ZDROBNIALE O KARAFCE, CZYLI SZKLANYM LUB KRYSZTAŁOWYM NACZYNIU W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARAFECZKA to:

zdrobniale o karafce, czyli szklanym lub kryształowym naczyniu w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARAFECZKA

KARAFECZKA to:

zawartość karafeczki, czyli małego, szklanego lub kryształowego naczynia w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE O KARAFCE, CZYLI SZKLANYM LUB KRYSZTAŁOWYM NACZYNIU W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.815

KORSARZ, RICHELIEU, RÓŻNOWICIOWCE, ŚCIANA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, SKUPIENIE, WRZECIONO, SZPIEGÓWKA, WIZERUNEK, KAPISZON, WYNAGRODZENIE, MASOŃSKOŚĆ, EWA, ŚLIWKA, WĘGRZYNEK, WÓZEK SZPITALNY, GALASÓWKA, STROIK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PROSAK, ZWYROL, JAPOŃSKI, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ROLETKA, REKINEK PLAMISTY, BUKRANION, KLASTER, LINIA MONTAŻOWA, DYSPROPORCJA, DODATEK MOTYWACYJNY, FOREMKA, POSKROMICIEL, UTAGAWA, NIEWYPAŁ, KOMBATANT, WIELORAK, TUNBERGIA, ELEKTROCHIRURGIA, MAKRAMA, KIRPAN, OBIONE, MOC, DZIERŻAWCZOŚĆ, MAŁPKA, JEDNOSTKA, OSOWIAŁOŚĆ, UKŁAD ELEKTRONICZNY, DŁUTAK, RETORTA, STACJA, PUCHAR, BRZEG, ADAPTACYJNOŚĆ, WSKAZÓWKA, PIERSIÓWKA, STRZĘP LUDZKI, PRZODOWNIK, ROPOWICA KŁĘBU, AMBRAZURA, TRAŁ, LIST PASTERSKI, NUMEREK, GŁUPKOWATOŚĆ, LAMA, BAJOS, CMOKIER, ALKID, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SZEŚCIAN, DUMA, DZIEWCZYNA, GUZIK, POMORSKI, ZESPÓŁ CHOROBOWY, DYPTYCH, PRZEMOC, EDYKUŁA, UCHWYT, FIGA, GALARETKA, POTRZEBA, CUGANT, GRUNCIK, ANTYPAST, OSA, WRONIE OKO, OBMUROWANIE, DRIBLING, INTERCEPCJA, KOSTKA, MASKA, TOROID, MAPA NUMERYCZNA, MASŁO, FAB LAB, BAŁKAŃSKOŚĆ, BAREŻ, SYFON, WYKLUCZENIE, ŁOŻNIK, KERATOPLASTYKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, PŁOMYK, POSTOŁ, KARB, SZKIELET, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, TWIERDZENIE PITAGORASA, MĄKA, BIURO TECHNICZNE, ZWARCIE, SZPULA, MIODOWÓD, DRAM, RAUT, BEZKIERUNKOWOŚĆ, BAŁYK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, UMBRA, BŁONA LOTNA, EWANGELIA, KULCZYBA WRONIE OKO, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, EMALIA, SILNIK SPALINOWY, KIWI, ELEKTROWÓZ, PARAFRAZA, WASZA WYSOKOŚĆ, KONSERWA, ZASTÓJ, ELEKTROWNIA CIEPLNA, RÓWNONOGI, GAJ, FUNKCJA ODWROTNA, BIELIZNA, KONNICA, TRANSWESTYTA, POLE, ŚWIEŻAK, RÓŻOWA LANDRYNKA, PRZYŚPIEW, NORDYCKOŚĆ, PRZEPITKA, BIELINEK RZEPNIK, ROŻEK, WYCZARTEROWANIE, CHITON, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, TOTEM, COROCZNOŚĆ, KOBALTOWOŚĆ, SZALKA PETRIEGO, BALONET, MIKROFON KARDIOIDALNY, BURZA DZIEJOWA, KRYMINALISTYKA, ALBULOWATE, WINDA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, ANEMOSTAT, PRZEKAŹNIK, CHAŁTURA, ZŁODZIEJKA, NIEISTOTNOŚĆ, PODGŁÓWEK, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, AULA, GLORIA, KŁOSEK, METAL KOLOROWY, FANTOM, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, OSPA, INFORMATOLOGIA, ŻEL, PODRODZAJ, FIGURACJA MELODYCZNA, BEZKRYTYCZNOŚĆ, REMONT KAPITALNY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, REGLAN, BIAŁA FLAGA, DEG, FILIGRAN, GRIEKOW, AWAL, HIPNOTERAPIA, DUCHOWY OJCIEC, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NYLON, SĄD POLOWY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KASZKIET, KROKIEWKA, MASKULINIZM, EKSTRADYCJA, FIGURA, AGONISTA, AGROWŁÓKNINA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, EFEKT SORETA, GEODETA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, STOPIEŃ, DOBRO POZYCJONALNE, TROLLING, FALKA, OKOP, RELIKWIARZ, DZIAŁKA, KANAPA, ŁADOWNICA, BROŃ NUKLEARNA, KALWARIA, ZAMROŻONE ZOO, ILLOKUCJA, RACJONAŁ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ROŚLINA OKOPOWA, NIEŻYCIOWOŚĆ, SPADKOBIERCA, POPRZECZNOZĘBNE, PRZECHYŁKA, ATOL, GEODEZJA SATELITARNA, KAMIKAZE, KOLONIJKA, ANTRYKOT, GACEK SZARY, TRYNIDAD, BARYŁA, CZEK IMIENNY, LICENCJA OTWARTA, TRZYDZIESTKA, RYNGRAF, ROBOTA, KOMBINACJA, JAN, OLIWA, PRZYRZĄD, STOŻEK WYPUKŁY, GOŹDZIENIEC, MIEDZIORYT, KUTIKULA, PALETA, KOBIETA SPOD LATARNI, BAJECZNOŚĆ, WIĘCIOR, HUMMUS, REDUKTOR, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, SERWETKA, MEWKA, BONŻURKA, IDIOM, KAMICA MOCZOWA, ŁOWCA , PADWAN, NACJA, JAZDA, POMNIK, KOMPLEKS ŻYTNI, STWARDNIENIE GUZOWATE, PRZEZNACZENIE, LONT WOLNOTLĄCY, ZJAWISKO SEEBECKA, BARYŁECZKA, HEL, AEDICULA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, RÓWNOLICZNOŚĆ, GRANULACJA, PRZEGRYZKA, BAMBO, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, ŻYWOPŁOCIK, NAPĘD RAKIETOWY, ZATOKA, DZIAŁ, WYPALARKA, FORMA DWULINIOWA, RUBASZKA, MŁOTEK, PROFIT, PAJACYK, PRZYSADZISTOŚĆ, PROPORZEC, DANA, ATRYBUCJA, STATEK KOŁOWY, ALARM, PULA GENETYCZNA, LAMBADZIARA, ŚRODKOWOŚĆ, ODCHYLENIEC, SZNYTKA, TERCJA, ?GILOTYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE O KARAFCE, CZYLI SZKLANYM LUB KRYSZTAŁOWYM NACZYNIU W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE O KARAFCE, CZYLI SZKLANYM LUB KRYSZTAŁOWYM NACZYNIU W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARAFECZKA zdrobniale o karafce, czyli szklanym lub kryształowym naczyniu w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARAFECZKA
zdrobniale o karafce, czyli szklanym lub kryształowym naczyniu w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE O KARAFCE, CZYLI SZKLANYM LUB KRYSZTAŁOWYM NACZYNIU W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZDROBNIALE O KARAFCE, CZYLI SZKLANYM LUB KRYSZTAŁOWYM NACZYNIU W KSZTAŁCIE PĘKATEJ BUTELKI O DŁUGIEJ I WĄSKIEJ SZYJCE, Z WYKONANYM Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU KORKIEM. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x