Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W INFORMATYCE: ZAPIS KOLEJNYCH ZDARZEŃ OPISUJĄCY DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB PROGRAMU; PLIK DZIENNIKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOG to:

w informatyce: zapis kolejnych zdarzeń opisujący działania użytkownika lub programu; plik dziennika (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LOG

LOG to:

biblijna miara płynów równa w przybliżeniu 0,5 (według niektórych źródeł 0,3) litra (na 3 lit.)LOG to:

przyrząd pomiarowy określający prędkość poruszania się jednostki pływającej oraz przebytą przez nią drogę (na 3 lit.)LOG to:

urządzenie do pomiaru prędkości statku wodnego względem wody (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE: ZAPIS KOLEJNYCH ZDARZEŃ OPISUJĄCY DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB PROGRAMU; PLIK DZIENNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.278

DWUDZIESTY ÓSMY, KOMPLIKACJA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, MIEJSCE, BESZBARMAK, BRAMOWNICA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, REFLEKSYWNOŚĆ, ALTERNATYWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, DEPORTOWANY, SPRĘŻYSTOŚĆ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ODSZCZEPIEŃSTWO, PODATEK, ARMATOR, WŚCIEKŁY PIES, ŻEBRO, POSEŁ, PATENA, ŚWIECA, GWIZDEK, TERCJA, BARWICA, CENZURA, AKSAMIT, OPERATOR KABLOWY, SAKRAMENT, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KAPUŚCIANY ŁEB, JĘZYK SZTUCZNY, CUGOWIEC, REGENERACJA, OPASKA BRZEGOWA, LIGATURKA, CHOCHOŁ, CELOWNIK, POMIDOR DRZEWIASTY, URZĄDZENIE WEJŚCIA, ŻÓŁW NATATOR, TOST FRANCUSKI, ŁUPIEŻ PSTRY, DRIAKIEW, EPOLET, RIPPER, PROPAGANDA, DYPTYK KONSULARNY, KALKA, MURRINA, BRODZIK, ROZWÓJ ZARODKOWY, KORKOWIEC, NĘCISKO, GAJ, KACZKA, KURATORSTWO, DYMKA, STRZELBA, PODMIOT GRAMATYCZNY, SEKRECJA, SEPTET, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, KLAG, OZONEK, DYSZKANCIK, WROTKARSTWO HOKEJOWE, CUDOWRONKA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PRZEBIERANIEC, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, SZYSZKA, ESPADRYLA, URYNA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ANTENA SATELITARNA, PIĘKNOŚĆ, DOROBEK, SKANIA, RZEMIEŚLNICTWO, KORPUS, ZENDRA, KABLOOPERATOR, KRAŃCOWOŚĆ, SZORY, EWALUACJA, CIĘŻAR, KACAPSKI, DERESZOWATA, ŚWIATŁO ZIELONE, SCHADOW, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KOSTKA BRUKOWA, BLOKADA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, GAZ FERMIONÓW, FETA, MISZPELNIK, MERCURY, ZWORKA, HEGEMONICZNOŚĆ, DRÓŻKA, GRÓDŹ, DZIEŁO ŻYCIA, PARSZYWOŚĆ, BACIK, PUCHAR, SPAD, KILOMETRAŻ, RUCHANKA, KRĄG KULTUROWY, KOSMOGONIA, SYSTEMIK, BIAŁY KRUK, KADŹ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, ŚWIATŁO, GLIF, MASZYNA INFORMACYJNA, PLUDRY, PEREŁKA, ŁYK, BEZGŁOŚNOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, TAPETA, MUSZTARDA SAREPSKA, UKŁAD ODNIESIENIA, ŁOŻNIK, EKSTRADYCJA, PRACOWNIK FIZYCZNY, OBRÓBKA, NAJEM, RZEZAK, CYMELIUM, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ARABSKI, ANTENA KIERUNKOWA, KICAJ, ANGOL, KORZENIE, ZASILANIE SIECIOWE, MONOGAMIA, WYCISKANIE, STUZŁOTÓWKA, SŁUŻBA, FRANCISZKANIZM, GRZYB, DYSALTERACJA, MYJKA, KAWOWIEC, TYTOŃ, SZÓSTKA, KRWIŚCIĄG, LEŃ, PIĄTA WODA PO KISIELU, POSIADŁOŚĆ, MACERACJA, WYROCZNICA, DZIAŁ, SPOSÓB, MŁODZI, MOBBING, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, TRANSLOKACJA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, GORCZYCZNIK, ZNACZENIE, ROM, AGENCJA, TROSKA, KACOWE, POCIĄGŁOŚĆ, GŁUCHY TELEFON, BRYLE, WAGON TAROWY, DEZETKA, SMOLUCH, NIEWRAŻLIWOŚĆ, HYBRYD, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, ŁUSKA, MASŁO, ALIANT ZACHODNI, PRODUKT UBOCZNY, OSPAŁOŚĆ, SIECIÓWKA, PRADZIADEK, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PRZEKRÓJ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, DROGA APIJSKA, PROROCTWO, WARSZTAT, TRANSFER BIEŻĄCY, RAKARNIA, SŁOWACKI, KUCIE, OUTSIDER, PREKURSOR, STOCZNIA, SZATRA, ŚWIAT, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BORDO, KRAJE, POLE GOLFOWE, MINA, SEZAM, WYKUPNE, MAKROWIRUS, ZAKUTA PAŁA, ZBIORNIK, KOŁACZYK, FASCYNATOR, WĘDRÓWKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, RÓG, BRZĘKACZ, SUCHAR, DUPLIKACJA, SCHEDA, WENTYL, SKALA, PĘTLA, ZAKRĘTKA, UPGRADE, MUZYKA CERKIEWNA, GRZYBIARSTWO, LUNETA, MŁYNEK, DOSTATEK, PRZYBLIŻENIE, GEST, SPRAWA, KASTRAT, LIŚĆ ODZIOMKOWY, DOZOROWIEC POGRANICZA, SMOŁOWIEC, KASZA, KAMPUS, BIAŁA SALA, OCZKO, DUCH OPIEKUŃCZY, INTERPRETATOR, WĘZEŁ, NADZIEWARKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, SATYRYCZNOŚĆ, PEDOFILIA, KIJ, EPISKOPAT, AKADEMIA, FALA, COASTER, WSPÓLNOTA, TĘSKNOTA, AZALIA, FUNKCJA GREENA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, SALADA, PROGRAM, CZART, MONITORING PRZYRODNICZY, NABIERACZ, OKIENKO, GROTESKA, BULLA, KOŃ TROJAŃSKI, FONDUE SEROWE, PROCES DECYZYJNY, ADWOKAT, ALKIERZ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, STAN, TRAIL, TAPER, ŻAKARD, ROZNOSICIEL, FILTR POLARYZACYJNY, RURA, KROPKA, KOREGENT, TAUTOLOGICZNOŚĆ, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, MONOPOL, TERAPIA WSTRZĄSOWA, CHRZEST, KULCZYBA, ODWYKÓWKA, LARGO, WYRZUTNIA, RETENCJA, CIEPLARKA, HISZPAN, PIKADA, KURKA ŻÓŁTA, APOKATASTAZA, MURARKA, ŻEBERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w informatyce: zapis kolejnych zdarzeń opisujący działania użytkownika lub programu; plik dziennika, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE: ZAPIS KOLEJNYCH ZDARZEŃ OPISUJĄCY DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB PROGRAMU; PLIK DZIENNIKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
log, w informatyce: zapis kolejnych zdarzeń opisujący działania użytkownika lub programu; plik dziennika (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOG
w informatyce: zapis kolejnych zdarzeń opisujący działania użytkownika lub programu; plik dziennika (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x