Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZENIKLIWOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.)NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 19 lit.)SZCZELNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZENIKLIWOŚĆ

NIEPRZENIKLIWOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.)NIEPRZENIKLIWOŚĆ to:

cecha psychiczna polegająca na tym, że ktoś nie umie czegoś dostrzec; brak przenikliwości (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.970

POJEMNOŚĆ CIEPLNA, D, DZIEŃ DZISIEJSZY, SZLACHETNOŚĆ, PRZESYP, KARBONATYT, ŻYWOKOST, KIEROWNIK LITERACKI, LOTOKOTOWATE, SPULCHNIACZ, PIŁA, OKUCIE, ZUBOŻANIE, POCZUCIE WYŻSZOŚCI, ZDARZENIOWOŚĆ, WĄSKIE GARDŁO, LUDZIK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ZMIERZCH, LIST MOTYWACYJNY, WYPEŁNIACZ, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, FILTR KUBEŁKOWY, WSTĘGA, SARI, MŁODY, ŁAMAGA, WŁOSKOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, FUNKCJA ADDYTYWNA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MIGLANC, BUFOR, KONSULENT, ZWIERZENIE, WAGON BREKOWY, BICZ WODNY, ODWROTNA STRONA MEDALU, AMIDYZM, BURAK, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PRZÓD, OKRĘT-BAZA, PODRYWKA, TEOLOGIA BIBLIJNA, CZAPKA SPORTOWA, BEZINWAZYJNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, POGODNOŚĆ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, LEŃ, LEWICOWOŚĆ, PYZATOŚĆ, GORĄCE ŹRÓDŁO, RZEZAK, GIĘCIE, PLECHOWIEC, DOBROTLIWOŚĆ, LEK NASENNY, POMOC, ADWEKCJA, IRLANDZKOŚĆ, OBWÓDKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚĆ, WOŁOWINA, STANDARDZIK, KRAKÓW, MASOWOŚĆ, KLOSZ, UPARCIUCH, TRATWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, GRZYB MODRZEWIOWY, WYSMUKŁOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, SZABOTA, MARKIERANT, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SKAKUNOWATE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TELEGRAF CHAPPE'A, SZTORMTRAP, DZIEWCZĘCOŚĆ, ARCHEOLOGIA, PRAKTYCZNOŚĆ, DOBROWOLNOŚĆ, CZARNA WDOWA, CIAŁO STAŁE, ANALITYKA MEDYCZNA, WIRUS GRYPY TYPU A, TŁO, PRZENIKLIWOŚĆ, NASYCENIE, AMERYKAŃSKOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, BEZPRZEWODOWOŚĆ, CACHE, STONOGA MUROWA, FOLKSDOJCZ, KAUKAZ, BEZPARDONOWOŚĆ, MISKA, MROCZEK POSREBRZANY, IDEOGRAFIA, HEREZJA, TECHNIKA, WYDECH, SUBSTANCJA OBCA, OBIEG PIENIĄDZA, ATEISTA, WYJĄTKOWOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, IDIOFON, PRZYGRYWKA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, FONETYKA AKUSTYCZNA, RDZEŃ GRAFU, WIATRAK HOLENDERSKI, BENZYNA CIĘŻKA, GACEK SZARY, MILICJA, TWIERDZENIE WILSONA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, MEMBRANOFON, PAWANA, LARYNGOLOGIA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ŁEBEK, NISKOŚĆ, SPOTKANIE MODLITEWNE, TWÓRCA, MASOWIEC, ASFALT, ROZDZIALIK, PIERWSZOŚĆ, RAJFURSTWO, UKONTENTOWANIE, POZIOM, ZAĆMA NABYTA, OPASKA BRZEGOWA, WULKAN DRZEMIĄCY, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, NATURALIZM, DYN, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PIASECZNICA, DROBIAZGOWOŚĆ, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, DEZINSTALACJA, PAKA, SUMARYCZNOŚĆ, LEGENDA, ZMYŚLNOŚĆ, MATERIAŁ, GRZYB SKALNY, BRUDNA BOMBA, BRYŁA LODU, PATOWOŚĆ, CIRRUS, POLSKOŚĆ, KLĘKANY, MOKASYNY, MIŚ, SATELITA SZPIEGOWSKI, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, KRUCHOŚĆ, MIEDNICZKA, CZORT, PRAPŁETWIEC CZARNY, LAKRYMATOR, BEZWSTYD, HALOFIT, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, PULPIT, METODA, KLASYFIKACJA, FUNKCJA SCHODKOWA, MEDIALNOŚĆ, EKSPEDYCJA, OPŁATA PRODUKTOWA, ŚMIESZKA, CZAJ, BRZYDACTWO, ZSYPKA, BULANŻERIA, DZIECINNOŚĆ, TRAPER, TRASZKA GÓRSKA, KULFON, PUSTY DŹWIĘK, CHMURKA, WŁÓKA, BINARKA, PEDOSFERA, MAKROELEMENT, CHODZĄCY TRUP, LEKSYKOSTATYSTYKA, BEZKLASOWOŚĆ, CZASOWNIK, OLEWKA, AKTYWNOŚĆ, OMIEG KAUKASKI, GRAF DOSKONAŁY, MISIACZEK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, PROFIL, ENTUZJASTA, JAŁÓWKA, DURNOŚĆ, KĄT ROZWARTY, POWIĘŹ, LEKTURA, SUPERMARKET, ZASTAWKA, GRUDA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, MIEDZIORYT, CZUB, ANTYPATYCZNOŚĆ, WAHADŁO, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, IKEBANA, MANDAT, SMOK, EPIFIT, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ŚLEPY ZAUŁEK, AUTOR, ELEKTROLIT, PLANTACJA NASIENNA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, TROTYL, SZTUCZNY LÓD, SĄD APODYKTYCZNY, SPIEKA, ŻOŁĘDNICA, SKORUPA, BIEDA, USYPISKO, JEZIORO LOBELIOWE, MINOGOWATE, SŁUŻALCZOŚĆ, PION, GEN PODZIELONY, WODNOŚĆ, GAŁĘZIAK, IMPAS, PRZYWIDZENIE, DEASEMBLACJA, KRĘGOWCE, NAKŁAD, ŁĄCZNOŚĆ, PRZYSADKA, KONWENT, PRACA, NIEWIERNOŚĆ, ZAMYKANIE USZU, CHUJNIA, KOPIEC, DIBIASI, STRUNA, ROZDZIAŁ, RELACJA DWUCZŁONOWA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, POWTARZALNOŚĆ, WYŁUDZACZ, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, DUMA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SPRAWNOŚĆ, LIMNIGRAF, PARANOJA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, POMOC, CHŁOPEK-ROZTROPEK, LENIUSZEK, PODWODNY LOTNISKOWIEC, TELEWIZJA REPERTUAROWA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, MASZT, SUCHOROŚL, ROPNICA, OBTŁUCZENIE, NIEWIDZENIE, REGRESJA LODOWCA, WYŚCIG, OPIEKUŃCZOŚĆ, DWORNOŚĆ, SZMAT, ŚLIZGAWKA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, LAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nieprzenikliwość, cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.)
nieprzepuszczalność, cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 19 lit.)
szczelność, cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZENIKLIWOŚĆ
cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.).
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ
cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 19 lit.).
SZCZELNOŚĆ
cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x