TRADYCYJNA POTRAWA WIELKANOCNA POCHODZENIA PÓŁNOCNO-ROSYJSKIEGO, PRZYGOTOWYWANA Z TWAROGU LUB Z MLEKA, ŚMIETANY, MASŁA, ZWYKLE Z DODATKIEM ŻÓŁTEK, CUKRU, WANILII I INNYCH SKŁADNIKÓW, RÓWNIEŻ BAKALII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASCHA to:

tradycyjna potrawa wielkanocna pochodzenia północno-rosyjskiego, przygotowywana z twarogu lub z mleka, śmietany, masła, zwykle z dodatkiem żółtek, cukru, wanilii i innych składników, również bakalii (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASCHA

PASCHA to:

święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan (na 6 lit.)PASCHA to:

w języku religijnym (z judeo-chrześcijańskiego kręgu kulturowego): ofiara, poświęcenie czegoś na życzenie, w imię Boga (nazwa wywodzi się od zwyczaju, święta znanego w plemionach semickich jeszcze przed Mojżeszem - zabijania na ofiarę jednego z najbardziej okazałych zwierząt jednorocznych w stadzie przed wyruszeniem na wypas i zjadania go na wspólnej kolacji w imię braterstwa pomiędzy ludźmi i przymierza z Bogiem) (na 6 lit.)PASCHA to:

Wielkanoc - święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; termin ten jest częściej używany w prawosławiu i katolickich kościołach obrządku wschodniego, ale nie tylko (na 6 lit.)PASCHA to:

danie wielkanocne z białego sera z dodatkiem żółtek, masła i rodzynek (na 6 lit.)PASCHA to:

jedno z największych świąt judaizmu obchodzone na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu (na 6 lit.)PASCHA to:

WIELKANOC; w chrześcijaństwie obrządku wschodniego (na 6 lit.)PASCHA to:

potrawa wielkanocna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRADYCYJNA POTRAWA WIELKANOCNA POCHODZENIA PÓŁNOCNO-ROSYJSKIEGO, PRZYGOTOWYWANA Z TWAROGU LUB Z MLEKA, ŚMIETANY, MASŁA, ZWYKLE Z DODATKIEM ŻÓŁTEK, CUKRU, WANILII I INNYCH SKŁADNIKÓW, RÓWNIEŻ BAKALII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.823

INTELEKTUALIZM, HERB, GHAŃCZYK, ZAKUTA PAŁA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, BIAŁA ŚMIERĆ, ABSYDA, GIMBOPATRIOTA, BONET, PAMPA, PIERWSZA JASKÓŁKA, AMONIACZEK, PROTEGOWANY, WIZYTÓWKA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KARIN, WRZASKLIWOŚĆ, NOWOZELANDCZYK, WOJNA DOMOWA, SZAŁAS, KOMBATANT, DWUNASTKA, KLEROMANCJA, UCIECZKA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, URZĄD CENTRALNY, POLSKI, KĄTNIK DOMOWY, MACZANKA, GODZINA PRAWDY, BERNARDYNKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, AZERBEJDŻAŃSKI, KOLET, SKALEŃ AWENTURYNOWY, KASETOWIEC, SEZAMEK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SPOIWO BUDOWLANE, MIKONAZOL, SZEŚĆSETKA, PISZCZEK, EKOGROSZEK, ZROŚLAK, WERSJA LEKTORSKA, KRYZA, OGLĘDNOŚĆ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, EMANACJA, DOBRO KLUBOWE, FETA, ZGODNOŚĆ, OŚCIEŻE, KURWIARZ, MIECZ, GRAFIKA, LIST, KOMISARZ WOJSKOWY, MALARSTWO IKONOWE, OSPAŁOŚĆ, KABLOOPERATOR, KUMYS, WSZYSTKOŻERCA, LEKTOR, KRĄGŁOŚĆ, KONTEKST, WĘGIEL BRUNATNY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ODTWARZANIE, RENCISTA, CZĄSTKA DZIWNA, STAWKA, HALA PERONOWA, COCKTAIL, KONTRAMARKA, KULCZYBA WRONIE OKO, NAWÓZ MINERALNY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ESKORTA, SERPENTYNA, WIDEOMAN, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, GERMAŃSKI, ZABURZENIE UROJENIOWE, BŁONA ZEWNĘTRZNA, TABLICA STEROWNICZA, PANEKLA, SZMATKA, ROGALIK, PREDYKCJA, PARZYDEŁKA, KURD, PARK PRZEMYSŁOWY, KLASYFIKACJA ABC, TRANSPOZYCJA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, ŚLUZICA BRUNATNA, SKALA, GEOFAGIA, KONIEC, RÓŻA, TYRAŃSTWO, AKCEPTOR, ULOT, TYRANEK, MSZA GREGORIAŃSKA, ZGŁAD, LURA, BOSS, SKOCZEK DŁUGOUCHY, GROŹBA, TATAR, METAL, AZOTAN, OTRUCIE, PRZEPSZCZELENIE, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, TRANSLACJA, ZWŁOKI, KONOTACJA, WRÓBEL MAZUREK, KĄT OSTRY, DEPILACJA, GRANAT, KOD DWUWARTOŚCIOWY, GALEN, MODEL, BŁAZENEK, NIEOKRZESANIEC, CIĄŻA JAJOWODOWA, PRUSAK, ZEW KRWI, STANDARD, BOM, SALAMI, ZESPÓŁ CHOROBOWY, RYBITWA OKOPCONA, CYKL METONA, SZYKANA, OBRAZ, PALCÓWKA, SPRZĘCIOR, MUKDEN, PAZUROGON JEDWABISTY, PROMIEŃ, JUKON, KRAJ, DROGA, TRZEPACZKA, PAŁANKA WĘDROWNA, ŁOBUZIAK, DZIWKARZ, KRZYŻYK, ŻAKARD, ODDZIAŁYWANIE, KORONA, DYMISJA, RUSAŁKA, KALENDARZ KOŚCIELNY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, MELASA, EPOKA INDUSTRIALNA, GNIEW, HUMOR, POMPA ODŚRODKOWA, BAJDA, TRAGIZM, PANDRAK, CZABAN, OKRZYK, BÓBR KANADYJSKI, KAGANIEC, PRACE, PĘCHERZ, WROŚNIAK, RATATOUILLE, KRAJARKA, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, TYGIEL, KOŃ BULOŃSKI, ABISYŃCZYK, PIRAT, PODODDZIAŁ, TAUKA, MAKSIMUM, SYROPEK, ODPŁYW, POTENCJAŁ ZETA, TEREN ZIELENI, HIPSOMETRIA, GLOSA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ADRES FIZYCZNY, ODPUST, PRZYSŁÓWEK, PEJORATYW, ISKRA, SZCZODROBLIWOŚĆ, BRAMA TRIUMFALNA, JAGLANKA, KOLIMATOR, WSZYSTKOWIDZĄCY, ŁĄCZE ABONENCKIE, STONOGA MUROWA, MONTOWNIA, CZART, KŁADKA, FOTEL OBROTOWY, AILLOLI, PUNK ROCK, SPRZEDAWCA, KORKI, ŚWIECIDEŁKO, LESS, GŁOWIENKA PRERIOWA, DYSKRETKA, FIGURA, SUBWOOFER AKTYWNY, STRZAŁKA, WYRAŻENIE, PRZEWÓD, POLNIK, CEZURA, MEMBRANOFON, ZBOCZENIEC, MARUDER, KRAB, DZIEGCIARZ, PLĄS, WOŁOWINA, ALARM, DORMITORIUM, DIASYSTEM, HOLENDER, RYPS, OBRÓT PIERWOTNY, FORYŚ, SKALISKO, SZKARADZIEŃSTWO, TERMINAL, POLICJA, KŁUSAK FRANCUSKI, OSTROKRZEW, WAFEL, OLEJEK, BLUES, PRZECZULICA SKÓRNA, ABSOLUTYZACJA, KRECIK, ENDOCENTRYZM, BUGAJ, CYFRA, BRZEGOWIEC, PALUSZEK, SZKIELET, RYBA UKWIAŁOWA, ANTENA TUBOWA, ANGOLCZYK, SUMA KONTROLNA, KULTUROWOŚĆ, AKROLIT, PRACA INTERWENCYJNA, REAKCJA, CIĄŻA, PŁATKI, KROKANT, ZNAMIĘ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, BYSTROŚĆ, KUMYS, SOS HOLENDERSKI, BEK, CUKIER WANILINOWY, UISTITI BIAŁOUCHA, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, DIADOCHIA, KRUSZON, PUNKT, TEKA, BOEUF STROGONOW, SPRYCIULA, PINGWIN MASKOWY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, RODZINA PSZCZELA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KLASA ŚREDNIA, KUCH, KROPKA, HASHTAG, KAPUSTA KWASZONA, AFROAMERYKANIN, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, TREŚĆ, ODCHYŁKA, KOMPARYCJA, PIEPRZÓWKA, FERMENTOR, ?KONSULTANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.823 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRADYCYJNA POTRAWA WIELKANOCNA POCHODZENIA PÓŁNOCNO-ROSYJSKIEGO, PRZYGOTOWYWANA Z TWAROGU LUB Z MLEKA, ŚMIETANY, MASŁA, ZWYKLE Z DODATKIEM ŻÓŁTEK, CUKRU, WANILII I INNYCH SKŁADNIKÓW, RÓWNIEŻ BAKALII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRADYCYJNA POTRAWA WIELKANOCNA POCHODZENIA PÓŁNOCNO-ROSYJSKIEGO, PRZYGOTOWYWANA Z TWAROGU LUB Z MLEKA, ŚMIETANY, MASŁA, ZWYKLE Z DODATKIEM ŻÓŁTEK, CUKRU, WANILII I INNYCH SKŁADNIKÓW, RÓWNIEŻ BAKALII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASCHA tradycyjna potrawa wielkanocna pochodzenia północno-rosyjskiego, przygotowywana z twarogu lub z mleka, śmietany, masła, zwykle z dodatkiem żółtek, cukru, wanilii i innych składników, również bakalii (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASCHA
tradycyjna potrawa wielkanocna pochodzenia północno-rosyjskiego, przygotowywana z twarogu lub z mleka, śmietany, masła, zwykle z dodatkiem żółtek, cukru, wanilii i innych składników, również bakalii (na 6 lit.).

Oprócz TRADYCYJNA POTRAWA WIELKANOCNA POCHODZENIA PÓŁNOCNO-ROSYJSKIEGO, PRZYGOTOWYWANA Z TWAROGU LUB Z MLEKA, ŚMIETANY, MASŁA, ZWYKLE Z DODATKIEM ŻÓŁTEK, CUKRU, WANILII I INNYCH SKŁADNIKÓW, RÓWNIEŻ BAKALII sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TRADYCYJNA POTRAWA WIELKANOCNA POCHODZENIA PÓŁNOCNO-ROSYJSKIEGO, PRZYGOTOWYWANA Z TWAROGU LUB Z MLEKA, ŚMIETANY, MASŁA, ZWYKLE Z DODATKIEM ŻÓŁTEK, CUKRU, WANILII I INNYCH SKŁADNIKÓW, RÓWNIEŻ BAKALII. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x