GÓRNIK, KTÓRY JEST WYKWALIFIKOWANY DO PRACY WIERTNICZEJ, WYKONYWANIA NAWIERTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIERTACZ to:

górnik, który jest wykwalifikowany do pracy wiertniczej, wykonywania nawiertów (na 8 lit.)WIERTNICZY to:

górnik, który jest wykwalifikowany do pracy wiertniczej, wykonywania nawiertów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNIK, KTÓRY JEST WYKWALIFIKOWANY DO PRACY WIERTNICZEJ, WYKONYWANIA NAWIERTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.881

MUZYKANT, LIBELLA, COSINUS, RÓŻA, MODEL, KWADRAT MAGICZNY, TACHOGRAF, FANATYCZNOŚĆ, ŚWIĘTY JAN, FLAK, ZGNILIZNA DREWNA, KUGLARSKOŚĆ, GLOJOPELTIS WIDLASTA, KOŃCÓWKA, ECCHI, FOSFATYDYLOCHOLINA, DITLENEK, SZCZELNOŚĆ, ZAOCZNY, SADYSTYCZNOŚĆ, NIECHLUJA, KUTYKULA, CYTOLOGIA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, UZALEŻNIENIE, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, GAŁĘZIAK ZBITY, WYŚMIENITOŚĆ, CHEMOAUTOTROF, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ROZSADNIK, PIĘTKA, AGROFIZYKA, LAGUNA, LICENCJA PRAWNICZA, STARY KOŃ, ZOOLATRIA, RUBASZNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, PRĄD TĘTNIĄCY, ANGIELSKOŚĆ, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OBOWIĄZEK, KOLEGA, MIECZ SZYBROWY, DESIGN, PUNKT OGNIOWY, NAŁÓG, PRZYZNAWALNOŚĆ, CYKL AZOTOWY, LUDY TURAŃSKIE, WARZYWNIK, PRZESZKADZAJKA, PŁONNOŚĆ, INSPEKTOR SZKOLNY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, JURYSDYKCJA, ANTYELEKTRON, ZDANIE WZGLĘDNE, OPIEKUN FAKTYCZNY, SADOWNICTWO, INTENSJA, CZARODZIEJ, WYPADEK PRZY PRACY, TYKOT, JURNOŚĆ, CIEMNOTA, CHODZĄCY TRUP, NIESTANOWCZOŚĆ, PREZBITER, KANAŁ ŻEGLOWNY, NATURYSTA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, TASMANIOZAUR, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, NIEPORZĄDNOŚĆ, WŁADZA USTAWODAWCZA, OKRĄGŁOŚĆ, SZCZWANY LIS, OMIEG ZACHODNI, WINA UMYŚLNA, JĘZYK MASZYNOWY, SER TRAPISTÓW, GRA NA ZWŁOKĘ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, GAL, PLOTER, TRAMPOLINA, ŚWIADOMOŚĆ, EUROLAND, BĄBELEK, GERMANIZATOR, MINOGOWATE, RELATYWIZM MORALNY, BEZROBOCIE UKRYTE, BOROWIK GRABOWY, LEKSYKOSTATYSTYKA, PRZYMIOTNIK, OPOŁEK, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, PIES POLICYJNY, ŻABA KRZYKLIWA, ZIMOCHÓW, KWAS HIALURONOWY, LODOWIEC HIMALAJSKI, UŁAMEK PROSTY, HIV, ZYSK INFLACYJNY, PRÓBA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, AZTREONAM, OWOCOSTAN, GORĄCZKA, STAŻ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, WĄTŁOŚĆ, REDEMPTORYSTA, NAGOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, KOŹLAK, DOBRO PODSTAWOWE, SZEWC, MACIERZYSTOŚĆ, PEBA, KREDYT RATALNY, WĄS, DŁUGOSZOWE, STARY WYŻERACZ, ELEKTRON WALENCYJNY, STATEK GŁĘBINOWY, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, MIKROTRON, PRZEWODNIK, POWAB, WEKTOR JEDNOSTKOWY, WIEŚ, MACHER, TERAPIA SYSTEMOWA, ŁAPA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PROZODIA, VIP, KONAJĄCY, DZIURA, PRÓŻNIAK, SYRENI GŁOS, GLIZA, BARYCENTRUM, STOPA, RELING, ROZRZUTNIK, WĘDROWNICZEK, ŁADOWNICZY, PROMIONEK, POLICHLOREK, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, OCEL, NIEPRZYSTOSOWANIE, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, CYNGIEL, SKRYTOBÓJSTWO, SŁABEUSZ, RYGIEL, SAMOGRAJ, TWIERDZENIE STOKESA, RENTA SZKOLENIOWA, FIKCJA LITERACKA, CUKIER MLEKOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, WAKAT, WARUGA, AKTORKA, TRUP, PROSZEK DO PIECZENIA, WYBITNOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, WYPRAWKA, FILOLOGIA CHORWACKA, ROMBOŚCIAN, SUPERPRZEBÓJ, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, OPACZNOŚĆ, APARAT, KWASZENIAK, NIEŚWIADOMOŚĆ, CHOROBA CYWILIZACYJNA, PROWIZOR, SKRĘTNICA, LOPOLIT, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, RAK, SEPTYMA, ŚRUBOWIEC, UŻĄDLENIE, BEZWYZNANIOWIEC, MRÓWKA PÓŁNOCNA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, RONNE, PODSIEĆ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, MINIMALISTA, PRZEGLĄD, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, PRZYSPOSOBIENIE, MOBILEK, ANTAGONISTA, NAWÓJ, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, DRYBLER, EKSŻONA, FILIGRAN, KWADRA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SPORT SIŁOWY, INTENCJONALIZM, ZGODNOŚĆ, TRUD, WYRZUT SUMIENIA, OSTATNIA, ZMIENNA ZALEŻNA, KOREKTOR, KOMÓRKA ZWOJOWA, KANCERA, MECHANIZM KIEROWNICZY, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PIĘCIORNIK SIWY, MISJOLOGIA, POLEMICZNOŚĆ, NASOSZNIK TRZĘŚ, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, PRACUŚ, ANONIMOWOŚĆ, CHÓR, AKOLITA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, GUMA, KOLEGIUM, MAKROPOLECENIE, POŚWIADCZENIE, GÓRNIK DOŁOWY, SYSTEM ZNAKOWY, MĄTEWKA, WIEK POPRODUKCYJNY, OBROTOWY, MYŚLENIE MAGICZNE, TON, SYNDROM WILKOŁACZY, WĄSATY, PRACOWNIK BUDOWLANY, ŁADNY GIPS, MLASKOT, MIGNARD, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, NACHALNOŚĆ, HUBA PACHNĄCA, GOOGLE, PORTUGALSKOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, RYTOWNICTWO, SŁODYCZ, PLANISFERA, LUJ, FAUST, OPENER, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, CYPRYSIK GROSZKOWY, RZODKIEWNIK, CENTRALNE, KOŃ KLADRUBSKI, DIABELSKOŚĆ, ROZBRATEL, SPOT REKLAMOWY, ROLADA, KOSOGON, POPRZECZKA, RĘKA BOSKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, LIROGON ALBERTA, BROŃ RADIOLOGICZNA, REEDUKATOR, BRAND, POKOLENIE SANDWICZOWE, EUDAJMONIZM, ZACHOWAWCZOŚĆ, CHLEBEK PSZCZELI, MŁODOŻENIEC, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, UTWARDZACZ, KURAWONGA ZMIENNA, MAŁOWODZIE, OBBLIGATO, NIESZABLONOWOŚĆ, ?SYGNAŁ RADIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.881 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNIK, KTÓRY JEST WYKWALIFIKOWANY DO PRACY WIERTNICZEJ, WYKONYWANIA NAWIERTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GÓRNIK, KTÓRY JEST WYKWALIFIKOWANY DO PRACY WIERTNICZEJ, WYKONYWANIA NAWIERTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIERTACZ górnik, który jest wykwalifikowany do pracy wiertniczej, wykonywania nawiertów (na 8 lit.)
WIERTNICZY górnik, który jest wykwalifikowany do pracy wiertniczej, wykonywania nawiertów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIERTACZ
górnik, który jest wykwalifikowany do pracy wiertniczej, wykonywania nawiertów (na 8 lit.).
WIERTNICZY
górnik, który jest wykwalifikowany do pracy wiertniczej, wykonywania nawiertów (na 10 lit.).

Oprócz GÓRNIK, KTÓRY JEST WYKWALIFIKOWANY DO PRACY WIERTNICZEJ, WYKONYWANIA NAWIERTÓW sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - GÓRNIK, KTÓRY JEST WYKWALIFIKOWANY DO PRACY WIERTNICZEJ, WYKONYWANIA NAWIERTÓW. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x