LĄDOWE SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU; WOJSKA LĄDOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARMIA to:

lądowe siły zbrojne danego kraju; wojska lądowe (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARMIA

ARMIA to:

nadrzędny wojskowy związek operacyjny składający się z korpusów, dywizji i brygad (na 5 lit.)ARMIA to:

instytucja powołana celem zbrojnej obrony i ataku, siły zbrojne danego kraju (na 5 lit.)ARMIA to:

o ludzicach - wiele, mnóstwo (niekoniecznie zgromadzonych w jednym miejscu) (na 5 lit.)ARMIA to:

WOJSKO; ogół sił zbrojnych państwa (na 5 lit.)ARMIA to:

związek operacyjny składający się z kilku korpusów lub dywizji (na 5 lit.)ARMIA to:

siły zbrojne (na 5 lit.)ARMIA to:

uciekł z niej dezerter (na 5 lit.)ARMIA to:

siły zbrojne; wojsko (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LĄDOWE SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU; WOJSKA LĄDOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.182

WALUTA MIĘKKA, BOJA RATUNKOWA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, MILIWOLT, ZIOMKOSTWO, REGUŁA INFERENCYJNA, PETROPAWŁOWSK KAMCZACKI, KK, CZAS ZAPRZESZŁY, OPĘTANY, KORELACJA KANONICZNA, MISJA DYPLOMATYCZNA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, MAPA ZASADNICZA, SSAKI, AGENCJA RATINGOWA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, MOST POWIETRZNY, POLE SEMANTYCZNE, REGENT, PODODDZIAŁ, ZESZYT, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, BEZBRONNOŚĆ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, AKLIMATYZACJA, PŁÓD, OBCOKRAJOWIEC, CEPY, PRZESMYK, INDEKS LERNERA, CZUBATOŚĆ, DYWIZJON RAKIETOWY, ŻANDARMERIA POLOWA, SĄD OGÓLNY, TUNING, AKCENT PAROKSYTONICZNY, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, TURYSTYKA WYJAZDOWA, DOLARÓWKA, DIAKRYTYKA, MANNA Z NIEBA, WOJSKA LĄDOWE, EGZOSZKIELET, TWÓR, SIKOROWATE, MASZT, NAJAZD, PUNAKHA, CIĘGNO NAPĘDOWE, EWALUACJA EX-POST, CENA MIĘDZYNARODOWA, WIEŻA STRAŻNICZA, UKRAINKA, BŁĄD FORMALNY, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, ŁAZY, OKRĘT TRANSPORTOWY, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, DYWERSJA, GENERAŁ MACZEK, PODZBIÓR, BARETKA, EPISKOPAT, WYDATKI BIEŻĄCE, WZROST GOSPODARCZY, ZACIĄG, PUNKT POMIAROWY, PREMIA INFLACYJNA, AŁMA ATA, ODDZIAŁ, WITBANK, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, POWIEŚĆ PRODUKCYJNA, EKSPLOATACJA, CENA WYWOŁAWCZA, SZTURM, NAJEMNICTWO, HANDEL WEWNĘTRZNY, CUDZOZIEMIEC, PIECHOTA MORSKA, WOJSKO, OBSŁUGIWANIE, PRZEKŁADNIA, POTĘGA, BAWARKA, WOJSKO, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, DIPLOID, SZYBOLET, KORPUS KONSULARNY, TERAWOLT, BIOTA, WYLĄG, POSIADŁOŚĆ, DORNBIRN, ŻÓŁWIE LĄDOWE, ITABIRA, DECYWOLT, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, BITWA, SOLIKAMSK, KORPUS DYPLOMATYCZNY, WOJSKO SPECJALNE, WIELOKULTUROWOŚĆ, BATALION, REZON, KASARNIA, KOWNO, INTERWENCJA HUMANITARNA, BUNDESWERA, MBABANE, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, SIŁY POKOJOWE, ISFAHAN, NEGATYWIZM, POWSTANIE WARSZAWSKIE, WOLUMEN OBROTU, KOSZATKA, SYNDROM, PARA MINIMALNA, WYCHODŹSTWO, BARCZATKA OSINÓWKA, BAZA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, JĘDRZEJEWICZ, WARUNEK KONIECZNY, ZAGRANICZNIAK, GŁOS ELEKTORSKI, KRASNOJARSK, JEJSK, BIOCENOZA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, WODOCIĄGOWNIA, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, PARK ETNOGRAFICZNY, FEMTOWOLT, SIKORY, AGENT, FAKTORYZACJA, ZDROWIE, DEPORTACJA, ODPUST, ODWÓD, SZOGUN, BARCZATKA NAPÓJKA, REMONT BIEŻĄCY, WSPÓŁZIEMIANIN, KORESPONDENT, CZASOWNIK POSIŁKOWY, INSUREKCJA, WSCHÓD, HIBERNA, BATALIA, EGZAMIN POPRAWKOWY, DEMONSTRACJA, KONTRAKT TERYTORIALNY, JASNOŚĆ, AGENT WYWIADU, NOTA EDYTORSKA, KRONIKA FILMOWA, PLEBISCYT, WIELOKRĄŻEK, JĄDRO, OPÓR AERODYNAMICZNY, NOSOROŻEC BIAŁY, KARAKAŁPACJA, RYNEK PRACY, NAJEŹDŹCA, STANOWISKO, KOD KRESKOWY, OLIGOPOL, WIROPŁAT, ARMIA, MAJĄTEK NARODOWY, LENIN, STOPA MENNICZA, STREFA EKONOMICZNA, KARAKAŁPAKSTAN, METYZACJA, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, KALKUTA, TERYTORIUM, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, PUŁAPKA, AKCENTUACJA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, UNION, BARCZATKA RYMIKOLA, INTEGRACJA POZIOMA, IZOCHRONA, DESANT, AZYL, KOSZT OCENY JAKOŚCI, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, BUDOWNICTWO WODNE, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, MAPA AKUSTYCZNA, KLATCHIAŃSKI, ZAGRANICZNIK, BELMOPAN, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, IDEAŁ MAKSYMALNY, REZERWA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, PDL, POBÓR, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, DZIELNICA HISTORYCZNA, NORYLSK, BEZKLASOWOŚĆ, REZONANS, MNOŻNIK OFFSETOWY, IMPULS TELEFONICZNY, PŁÓD, GRZEBIĄCE, IZOENZYM, PIROELEKTRYK, NAMIESTNICZKA, MENDOZA, DROGA POŻAROWA, EFEKT DOCHODOWY, MANNHEIM, PORT MORSKI, MATKA, BREMA, JĘZYK OGÓLNY, MELDUNEK CZASOWY, SYSTEM ALARMOWY, LICZBA HITTORFA, TURIAZAUR, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, JĘZYK OBCY, MISJONARZ, PLON REFERENCYJNY, DYNA, POZIOM, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, SEJM PACYFIKACYJNY, TERMOIZOLACJA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, KLIRING PRACY, CIŚNIENIE STATYCZNE, MILITARYZM, ARMIA, ARMIA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, ARMIA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PAJĄKI, NOCEK ORZĘSIONY, WARTA, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, WYCHODZTWO, SHOGUN, OBRAZ, WARTOŚĆ NOMINALNA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, ATAMAN KOSZOWY, KURS, CHODZĄCY TRUP, AUGSBURG, MASA BEZWŁADNA, MEKSYK, ZAUROPOD, KAWALERZYSTA, PRZEPĘD, WANDZIK, PARADYGMAT, MISJA STABILIZACYJNA, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, HÄNDEL, LINIA DEMARKACYJNA, WSKAŹNIK WALORYZACJI, DZIELNICA KLIMATYCZNA, TORONTO, NOCEK BRANDTA, TEMA, WYCHODŹSTWO, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, ARESZT DEPORTACYJNY, AMORTYZACJA LINIOWA, LEGA APOSTOLSKI, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SPECJACJA RADIACYJNA, SALZBURG, IZOLACJA CIEPLNA, SOŁTYSTWO, ALLELOPATIA, EXLIBRIS, TRZON, ZASTĘPY, MIEJSCE PRACY, BARYCENTRUM, PRAWO WEWNĘTRZNE, EKSPATRIANT, ?RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LĄDOWE SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU; WOJSKA LĄDOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LĄDOWE SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU; WOJSKA LĄDOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARMIA lądowe siły zbrojne danego kraju; wojska lądowe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARMIA
lądowe siły zbrojne danego kraju; wojska lądowe (na 5 lit.).

Oprócz LĄDOWE SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU; WOJSKA LĄDOWE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - LĄDOWE SIŁY ZBROJNE DANEGO KRAJU; WOJSKA LĄDOWE. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x