MIEJSCE NA SZLAKU LUB RZECE NIEBĘDĄCEJ SZLAKIEM, KTÓRE JEST NIESPŁYWALNE, TJ. NIEMOŻLIWE DO PRZEPŁYNIĘCIA ŻADNYMI MOŻLIWYMI TECHNIKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZENOSKA to:

miejsce na szlaku lub rzece niebędącej szlakiem, które jest niespływalne, tj. niemożliwe do przepłynięcia żadnymi możliwymi technikami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE NA SZLAKU LUB RZECE NIEBĘDĄCEJ SZLAKIEM, KTÓRE JEST NIESPŁYWALNE, TJ. NIEMOŻLIWE DO PRZEPŁYNIĘCIA ŻADNYMI MOŻLIWYMI TECHNIKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.792

SZKARADZTWO, DOVE, PROPAGANDÓWKA, BODMERIA, WANIENKA, MUZA, SZYBKOŚĆ, SSAK, KREACJA, GAPA, NIECHLUJ, WICIOKRZEW, REN, OLIWA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, USŁUGOWOŚĆ, KORYFEUSZ, EKRANOPLAN, BLUZA, ZUPA PIWNA, NIEUŻYWALNOŚĆ, UGRUPOWANIE, ALLEGRO, KLASYFIKACJA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, ZDRADZIECTWO, ROZJAZD, WASZA WYSOKOŚĆ, CIĄŻA, BIAŁA HERBATA, SANKI, POLONISTYKA, RZECZYWISTOŚĆ, SYGNAŁ, RAKI, AFERA, CZEREŚNIA, LEPIARKA, ŁOŻYSKO TOCZNE, KORKOWIEC, NUMER ROZLICZENIOWY, HALMA, BUTERSZNIT, TYNK, SKLEPIENIE ŻEBROWE, WSPÓŁREGENT, JEZIORO LODOWCOWE, NADRUK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, KOSZT KOMPARATYWNY, CYKL WYDAWNICZY, OPŁATA PROLONGACYJNA, OKUCIE, MÜSLI, TYBINKA MAŁA, SZYKANA, SKUTEK PRAWNY, STACJA, PERYPATETYK, WISKOZA, ROZDZIAŁEK, GRZYB ZŁOTAWY, KLAUZULA HORNA, URLOP MACIERZYŃSKI, WERANDA, DOMINANTA, PARYTET, KOTLET POŻARSKI, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, OBUDOWA, PIRYDOKSAMINA, TRATWA RATUNKOWA, RAJ, PRZEGUBOWIEC, KLESZCZOWINA, USŁUGI NIEMATERIALNE, GWAREK, WSKAZÓWKA, URLOP WYCHOWAWCZY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, SPRAWNOŚĆ, PARK MIEJSKI, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, NADZÓR BANKOWY, KĘDZIERZAWKA, UCHO IGIELNE, CHUTOR, JĘZOR LODOWCOWY, BÓB KOŃSKI, EKSPRES, TABLICA, JEDNOSTKA ALOKACJI, BEZIDEOWOŚĆ, BARSZCZ, TYGIEL, KAUTOPIREIOFAGIA, POCISK NADKALIBROWY, BEZGŁOWOŚĆ, KONKURENCJA, STAŁA HUBBLE'A, GEOMETRIA RZUTOWA, BAGIENNIK OBŁY, MARMOLADA, KLIN, RICOTTA, KRAWĘŻNICA, ŁUK SKRZELOWY, KOPROWINA, PUNKT WYPADOWY, PRODUCENT, PRZYCZYNEK, GŁOWA, DEPORTOWANY, ANNA, MARSREJA, KRYTYCZNOŚĆ, KARA ŁĄCZNA, TURMA, DIALIZA OTRZEWNOWA, SALETRA, IKONA, JESIOTROWATE, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, OBRAZ, CHEMOTAKSYNA, DECYMA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, OMNIPOTENCJA, ZGIEŁK, KALINA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, KRAJ, RÓG, TWORZYWO SZTUCZNE, BEZINWAZYJNOŚĆ, PSEUDOBIELICA, PRZEWŁOKA, PANSEKSUALIZM, NIETZSCHEANISTA, UMOWA KOMPENSACYJNA, JĘZYK, FORMA, KASZA, SADYSTYCZNOŚĆ, GIMBAZA, PRYMITYWNOŚĆ, RÓJ, TOKSEMIA, MONITOR, TRAWERS, MORENA CZOŁOWA, MAKROMINERAŁ, MARCHWIANE RĘCE, EMALIA, SYMETRALNA, FILIGRAN, NIECKA WYPADOWA, ŁUPACZKA, ZMYWACZ, GODZINA, WISZOR, PIERÓG, SZKARADZIEŃSTWO, BALDACH, ZGINIĘCIE, CACHAÇA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, STOWARZYSZONY, SĘK OTWARTY, ULEGŁOŚĆ, CIELĘCINKA, SZATA, EUTEKTYK, MATAMATOWATE, ASYSTENCJA, MANSZETA, NIECKA ARTEZYJSKA, KRÓLOWA NAUK, CHARAKTER, CYTOSTATYK, RAJKA, LOT, SPOJLER, MŁODZI, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SPRZĘŻAJ, PONOR, TOPIALNIA, MASER, OBÓZ, KĘPKA, NIDERLANDZKI, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, NERW, NIBYPESTKOWIEC, MONITOR, OGIER, SARNA, SAUTE, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ODPŁYW, RAGLAN, SATANISTKA, NAMOLNOŚĆ, INIEKCYJNOŚĆ, ANTEPEDIUM, KROTON, CHUDOPACHOŁEK, SER PODPUSZCZKOWY, PRZENOŚNOŚĆ, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, BRAMKA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, POTENCJAŁ DZETA, KONTRMANIFESTACJA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, HOMOGENAT, PANTALONY, WIZJA LOKALNA, ZAŁOŻENIE, KARMIDŁO, POMADKI, ORDYNUS, MIKROSKOP WARSZTATOWY, KLIKOWOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KONDYCJA FINANSOWA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, OPCJA POLITYCZNA, WYROŚL, RAJZERKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, CZEK IMIENNY, WIELKOŚĆ, WYDATEK RZECZOWY, PRZEZIERNIK, FILIŻANKA, ELEKTROFON, BON UWŁASZCZENIOWY, SŁUPICA, ZAINTERESOWANIE, NEUROPATIA, ZABAWKA, PRZĄDKOWATE, RACJA, GORSET ORTOPEDYCZNY, BANER, SEKCIARZ, PARAGRAF, BAGNIAK ZDROJOWY, STYLING, KRUSZARNIA, POKŁAD, PULARES, JASTRZĘBI NOS, POWIEŚĆ SCI-FI, KURKA ŻÓŁTA, KLĘKANY, ZASTAWKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, NIESTANOWCZOŚĆ, UROJENIE KSOBNE, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ROZCIĘCIE, KONTYNGENT, PIENIĄŻEK, ELEMENT, GALWANOSTEGIA, WIETLICA, PATYCZAK, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, BOCIANIE GNIAZDO, OKAP, STOLIK, OPACZNOŚĆ, GOALKEEPER, CUDOTWÓR, CUMULONIMBUS, SYMBOL NIEOZNACZONY, KRYSZTAŁ, FRYWOLITKA, JAM, PEONIA, EKSPANDOR, ALARM, PLEBS, NIELITOŚCIWOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, TRYMER, POLIGAMIA, WYSPIARSKOŚĆ, UPOLITYCZNIENIE, BENTO, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PEPSI, UWE, SZCZĘK ORĘŻA, ?KOSARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE NA SZLAKU LUB RZECE NIEBĘDĄCEJ SZLAKIEM, KTÓRE JEST NIESPŁYWALNE, TJ. NIEMOŻLIWE DO PRZEPŁYNIĘCIA ŻADNYMI MOŻLIWYMI TECHNIKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE NA SZLAKU LUB RZECE NIEBĘDĄCEJ SZLAKIEM, KTÓRE JEST NIESPŁYWALNE, TJ. NIEMOŻLIWE DO PRZEPŁYNIĘCIA ŻADNYMI MOŻLIWYMI TECHNIKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZENOSKA miejsce na szlaku lub rzece niebędącej szlakiem, które jest niespływalne, tj. niemożliwe do przepłynięcia żadnymi możliwymi technikami (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZENOSKA
miejsce na szlaku lub rzece niebędącej szlakiem, które jest niespływalne, tj. niemożliwe do przepłynięcia żadnymi możliwymi technikami (na 9 lit.).

Oprócz MIEJSCE NA SZLAKU LUB RZECE NIEBĘDĄCEJ SZLAKIEM, KTÓRE JEST NIESPŁYWALNE, TJ. NIEMOŻLIWE DO PRZEPŁYNIĘCIA ŻADNYMI MOŻLIWYMI TECHNIKAMI sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - MIEJSCE NA SZLAKU LUB RZECE NIEBĘDĄCEJ SZLAKIEM, KTÓRE JEST NIESPŁYWALNE, TJ. NIEMOŻLIWE DO PRZEPŁYNIĘCIA ŻADNYMI MOŻLIWYMI TECHNIKAMI. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast