ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGRESJA to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)INWAZJA to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)NAJAZD to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGRESJA

AGRESJA to:

intencjonalne i ukierunkowane zachowanie dążące do wyrządzenia krzywdy (na 7 lit.)AGRESJA to:

zachowania zwierzęce mające wywołać u przeciwika odstąpienie od jego zamiarów lub sygnalizujące możliwość ataku (na 7 lit.)AGRESJA to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)AGRESJA to:

zbrojna napaść jednego państwa na drugie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.014

POMPA POŻARNICZA, POSŁANIEC, KONTYNGENT, WALKA, SEKUNDOGENITURA, NEGACJONISTA, DEFICYT EKONOMICZNY, KUZYN, KAPKAN, AGRA, OPOZYCJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, GRUPA ETNICZNA, KOŁNIERZYK, DEFICYT CYKLICZNY, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, PAKIET STYMULACYJNY, POLESIE, READMISJA, GIBRALTARCZYK, REDUTA, DOPING, SYGNATARIUSZ, KONFISKATA, TROJANKA, DYPLOMATA, ANEKS KUCHENNY, PIECZYWO, SZKODNIK, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, PODANIE, MORAWY, WYMIENNIK, CZK, WYSŁANIEC, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, BRANDENBURGIA, STAROŻYTNY RZYMIANIN, KRAJ, ESKONTO, GŁOWNIA, ELEKTORSTWO, AKOMPANIAMENT, BLIŻSZOŚĆ, GŁOWA PAŃSTWA, STAN WYJĄTKOWY, POLITYKA KURSOWA, CZUB, TETRARCHA, KRAINA GEOGRAFICZNA, RYNEK LOKALNY, SALAMANDRA KOTYJSKA, GOSPODARZ, DZIELNICA, SĄD GARNIZONOWY, PETRA, RURA ODPŁYWOWA, FEMINIZM, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, ODMA OPŁUCNOWA, PRZEPADEK, STOLICA, MOBILIZACJA, SANMARYŃCZYK, CEUTA, SEJM ROZBIOROWY, EKSPATRIANTKA, MACKENZIE, ADIUTANT PRZYBOCZNY, CARAT, ANOREKSJA GOSPODARCZA, FLOTA, JUDEA, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, SAMOISTNOŚĆ, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, PULARES, TRANZYT, OKUPACJA, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, WYDATKI INWESTYCYJNE, KLAN, SILNIK PNEUMATYCZNY, KAMERDYNER, MAKROFINANSE, KODEKS KARNY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, PAŃSTWO MACIERZYSTE, INKORPORACJA, BOMBA LOTNICZA, IMIGRANTKA, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, NOŚNIK, MASA CZĄSTECZKOWA, EMBARGO, RĄB, NEURON LUSTRZANY, WCZK, ZARZEWIE, FAJKA, RATING, TYTANIAN, STRZAŁKA, ADMINISTRACJA MORSKA, WKRĘTKA, SUBWENCJA OGÓLNA, WYLEW, OTWARTOŚĆ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, TROJAŃCZYK, ŚWIĘTOPIETRZE, MIMOZA, KOLONIJKA, SPALINKA, AMBASADA, ALPAGA, AUTONOMIZM, JASKÓŁKA, INSUREKCJA, DÉSINTÉRESSEMENT, LANG, MAKROWIRUS, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, DAMAN, GOSPODARKA NARODOWA, ABERDEEN, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, POLITYKA MIESZKANIOWA, NAJAZD, CYTAT, BAWÓŁ KAFRYJSKI, MOPEK, FISKUS, TUBA, MULTILATERALIZM, DIU, AGRESJA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, DRZAZGA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, WICEKRÓL, BONŻURKA, LOKACJA ATELIEROWA, INTERWENCJA HUMANITARNA, HUROŃSKI, MANIERYSTA, FOLKSDOJCZ, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, FLASZKA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, REGION, KREDKA, ASYRYJCZYK, WIERNOŚĆ, OBYWATELKA, REZERWA REWALUACYJNA, LANGE, DZIURA BUDŻETOWA, PROKSEN, WIELKA RUŚ, RAPORT BEVERIDGE'A, PROKSENOS, AUTONOMIA, WYANDOT, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ZBROJA ŁUSKOWA, BÓBR AMERYKAŃSKI, PAŃSTWO PRAWNE, POWSTANIE, STRAJK OKUPACYJNY, BILANS HANDLOWY, MOST POWIETRZNY, STADO, MISJA WERYFIKACYJNA, WIELKOROSJA, KOMISJA BUDŻETOWA, ANDORCZYK, KOLOKACJA, STRATEGIA, POETA LAUREATUS, MODEL, ŚWIĄTEK, ANGUILLA, AWANTURNY NASTRÓJ, OCZKO, KONTRPOCHÓD, SPRZENIEWIERZENIE, POŁOŻENIE, BATALIA, IMPOSTOR, PRAWO OBYWATELSKIE, ĆWIARTKA, DEMOBILIZACJA, NUMIDYJCZYK, EKSPATRIANT, TRANZYCJA, PASTISZ, BERMUDY, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WOJSKO KOMPUTOWE, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, USTRÓJ, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, TRAWERS, PRZECIWIEŃSTWO, SAMORZĄDNOŚĆ, SAMOOKREŚLENIE, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, POZER, TEREN ZAMKNIĘTY, ARMIA, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, ODPRAWA CZASOWA, BUDŻET ZADANIOWY, AUTONOMIA REGIONALNA, MIENIE OGÓLNONARODOWE, MAPA DROGOWA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, INWAZJA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ANDORKA, BĄBEL, EPIFIT, NEOLIBERALIZM, AUSTRALIJCZYK, INTERIOR, SUZA, CUDZOŚĆ, FAGOCYTOZA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ALLOMETRIA, PAPUA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, SUCHUMI, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, ARMIA, ASYRYJKA, KRÓLOWA MATKA, POTENCJA, NUNCJUSZ, NIEDOPASOWANIE, POROŚLE, MIEJSCE ŚWIĘTE, AKCESJA, PONCZ, SZEJK, POSADNIK, AKCES, NEGOCJACJE AKCESYJNE, GRUPA BILATERALNA, POLIS, KASOWNIK, POWTÓRZENIE, SEKUNDOGENITURA, FLOTA, PRYNCYPAŁ, OTWARTOŚĆ, CYNAMON, POMÓR, FIDEL CASTRO, TURANIZM, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, ZASTĘPNIK, GAZ GENERATOROWY, LUFA, ANTAGONISTA, PRZEDMIOT, GEN HIPOSTATYCZNY, LAKSZADWIP, GOSPODARKA PLANOWA, REZERWA WALUTOWA, FLOTA, OBSERWATORKA, MŁODOTURCY, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, RZYMIANKA, WŁADZA SUWERENNA, PAŃSTWO, WOODS, TWORZYWO, STREFA PRZYGRANICZNA, BUDŻETÓWKA, SZARY RYNEK, SYGNAŁEK, BIURO OCHRONY RZĄDU, WIRUS MAKR, BÓBR KANADYJSKI, SOPEL, PODPORA, SUBSTYTUT, ROZDZIELCZOŚĆ, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, EFEKT WPIERANIA, KARMNIK, ?PORWAK TEKTONICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGRESJA zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)
INWAZJA zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)
NAJAZD zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGRESJA
zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.).
INWAZJA
zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.).
NAJAZD
zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 6 lit.).

Oprócz ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast