Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY LUB ODCINKA GŁOWOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ACEFALIA to:

brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego (na 8 lit.)BEZGŁOWOŚĆ to:

brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ACEFALIA

ACEFALIA to:

rzadka mutacja wrodzona, polegająca na niewykształceniu się głowy u płodu lub wykształceniu się jej w formie szczątkowej; śmiertelna (na 8 lit.)ACEFALIA to:

brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY LUB ODCINKA GŁOWOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.052

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, BIAŁE MIĘSO, PŁÓD, ARANŻER, DILER, ZNAK NAWIGACYJNY, PIĘTNASTY, BAT MICWA, BUTELKA MIAROWA, PIERWSZOŚĆ, DWURÓG, SIECIÓWKA, POLEWKA, MAGNESIK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, REPLIKA, PAŁA, SOLANKA, NALEPKA, FLOTA, HORYZONT ZDARZEŃ, PRZENIKLIWOŚĆ, SOWIECKOŚĆ, SYLWETA, ACHALAZJA, FISZUTKA, OSTRUŻYNY, GAŁĘZIAK, LOG, DZIABA, ALTERNATYWA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KAZBA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, KARETKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, TRUP, SUKMANA, WYBUCH, CHOROBA ZAKAŹNA, WYWROTKA, CZERWONY, PYLICA ALUMINIOWA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ZROZUMIAŁOŚĆ, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, ADAPTOR, GALARETKA, BRUK, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, RADIOMAGNETOFON, INDIANIN, KACZKA, GIERKA, BADYL, KLASTER, KARTOTEKA, CIENNIK, ZESTAWIK, KOSA, ZEŚWIECCZENIE, PARTER OGRODOWY, HABANERA, OSIEMDZIESIĄTKA, ALIENACJA, SZAMANKO, SKÓRNIK, TYRANIA, CHOCHOŁ, ZACIERKA, BUT NARCIARSKI, SOCZEWICA, CYCEK, KSYLOFON, REGRES, MODA, HOLK, CHARAKTERYSTYKA, PRÓBA JĄDROWA, KLASZTOR, SAGA, RÓŻNOWICIOWCE, POWINOWACTWO, BINOKLE, DROBIAZG, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ENTOMOFAGI, ESTAKADA, PRZYLŻEŃCE, SILNIK, HIPNOTERAPIA, AROMAT, REDUKCJA, KRAJKA, ROM, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ZUBOŻENIE, GÓRNICTWO, STYMULACJA, TURBAN, ZDANIE, WŁÓKNO, TYRAŃSTWO, JAPONKI, ARMIA, DEVELOPER, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KASZKIET, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, PROWINCJA, MIERZEJA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, EKSPANDOR, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, WOTUM ZAUFANIA, OBIEKTYW, UPORCZYWA TERAPIA, ADORACJA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PRZEMYT PLECAKOWY, LATRY, CHRYZOFITY, OCZAR, RURA, STECZKA, KOCIE OKO, KRYSZTAŁEK, OWADZIARKI, MIŃSZCZANIN, ŻARLIWIEC, AKSAMITKA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PRZEDMIOT, PLIK DŹWIĘKOWY, POMNICZEK, LINIA SPEKTRALNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, KARA GŁÓWNA, UKRAIŃSKI, STARA GWARDIA, LIST PASTERSKI, MIESZACZ, HERBATA, DULKA, KREACJONIZM, STROP KLEINA, WROŚNIAK, OREGANO, OKRZEMKI, KRA LODOWCOWA, PODCENTRALA, SŁODKOŚĆ, NASZYWKA, SZTUCZNY LÓD, OGRANICZENIE WIEKOWE, ROZKŁADOWOŚĆ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PLAMA WĄTROBOWA, GWINT, ADWOKAT, INGUSZ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KAROWNIK, PALTO, GORCZYCZNIK, SER EDAMSKI, DYSOCJANT, ZRAZIK, PARA MINIMALNA, VASARELY, WATERPROOF, KOSMOGONIA, ZBAWICIELKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, BERET, CYKL FIGURALNY, MONTAŻ, CERAMIKA SZNUROWA, SZTAFAŻ, POLE DRUMLINOWE, RYTOWNIK, BELKOWANIE, ZWORNIK, KRATKA KSIĘCIA WALII, GWASZ, PŁYWACZ, CHLAJNA, KOSZ, ZAWISAK, SKAFANDER, OKO OPATRZNOŚCI, GEN LETALNY, PACHOLĘ, KLUBOWIEC, KREDYT KASOWY, TĘTNICA KREZKOWA, MARSZ, RELIKT, MIŁOŚĆ, GALWANOSTEGIA, LEK, JĘZYCZEK U WAGI, PODZIEMIE, PUNKT WĘZŁOWY, BUŃCZUK, KRAJ NORDYCKI, REDUKTOR, AFRYKANIZOWANIE, MAŁPA OGONIASTA, OŚCIEŻNICA, POWIEŚĆ W ODCINKACH, LAWABO, POLE BITOWE, STARZEC, LOKATOR, RETABULUM, KRATKI, ENTOMOFAUNA, LICZARKA, DZIURKA, PIEPRZ RÓŻOWY, HARACZ, TARLATAN, KAPLICA LORETAŃSKA, DZIEWIĘTNASTY, BOROWIKOWA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, OPĘTANY, TECHNIKA GRAFICZNA, OŁTARZYK, OKRES ZALICZALNY, NADPROŻE, MARKIZA, OTRUCIE, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, DEKIELEK, BRYFOK, ODPŁYW, WYCIERACZKA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, NULLIPARA, PRZEDSIĘBIORSTWO, ODRĘBNOŚĆ, NET, ZAKŁAD WZAJEMNY, CHABANINA, KRZYŻAKOWATE, AMFIPRION, NIERUCHAWOŚĆ, TOM, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, EMISJA POLOWA, DEGRADACJA, AFISZ, SPIS POWSZECHNY, SKRZYDLATE SŁOWO, KACAPSKI, POCHODNIK, WPŁATA, ŁĄCZNICA, ATRYBUCJA, WÓZ MEBLOWY, MUŁ, INDEKS RZECZOWY, ŚMIECH, OLEANDER, KLAUZULA, RYGIEL, BAT, MUFA, KLIENT, KONSERWACJA, KASZA JĘCZMIENNA, DYPTYCH, DEKLARACJA, ANYŻEK, POST, ZWROT, ŁAPA, ZNAMIĘ BECKERA, TUSZKA, CYGARETKI, MACHNIĘCIE RĘKĄ, TABOR, NAKAZ, DZIECINKA, CHOWDER, SAMOGRAJ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ELEKTROCHIRURGIA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, OSTATECZNOŚĆ, MORDENT, PRZETOKA, ZAŁATWIANIE, HEBRA, HAFT, POLE ELEKTRYCZNE, KARIOLKA, PAKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BRAK WYODRĘBNIONEJ GŁOWY LUB ODCINKA GŁOWOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
acefalia, brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego (na 8 lit.)
bezgłowość, brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ACEFALIA
brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego (na 8 lit.).
BEZGŁOWOŚĆ
brak wyodrębnionej głowy lub odcinka głowowego (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x