PODDAWANIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ BADANIOM DIAGNOSTYCZNYM, CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNE MAJĄCE NA CELU WYKRYCIE SCHORZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSERWACJA to:

poddawanie kogoś lub czegoś badaniom diagnostycznym, czynności diagnostyczne mające na celu wykrycie schorzenia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSERWACJA

OBSERWACJA to:

proces psychiczny polegający na przyglądaniu się swojemu zachowaniu, emocjom, psychice (na 10 lit.)OBSERWACJA to:

uważne obserwowanie czegoś, przyglądanie się czemuś, widzenie czegoś (na 10 lit.)OBSERWACJA to:

wynik jakiegoś rozumowania, stwierdzenie jakiegoś stanu rzeczy, wniosek (na 10 lit.)OBSERWACJA to:

rodzaj systematycznego i planowego badania; jedna z podstawowych metod badawczych w naukach społecznych, stosowana przede wszystkim w socjologii, etnologii, antropologii i psychologii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODDAWANIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ BADANIOM DIAGNOSTYCZNYM, CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNE MAJĄCE NA CELU WYKRYCIE SCHORZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.529

OPINIA, KONTYNGENCJA, DUPLIKA, KONWENT, STRAJK OKUPACYJNY, LINUKSIARA, ŁATA, UCHO IGIELNE, ZMYŚLNOŚĆ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KSERÓWKA, ILUZORYCZNOŚĆ, OBI, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, SYMBOLICZNOŚĆ, STATEK KORSARSKI, JĘZYK NATURALNY, OBROŃCZYNI, ZACIOS, CYSTA BAKERA, BEZSZKODOWOŚĆ, KOŁOWRÓT, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, KAZALNICA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, WYŚWIETLARNIA, HANGAR, SILOS ZBOŻOWY, HIPOTEZA, METAL KOLOROWY, MIEJSCE, JEŻOWIEC, LECZENIE CHIRURGICZNE, KANTATA, KAZALNICA, FANATYCZKA, NIEKONKRETNOŚĆ, TRYMOWANIE, SEGMENTACJA, PIGUŁKA, SZTAFAŻ, CIOS, JARZĘBINÓWKA, TRINIA, GLACE, ZAMIANA, DZIURA, CYWIL, ALAN, JAPOŃSKI, SANKCJA, POŻYTEK, KUMULACJA, SEKSTURYSTYKA, POCENIE, WZÓR, WYDATEK RZECZOWY, RDZEŃ, STYPENDIUM, WADA, CHRONICZNOŚĆ, KARABELA, TAKTYKA, BAZYLIA, POLIPTYK, PŁOCHLIWOŚĆ, SKRYTKA, PŁOZA, OLEJEK, CZART, GORĄCZKA, ZGRED, ANNA, KONCERT, MASZYNKA, MORENA CZOŁOWA, ROZCHÓD, ZAKON CZYNNY, WŁOSKI, MELUZYNA, APOSTAZJA, SZKRAB, DROGA WOJEWÓDZKA, PLASTYKA, GRA, OC, NIELOTNOŚĆ, PLAN, ZIARNO, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, KAPLICA LORETAŃSKA, NIECHĘĆ, NAUKA MEDYCZNA, SZTUKATERIA, PODZIAŁKA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, RADA, SEKSTET, PERLISTOŚĆ, NIESAMOISTNOŚĆ, LODOWICA, MAŹNICA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PTASZEK, SZAMPAN, GOŚĆ, PRZEWODNIK, OCET, CIEKAWOŚĆ, PRZERYWACZ, PLANETA SKALISTA, DENDRODOA, HORMON, REJESTR, MAPA POZNAWCZA, TRIDUUM, KACENJAMER, KONKURENCJA, KÓZKI, METEOR, PRZEDAWNIENIE, OBORA DWORSKA, OBIÓR, PADWAN, JEMIOŁA, TAROT, DWUDZIESTY PIERWSZY, SPRZĘCIOR, TRANSLACJA, LENIWKA, TEOGONIA, JON, UKŁAD FIZYCZNY, PRAWO WEWNĘTRZNE, BALSAM, PREDYKCJA, KALCEOLARIA, MAKATKA, NASZELNIK, PERUKARNIA, JAZGOT, NACIEK, TWÓR, TRAWERS, CYKL, CŁO WYRÓWNAWCZE, TARCZKA, ASYNCHRONIZM, PIANOLA, PLUS, LORDOSTWO, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, KAWAŁEK, SMOCZEK, DWUKROTNOŚĆ, HIMALAJE, ZGRZEWKA, OŚWIECICIEL, TENDENCJA, WYLEW, PASKUDA, STRAWNOŚĆ, CHEDDAR, GANASZOWANIE, MYJKA, WSOBNOŚĆ, SEANS, PREPARAT CHEMICZNY, ZARZĄD, NOTA PROTESTACYJNA, ZARODEK, STATYWIK, NIEBOSKŁON, EPOKA LITERACKA, INTEGRACJA SENSORYCZNA, KOPNIAK, TREŚĆ, NIETOPERZ, KARTA WIZYTOWA, BIG BAND, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, GYMKHANA, OPASKA BRZEGOWA, INTERWENCJA HUMANITARNA, DŻET, TERMOS, ANGLEZ, ODMIERZANIE, OBYWATEL, RZEZAK, MASZYNOWNIA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, PRZERABIACZ, CHAŁTURA, KLESZCZE, GWINT, MIERNOŚĆ, CZAPRAK, SZTUCER, TYRANIA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, TRAUMATYCZNOŚĆ, AURA, LAMPKA MAŚLANA, NADAWCA SPOŁECZNY, PRZEWIDYWANIE, KLĄTWA, OTĘPIENIE, WIEŃCE, ZUBOŻENIE, POWTÓRZENIE, ETERIA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, FOTEL KLUBOWY, RENA, PAPRYKARZ, EFEKTYWNOŚĆ, TRANSFER BIEŻĄCY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, ORTEZA, DESER, SĘKACZ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KAMIKAZE, CIĄGI, OWOC RZEKOMY, KANAŁ, MIERNIK, PROCES KANONIZACYJNY, WCIĄGARKA, WSZECHMOC, GEN LETALNY, BYSTRZE, GETTO ŁAWKOWE, GORGONZOLA, TECHNIKA GRAFICZNA, DŻEM, CELIBAT, BEZSZELESTNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, WOLANT, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, KAPITAN, GILOTYNA, KOGNAT, AUTKO, LAMBREKIN, OPIEKA TERMINALNA, KOGNICJA, ZASZCZYTNOŚĆ, KUPAŹ, DOMINANTA, ABSYDA, STATUS, ODMIANA, TAJSTRA, DIPLOPIA, ŁAGODNOŚĆ, ŁATA, GRÓB, PRZEDSIĘBIORSTWO, TKANKA MIĘKKA, WYTWÓR, PRZEDZIAŁ, KOZIA NÓŻKA, MAMAŁYGA, RĄB, WYWIAD CHOROBOWY, WPIERDZIEL, ARABESKA, PLASTYCZNOŚĆ, DINAR, DROGA PŁCIOWA, PAŃSZCZYZNA, TOWARZYSTWO FABIAŃSKIE, PRZEŁYKANIE, ŻABA SZTYLETOWATA, GARMAŻERNIA, CIASTKARZ, STREAMING, GŁĄBIK, SZUM, KRAJARKA, MIESZANINA, USZCZERBEK, NIEWYPAŁ, DZIKA KARTA, SZCZĘŚLIWOŚĆ, PIERÓG KARELSKI, KILOBAJT, PRAKTYCZNOŚĆ, CZTEROSUW, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, SOS, DYFERENCJA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, ROGI, GORĄCA KREW, STRINDBERG, ?WAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.529 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODDAWANIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ BADANIOM DIAGNOSTYCZNYM, CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNE MAJĄCE NA CELU WYKRYCIE SCHORZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODDAWANIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ BADANIOM DIAGNOSTYCZNYM, CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNE MAJĄCE NA CELU WYKRYCIE SCHORZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSERWACJA poddawanie kogoś lub czegoś badaniom diagnostycznym, czynności diagnostyczne mające na celu wykrycie schorzenia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSERWACJA
poddawanie kogoś lub czegoś badaniom diagnostycznym, czynności diagnostyczne mające na celu wykrycie schorzenia (na 10 lit.).

Oprócz PODDAWANIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ BADANIOM DIAGNOSTYCZNYM, CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNE MAJĄCE NA CELU WYKRYCIE SCHORZENIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PODDAWANIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ BADANIOM DIAGNOSTYCZNYM, CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNE MAJĄCE NA CELU WYKRYCIE SCHORZENIA. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast