Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STAŁY LUB CZASOWY POBYT ZA GRANICĄ, SPOWODOWANY CZĘSTO NIESPRZYJAJĄCĄ, NIEKORZYSTNĄ SYTUACJĄ (NP. POLITYCZNĄ, EKONOMICZNĄ ITD.) WE WŁASNYM KRAJU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMIGRACJA to:

stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.)WYCHODŹSTWO to:

stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMIGRACJA

EMIGRACJA to:

ogół emigrantów, ludzi wyjeżdżających czasowo lub na stałe za granicę z powodu niekorzystnej sytuacji (politycznej, ekonomicznej itd.) w ich kraju (na 9 lit.)EMIGRACJA to:

stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁY LUB CZASOWY POBYT ZA GRANICĄ, SPOWODOWANY CZĘSTO NIESPRZYJAJĄCĄ, NIEKORZYSTNĄ SYTUACJĄ (NP. POLITYCZNĄ, EKONOMICZNĄ ITD.) WE WŁASNYM KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.035

BYDLĘ, BOCZNIK, WILCZY BILET, PODWODA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, GRÓB, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, WRÓG, CHIŃSKI, WĘZEŁ, ALPAGA, POCZCIWINA, LORA, KATZENJAMMER, KOZIOŁEK SKALNY, DOKUMENT, NOBEL, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, DEMOT, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, NEJTYCZANKA, LICHWA, ZBROJA KRYTA, ŻYDOSTWO, GOSPODARSTWO TOWAROWE, WYDATEK RZECZOWY, KREOLKA, KAMIEŃ, ATRAPA, AUTOMOBILKLUB, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, RAPTULARZ, MNOŻENIE MACIERZY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PARKIET, PLUJKA, DWURÓG, ORGANIZM, WSPÓŁUCZENNICA, PAROWNICA, ŻAKARD, SZTUCZNY LÓD, ESKORTA, OTWOREK, EKLEKTYZM, PIWONIA, TIRET, CHŁOPOWINA, BĄK, ŁAPÓWKARSTWO, FRAMUGA, WAGON, LOG, OSŁONOWOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, SEŁEDEC, GWIAZDA PODWÓJNA, PLATFORMA CYFROWA, ROLETKA, SALON, TYMPANON, SZCZEP, EKRAN, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KRATKA KSIĘCIA WALII, PROSO, ANTENA KIERUNKOWA, DOM TOWAROWY, KOLCOROŚL, CIS, ROSYJSKI, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, WERYFIKACJA, RUCHY EPEJROGENICZNE, MONTOWNIA, NIEWAŻNOŚĆ, PRYSZCZARKI, WYKRZYKNIENIE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WIADRO, OWICYD, OBRÓŻKA, KASTYLIJSKI, DELIBERACJA, KARACZI, CYBORG, WYŚCIGÓWKA, ŁUK TĘCZOWY, SUCHAR, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, JAPONKI, PIKSEL, ŁZAWNIK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, STOJAK, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, GRÓB SKRZYNKOWY, TERRINA, NALEWAK, SZYNA, PRAWDA, RABARBAR, OGÓR, MATURKA, SMOCZEK, INFLACJA AKADEMICKA, ŁUPEK WĘGLOWY, KOPUŁA, MATURA POMOSTOWA, GACEK BRUNATNY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, RINFORZANDO, INSTRUMENT, TRICK, PIRACTWO INTELEKTUALNE, CHOROBA UHLA, PIEPRZ CZERWONY, AMBRAZURA, SEJM PACYFIKACYJNY, BARSZCZ, ESENCJA, GŁĄBIK, OFICJAŁ, SIEDLISKO, PANICZ, ŁADUNEK, BĄBELKI, INTERNACJONALIZM, POZIOMICA, KLIPER, KARAWANSERAJ, DUSZNOŚĆ, NIECKA WYPADOWA, DRYBLING, ZESPÓŁ, PRZEJEMCA, AUTOMOBILISTA, LICZEBNIK, RÓŻNICA, KREPA, RUBELLIT, PIERÓG, UCHWYT, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, PIRAT, OCZOJEBKA, DYSPROPORCJA, TROL, KOSZULKA, KLER, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, REGENERACJA, CHLOROHEKSYDYNA, WENTYL, FUGA, KATEDRA, HIEROGLIFY, ABORTERKA, MODRASZKOWATE, KARRUKA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, CHOROBA DZIEDZICZNA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BRZEG, BRYLE, WĘZEŁ KOLEJOWY, KAJUTA, CIAŁKO, STRZYKAWKA, ARMIA, MADŻONG, TYCZKA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, LAJKRA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GÓRNICA, MORWIN, PRZEZIERNIK, AFRYKANIZACJA, REZULTAT, PRYMARIUSZ, KRZYKACTWO, TEST PSYCHOLOGICZNY, ŻAGIEL REJOWY, WŁOCHACZ, TROCINÓWKA, WSPÓŁREGENT, WTRYSK, DELIKT KONSTYTUCYJNY, WARKOCZ, OBRONA STREFOWA, ZŁORZECZENIE, GAZÓWKA, ROZPAD, ANTONOMAZJA, PUZDERKO, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, RÓWNINA SANDROWA, WIZA IMIGRACYJNA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, GŁOWNIA, INKA, NIENORMATYWNOŚĆ, BURGER, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, AEROGRAFIA, AUTSAJDER, SIŁACZ, AFISZOWANIE SIĘ, PAKA, ADWEKCJA, ŁĄCZNICA, TŁUSZCZ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SZUM, FILTR, TRAUMATYCZNOŚĆ, KONSULENT, PLOTER GRAWERUJĄCY, MNICH, HAMULEC, CHŁODNIK LITEWSKI, POMYLENIEC, NOTOWANIE CIĄGŁE, WAWRZYN, REZERWA, EMERYTURA POMOSTOWA, ANASTOMOZA, RELING, PRÓBKA, GRA, KONOTATKA, PRZÓD, AUREOLA, EMBLEMAT, AROMAT, ŻACHWA, JAPONKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, HULAKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, CYTOSTATYK, ANAGLIF, KRATER, NADWYŻKA, POLSKOŚĆ, DOPŁYW, ESKADRA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ŚMIETANKA, SZORY, PION, SYSTEMIK, SPLOT, RUMIENIDŁO, KIEŁBA, LALKARSTWO, FRAZEOLOGIZM, NIECHLUBNOŚĆ, PANORA, KOSTKA, KONTAKT, SKUTEK PRAWNY, PLAŻA, GUMIDRAGAN, STEK, JEZIORO WYTOPISKOWE, KORZYŚĆ, UFNOŚĆ, PANICHIDIA, BRYTFANKA, MAPUTO, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, UTRAKWIZM, ZIELSKO, SANDWICZ, SZEŚCIAN, ATAK, RUMIEŃ LOMBARDZKI, PŁOMIEŃ, TYMPAN, LODOWNIA, SŁODYCZ, GLOBUS, PANNEAU, BUŁGARSKI, WIECZÓR AUTORSKI, ZATRACENIE, ZAPOŻYCZENIE, HRABINI, KORYTO RZEKI, UŻYTEK, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, BRZEZINA, POWIEŚĆ S-F, TRACZ DŁUGODZIOBY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STAŁY LUB CZASOWY POBYT ZA GRANICĄ, SPOWODOWANY CZĘSTO NIESPRZYJAJĄCĄ, NIEKORZYSTNĄ SYTUACJĄ (NP. POLITYCZNĄ, EKONOMICZNĄ ITD.) WE WŁASNYM KRAJU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
emigracja, stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.)
wychodźstwo, stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMIGRACJA
stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 9 lit.).
WYCHODŹSTWO
stały lub czasowy pobyt za granicą, spowodowany często niesprzyjającą, niekorzystną sytuacją (np. polityczną, ekonomiczną itd.) we własnym kraju (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x