OSOBA PROWADZĄCA POJAZD KOŁOWY, KTÓRY MA KIEROWNICĘ (ZWYKLE - SAMOCHÓD); PRACOWNIK INSTYTUCJI, FIRMY TRANSPORTOWEJ LUB PRYWATNA OSOBA, KTÓRA PROWADZI AUTO LUB JEDNOŚLAD, ALBO UMIE/MOŻE/POTENCJALNIE BĘDZIE TO ROBIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIEROWCA to:

osoba prowadząca pojazd kołowy, który ma kierownicę (zwykle - samochód); pracownik instytucji, firmy transportowej lub prywatna osoba, która prowadzi auto lub jednoślad, albo umie/może/potencjalnie będzie to robić (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIEROWCA

KIEROWCA to:

prowadzi samochód (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA PROWADZĄCA POJAZD KOŁOWY, KTÓRY MA KIEROWNICĘ (ZWYKLE - SAMOCHÓD); PRACOWNIK INSTYTUCJI, FIRMY TRANSPORTOWEJ LUB PRYWATNA OSOBA, KTÓRA PROWADZI AUTO LUB JEDNOŚLAD, ALBO UMIE/MOŻE/POTENCJALNIE BĘDZIE TO ROBIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.957

JUMPER, RAKIETA, PROBANT, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, OLEJEK ABSOLUTNY, BACHMISTRZ, ADHD, SOLANKA, NANSUK, ANTEPEDIUM, DOKTOR HABILITOWANY, ORZECHÓWKA, ANAMNEZJA, PERYKARP, ZAPISOBIORCA, KRAWĘDŹ, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, BOKS GARAŻOWY, MEGAPASKAL, MIKS, UKOCHANIE, POLITYKA BUDŻETOWA, BABULINKA, ZGUBICIEL, DUJKERY, KLOSZ, PODNÓŻEK, UBOGI KREWNY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, MUTACJA ZMIANY SENSU, CHŁOPAK, MELON, SKALA KELVINA, SAKWA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, LUTNIARZ, WYROŚL, PIASTA, KLUCZ WIOLINOWY, ABFARAD, WIDEOMANIAK, KANAPKA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, OTCHŁAŃ, SYMPATYKOMIMETYK, ZALESZCZOTEK, STALNICA, OBSESJA, POJMANIEC, BESZBARMAK, OBER, TŁUMACZENIE, ADAPTACYJNOŚĆ, WYSZYWANKA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, PROBÓWKA, DOTYK, GAL, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, OCHOTNIK, PAJA, MINUTNIK MECHANICZNY, KATAR, CHOROBA WIRUSOWA, KAZBA, ADOPCJA, ZAKOLE, ZAPARZACZ, OZNAKA, BAZA, GWIAZDKA, KONTUR, ZENDRA, NADAWCA, STREFA ZGNIOTU, PŁOZA, GORĄCE ŹRÓDŁO, DZIECINA, PYZY, POGONIEC, DWUSTUZŁOTÓWKA, TRAMWAJ, OKUPACJA, DZIURAWKA, RAK STAWOWY, KOTEW, WYMÓG, TURMA, TEMPERATURA ROSY, ZAUROPSYDY, NIHILIZM, SIŁA SPOKOJU, IZBICA, ANALIZA TECHNICZNA, JEDWAB SZTUCZNY, GRZECH ŚMIERTELNY, POWIEŚĆ POLITYCZNA, WALKA, LATARNIA UMARŁYCH, ANGLISTKA, WIERTNICZY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KONIUNKCJA, PRONATALIZM, JON KOMPLEKSOWY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, MODEL, ŻYDOSTWO, RAPT, SPEKULANT, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, GAZOWNIK, BIOREMEDIACJA, LEKARZ WETERYNARII, PORĘBA, MIOPIA, KITAJ, IRRADIACJA, PRZEPRÓCH, KAMAZ, IMIGRANT, TYKA, KOLCZAK, BUSOLA INKLINACYJNA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, ASTRONOMIA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ZAKONNIK, SŁUŻALCZOŚĆ, PRZYSTRÓJ, KRAJANKA, KURATOR, GOŁĘBIĄTKO, CHIŃSKOŚĆ, PYLICA ALUMINIOWA, NIECHLUBNOŚĆ, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ASTERIX, PARANOJA PRAWDZIWA, GRUSZECZKA, MARINA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, BAŁYK, PTASZEK, WSTAWKA, MANDYLION, AUTO, AMBASADOR, CYKORIA KORZENIOWA, SCRIPTOR, ZAOCZNY, IMPEDIMENTA, DOJRZAŁOŚĆ, OBŁUDNIK, RUCH BEZWIZOWY, FITONCYD, WÓZ, ABSOLUCJA, ATŁAS, OPASKA, KAŁAMARZ, DWUDZIESTY TRZECI, DREWKO, DELEGACJA, BOHATERKA, ZATWARDZENIE, SKRZELOTCHAWKI, ROK NIESKŁADKOWY, KALINA, PŁACZKA, ESPADRYLA, GAZ NIEKONWENCJONALNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OSTROGI, NAMIASTKA TABAKI, NAGOŚĆ, KINO, POWAŻNY WIEK, SAMPLING, ORGANDYNA, ORTEZA, KULT LUNARNY, PULPIT, KOLABORACJONISTA, MIEDNICZKA, DZIEGCIARZ, MOHRG, ONELINER, TYPOLOGIZACJA, SEKSTURYSTYKA, KROK ŁYŻWOWY, TAKSON, SMALCZYK, NAMASZCZENIE CHORYCH, SIŁY, OCZAROWIEC, OSZOŁOM, SZCZUDŁO, AGENT, PIRAT DROGOWY, NAMORDNIK, REGIMENT, PODGLĄD, FACSIMILE, KOCIOŁ, INSIMBI, WAFELEK, BŁĄD STYLISTYCZNY, KLINKIER, BĘCKI, SOSNA, SZTYLPY, LIŚCIEC, ŻEBRO, EKSPANDER, KAPUŚCIANA GŁOWA, KLOCEK, FILAR, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MUFKA, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, STYLO, NOS, WZNIOS, KLASTER, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, TRANSPORTOWIEC, DYWDYK, EGZONUKLEAZA, AZOLLA, KOMORA WULKANICZNA, NACIĄG, WEKSLARZ, KRIOKOMORA, SARKOFAG, SZCZĘŚCIARA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, STREFA PODMIEJSKA, GESTAPO, WIDEOFON, ABSORPCJA, RIDER, TURANISTA, PROFIT, OMAR, UNIWERSYTUTKA, DŹWIĘCZNOŚĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, BAMBO, CIERŃ, DOSTARCZYCIEL, PAPILOTKA, UPOWAŻNIENIE, SPECJALIZANTKA, OBSERWATOR STANU, ZNAK, CORBETT, GNÓJ, BEZSZELESTNOŚĆ, KREOL, WYRAŹNOŚĆ, KSIĘGA HIPOTECZNA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, OKRES PÓŁTRWANIA, KONTRABANDA, PALETA, GOSPODARKA NATURALNA, ADBLOCK, ANTYKWARK, SUPERVISOR, MISTRZU, KLESZCZE, DOM JEDNORODZINNY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, ANONIMIZACJA, KOSODRZEWINA, TYP GOSPODARKI, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ROSOŁEK, KLUSKI ŚLĄSKIE, PARCIAKI, BLOKADA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ZESPÓŁ, DINGS, KOMISARZ WOJSKOWY, KASA, WYWROTKA, PRZEPIS, ENERGETYK, CHITON, DODGE, TEOZOF, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, KISZONKA, CZOŁÓWKA, ANITA, ANGIELSKOŚĆ, ?KWINTET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA PROWADZĄCA POJAZD KOŁOWY, KTÓRY MA KIEROWNICĘ (ZWYKLE - SAMOCHÓD); PRACOWNIK INSTYTUCJI, FIRMY TRANSPORTOWEJ LUB PRYWATNA OSOBA, KTÓRA PROWADZI AUTO LUB JEDNOŚLAD, ALBO UMIE/MOŻE/POTENCJALNIE BĘDZIE TO ROBIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA PROWADZĄCA POJAZD KOŁOWY, KTÓRY MA KIEROWNICĘ (ZWYKLE - SAMOCHÓD); PRACOWNIK INSTYTUCJI, FIRMY TRANSPORTOWEJ LUB PRYWATNA OSOBA, KTÓRA PROWADZI AUTO LUB JEDNOŚLAD, ALBO UMIE/MOŻE/POTENCJALNIE BĘDZIE TO ROBIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIEROWCA osoba prowadząca pojazd kołowy, który ma kierownicę (zwykle - samochód); pracownik instytucji, firmy transportowej lub prywatna osoba, która prowadzi auto lub jednoślad, albo umie/może/potencjalnie będzie to robić (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIEROWCA
osoba prowadząca pojazd kołowy, który ma kierownicę (zwykle - samochód); pracownik instytucji, firmy transportowej lub prywatna osoba, która prowadzi auto lub jednoślad, albo umie/może/potencjalnie będzie to robić (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA PROWADZĄCA POJAZD KOŁOWY, KTÓRY MA KIEROWNICĘ (ZWYKLE - SAMOCHÓD); PRACOWNIK INSTYTUCJI, FIRMY TRANSPORTOWEJ LUB PRYWATNA OSOBA, KTÓRA PROWADZI AUTO LUB JEDNOŚLAD, ALBO UMIE/MOŻE/POTENCJALNIE BĘDZIE TO ROBIĆ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OSOBA PROWADZĄCA POJAZD KOŁOWY, KTÓRY MA KIEROWNICĘ (ZWYKLE - SAMOCHÓD); PRACOWNIK INSTYTUCJI, FIRMY TRANSPORTOWEJ LUB PRYWATNA OSOBA, KTÓRA PROWADZI AUTO LUB JEDNOŚLAD, ALBO UMIE/MOŻE/POTENCJALNIE BĘDZIE TO ROBIĆ. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x