AKCJA, DO KTÓREJ UPRAWNIONA JEST OSOBA (FIZYCZNA LUB PRAWNA) WSKAZANA W DOKUMENCIE AKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCJA IMIENNA to:

akcja, do której uprawniona jest osoba (fizyczna lub prawna) wskazana w dokumencie akcji (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKCJA, DO KTÓREJ UPRAWNIONA JEST OSOBA (FIZYCZNA LUB PRAWNA) WSKAZANA W DOKUMENCIE AKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.547

SKIP, MOŁODYCA, BAT MICWA, RÓŻA SKOCZKOWA, OLIWA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, MISTRZU, POWÓD, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ADRES, CHOROBA TARUI'EGO, STRZELEC WYBOROWY, LINIA, CZYN NIERZĄDNY, NA PIESKA, SYGNALIZATOR, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, OJCIEC CHRZESTNY, NIEREGULARNOŚĆ, LIGROINA, DIODKA, GÓRKA, PROFESJONALNOŚĆ, MASA, MONSTRUM, KAUKAZ, ZORBA, ANGLOARAB SHAGYA, PIES OZDOBNY, WIELKOŚĆ SKALARNA, REKOMPILACJA, METFORMINA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, TRAWA, WZGLĄD, SOLUBILIZACJA MICELARNA, HAPTOBENTOS, ŚMIECISKO, IZBA, SZUM, POGODNOŚĆ, KONIEC, ZGNIATACZ KCIUKÓW, TRUTÓWKA, PANNICA, JĘZYK CHIŃSKI, FIRMAMENT, KWASEK, ANTEPEDIUM, PROTOZUCH, BAT, GRA NIESKOŃCZONA, PRĄD BŁĄDZĄCY, BANDANKA, WOŹNICA, CENA SKUPU, LANGUSTYNKA, OBEREK, PRZYLEPNOŚĆ, KOZŁOWIEC, ODWSZAWIANIE, PIRAMIDA, BESZBARMAK, CHOROBA BAKTERYJNA, GRAAL, SULFOTLENEK, DYSKRETKA, JABŁKO, FILTRACJA, STROP, POZIOM, PRASA, UZDRAWIACZ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, NAWÓZ ORGANICZNY, ŚLISKOŚĆ, CZARNA SKRZYNKA, DOJRZAŁOŚĆ, EGRETA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, KREM, ELEKTROCHIRURGIA, METAMERIA, BEZWIETRZE, FACSIMILE, PRZEZNACZENIE, TRZYDZIESTKA, REKUPERATOR CIEPŁA, RZEMIEŚLNICTWO, MASTYKS, PIRAMIDKA, MĄDROŚĆ, CHYBOTLIWOŚĆ, IZBA NIŻSZA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NASKÓREK, RYT, SKALA BLUESOWA, CZOŁO, POZIOM, PLEWA, PAMIĘTNIK, DEKLARACJA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, SPIKER, TRAŁ, KŁĘBEK NERWÓW, ŚWIECA, PIGUŁKA, BIOPLAZMA, ZGRUPOWANIE, CUDZOZIEMSKOŚĆ, HARDTOP, KUCANY, PAT LEGISLACYJNY, POPRAWKA, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, LIRYKA POŚREDNIA, ODKRYCIE, KARZEŁKOWATOŚĆ, OGRODNIK, RPG, PEŁNOMOCNICTWO, SIECIÓWKA, STRĄGA, ŁAPKA, HALLING, PÓŁKREW, BLIŹNIACZOŚĆ, JARZMO, ŚWIATŁOCIEŃ, SZEFOWA KUCHNI, LODOWIEC FIELDOWY, DUMA, WRÓG, ZESTAW, ZAKUTA PAŁA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, UFNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, ZASOBOŻERNOŚĆ, DEZAKTYWACJA, NIEUNIKNIONOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ANDANTINO, PODZIAŁKA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, RYBA UKWIAŁOWA, PRZYZNAWALNOŚĆ, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, LOKACJA ATELIEROWA, SER, RATOWNICTWO GÓRSKIE, ROZMIAR, ESENCJA, KOSTKA, CHRYZMAT, WOLNOŚCIOWIEC, LIST KREDYTOWY, NIEDELIKATNOŚĆ, LEK, ZAKON, PRZETOKA, OSET SIWY, WIERCIPIĘTKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, NERKÓWKA, INHALACJA, SZKARADA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, GROŹBA, WELON, NABÓJ ĆWICZEBNY, WYMIENIACZ, GATUNEK ITEROPARYCZNY, MONOCENTRYZM, RUCH PRZYSPIESZONY, ZAGRANICZNOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KOLONIZATOR, ŻYŁKA, PRZENIKLIWOŚĆ, GRODZISZCZANKA, CZORT, HARTOWNOŚĆ, KOCANKA WŁOCHATA, CZYSTY ROZUM, CLERK, KLUBOWICZ, CZARODZIEJSTWO, CHOROBA BOSTOŃSKA, SZCZEĆ, KOPARKA PODPOZIOMOWA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, CHAOS, KUKIEŁKA LESSOWA, PETRYFIKACJA, LAMPA WYŁADOWCZA, MORENA, EROZJA WIATROWA, TĘPAK, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, WYCINEK, INSTRUMENT, POCISK ODŁAMKOWY, LARWA, KARETKA REANIMACYJNA, BORECZNIK SOSNOWIEC, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, LEGOWISKO, WRAK, ANTENA ŚRUBOWA, DROGA KRAJOWA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, BIAŁA NĘDZA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, CHWOŚCIK BURAKOWY, ASEKURANT, SPOTKANIE WARSZTATOWE, PARY SPORTOWE, KOBIETON, HASŁO WYWOŁAWCZE, SIOSTRA KRWI, POCHLEBCA, MEGATSUNAMI, GRONO, SYSTEM REPARTYCYJNY, NIELITOŚCIWOŚĆ, NÓŻ, LIRYCZNOŚĆ, DŻUNGLA, NAWAŁNICA, SWOBODA, NAGIEL, PATROLOWIEC, RING, USTERZENIE PŁYTOWE, TEKSTYLNY, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, URZECZOWIENIE, LOGIKA KIERUNKOWA, FRAZA, CANTUS FIRMUS, KAPLICZKA, QUADCOPTER, PŁONIWOWCE, WADA, KALEKA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KRZYWA PROSTOWALNA, MINERAŁ, EMFAZA, KLAMRA, RÓŻNICA, REMIZA, CYKORIA KORZENIOWA, UŁAMEK PIĘTROWY, TUBUS, STUDENT, ATRYBUCJA STABILNA, KSIĘGA, PRIMADONNA, OBROŃCZYNI, FAŁDA, WĄŻ, OPAD, ZAKRES, STOŁÓWKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, FOXTROT, ŻEGLUGA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, NADPROŻE, ZNAJDEK, KARA ŁĄCZNA, STRASZYK, KEYBOARD, FIGA Z MAKIEM, KOLAGENOZA, DIAGNOSTA LABORATORYJNY, PARSEK, PRECYPITACJA, NIEPOKORNOŚĆ, WYZWOLICIEL, LEMIESZ, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, APTAMER, OPŁATA SANKCYJNA, STOMIA, OSKARŻYCIEL, PASSEPIED, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, NIEPOPRAWNOŚĆ, SYMETRALNA, ?OSTROGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCJA, DO KTÓREJ UPRAWNIONA JEST OSOBA (FIZYCZNA LUB PRAWNA) WSKAZANA W DOKUMENCIE AKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKCJA, DO KTÓREJ UPRAWNIONA JEST OSOBA (FIZYCZNA LUB PRAWNA) WSKAZANA W DOKUMENCIE AKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCJA IMIENNA akcja, do której uprawniona jest osoba (fizyczna lub prawna) wskazana w dokumencie akcji (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCJA IMIENNA
akcja, do której uprawniona jest osoba (fizyczna lub prawna) wskazana w dokumencie akcji (na 12 lit.).

Oprócz AKCJA, DO KTÓREJ UPRAWNIONA JEST OSOBA (FIZYCZNA LUB PRAWNA) WSKAZANA W DOKUMENCIE AKCJI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - AKCJA, DO KTÓREJ UPRAWNIONA JEST OSOBA (FIZYCZNA LUB PRAWNA) WSKAZANA W DOKUMENCIE AKCJI. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x