PORCJA MARGARYNY, EMULSJI TŁUSZCZOWO-WODNEJ; OKREŚLONA ILOŚĆ MARGARYNY, ZAZWYCZAJ KOSTKA OWINIĘTA PAPIEREM LUB PLASTIKOWY KUBEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARGARYNA to:

porcja margaryny, emulsji tłuszczowo-wodnej; określona ilość margaryny, zazwyczaj kostka owinięta papierem lub plastikowy kubek (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARGARYNA

MARGARYNA to:

produkt spożywczy należący do tłuszczów jadalnych; emulsja tłuszczowo-wodna wytwarzana współcześnie głównie poprzez katalityczne uwodornienie płynnych olejów roślinnych (rzepakowego, sojowego, palmowego, arachidowego i innych) (na 9 lit.)MARGARYNA to:

tłuszcz otrzymywany z utwardzenia olejów roślinnych z dodatkiem mleka, cukru, soli itp (na 9 lit.)MARGARYNA to:

mleczna Kasia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA MARGARYNY, EMULSJI TŁUSZCZOWO-WODNEJ; OKREŚLONA ILOŚĆ MARGARYNY, ZAZWYCZAJ KOSTKA OWINIĘTA PAPIEREM LUB PLASTIKOWY KUBEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.230

ŁOBODA, KICZ, ORTALION, DYFERENCJA, BĘBEN, NAGIEL, TARNOWIANKA, ZGŁAD, AJWAR, ZIARENKOWIEC, CIEPLICA, MATURKA, ZAWAŁ BLADY, DEPRESJA, MAHOŃ, PAS, ŁUSZCZAK, AŻUR, AGENT, DROBNICA, LATARNIA, MARIMBA, JABŁKO, WIESZAK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, JEZIORO GLACJALNE, BĘBEN, ALZACKI, KASZA, LINIA ŚRUBOWA, OSTOJA, NACZYNIE WIEŃCOWE, ŚRUBOWIEC, UWE, WILCZE STADO, KAMIEŃ OBRAZY, JAMRAJ, ROSOŁEK, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PUNKT MOTORYCZNY, KANONIERKA, TROJACZEK, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, FANTAZJA, CYGARNICA, CIAPKAPUSTA, PRAGMATYKA, PLAMISTOŚĆ, BENCHMARK, HIPERWENTYLACJA, NIEDODMA PŁUC, RYZYKO OPERACYJNE, LARWA, SALA, ĆWICZENIE, ZAŁOGA, MINERALIZACJA, PRZYKURCZ, KONTRAMARKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, OBRAMIENIE, PORA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ELEKTROCHIRURGIA, BOGOLUBOVIA, SUPRAPORTA, IRC, KARMIDEŁKO, WYBITNOŚĆ, ZATOKA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, NIERÓWNOŚĆ, PRZÓD, REDAKTOR NACZELNA, HALO, SMOLUCH, MAGNES, DŁUGODZIÓB, KUBEK, ZNAK, FAŁSZERZ, BÓG, POSADZKA, KARA GŁÓWNA, PAPROTNIK, PREDYKCJA, TSUNAMI, ODCHYŁKA, KIT, KÓŁKORODEK, KLON, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, KULT LUNARNY, TYMPANON, TERMOLUMINESCENCJA, GRZYB NADRZEWNY, DYSTANS, FIGOWIEC POSPOLITY, ODTWÓRCA, RUCH PRZYSPIESZONY, PICUŚ, OSPAŁOŚĆ, FIGURA, LOJALISTA, PUNKT, INOKULACJA, DYMKA, BROKER, MIRAŻ, BI, BYLINA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, MAJÓWKA, MAŁA OJCZYZNA, CZAS TERAŹNIEJSZY, AFERALNOŚĆ, OGIEŃ, POSREBRZANIE, KARBAMINIAN, TURMA, MAŁPKA, KIWI, EMAKI, ROZMODLENIE, AEROZOL, ANARCHIA, SKONTRUM, KULTUROWOŚĆ, PONCZ, KANAPKA, ZAWODOWIEC, ZIEMIA NICZYJA, MANKIETY, METRYKA, SIOSTRA, TEST CIS-TRANS, LENIWKA, ENDOPROTEZA, ENUMERACJA, PIENIĄDZ LOKALNY, ALKIERZ, ALIENACJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, SYNOD, PLAMA WĄTROBOWA, TYKA, SUMATOR, WYDRA, DOPING, WIDEOKONFERENCJA, CHIMICHANGA, KAPAR, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BUTELKA, GRUSZKA, N-GRAM, WYROSTEK FILTRACYJNY, FIFKA, KARETKA, JAGODÓWKA, ZAWIŁOŚĆ, EDYKUŁA, INTRATA, ABLACJA, ŚLAD, AGENT, KOZŁEK LEKARSKI, EKONOMIK, SEKS ORALNY, NIECZUŁOŚĆ, PIECZEŃ, ANNA, DOKTOREK, DŁUGIE RĘCE, NEOPOGANIZM, PUSZKARZ, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, NOOBEK, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, WESTA, WARIACJE, TENDENCJA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, KAPITAN, KRA, MRÓWKA, GŁÓG, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, PRZÓD, MAPA POZNAWCZA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, STWARDNIENIE GUZOWATE, WILK, KAWLATA, WIOSŁO, BIFURKACJA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, RZYGACZ, SKÓRZAK, PODATEK KOŚCIELNY, DRGANIE AKUSTYCZNE, PAMPUCH, KMIOT, KAPITUŁA GENERALNA, GODET, PŁYWACZEK, ROBOTA, SUPERKUTER, WOSZCZYNA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, NASTAWA OŁTARZOWA, REGRES, TABU, OFIARA ZAKŁADZINOWA, LUD, KOSZT BEZPOŚREDNI, DRĄG, ZAKUTY ŁEB, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, ZGINIĘCIE, WYRZUTNIA, STARTUP, MUCHA, KICAJ, PIERÓG, PIANOLA, ŁAŃCUCH, ZDANIE, KOSTKA, GENIUSZEK, ODPRZĘG, KLAUZULA GENERALNA, ODPADY STAŁE, BAL, PLEKTRON, TRESER, AKSAMITKA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, PRZEPAD, ISKRA ELEKTRYCZNA, OFIARA ŚMIERTELNA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PRZYRODNIA SIOSTRA, KURACJA UDERZENIOWA, CHRUST, ZIARNECZKO, ŻEGLUGA, FRAGMENTARYZACJA, FILTR, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, HARACZ, BLIŹNIACZOŚĆ, PEWNOŚĆ, OSAD, AMARANTOWOŚĆ, LEON, BAWEŁNA, NAZWA ZWYCZAJOWA, ZEŚWIECCZENIE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, LAMA, WYSTRÓJ, OBSZAR WIEJSKI, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, TABLETKA, JABŁOŃ KWIECISTA, BYDLĘ, ORZECH, DŁUGI WEEKEND, MADŻONG, CIOS, OBRAZ, ATTYKA, USKOK, FILAR PRZYPOROWY, PROSTOSKRZYDŁE, PRZEWÓD, KLASTER REGIONALNY, RZEKA ROZTOKOWA, CIASTO, BROŃ BIOLOGICZNA, INDOKTRYNACJA, RAMIENICOWE, NAKO, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ALGA, OKALECZENIE, WIR PYŁOWY, TATAR, KASZA, PALNIK, JĘZYK POMOCNICZY, SALCESON, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, LIST OTWARTY, SEZAMEK, ?UMIEJĘTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA MARGARYNY, EMULSJI TŁUSZCZOWO-WODNEJ; OKREŚLONA ILOŚĆ MARGARYNY, ZAZWYCZAJ KOSTKA OWINIĘTA PAPIEREM LUB PLASTIKOWY KUBEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA MARGARYNY, EMULSJI TŁUSZCZOWO-WODNEJ; OKREŚLONA ILOŚĆ MARGARYNY, ZAZWYCZAJ KOSTKA OWINIĘTA PAPIEREM LUB PLASTIKOWY KUBEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARGARYNA porcja margaryny, emulsji tłuszczowo-wodnej; określona ilość margaryny, zazwyczaj kostka owinięta papierem lub plastikowy kubek (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARGARYNA
porcja margaryny, emulsji tłuszczowo-wodnej; określona ilość margaryny, zazwyczaj kostka owinięta papierem lub plastikowy kubek (na 9 lit.).

Oprócz PORCJA MARGARYNY, EMULSJI TŁUSZCZOWO-WODNEJ; OKREŚLONA ILOŚĆ MARGARYNY, ZAZWYCZAJ KOSTKA OWINIĘTA PAPIEREM LUB PLASTIKOWY KUBEK sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PORCJA MARGARYNY, EMULSJI TŁUSZCZOWO-WODNEJ; OKREŚLONA ILOŚĆ MARGARYNY, ZAZWYCZAJ KOSTKA OWINIĘTA PAPIEREM LUB PLASTIKOWY KUBEK. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast