PROCES BIOLOGICZNY PROWADZĄCY DO POGORSZENIA STANU KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW ORGANIZMU, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEGENERACJA to:

proces biologiczny prowadzący do pogorszenia stanu komórek, tkanek lub narządów organizmu, zachodzący pod wpływem czynników chorobotwórczych (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEGENERACJA

DEGENERACJA to:

zmiana cech w porównaniu do cech prawidłowych, normalnych (na 11 lit.)DEGENERACJA to:

proces biologiczny polegający na zaniku tkanki lub innego narządu w rozwoju osobniczym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES BIOLOGICZNY PROWADZĄCY DO POGORSZENIA STANU KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW ORGANIZMU, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.556

MIESZANINA, STOŻEK DZIOBOWY, SEMIOZA, PORCELANA STOŁOWA, APLA, HYBRYD, CZOŁOWNICA, IMITATOR, WARKOCZ, ULGA, KIWI, SIEĆ NEURONOWA, LOTNISKO, PRÓG, AKOMPANIAMENT, OWAD, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, TRASA ŚREDNICOWA, KARIN, ŁUPEK HORNFELSOWY, BUGAJ, DZBANEK, MIOTEŁKA, KONKURENCJA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, POLITYCZNY, KOTEW, EGIDA, EKONOMIA ROZWOJU, WIZJA LOKALNA, KLAUZURA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, RAMKA, BUCZYNA NIŻOWA, AKSAMITKA, ODCHYŁ, MORGA, TUNBERGIA, ŁUPEK WĘGLISTY, BULWARÓWKA, DUPLIKA, ALBUM, PRZEPRAWA, POPITA, PODKŁAD, RZADKOŚĆ, PIERWOWIJE, KWAS, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, BASEN, WIWAT, MANKIETY, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PLANISTYKA, ŻYDOWIN, ZBROJOWNIA, MATRYCA STRUKTURALNA, TŁOCZYWO, PALATOGRAM, STRĄGA, KÓZKI, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, TKANINA, TAJEMNICA, BAGNIAK ZDROJOWY, LEKCJA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, SZATRA, SIEROTA, MĘTNIAK, DETAL ARCHITEKTONICZNY, NAMIESTNICTWO, MARSREJA, TASMAŃCZYK, WYWÓZKA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI, INFUZJA, METALOPROTEINA, TROLL, ŻYŁKA, KARDAMON, RYNKA, DYPTYCH, KUŁAK, JANÓWKA, DOM POSELSKI, PESTO, SYSTEMIK, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, PEŁNIA, ZGNIŁKI, WNIEBOWZIĘCIE, WASAL, SPŁUKIWANIE, OPERETKA, KOLUMBARIUM, KLUSAK, MARTWICA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, METAMORFIZACJA, KARTEL, ODKAŻACZ, ULGA PODATKOWA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, KOREK, PATYCZAK, SPIRALA LOGARYTMICZNA, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, TRENING, FUTRYNA, FILM OBYCZAJOWY, ANTRYKOT, SYRENA, FILM ANTYWOJENNY, KIEŁBA, PLAGA, AGROGAZ, RZEZAK, DZIÓB, BŁYSK HELOWY, MAŁPI GAJ, PACYFOTRYTON KALIFORNIJSKI, PLEBS, HANGAR, SĄD WOJSKOWY, CIĘŻKA ARTYLERIA, WIZERUNEK, DOCENT, WIADRO, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, IMPRESJA, PRZEDSTAWIENIE, KROKIET, GRÓD, STREFA HEMIPELAGICZNA, PANKREATYNA, PODSADNIK KULISTY, NIEDODMA PŁUC, KROS, PRZEDSZKOLE, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ZIEMIA, ZIELONE PŁUCA, TATUAŻ AMALGAMATOWY, LIDER, INFORMACJA, RUMUNKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PŁUCA, PROTETYKA, FRIED, RYNNA SUBGLACJALNA, WASĄG, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ELEW, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, RADA GABINETOWA, NADAWCA PUBLICZNY, DOŁEK, SZTYFT, SINFONIA, PALINGENEZA, LICZARKA, WYCIERACZKA, NADBITKA, BLASZKA, MADISON, EUFORBIA, WYBIEG, INSEKT, MIRABELKA, BOCZNIK, DZIADZIENIE, SEKULARYZACJA, ROZBÓJNIK MORSKI, KONKURS, KOMA, OPIEKUŃCZOŚĆ, EMBARGO, DREWNO KĘDZIERZAWE, LEVI, OBSŁUGIWANIE, MADISON, NAKŁAD, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, BOŻA RĘKA, PAPIER, ZAKUP, SYNDROM, ADOLF, STOPIEŃ, JON, NIWELIZM, PŁAWA, ADAGIO, ATAK RAKIETOWY, CANTUS FIRMUS, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, ANTONOMAZJA, KOPIA, NAŚLADOWNICTWO, GŁUPTAS, BIOTA, ŻYWOTOPIS, POCHŁANIACZ, NIEPOKALANEK MNISI, ANOMALIA, CHÓR, WYDAWNICTWO, WASABI, NARTA, KONSUMENT, JASTRZĘBIE OKO, BOLA, BRUK, MĄŻ STANU, ANTAGONISTA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, WAMS, ZARAZA, POCHODNA, DZIANINA, OPŁATA KONCESYJNA, KOLOKWIUM, SINIAK, KOLET, PONCZ, LAGUNA, KROPELKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, BIFURKACJA, NIEDOKRWIENIE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, PUSTAK STROPOWY, KULT SOLARNY, MEMBRANA, TEŚCIK, PASZTETÓWKA, GUAWABARA, RZĄD, NAROŻNIK, LEGOWISKO, FAKTOR, TROFOBLAST, UGNIATARKA, RADCA, KOLOR LUKOWY, PASZTET, NIECKA BASENOWA, TRÓJKA, WYLĘGARNIA, ŁAPA, GEEK, URZĄD CENTRALNY, WADA, TOWAROZNAWSTWO, AKLIMATYZACJA, ABISAL, SUCHA IGŁA, PLOMBOWIEC, DOKUMENT, SKRAJNOŚĆ, KLEDONISMANCJA, KOŁO, SAMOROZPUSZCZANIE, PRZEKRÓJ, ANTENA MIKROPASKOWA, LOGOFET, HERBICYD, UKŁAD, AGLUTYNACYJNOŚĆ, WARIRAPTOR, JARZĄB, MYJKA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, WODOROSIARCZEK, HOL, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, POŁOŻENIE, SZCZEPONOGI, ESPADRYLA, TOREBKA BOWMANA, UPRAWA, ADOPCJA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, BUNT, PREFORMACJA, LEK PRZECIWBÓLOWY, BASKINKA, PARA MINIMALNA, CYKL FIGURALNY, BALONET, CERES, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, NACZYNIE OZDOBNE, KOLOKACJA, ?STOSUNEK SŁUŻBOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.556 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES BIOLOGICZNY PROWADZĄCY DO POGORSZENIA STANU KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW ORGANIZMU, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES BIOLOGICZNY PROWADZĄCY DO POGORSZENIA STANU KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW ORGANIZMU, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEGENERACJA proces biologiczny prowadzący do pogorszenia stanu komórek, tkanek lub narządów organizmu, zachodzący pod wpływem czynników chorobotwórczych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEGENERACJA
proces biologiczny prowadzący do pogorszenia stanu komórek, tkanek lub narządów organizmu, zachodzący pod wpływem czynników chorobotwórczych (na 11 lit.).

Oprócz PROCES BIOLOGICZNY PROWADZĄCY DO POGORSZENIA STANU KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW ORGANIZMU, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PROCES BIOLOGICZNY PROWADZĄCY DO POGORSZENIA STANU KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW ORGANIZMU, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x