GRUPA OSÓB LUB NAWET INSTYTUCJA, KTÓRA ŚWIADCZY POMOC, TAKŻE PRZEZ METONIMIĘ OSOBA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ GRUPY, UCZESTNICZY W POMOCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMOC to:

grupa osób lub nawet instytucja, która świadczy pomoc, także przez metonimię osoba, która jest częścią grupy, uczestniczy w pomocy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POMOC

POMOC to:

wsparcie materialne, najczęściej finansowe (na 5 lit.)POMOC to:

działanie dla dobra kogoś lub czegoś, zazwyczaj znajdujących się w trudnej sytuacji (na 5 lit.)POMOC to:

przedmiot, który ułatwia jakąś czynność, np. naukę (na 5 lit.)POMOC to:

osoba, która świadczy usługi, pomaga np. w obowiązkach domowych, w utrzymaniu czegoś, wykonuje proste prace; nie jest to służący, raczej pracownik do wynajęcia lub związany jakąś umową (na 5 lit.)POMOC to:

zawodnicy grający w drużynie na pozycji pomocników (na 5 lit.)POMOC to:

między atakiem a obroną na boisku (na 5 lit.)POMOC to:

udzielana poszkodowanemu w wypadku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OSÓB LUB NAWET INSTYTUCJA, KTÓRA ŚWIADCZY POMOC, TAKŻE PRZEZ METONIMIĘ OSOBA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ GRUPY, UCZESTNICZY W POMOCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.888

SPRZĘT RATOWNICZY, TYMOTKA, FAZOWOŚĆ, CZARNA OSPA, MUCHOMOR BULWIASTY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, SYSTEM PARTYJNY, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, RATYSZCZE, TOKSYNA SINICOWA, PAPROTKA, TRÓJBOK, MAJDAN, OSOBA TRZECIA, ZAKONNICZKA, CAŁOPALENIE, BAJA, NEPOTYSTA, PUNKT KATECHETYCZNY, STYGOFAUNA, RAFAŁ, OFIARA ZAKŁADZINOWA, SEKWANA, MAKATA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, TECZKA, AKSAMIT, PODNÓŻEK, WRZASKLIWOŚĆ, KONGRUENCJA, NIECHLUJ, CEWKA, NADZIEMNOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, KOSZE, MAGIA ADDYTYWNA, AREA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, SZYSZKA, BAŃKA, TROL, KONFERENCJA EPISKOPATU, FENOMENOLOGIA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, WAŁ, CHOINKOWOŚĆ, TRIUMWIRAT, RZĄD KOALICYJNY, ODSTAWKA, ANGIELSKOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, SREBRO, NIEDOZWOLONOŚĆ, WZMACNIACZ, OBUNOGI, OWOC RZEKOMY, RÓŻA, CEREMONIAŁ, ODKOS, ROŚLINA OKOPOWA, VADEMECUM, PARMEZAN, KRÓLIK, FLAWIWIRUS, MALIMO, TUALETA, WYTWÓRCZOŚĆ, KANOE, JAŚNIA, SZAROTA NORWESKA, HERETYCZKA, GŁOŚNIK OTWARTY, EKAGLIN, WYSYPKA, OCEMBROWANIE, WZORNIK, OGNIWO MOKRE, PIROGRAFIA, OSIEMDZIESIĄTKA, KAZARKA CZUBATA, NIZIOŁEK, RESPIRATOR, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, FUNKCJA NAZWOWA, KONCHYLIOLOGIA, MGŁAWICA, OCZKO, APOLOGETA, ENAMINA, ZWYRODNIALEC, LUNETA, DRIAKIEW, DETEKTOR JONIZACYJNY, PERKOZ OLBRZYMI, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, PANI, MOŻLIWOŚĆ, OKSYTETRACYKLINA, KACZKA, BARANECZEK, BATORÓWKA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, OBIEGNIK, WIĄZANIE POTRÓJNE, PRZEWODNICZKA, PRZEZIERNIK, PODWÓJNA AGENTKA, ZAPARCIE, KOREAŃSKI, FACHOWIEC, USZKO, RÓG, ANTYNOMIA RUSSELLA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, NAKAZ, TANIEC, ŻART, GWIAZDA, POKRYWA, EPISTOŁA, OKTANT, ODKUP, SEKSISTOWSKOŚĆ, SAMOCHÓD OSOBOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BŁOTNIAK, SKÓRZAK, TRANSPORTER, KARZEŁ, DRWINA, MDK, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, BUTELKA, MATECZNIK, EMPORA, ŻYŁA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, KURANCIK, JAPOŃSKI, BOCIAN, ZNACZENIE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PIŁA, ODGŁOS, DEGRADACJA, MASECZKA, CZAS PRZESZŁY, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, PRZYCZÓŁEK, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, PRZYPADEK, BOBIK, GRUPA ABELOWA, FUGA, ŻYDOSTWO, RELIGIA MOJŻESZOWA, ALDEHYD GLICEROLOWY, MUNICYPIUM, LIZYNOPRYL, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, TORU, GNIAZDO, RUM, ENZYM RESTRYKCYJNY, TURYSTYKA KONNA, WARSZTAT, GROŹBA, DODATEK MOTYWACYJNY, PASSEPIED, KUKLIK SZKARŁATNY, CYKL FIGURALNY, MASZYNOWNIA, KAKAO, UKRAIŃSKI, STARA PANNA, CEREMONIA ZAPACHOWA, REGISTER, PULPIT STEROWNICZY, OFENSYWA, JEDENASTY, TRIDUUM, INFLACJA BUDŻETOWA, HISTOLOGIA, BEZ CZARNY, TOST FRANCUSKI, KWADRAT, KÓŁECZKO, HOLTER EKG, SPORTSMENKA, INSTRUMENT FINANSOWY, URSZULA, SIEDEMDZIESIĄTKA, RAK STAWOWY, SKRYPT, INFLACJA JAWNA, WABIK, DWUCYFRÓWKA, PTEROZAUROMORFY, LINIA CZYSTA, UDAWACZKA, HERMETYCZNOŚĆ, GENEZA, TRAWA PASTEWNA, UCHODŹSTWO, PRZYZWOITKA, MNICH, DRYBLING, BRUTAL, MINUTA, WIERCENIE, ŁUSZCZAK INDYGO, PŁATANIE, KOSMONAUTA, AUTONOMIZM, ŚMIERDZIEL, ŻYWY TRUP, GŁOWNIA, POPRZEWRACANIE, DOMEK JEDNORODZINNY, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, KOMPENSACJA, BOREWICZ, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, NIL, CZIRU, ANODA, GOSPODARKA, DŻEJRAN, WIETRZNOŚĆ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, CEGŁA DZIURAWKA, RZEKOTKA KARŁOWATA, DZIAŁ OSOBOWY, RYCZAŁT, RATOWNICTWO, OLIFANT, WĄŻ, WICEMISTRZ, BANKRUT, EMOTIKON, SUBSTANCJA CZYNNA, FINANSJERA, FORMALIZM JONESA, PŁÓTNO, ANALFABETA, ATŁAS, MECHANIK, DIAKON, STACCATO, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, HACJENDA, MUFA, OPIJUS, OWAD, SPACHACZOWATE, KOMUNA, KONCERTYNA, KSIĘGA AKCYJNA, ANTYWESTERN, DWUDZIESTOPAROLATEK, PISCHINGER, CUKIER GRONOWY, CHAMPIONKA, KREWETKA ZMIENNA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PRZYSADKA, RANNY PTASZEK, RACJA, ŁAD, MATEMATYCZNY ANALFABETA, NERWICA, KOLOROWOŚĆ, OBRONA, PRAWO WEWNĘTRZNE, AMIOKSZTAŁTNE, ALAN, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WĄTŁOŚĆ, WĄŻ, DAWKA PROMIENIOWANIA, SEKCJA, GAMBIR, PRZERYWACZ, POJEDYNEK, RAJFURSTWO, PROFIL KAUZALNY, KNIEJÓWKA, KOŁACZYK, GOŹDZIANKA, SPIRILLOZA, ANKUS, PAWĘŻ, DODAJNA, POPYT INWESTYCYJNY, KOMPETYCJA, ?FILANDER RUDAWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.888 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OSÓB LUB NAWET INSTYTUCJA, KTÓRA ŚWIADCZY POMOC, TAKŻE PRZEZ METONIMIĘ OSOBA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ GRUPY, UCZESTNICZY W POMOCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OSÓB LUB NAWET INSTYTUCJA, KTÓRA ŚWIADCZY POMOC, TAKŻE PRZEZ METONIMIĘ OSOBA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ GRUPY, UCZESTNICZY W POMOCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMOC grupa osób lub nawet instytucja, która świadczy pomoc, także przez metonimię osoba, która jest częścią grupy, uczestniczy w pomocy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMOC
grupa osób lub nawet instytucja, która świadczy pomoc, także przez metonimię osoba, która jest częścią grupy, uczestniczy w pomocy (na 5 lit.).

Oprócz GRUPA OSÓB LUB NAWET INSTYTUCJA, KTÓRA ŚWIADCZY POMOC, TAKŻE PRZEZ METONIMIĘ OSOBA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ GRUPY, UCZESTNICZY W POMOCY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - GRUPA OSÓB LUB NAWET INSTYTUCJA, KTÓRA ŚWIADCZY POMOC, TAKŻE PRZEZ METONIMIĘ OSOBA, KTÓRA JEST CZĘŚCIĄ GRUPY, UCZESTNICZY W POMOCY. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x