJAMSKI, GWINT ZŁĄCZNY, SYNOD DIECEZJALNY, BOŚNIACKI, FAMOTYDYNA, KAPAR, PENDŻABSKI, ŻMUDZKI, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, JĘZYK KAUKASKI, LOBELINA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, ŁYŻWA, DIALEKT, PENTOBARBITAL, KLIMAKTERIUM, JĘZYK URZĘDOWY, RĄCZYCA, LIZAWKA, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, TADALAFIL, DORYCKI, FREATOKSEN, PRZYLEPA, PISOWNIA, OSET, OGRANICZNIK, SŁÓWKO, SAKSHORN, RURA, FARERSKI, MIEJSCE, NEPALI, KOKS, RZEP, BARWY NARODOWE, MENU KONTEKSTOWE, KOMIK, EFEKT SNOBIZMU, LEK PRZECIWARYTMICZNY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, SKUPISKO, ITALIAŃSKI, ZDZIERUS, AMERYKANIZM, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, CIECZ BORDOSKA, ZEGAR SZACHOWY, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, GASTRAFETES, LEKTORAT, RYBAWIRYNA, BRYDŻ SPORTOWY, PRAWO RZECZOWE, GORCZYCZNIK, DIAKRYTYKA, GAZ MUSZTARDOWY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, FIKSATUAR, WESOŁEK, PODAŻ, EUFONIA, PASZTETÓWKA, TORTILLA, STACHANOWIEC, ASTROGRAFIA, SZKOŁA JĘZYKOWA, JĘZYK TURKMEŃSKI, SYMULATOR LOTU, NATUROPATIA, TETRAETYLOOŁÓW, NOŻOWNICTWO, SIKA, UŁUS, OZDOBNIK, ODCINAK, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, SŁOWEŃSKI, DELTA, NAJEZDNIK, UJGURSKI, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, BEŁT, SYMBOL TERMINALNY, LANCET, KRUSZON, FRYZ, ALFABET CYRYLICKI, BUGA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KLINKIER CEMENTOWY, ITALIANISTYKA, MOROWE POWIETRZE, BAZA, PRACA SPOŁECZNA, HISZPAŃSKI, CYNK, CISOWCE, SERWER, SADYSTYCZNOŚĆ, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, GERMAŃSKI, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, JOŃSKI, MISIAK, PRZENIK, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, GRUSZKA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ZBÓJNICA KRWISTA, STROIK, LIRA, MORRIS, BLOK, OKSYLIKWIT, MŁYNEK MODLITEWNY, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, AMPLIFIKACJA, SERTRALINA, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, LUKRECJA, ORZESZEK PINIOWY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, BOSAK, MANIERY, POŻYCZKA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, NETTO, LALKA, NEPALSKI, TAGALSKI, GŁOWOCISOWATE, BŁONA DOPOCHWOWA, BEJCA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, JĘZYK URALSKI, ELFKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, PIRAT, ŚRODEK CUCĄCY, ALTERNAT, JĘZYK PERMSKI, REMIZA, SCHOLARYZACJA, DESTRUKCYJNOŚĆ, PALATALIZACJA, ALERGIA PYŁKOWA, KRECIA ROBOTA, ALOES, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ZARAZA, DUŃSKI, JĘZYKI OSKIJSKOUMBRYJSKIE, JĘZYK BRETOŃSKI, JĘZYK KIRGISKI, DUSZA TOWARZYSTWA, MAGNETYCZNOŚĆ, MAŁA INFORMATYKA, ORTOEPIA, SOSRA, SYSTEM RZYMSKI, KREOLSKI, KERMESYT, RAJZBRET, IRANISTAN, KICZUA, CHIŃSKI, SAŁATKA, KONOTACJA, JĘZYK AFRYKANERSKI, KARTA DZIURKOWANA, JIDYSZ, AŻUR, SNOBISTYCZNOŚĆ, EMOTIKONA, RUSIŃSKI, SOBIEPAŃSTWO, STYL GOTYCKI, SŁUPISKO, BRYTYJSKI, DYFUZJONIZM, PUNICKI, FIGURA RETORYCZNA, ŁOTEWSKI, LEKSYKA, FALSET, KOMPILACJA, KLIKER, ESTOŃSKI, DOWÓD KSIĘGOWY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, OWADZIARKI, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, BIAŁORUSZCZYZNA, TETRAETYLEK OŁOWIU, ŻYŁA SZYJNA, HAWAJSKI, PULMAN, DZIEWIĄTKA, ZASTRZAŁ, GERMAŃSKI, STEP, METYS, SERBSKOCHORWACKI, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, WŁASNOŚĆ, KONDYCJONER, STAROPOLSKI, ORMIAŃSKI, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, SEKCIARSTWO, REZERWA, SZURE, GAZELA DAMA, TAHITI, ANIMATORKA, STADIONIK, GERMANIZACJA, LINIA PODSTAWOWA, MIKROKASETA, BUM, GAZ NOŚNY, ?ZNAK KRÓTKOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALFABET SPÓŁGŁOSKOWY STOSOWANY DO ZAPISU JĘZYKA HEBRAJSKIEGO, JIDYSZ I INNYCH JĘZYKÓW ŻYDOWSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ALFABET SPÓŁGŁOSKOWY STOSOWANY DO ZAPISU JĘZYKA HEBRAJSKIEGO, JIDYSZ I INNYCH JĘZYKÓW ŻYDOWSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFABET HEBRAJSKI alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz i innych języków żydowskich (na 16 lit.)
PISMO HEBRAJSKIE alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz i innych języków żydowskich (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFABET HEBRAJSKI
alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz i innych języków żydowskich (na 16 lit.).
PISMO HEBRAJSKIE
alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz i innych języków żydowskich (na 15 lit.).

Oprócz ALFABET SPÓŁGŁOSKOWY STOSOWANY DO ZAPISU JĘZYKA HEBRAJSKIEGO, JIDYSZ I INNYCH JĘZYKÓW ŻYDOWSKICH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ALFABET SPÓŁGŁOSKOWY STOSOWANY DO ZAPISU JĘZYKA HEBRAJSKIEGO, JIDYSZ I INNYCH JĘZYKÓW ŻYDOWSKICH. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x