PRYZMAT PIĘCIOKĄTNY, W KTÓRYM WPADAJĄCE ŚWIATŁO ODBIJA SIĘ OD DWÓCH PŁASZCZYZN NACHYLONYCH DO SIEBIE POD KĄTEM 45 STOPNI, DZIĘKI CZEMU OBRAZ JEST PROSTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYZMAT PENTAGONALNY to:

pryzmat pięciokątny, w którym wpadające światło odbija się od dwóch płaszczyzn nachylonych do siebie pod kątem 45 stopni, dzięki czemu obraz jest prosty (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRYZMAT PIĘCIOKĄTNY, W KTÓRYM WPADAJĄCE ŚWIATŁO ODBIJA SIĘ OD DWÓCH PŁASZCZYZN NACHYLONYCH DO SIEBIE POD KĄTEM 45 STOPNI, DZIĘKI CZEMU OBRAZ JEST PROSTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.750

NATARCZYWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, PRZODEK, PROBLEM BAZYLEJSKI, KODON NONSENSOWNY, MUR CYKLOPOWY, UNIŻANIE SIĘ, KASKADYZACJA, BIAŁA NĘDZA, KASZA, SHOUNENAI, COŚ NIECOŚ, SESZELKOWATE, NIEBOSKIE STWORZENIE, MLECZAJ LEPKI, URZĄD IMIGRACYJNY, SOZOLOGIA, MĘTNOŚĆ, FINITYZM, ROZGAŁĘZIACZ, PENETRACJA GENU, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, RADA PRACOWNICZA, OKWIAT POJEDYNCZY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, NERWOWOŚĆ, CHOROBA BOSTOŃSKA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, SAMOZNISZCZENIE, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, WIĘZIENIE, PODŁOŻE MALARSKIE, GWIAZDA WIELOKROTNA, TRAWERS, LOGOGRAM, IZOPRENOID, DZIESIĄTKA, TRUPOJAD, HAFT KRZYŻYKOWY, FELLINI, RZEP, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, CHRONOMETR, ZERÓWKA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, DWUWIERSZ, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, MONOTOPIZM, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, GOLKIPER, APATIA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, TOŻSAMOŚĆ, WĘZEŁ PROSTY, DWORSKOŚĆ, PRYSZNIC, HORDA, ASEKURANT, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ATEMOYA, METRUM, PĘCHERZ, NADBUDÓWKA, SZCZUDLARZ, ESTRADOWOŚĆ, DŁUGI WEEKEND, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, INFLACJA UKRYTA, CHOROBA MORGELLONÓW, OAZA SPOKOJU, DZIDA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, GANOIDY KOSTNE, PLACÓWKA RODZINNA, BĄBELEK, FAZA, PŁYTA DETONACYJNA, GŁUPTAK BIAŁY, MYKOLOGIA, SMARKULA, CISOWCE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ADEPT, AMIDYZM, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, JĘZOR, WIĄŚL, MASTYGONEMA, TANIEC, TREN, SPRAY, TRÓJKĄT, EKSPRES KOLBOWY, SIEDZIBA, MAKIJAŻ PERMANENTNY, ŚWISTUŁA, ZBIÓRKA, HYDROAKUSTYKA, ODWROTNY AGONISTA, PARALAKSA, SKŁADANKA, INICJATYWA PRYWATNA, RELACJA BINARNA, SEMITKA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, BODMERIA, BAROMETR KONIUNKTURY, PLAMKA FORDYCE'A, ARCUS SINUS, FLASZKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, BÓL, FORMALISTKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, BEŁKACZEK POSPOLITY, BIZNES WOMAN, MAKI ZŁOTY, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, KOMEDIANTKA, OTWARTOŚĆ, SEKUNDA, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZEDSTAWIENIE, EKRAN FLUORESCENCYJNY, WYZNANIE MOJŻESZOWE, CIĄŻA, DRĘTWOTA, ORTOPEDIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, BANOWINA, STARA MALEŃKA, NERECZNICA VILLARA, CHOROBA WRZODOWA, LICZBA AUTOMORFICZNA, PSYCHOTEST, SĄD I INSTANCJI, POWIEŚĆ BRUKOWA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SYLOGIZM, NARÓW, SPRAWCZOŚĆ, OZONOSFERA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, JĘZYK ARGOBBA, PODRYWKA, HELIKOPRION, RUCH JEDNOSTAJNY, MASŁO CZOSNKOWE, KRAWĘŻNICA, INTERPOZYCJA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, OGRANICZONOŚĆ, ŻABKA KUBAŃSKA, PRZEWALENIE SIĘ, DYSTYCH, LAMNOWATE, PRZESTĘPNOŚĆ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, GAZPACHO, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, KONCERT, PRZECHOWALNICTWO, FUNKCJA OKRESOWA, GEOLOGIA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, CYKLOP, FOTOTROPIZM, KLUB, PERFUMKI, ELEMENT TOCZNY, NORMA KOLIZYJNA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, BIZNESIK, DANE BIOMETRYCZNE, EKSPRES, TUTORIAL, BULANŻERIA, DITLENEK WĘGLA, PRZEJRZYSTKA, WYRAZ OBCY, RADIOTA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, AMORFIZM, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ŚMIESZKA, PRÓG WYBORCZY, ROZŁÓG, WSZYSTKOŻERCA, ŁADNA HISTORIA, DESZYFRAŻ, KOSMOGONIA, INTENSJA, KLINKIER, KOŁECZEK GOLFOWY, POJEDYNKA, KOLBA, CYNODONTY, ODMIANA HERBOWA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PIERWSZY, PÓŁWYSEP, CZARA, MRAŹNICA, MOC WYTWÓRCZA, KONFIDENCJONALNOŚĆ, KECZUA, KULTURA PIEŃKOWSKA, KROKODYL KUBAŃSKI, LAPIDARIUM, KONODONT, PODREGION, KILOMETR ZEROWY, CZERPARKA, BĄK, CHOROBA VERNEUILA, CEBER, TRÓJSZEREG, OLEJARNIA, POLEWA, LINEARNOŚĆ, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KONSULAT, LOCJA, NADZÓR BANKOWY, ROK PODATKOWY, KATSUDON, ARAB, DIAPSYDY, BÓBR KANADYJSKI, WZÓR, WIELORASOWOŚĆ, KISZKA, DRABINA, MAGNETOSTATYKA, WIDZOWNIA, OSADA, MERYNOS, DOGMAT, DOBOSZKA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, PRACOHOLICZKA, GÓRNICTWO MORSKIE, TŁO, KOMPLIKACJA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, KONCHIOLINA, SERENADA, NIESTEROWNOŚĆ, HIPOTEZA KNUDSONA, ARRAS, AKTYWNOŚĆ, ALTERNATYWA, EFEKT RYGLA, POCZUCIE HUMORU, TOKARKA KARUZELOWA, LUGER, ROOIBOS, WSOBNOŚĆ, POMOC, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ANTYWESTERN, ZATRUCIE SIĘ, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, UPARCIUCH, JĘZYK, RAJZA, KOPIA, SERIA WYDAWNICZA, GRA WYŚCIGOWA, ENIGMATYCZNOŚĆ, FEMTOCHEMIA, ANARCHISTKA, MOŻNOŚĆ, IKROWIEC, ALBA, TEINA, DEKLINACJA NIJAKA, PATRON, RZUT STEREOGRAFICZNY, PLAN ZDJĘCIOWY, CHYTRA SZTUKA, GATUNEK MIESZANY, ROZWIDLACZ, ZDERZAK, STAW OSADOWY, DZIAD, ANTYSYJONISTA, SIODŁO JUCZNE, MIASTO OGRÓD, GRZEBIEŃ, UJŚCIE, POPRZEWRACANIE, RÓŻA, METAL KOLOROWY, ?UMOWA UBEZPIECZENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.750 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRYZMAT PIĘCIOKĄTNY, W KTÓRYM WPADAJĄCE ŚWIATŁO ODBIJA SIĘ OD DWÓCH PŁASZCZYZN NACHYLONYCH DO SIEBIE POD KĄTEM 45 STOPNI, DZIĘKI CZEMU OBRAZ JEST PROSTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRYZMAT PIĘCIOKĄTNY, W KTÓRYM WPADAJĄCE ŚWIATŁO ODBIJA SIĘ OD DWÓCH PŁASZCZYZN NACHYLONYCH DO SIEBIE POD KĄTEM 45 STOPNI, DZIĘKI CZEMU OBRAZ JEST PROSTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYZMAT PENTAGONALNY pryzmat pięciokątny, w którym wpadające światło odbija się od dwóch płaszczyzn nachylonych do siebie pod kątem 45 stopni, dzięki czemu obraz jest prosty (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYZMAT PENTAGONALNY
pryzmat pięciokątny, w którym wpadające światło odbija się od dwóch płaszczyzn nachylonych do siebie pod kątem 45 stopni, dzięki czemu obraz jest prosty (na 19 lit.).

Oprócz PRYZMAT PIĘCIOKĄTNY, W KTÓRYM WPADAJĄCE ŚWIATŁO ODBIJA SIĘ OD DWÓCH PŁASZCZYZN NACHYLONYCH DO SIEBIE POD KĄTEM 45 STOPNI, DZIĘKI CZEMU OBRAZ JEST PROSTY sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRYZMAT PIĘCIOKĄTNY, W KTÓRYM WPADAJĄCE ŚWIATŁO ODBIJA SIĘ OD DWÓCH PŁASZCZYZN NACHYLONYCH DO SIEBIE POD KĄTEM 45 STOPNI, DZIĘKI CZEMU OBRAZ JEST PROSTY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast