Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STAŁY LUB CZASOWY POBYT ZA GRANICĄ, SPOWODOWANY CZĘSTO NIESPRZYJAJĄCĄ, NIEKORZYSTNĄ SYTUACJĄ (NP. POLITYCZNĄ, EKONOMICZNĄ ITD.) WE WŁASNYM KRAJU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMIGRACJA to:

stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.)WYCHODŹSTWO to:

stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMIGRACJA

EMIGRACJA to:

ogół emigrantów, ludzi wyjeżdżających czasowo lub na stałe za granicę z powodu niekorzystnej sytuacji (politycznej, ekonomicznej itd.) w ich kraju (na 9 lit.)EMIGRACJA to:

stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁY LUB CZASOWY POBYT ZA GRANICĄ, SPOWODOWANY CZĘSTO NIESPRZYJAJĄCĄ, NIEKORZYSTNĄ SYTUACJĄ (NP. POLITYCZNĄ, EKONOMICZNĄ ITD.) WE WŁASNYM KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.035

DZBANEK, KOLUMNADA, SPRAWUNEK, KANTONISTA, SERPENTYNA, BLUSZCZ, OBIEG NIEZALEŻNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, CZASOWNIK FRAZOWY, LADA, ELEW, SAMOAKTUALIZACJA, MAPA ZASADNICZA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, HAJDUK, ASTRAGAL, POJAZD SAMOBIEŻNY, ZATOROWOŚĆ, STANOWISKO, CZYNNOŚĆ POZORNA, WYPALENISKO, DYPTYCH, SŁODKA BUŁKA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PROFITENT, WIZJER, UMOWA KOMPENSACYJNA, GAZ SYNTEZOWY, AGAMA PERSKA, CYGARNICA, PRZENOŚNOŚĆ, ODŁAMKOWY, KAPELMISTRZ, SUBDOMENA, GIGANT, GNOJEK, MSZA GREGORIAŃSKA, WARZYWNIK, HEKSAMETR, WŁODARZ, WADA, OBJAW ZASŁONOWY, PACZKA, STAŁOŚĆ, TRANSPOZYCJA, SPECGRUPA, PRZEWIDYWANIE, GRYLAŻ, POZYCJA, EKOLOGISTYKA, KARAFECZKA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PALIWO GAZOWE, ŻÓŁW NATATOR, CIAPATY, SYNTETYK, KORPUS, KAWALER, GUŁAG, BALUT, NÓŻ DO CHLEBA, POKREWIEŃSTWO, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, PADAŁKA, SZPILKA, LAKIER, MISKA, AUCKLAND, CINGULUM, OBJAZD, PUNKROCK, CZAS GRAMATYCZNY, KARAWANSERAJ, NOWOROCZNIK, GOL, GALERA, RACHUNEK CAŁKOWY, ELEKTROLUMINESCENCJA, WIETLICA ALPEJSKA, GALERIA, SKÓRNIK, AHISTORYCYZM, PROWANSALSKI, FIAKIER, ATAK, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, KARAWAN, ADAPTER, ZIEMIA ODNIESIENIA, MIKROMETR, GABINECIK, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, DELIBERACJA, PAROBEK, EKSHIBICJONIZM, KLAKSON RĘCZNY, SZKLANY SUFIT, PIWONIA, DUPEK ŻOŁĘDNY, KONKURS, EGRETA, WARTOWNIA, ŻUŻEL, ZATOKA, FORMA ODLEWNICZA, PIEC GRZEWCZY, ŁUK, POKAL, DEMONSTRACJA, WANIENECZKA, BLOKADA, SPRZĘŻNICA, SENES, ANGLIK, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SOPRANISTA, TRÓJKĄT, FRYSZTAT, PODGŁÓWEK, PYSZCZEK, WASĄG, ALKOWA, OPCJA TERMINOWA, WĘGIERSKI, OGRANICZNIK, ESKORTOWIEC, MARMURKOWANIE, WSPOMINKI, APOSTAZJA, WÓŁ, PION, TIPI, PODWÓJNOŚĆ, BUŁKA WROCŁAWSKA, MAŹNICA, UWŁOSIENIE, SŁUŻEBNIK, KOŁO RATUNKOWE, LENIUCH, ETEZJA, CAMINERO, WRĘBNIK, ŁUSKA, SZESNASTKA, KĄT PEŁNY, ROZRZUTNIK, PLECHA, INDUKTOR, ATTACHÉ WOJSKOWY, LINIA ABSORPCYJNA, DZIAŁ, INFORMACJA POUFNA, OZIMINA, TOREBKA BOWMANA, MAJĄTEK, KAJMAKAM, EUFORBIA, ŻARTOBLIWOŚĆ, CHOROBA PROMIENNA, BURZA, CEREMONIAŁ, AFERALNOŚĆ, RYM NIEPEŁNY, PORCYJKA, PODSTAWA, RZEKA CHWILOWA, ŁUSKA, SZTUCER, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ARABESKA, ALPAGA, MASZKARON, LOGIKA NIEFREGOWSKA, CEBULARZ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, CHWALCA, PATROL, DWUCYFRÓWKA, DUROPLAST, MATAMATA, BEZECEŃSTWO, AQUAFABA, TRUSIĄTKO, INFLACJA PIENIĘŻNA, ROZPUSZCZALNIK, KARTACZ, DROGA, WIESZAK, KLAUZURA, DRYBLAS, KANOE, HIPNOTERAPIA, COUNTRY ALTERNATYWNE, MOGIŁA, ALGEBRA LINIOWA, KOMORA WULKANICZNA, MILANEZ, TUBA, TYGIELEK, OGRÓDEK, ŁAZĘGA, WOKABULARZ, KWAŚNICA, WYRAŻENIE, OBIEG PIENIĄDZA, KRATA KSIĘCIA WALII, WYGŁAD TEKTONICZNY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, TRAGICZNOŚĆ, STREAMING, KRAWAT, WYRÓB TYTONIOWY, AEROZOL SIARCZANOWY, PROCH, JEGO WYSOKOŚĆ, NAPPA, SMOŁOWIEC, KONTUR MELODYCZNY, ORZECH, CIŚNIENIE STATYCZNE, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KILOTONA, SZPRING, KONCYLIACJA, PODMIANKA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, BRUDY, PARAWANING, AMPUTACJA, SAMBA, MIERZENIE, PODIUM, NIEMIECKI, ALOES NISKI, KRATER WULKANICZNY, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, ROZNOSICIEL, CERKIEW, SKRĘTNIK, PÓŁSIOSTRA, JEMIOŁA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, CHMURSKO, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SOK, DECYMA, DZIELNOŚĆ, MOMENT TEORETYCZNY, USZAK, POWIEŚĆ RZEKA, EDYCJA, KOMPATYBILNOŚĆ, KURS, ANTENA YAGI-UDA, LINIA LOTNICZA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ORLĘ, RÓJ, KREOL, WIR PYŁOWY, PARÓWKA, CZARKA, SONAR, ALBINOS, KAPSLA, UDERZENIE, KLASA, EMBOLIZACJA, ASESOR, KOMPLEKS ŻYTNI, WODA, HIACYNT, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SZTUKA KINETYCZNA, CZYR, WŁADZA SUWERENNA, DYSONANS, TRIANGULACJA, KONTUR, MCHY WŁAŚCIWE, OLEJARSTWO, LEKTOR, ŁEBEK, KUNDMAN, ISTOTA FANTASTYCZNA, GEN SPRZĘŻONY, MASKA POŚMIERTNA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, UKŁAD WIELOKROTNY, START-UP, DUCHOWIEŃSTWO, KONTYNGENT, MANDOLA, PIEC INDUKCYJNY, SCHABOSZCZAK, PAS, RZECZOWNIK POSPOLITY, SIEDEMDZIESIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STAŁY LUB CZASOWY POBYT ZA GRANICĄ, SPOWODOWANY CZĘSTO NIESPRZYJAJĄCĄ, NIEKORZYSTNĄ SYTUACJĄ (NP. POLITYCZNĄ, EKONOMICZNĄ ITD.) WE WŁASNYM KRAJU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
emigracja, stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.)
wychodźstwo, stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMIGRACJA
stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.).
WYCHODŹSTWO
stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x