OTWÓR LUB ZAGŁĘBIENIE W KSZTAŁCIE LEJA W SKORUPIE ZIEMSKIEJ (LUB W POWIERZCHNI INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATER to:

otwór lub zagłębienie w kształcie leja w skorupie ziemskiej (lub w powierzchni innego ciała niebieskiego) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRATER

KRATER to:

zagłębienie w szczycie wulkanu (na 6 lit.)KRATER to:

otwór w ziemi lub w skale spowodowany uszkodzeniem terenu, przypominający dziurę od uderzenia meteorytu innego pocisku (na 6 lit.)KRATER to:

starożytne greckie naczynie ceramiczne lub metalowe, służące do mieszania wina z wodą (na 6 lit.)KRATER to:

tyle, ile zmieści się w kraterze - starożytnym naczyniu do mieszania wina (na 6 lit.)KRATER to:

naczynie używane w starożytności do mieszania wina z wodą (na 6 lit.)KRATER to:

otwór w górnej części pieca szklarskiego przeznaczony do dosypywania węgla (na 6 lit.)KRATER to:

w spawalnictwie; zagłębienie w spoinie w miejscu przerwania (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR LUB ZAGŁĘBIENIE W KSZTAŁCIE LEJA W SKORUPIE ZIEMSKIEJ (LUB W POWIERZCHNI INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.314

WARSTWA ADSORPCYJNA, KASA, KLUCZ, LODOŁAM, NUDZIARZ, OLGA, ŁYSINKA, DOMINANTA, KĄPIEL, LESŁAW, CZAS TERAŹNIEJSZY, MECHANIZM, WYBITNOŚĆ, CYJANELLA, AEROGRAFIA, PIKA, GRUPA ARYLOWA, ZRANIENIE, WYCHODŹSTWO, SZLAFROK, POSZKODOWANA, DOKUMENT LOKACYJNY, WINIARZ, BEZDUSZNOŚĆ, CZWARTY, GORGONOPS, IGOR, NIETZSCHEANISTA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KOMENDA, WYKRZYKNIENIE, WARTOŚĆ OPAŁOWA, FILTR, ŻAGIEW, CHOREG, RAMA, HOMOSEKSUALIZM, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, OWOC RZEKOMY, PODTYP, NIEZBIEŻNOŚĆ, KATATONIA, KOMPETENCJA MIĘKKA, NIEWOLNIK, HIPERALGEZJA, STATYW, WARIACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, KOTŁOWNIA, KOSZARKA, GRANAT, LINA, ELEWATOR, BAK, KASATA, KASKADA, BUŃCZUK, CHWYTACZ, LINIA LOTNICZA, SIEDZIBA, ANDROID, SKOMPROMITOWANY, KRAŃCOWOŚĆ, EKOSFERA, FAŁDA, PRZECIWIEŃSTWO, HALMA, TUTOR, UNIA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WEŁNIAK, LUK, OPOZYCJA, PIEŚŃ, FOTEL KLUBOWY, SILNIK KUBKOWY, STAW, DOLOT, PLACÓWKA NAUKOWA, DOWCIPNIŚ, MA, GILOTYNA, SZATAN, ODŁAMKOWY, ODROBEK, BIAŁA KSIĘGA, ŁATA, HRABIANKA, ŁAWA KOMINIARSKA, KONTAKT, EKSPROPRIACJA, IMPOTENCJA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, DIAFTOREZA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, PAŁĄCZEK, MDL, KATAPULTA, FILECIK, ZMOWA CENOWA, ŁUSZCZAK INDYGO, KOREKTOR, HAPTOBENTOS, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SZAGRYN, MOBILE, MIKONAZOL, LICZEBNIK, OTWÓR KIERUNKOWY, JAWNOGRZESZNICA, SARONG, PRZEPAD, ZORZA, ANTYFAN, ZATWARDZENIE, RETARDACJA, OKO OPATRZNOŚCI, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KURS, NASZ CZŁOWIEK, ELANA, HULAJDUSZA, PUNKT, KOMORA MINOWA, RÓŻA BARYTOWA, ROZGRZEWACZ, SZAL, WĘGAREK, KABLOBETON, IZOLATORIUM, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, RYSIK, CHARAKTER, TRAUMATYCZNOŚĆ, BIDULA, KORYFEUSZ, ROBOTY BUDOWLANE, MEMORIAŁ, LEBERWURST, PRZYSŁÓWEK, KORZONEK, PĘTLA, BĄK, SZNUR, PODSUFITKA, AUTOBUS SZYNOWY, SILNIK, TAMBURMAJOR, NUMER BURTOWY, BACIK, ASTROBLEM, TOST FRANCUSKI, SEKS ANALNY, STRZELBA, TRANSMISJA, PŁYTKA POSADZKOWA, MISIEK, ROZRZUTNIK, ANALIZA LOGICZNA, WEZYRAT, WYMÓG, UZYSK, KRYTYCZNOŚĆ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PRĄD TELLURYCZNY, JAŚMIN, LANDO, KORDONEK, ATRYBUCJA, SER TOPIONY, TARANTAS, KIJ BEJSBOLOWY, MÓŻDŻEK, KONKURENCJA, PRZEPLOTNIA, ANALIZA, PIANOPLASTYK, WYŚCIGI KONNE, WYRAZ PODSTAWOWY, PAROSTATEK, UKRZYWDZONY, PUPKA, MOSTEK, BEZŻENNOŚĆ, UCHO, ROŚLINA OKRYWOWA, POGODNOŚĆ, WYROSTEK BARKOWY, POR, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, NIEDOPASOWANIE, KIEŁ, AGATA, UMOWA KOMPENSACYJNA, JARZMO, STRUKTURA DRAMATYCZNA, MÓRG, KONTUR, BON OŚWIATOWY, RÓWNIAK, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, DOMEK LORETAŃSKI, OPENER, HULK, TROPOSFERA, NIEODZOWNOŚĆ, ZATOROWOŚĆ, BRYFOK, ELIKSIR ŻYCIA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, TEORIA INFORMACJI, ACHTERPIK, JOSE, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, TYPOLOGIZACJA, KOTLINA, STROIK, ABSORPCJA, KAZACZOK, NIEKORZYSTNOŚĆ, ANGIELSKA FLEGMA, GAŁKI, PRZEBITKA, SUCHOWIEJ, PROLIFERACJA, TARNOWIANKA, ŚNIEŻNIK, STAN WOLNY, GRUPA KRWI, DZIEWICA NORYMBERSKA, OŚMIOŚCIAN FOREMNY, CYMA, ZWORKA, WARIACJE, PACHOLĘ, STRAPONTEN, ANALOG, TAJNE NAUCZANIE, BOHATER POZYTYWNY, JEMIOŁA, ROGI, EPIGRAF, LAMPKA MAŚLANA, KORUND, ŹRÓDŁO POLA, CHRZCIELNICA, SZYNA, ENKLAWA, BETON ŻUŻLOWY, BAŁAMUTNICA, BAŻANT, HUBA ŻÓŁTA, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, WYMIENNIK, ORGAN, KIERKI, KRAJANKA, BUŁA, SPADOCHRON, JEZIORO RELIKTOWE, CHOROBA BOSTOŃSKA, PASTEL, HOMESPUN, BU, ŻAGIEL SKOŚNY, SIEKIERA, OCHRONNIK, STRATYFIKACJA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, PODŁOGA, SURMA, AMPUŁKA, WSKAZÓWKA, PAMPA, PILEUS, KARP PO KRÓLEWSKU, REKLAMA PORÓWNAWCZA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, REKONWERSJA, BĄBELKI, REMONT BIEŻĄCY, SŁUŻBA, AKT, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, VADEMECUM, OPŁATA PROLONGACYJNA, SZMATKA, DYSK KOMPAKTOWY, METALOPROTEINA, ATRYBUCJA STABILNA, DESZCZOCHRON, PŁOMIEŃ, ODPUST, PANTOGRAF, ?TYMPAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR LUB ZAGŁĘBIENIE W KSZTAŁCIE LEJA W SKORUPIE ZIEMSKIEJ (LUB W POWIERZCHNI INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR LUB ZAGŁĘBIENIE W KSZTAŁCIE LEJA W SKORUPIE ZIEMSKIEJ (LUB W POWIERZCHNI INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRATER otwór lub zagłębienie w kształcie leja w skorupie ziemskiej (lub w powierzchni innego ciała niebieskiego) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATER
otwór lub zagłębienie w kształcie leja w skorupie ziemskiej (lub w powierzchni innego ciała niebieskiego) (na 6 lit.).

Oprócz OTWÓR LUB ZAGŁĘBIENIE W KSZTAŁCIE LEJA W SKORUPIE ZIEMSKIEJ (LUB W POWIERZCHNI INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OTWÓR LUB ZAGŁĘBIENIE W KSZTAŁCIE LEJA W SKORUPIE ZIEMSKIEJ (LUB W POWIERZCHNI INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO). Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x