SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BBS to:

serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 3 lit.)BULLETIN BOARD SYSTEM to:

serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.589

AUDIOBOOK, ARENDARZ, BUDOWA, MIKROSTRUKTURA, WAGA, WYRAZ POKREWNY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ESTETYZM, JEZIORO RYNNOWE, SPORTÓWKA, HEIMAT, PRODUKCJA PIERWOTNA, WITAMINA, SZMAT, ŁĄCZNICA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PALIA, SZTUCER, NAZWA PATRONIMICZNA, RUBASZNOŚĆ, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZESZYT, BUCHTA, RATING, KOMÓRECZKA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, MŁOTEK, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SKRAJNIK, RYBAK, UTWARDZACZ, PRECEDENSOWOŚĆ, ANAGLIF, WELWET, PUDŁO, SZNUR, OKRĄG CARLYLE'A, AMARANT, NIEWYDOLNOŚĆ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ZIÓŁKA, CHAŁUPNICA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, IMPLIKATURA, MŁYN, PAPROTNIK KOLCZYSTY, OBLĘŻENIE, KURZYSKO, FIOLET GENCJANOWY, DYSZKANCIK, UKRZYWDZONY, WOSKOWATOŚĆ, POTWIERDZENIE, KOZŁOWIEC, FUNKCJA ACKERMANNA, MONOGAMIA, JEDNOŚLADOWIEC, STRZYK, LEKCJA, SZYSZKA, CANTUS FIRMUS, FUGA, JAMRAJ, ZOONOZA, PILARKA, LAPARENTOZAUR, POTY, WYROSTEK RZĘSKOWY, UŻYTEK, SIKSA, NIESTATECZNOŚĆ, POŻYCZKA, KSIĄŻĄTKO, KOMPENSATOR, WANIENECZKA, DZIELNICA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, PRĄD BŁĄDZĄCY, DYKTATURA, BLASTODERMA, DUPECZKA, WYWIAD, OBSŁUGIWANIE, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, NIEWYCZUWALNOŚĆ, JAD PSZCZELI, KOPNIAK, OGRANICZONOŚĆ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PRAŻONKA, RUNO LEŚNE, BIAŁY MARSZ, AUTOMAT TELEFONICZNY, PCHACZ, LUKA STRATYGRAFICZNA, SZUBIENICA, ROZWAŻANIE, POCHODZENIE, AURA, WARTOŚĆ, TRYSKAWKA, POPĘDLIWOŚĆ, DERYWACJA PREFIKSALNA, EMYDOPS, POWĄTPIEWANIE, MITOSPOROWE, SZEWRON, STAUROPIGIA, SZPRING, FACET, ODBIJACZ, GATUNEK PARASOLOWY, CYCERON, KURATELA, DOBRO PRYWATNE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, DROGI ODDECHOWE, PRZYKRYWKA, BATERIA, KIESZEŃ, STREFA UNIKANIA, TRANSPARENTNOŚĆ, DZIEDZICZNOŚĆ, TURZYCA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, FACIO, KOPUŁKA, PARALIZATOR, WIDEŁKI HERETYKÓW, WIESZAK, PŁACA, AALEN, ZWIERZĘ FUTERKOWE, ESPADRYLA, MUŚLIN, KIJ BEJSBOLOWY, ZACIĄG, CIAŁO, PARAGRAF, CHEMOATRAKTANT, LICENCJA POETYCKA, BEZDENNOŚĆ, KAMERDYNER, KAPA, SŁODZIK, CZYN NIERZĄDNY, MONOETANOLOAMINA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PAPIER, FELLINI, ZIMNE NÓŻKI, PATENA, KAWALER, PERYPATETYKA, FREON, EMISJA, TWIERDZENIE PITAGORASA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PRZYPADŁOŚĆ, DYREKTOR KREATYWNY, TERRINA, NACHALNOŚĆ, REDUKCJA, NIEPOKALANEK MNISI, SKUTEK PRAWNY, DRENAŻ KIESZENI, PRZEMIANA ODWRACALNA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, OPAŁ, KOLĘDOWANIE, OPUCHLIZNA, PRZECIER, TAJNOPIS, SAMOOBRONA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, DERESZ, HOL, DROBNICA, LENIUCH OSPAŁY, ŻABOT, OBIEG, ZGRUBIENIE, STILON, MARŻA HANDLOWA, LEWICOWOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, TAUTOLOGIA, MAKAGIGA, WĄŻ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, FRANCUSKOŚĆ, SŁOIK, BZYGI, KSIĘŻULKO, BLOK RYSUNKOWY, REFERENDUM LOKALNE, ALIANT ZACHODNI, FILAR, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, WERANDA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, POPRZEWRACANIE, PRZEWIELEBNOŚĆ, FUNT-SIŁA, EKSPERT, CIENNIK, TEST, ELEKTROWNIA JĄDROWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, HUBA SIARKOWA, STAŁA HUBBLE'A, AUDIOTEKST, JAŁOWIEC, ROSZPONKA, TYMIANEK, OFICJALNOŚĆ, ZWIĄZEK BOKSERSKI, NIERUCHLIWOŚĆ, KUCHNIA, SERYJNY MORDERCA, POMARAŃCZA, HAMULEC CIĘGNOWY, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, CHAŁWA, POTRZEBA, RĘKODAJNY, PRZEMYT PLECAKOWY, PĘTLA, PRZETOKOWY, PRALNIA, GOTOWALNIA, RYM NIEPEŁNY, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, CHUDOŚĆ, TARTYNKA, ŁOPATA, HUSARIA, GLONY ZŁOCISTE, KRECIK, BRAK, STAW, WALENCJA, KĄT WYPUKŁY, EDWARD, TRANSLACJA, GŁOS DORADCZY, PERCEPAN, BULIONER, MINÓG WĘGIERSKI, KANCONETA, PROCES NIEODWRACALNY, MAGAZYN, KONTRDEMONSTRACJA, BARWA OCHRONNA, ABLACJA LODOWCOWA, CYNADRY, PUNK, METODA KARTOGRAMU, CZARNOKSIĘŻNIK, TYCZKA, MÓL BOROWICZAK, MANIERA, ŚWIDER, DWORSKOŚĆ, MUR OPOROWY, ŚLICZNOŚĆ, SŁOWO, ZRANIENIE, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, OBUDOWA, ODZIERCA, BALAST, PINGWIN MAŁY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, MUTACJA PUNKTOWA, WIĄZANIE, SYGNATURA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, NARAKA, KARTA WIZYTOWA, ASOCJATYWNOŚĆ, PANORA, KOTWICA KINESTETYCZNA, RZYM, ADAMASZEK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ŁUT, ŁÓDŹ LATAJĄCA, LAPEK, KANIA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, RECEPCJA, OBRĘCZ, POSTĘPOWANIE, WILCZA PASZCZA, SIKA, MATAMATOWATE, ?PLAKODONTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BBS serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 3 lit.)
BULLETIN BOARD SYSTEM serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BBS
serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 3 lit.).
BULLETIN BOARD SYSTEM
serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 19 lit.).

Oprócz SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x