Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BBS to:

serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 3 lit.)BULLETIN BOARD SYSTEM to:

serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.794

ŁACIŃSKOŚĆ, STRONNOŚĆ, WITTE, ABERRACJA, ELEMENT, GAD, KRECIA ROBOTA, BRZYDACTWO, LEVEL, EPISTOŁA, TYRAŃSTWO, GRYZETKA, KSIĄŻKOWOŚĆ, CZOSNEK, SKRZYPŁOCZE, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, HOT, POŻYCZKOMAT, RELACJA DWUCZŁONOWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, SAMOOKREŚLENIE, TANIEC WOJENNY, OKRĘŻNOŚĆ, PRZEWÓD, SILNIK SYNCHRONICZNY, MARCHWIANE RĘCE, JEZIORO PODLODOWCOWE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, NIEMORALNOŚĆ, SKALA RANKINE'A, OSPAŁOŚĆ, FITOGEOGRAFIA, MOC WSTECZNA, UNIKATOWOŚĆ, KUTYKULA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KOŚĆ ZĘBOWA, BOROWIK DUPAINA, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, ROZBÓJNICTWO, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PRĄTNIK ALPEJSKI, PRZEGRUPOWANIE, POTRZEBA, OBSESJA, ASTROWIEŻYCZKA, TWAROŻEK, DOZÓR ELEKTRONICZNY, CIAŁKO MRÓWCZE, PÓŁTORAK, PREKLUZJA, CLERESTORIUM, FINTIFLUSZKA, ŻÓŁW KROPKOWANY, GIRLANDA, BARSZCZ, KĄPIEL, SEKWENCJA TATA, WIEŚNIAK, MUFKA, JĘZOR LODOWCOWY, KIERUNEK, NACZELNIKOSTWO, SUBLIMAT, DWORNOŚĆ, PIES STRÓŻUJĄCY, KURACJA UDERZENIOWA, DRENAŻ, GŁUPTAS, PROPAGANDÓWKA, CHARYZMAT, POGODNOŚĆ, RUGI, SZPULKA, MIEDZIORYTNICTWO, BASTEJA, ŻAKARD, LIŚĆ ODZIOMKOWY, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PRZESTRZELIWANIE, WARSTWA OZONOWA, GWARA, EWOLUCJONIZM, PIŁA, WIDELEC, BOLA, BOŻEK, KOMP, NATARCZYWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, APELACJA, CASSINI, SYSTEM, KOSARZ, ODCISK PALCA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, PORTFEL, HUBA ŻÓŁTA, REGENERACJA, SEJSMOGRAM, ALLELUJA, TERRARYSTYKA, KONTAKCIK, KANIKUŁA, ALBUM, APOGEUM, NOWELIZACJA, ODZYSK, ZAGŁÓWEK, MAJĄTEK, ZACHOWANIE, MOC, CIAŁO PRZYCZYNOWE, SPARRINGPARTNER, SARAFAN, BAKTERIOLIZYNA, PATENA, APORT, JĘZYK FALISKI, WIEŻA PANCERNA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, WADA KONSTRUKCYJNA, ŻEGLOWNOŚĆ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, POCZWARA, CZAS MIEJSCOWY, WRAPS, PĘCHERZYCA, MAKSIMUM, HUMANIORA, LYSTROZAUR, PROPAGANDA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, SPRAWNOŚĆ, JON KOMPLEKSOWY, SUBTELNOŚĆ, KONTAKCIK, PUNKT DYMIENIA, PRZESTARZAŁOŚĆ, GADZINA, MIKROFALÓWKA, STYLO, HIPERDŹWIĘK, KRATY, DYWDYK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PRZĘDZIWO, PUSZKA MÓZGOWA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PRZYKRYCIE, REJESTRANT, GRAFIKA, PISTOLET, JELITO PROSTE, OCHRONA REZERWATOWA, TRĄBKA POCZTOWA, WYCISK, GNIAZDO PROCESOROWE, WYKLUCZENIE, HERBATKA, WIERTNICA, BAJOS, CERKIEW, FIGURACJA MELODYCZNA, PRZEDSZKOLE, BRUDNA BOMBA, BŁĘDNIK KOSTNY, BERET, PRYMITYW, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MONOPARTYJNOŚĆ, GRÓDŹ, FLEBODIUM ZŁOCISTE, KNEDLIK, GEN MODYFIKATOR, PREFEKT, MUZYKA TŁA, WILK, WARTOŚĆ REZYDUALNA, NÓW, KONIK, GLOBUS, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, GEOMETRYCZNOŚĆ, KASKADA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, RÓŻKOWIEC LIPOWY, DWORZANIN, MEDYCYNA, PLACEK PO WĘGIERSKU, GRĘPLA, ADOPCJA, ŻAŁOBA, PIESZCZOSZEK, CERIWASTATYNA, OŚCIEŻNICA, RZEKOTKA DRZEWNA, CZERPAK, ZGODNOŚĆ, KLASTER, ŚRODEK MASY, AUTOTRANSFUZJA, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, LAPARENTOZAUR, MORENA BOCZNA, MUSZTARDA SAREPSKA, ANTRYKOT, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, SKROMNOŚĆ, RUCH PRZYŚPIESZONY, ROŚLINA TRUJĄCA, MANIAK, ALKOWA, KRAJARKA, WIDŁONÓG, STRUNA, POWIDŁA, ZYSK INFLACYJNY, SZUMOWINA, KRZYŻAKOWATE, OBIEKT, SŁAWA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PODSUFITKA, SZADŹ, KIEROWNIK LITERACKI, PUNKTUALNOŚĆ, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, SZARPANKA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ZALEWA, FURGON, TRUSIĄTKO, BROŃ NUKLEARNA, ANTYBIOZA, ŁOŻE ŚMIERCI, ŁEBEK, SPIS, KOLEŻANKA PO FACHU, PISCHINGER, POPRZEWRACANIE, SZCZOTECZKA, ANACHRONICZNOŚĆ, MAKAK CZUBATY, UKRYCIE, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, MINIATURA, AKUMULATORY, DYKTATURA, FILET, ROZZIEW, NALEWAK, DODATEK MOTYWACYJNY, SZLAUF, PIENISTOŚĆ, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, KROPLA CHMUROWA, AWANTURNICA, TRZECI PLAN, BRUK, DEDERON, KRAKWA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, TRAŁ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, TERMIN PREKLUZYJNY, OKOLE, MOC WYTWÓRCZA, KOLORKI, CYRK LODOWCOWY, MGŁA WYKŁADNICZA, POŁĄCZENIE GWINTOWE, SKÓRZAK, ZANOKCICOWATE, GRZEBIEŃ, AFRYKANER, SEPTET, WITAMINA, LINIA ABSORPCYJNA, ZAKŁAD, TELEGRAM, DEKONWOLUCJA, RÓŻA, KOMPETENCJA, ASYSTA GRAWITACYJNA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, WYCINEK, SOLANKA, NOŚNOŚĆ, WŚCIEK DUPY, POMNICZEK, DENOTACJA, WHISKY SŁODOWA, RASOWOŚĆ, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, ŚCIANA, CHOLINOLITYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SERWIS KOMPUTEROWY, POLEGAJĄCY NA UDOSTĘPNIANIU NA MASZYNIE JEGO WŁAŚCICIELA MIEJSCA, GDZIE MOŻNA UMIESZCZAĆ I CZYTAĆ OGŁOSZENIA, OBSŁUGIWAĆ WŁASNĄ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ, DOKONYWAĆ TRANSFERU PLIKÓW ITP.; ZAZWYCZAJ JEST TO KOMPUTER OSOBISTY ZAOPATRZONY W STOSOWNE OPROGRAMOWANIE I OCZEKUJĄCY NA POŁĄCZENIE Z NIM POPRZEZ ŁĄCZE MODEMOWE Z JEDNEJ LUB NAWET WIELU LINII PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
BBS, serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 3 lit.)
Bulletin Board System, serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BBS
serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 3 lit.).
BULLETIN BOARD SYSTEM
serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.; zazwyczaj jest to komputer osobisty zaopatrzony w stosowne oprogramowanie i oczekujący na połączenie z nim poprzez łącze modemowe z jednej lub nawet wielu linii publicznej sieci telefonicznej (na 19 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x