CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZENIKLIWOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.)NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 19 lit.)SZCZELNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZENIKLIWOŚĆ

NIEPRZENIKLIWOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.)NIEPRZENIKLIWOŚĆ to:

cecha psychiczna polegająca na tym, że ktoś nie umie czegoś dostrzec; brak przenikliwości (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.123

ZMAGANIA, SZCZĄTEK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ŚLAD TOROWY, POWAŻNY WIEK, UCHAL, WODOREK, JĘZYK ARABSKI, PRZYLEPNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PROKARIONT, GLINIANE RĘCE, SHERGOTTYT, NACHALNOŚĆ, WARSTWA WODONOŚNA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, GŁOŚNIK OTWARTY, PIERWSZOŚĆ, ZANIK, OSTROŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, POTULNOŚĆ, WYSPIARSKOŚĆ, LOT BALISTYCZNY, FLEGMA, PRZEMĄDRZALEC, CYJANOŻELAZIAN(III), SROGOŚĆ, SĄD, TEMPERATURA ABSOLUTNA, SZKARADNOŚĆ, POWĄTPIEWANIE, KOMPLETNOŚĆ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GOŚĆ, ROZPUSTA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, OBÓZ PRACY, SKAŁA LUŹNA, PÓŁCZŁOWIEK, OGIER, HASŁO WYWOŁAWCZE, SUPERMARKET, WIDMO, LUKRECJA, KOLEJ, WIRTUOZERSTWO, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, METAL PÓŁSZLACHETNY, STRZĘP LUDZKI, KRĘGARSTWO, STROIK, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, DRIBLER, NIEŚMIERTELNIK, RYWALIZACJA, WSTĘGA, RZUT PROSTOKĄTNY, KASZA, RZEŹ, BRYZG, SYMBOL, WODY ARTEZYJSKIE, BRUDNICA NIEPARKA, PUCOŁOWATOŚĆ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, PORZĄDNICKI, ŁYSIENIE POSPOLITE, NAPĘD TAŚMY, PLEBEJUSZ, KONWEKTOR, NIEOSTATECZNOŚĆ, KAPSUŁA ZRZUTOWA, AWANGARDA, ZAINTERESOWANA, SZCZODROŚĆ, NERW BŁĘDNY, POLIMORFIZM, EKSPRES KOLBOWY, WĄTŁOŚĆ, INSTRUMENT DREWNIANY, PYZATOŚĆ, BEZROLNY, PORTUGALSKOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, NIEDOTYKALNOŚĆ, DZIECINNA ZABAWKA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, STREFA WOLNOCŁOWA, PŁYTA, ZAINTERESOWANIE, IZOTERMIA, PRÓBA WODY, KOŚĆ, WIMBLEDON, SZAŁAWIŁA, ZIELENICA, KONIUSZCZEK, ZDANIE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TRÓJKĄT, NIEZDARA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, PRZEDMURZE, PERLISTOŚĆ, PRZERABIACZ, ŚWIECKOŚĆ, PRĄD STRUMIENIOWY, UKONTENTOWANIE, PODZIEMIE, CZARNA SKRZYNKA, OSZCZĘDNOŚCI, LIST MOTYWACYJNY, KMIOTEK, TERMOBAROMETR, FRONT ATMOSFERYCZNY, TRZEŹWOŚĆ, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, HORMON TROPOWY, GEODEZJA WYŻSZA, ŻYDOWSKOŚĆ, BEZWYZNANIOWIEC, TOWOT, ŁOŻYSKO SZTYWNE, ZANOKCICA MUROWA, INSPEKTOR SZKOLNY, KRĘGOWCE, NIEMETAL, ZARYSOWANIE, STREFA KLIMATYCZNA, LAIKAT, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KLUCZ, ZNANOŚĆ, AUTENTYCZNOŚĆ, SZEREG HARMONICZNY, KLAKA, PLAKODONTY, EKSŻONA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, MASŁO, ZŁOTA KLATKA, BIEL, DANAIDA, PSIARKA, POWIERZCHNIA, KROPLÓWKA, CZARNY CHARAKTER, SPRĘŻYSTOŚĆ, ODWODNIENIE, ANIMIZM, PROM ŚRÓDLĄDOWY, THRILLER, APARAT KRYTYCZNY, ŻÓŁTY PAS, DROBINA, PÓŁPLASTEREK, AKSJOMAT PASCHA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, MAŚLANY RYNEK, WICEADMIRAŁ, WOLA, ZAMIŁOWANIE, LISTWA, CHRUPKOŚĆ, GRAF DOSKONAŁY, ŹRÓDŁO TERMALNE, POWSINOGA, GODZINA WYCHOWAWCZA, KURS SZTYWNY, PIORUNOCHRON, NAIWNIACTWO, KARP KRÓLEWSKI, SAKSOŃSKI, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NIERÓB, CHUDZIĄTKO, DŹWIGARKA, EKSKLUZYWIZM, DWÓJNIAK, TABLICA, KASKADA, KONWERSJA, PASKUDZTWO, SPOWINOWACONY, TRYLMA, NAPASTNIK, CYWIL, FALA, JASNOŚĆ, GLOTTOCHRONOLOGIA, CIAPATY, OSZCZĘDNOŚĆ, DELFIN RISSO, LEŃ, HODOWLA ZARODOWA, EWANGELICYZM, NAGRANIE WIDEO, DONICZKOWCE, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, PIEC MUFLOWY, DROBNOUSTEK BECKFORDA, KULMINACJA, PORÓD LOTOSOWY, TREND, ŻART, BOBREK TRÓJLISTKOWY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, MASKA, AHISTORYCZNOŚĆ, LEMNID, INERT, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, CHOROBA GÓRNIKÓW, HAKONOS, BRYŁA, DELEGACJA, PRZESZUKANIE, ŁOTEWSKOŚĆ, PÓŁSIEROTA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, PŁASKOSZ, PAROLATEK, KOLCZASTOŚĆ, POGODNOŚĆ, HOMOSFERA, CENTRALNOŚĆ, JODEK, DYNAMICZNOŚĆ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, AGREGATOR TREŚCI, ODKRYTY SZACH, BENIAMINEK, NIEPOJĘTOŚĆ, PIANKA POLIURETANOWA, PRĄD GALWANICZNY, ONTOLOGIZM, MYDELNICZKA, KOLOR LUKOWY, METAFIZYCZNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, WIRTUOZOSTWO, PODKŁAD, HIPIS, RUCH EUSTATYCZNY, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, GŁUCHOŚĆ, ETANOLOAMINA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, GAL, PRZECINARKA, POWTÓRZENIE, FALSTART, ZIMNICA, OTCHŁAŃ, STŁUCZENIE, WSZECHMOCNOŚĆ, MONTAŻ, PRAWO DŻUNGLI, ROZTWÓR NASYCONY, ZNAMIENNOŚĆ, ŚWIADECTWO, WDÓWKA, ZBIORNICA, DELFIN, MAH JONG, POKRZYWDZONA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, UŁAMEK DZIESIĘTNY, WALUTA BAZOWA, CYPRYSIK GROSZKOWY, SYSTEM POZYCYJNY, LOGARYTM NATURALNY, JAGLANKA, BADYLARZ, NAZWA ZWYCZAJOWA, OSTATNIA, SPRYT, WARSTWA OZONOWA, REDEMPTOR, SKRZYDEŁKO, EMPIRYZM GENETYCZNY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, MAPA GENETYCZNA, RETORYCZNOŚĆ, MAKI ZŁOCISTY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, SKRA, NIEWYPARZONY JĘZOR, EUSTAZJA, ROZŁUPKA, NIEPOPULARNOŚĆ, ?NARÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.123 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPRZENIKLIWOŚĆ cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.)
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 19 lit.)
SZCZELNOŚĆ cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZENIKLIWOŚĆ
cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 16 lit.).
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ
cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 19 lit.).
SZCZELNOŚĆ
cecha czegoś, co jest szczelne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST SZCZELNE, NIE DOPUSZCZA POWIETRZA, WODY ITP. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x