OTWÓR, ZAGŁĘBIENIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ KOŃCE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. CZOPY, ŁOŻYSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIAZDO to:

otwór, zagłębienie, w którym umieszcza się końce elementów konstrukcyjnych, np. czopy, łożyska (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GNIAZDO

GNIAZDO to:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych (na 7 lit.)GNIAZDO to:

złącze stanowiące część instalacji elektrycznej służące do przyłączania do niej odbiorników energii elektrycznej (na 7 lit.)GNIAZDO to:

przenośnie: skupisko, miejsce natężonego występowania jakiegoś zjawiska (na 7 lit.)GNIAZDO to:

poetycko o ojczyźnie (na 7 lit.)GNIAZDO to:

miejsce skupienia czegoś, siedlisko (na 7 lit.)GNIAZDO to:

młode ptaki lub inne zwierzęta, mieszkańcy gniazda (na 7 lit.)GNIAZDO to:

wydzielony obszar na stadionie lub w hali sportowej, z którego prowadzony jest profesjonalny doping wśród kibiców (na 7 lit.)GNIAZDO to:

w gimnastyce akrobatycznej ćwiczenie polegające na podciągnięciu się rękami i dotknięciu kółek palcami nóg (na 7 lit.)GNIAZDO to:

element konstrukcyjny, na którego powierzchni oparty jest inny element (na 7 lit.)GNIAZDO to:

część bezpiecznika, do którego wkłada się wkładkę bezpiecznikową (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR, ZAGŁĘBIENIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ KOŃCE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. CZOPY, ŁOŻYSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.269

KRĄG KULTUROWY, DZIURKA, PROBLEM, WYLEW, MIĘKKOŚĆ, ESENCJALIZM, BABA-JĘDZA, REZONANS STOCHASTYCZNY, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, SZKOŁA ŚREDNIA, PUNKT ROSY, KOPARKA KROCZĄCA, DEPRECHA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, LOGIZACJA, WKRĘTKA, TARCZA KRYSTALICZNA, EUROWALUTA, SPOŻYCIE, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, NICHROM, WYBUCH, NEUTRALNOŚĆ, FILAKTERIA, SZCZELINA SKRZELOWA, KARDYNAŁ, ŁOŚ, TRANSPOZON, BIEG, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, GAWĘDA SZLACHECKA, GORETEKS, BARCZATKA ŚLIWIENICA, WELON, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, WYPŁYW, MAZUREK, SIŁACZKA, PSYLOFIT, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, MONOCENTRYZM, STRUNA ŚCIĘGNISTA, SZTUKA MINOJSKA, WĘGAR, ANTENA TUBOWA, SKRUPULAT, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, ŚWIETLISTOŚĆ, NABOJKA, CLARINO, SKRZYDLATE SŁOWO, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PIESZY, ZĘBOWCE, RZEKOTKA, MANIAK, PEŁNIA, F, DELIMITACJA, TRYSKAWKA, MIEJSCE POCHÓWKU, WYRAJ, RYBA ŁAWICOWA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, ALUMINOGRAFIA, CIEMNOBLASZEK, JASZCZUR, ŻABIA LASKA, KONTYNGENT CELNY, ERPEG, ORDYNUS, NIEMĘSKOŚĆ, PSYCHIATRIA KLINICZNA, CUKRZYK, FOREMKA, ANTYEGALITARYZM, MAŁOWODZIE, KANTONIERA, REAL, MIĘSOPUST, DEFENSYWA, ZŁOTOWŁOSA, FILEMON BLADY, SZWEDZKI, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ŻABA Z JUNIN, KONGREGACJA, WÓDKA, KLUCZ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, NAPÓR, KABINA STEROWNICZA, INTERESOWNOŚĆ, BUDOWNICTWO WODNE, BRAT, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, TRZCINIAK, SYSTEM WBUDOWANY, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, JĘZYK ARGOBBA, DYM, FREAK, LOKATA DYNAMICZNA, NIESUBTELNOŚĆ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, BIAŁACZKA KOTÓW, CZASZA, KOTEW, LEISZMANIOZA SKÓRNA, ANGIELKI, OPRAWKA, GENTELMAN, JĘZYK INDIAŃSKI, ZADŁAWIENIE, DENIALIZM, PERSONALNIK, KOMPANIA, CZARCIE NASIENIE, SPLENDID ISOLATION, ZARZUELA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KRUŻA, MAZUT, JEDNOKOMÓRKOWIEC, DZIEŃ, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, KOMBINACJA ALPEJSKA, DAMULKA, OSTATNIE PODRYGI, ŚREDNIA WINSOROWSKA, MAGISTRALA, WŁAZ, GRAMATYKA, KWADRATURA, KWALIFIKACJA PRAWNA, TRAWERS, ŻMIJA, GRAF NIESPÓJNY, ROKOWANIA ZBIOROWE, RDZEŃ, HISTORYCYZM, UJŚCIE GARDŁOWE, WALKA ODWROTOWA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, PŁASZCZ DOLNY, OBSUWISKO, ELEKTRONIKA, PIRAMIDA, WSPÓŁZAWODNICTWO, OPRYSZCZKA POSPOLITA, GRUCHOT, DUKLA WIERTNICZA, PŁASKONOS, SEJMIK RELACYJNY, TINGEL, RANA WYLOTOWA, OSAD ABYSSALNY, NAUKI KOGNITYWNE, ODROSTY, GALAKTYKA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, CZAS PÓŁTRWANIA, WOKALIZA, DIABELSKI MŁYN, IRAŃSKI, SZUM, ZŁOŻENIE POKŁONU, STAROPOLSKI, POR, TROPIK, FASOLA SZPARAGOWA, DEWELOPER, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, FLORYSTA, GRZYBIARZ, GRZECHOTKA, NIEWIDKA, MALUCZKOŚĆ, PATENA, GEKON PAZURZASTY, KONSYGNATARIUSZ, ANIMATOR, PALEOZOOLOGIA, POPĘDLIWOŚĆ, KOBIECOŚĆ, BOCIANIE GNIAZDO, ULOT, UKŁAD DYSKRETNY, FORMA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ZMIERACZEK PLAŻOWY, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, KONSENSUALNOŚĆ, INDYKATOR, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, USZKO, BRODAWKA STÓP, INTERGLACJAŁ, BETONOWE BUTY, KOWADŁO, POWOLNOŚĆ, SIŁOWNIA JĄDROWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BÓBR AMERYKAŃSKI, STAROEGIPSKI, CZYŻNIE, RYNEK HURTOWY, GEREZA KRÓLEWSKA, MENADA, PLAMA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, WEGETARIANIN, SILNIK DWUTAKTOWY, IMMUNOGENETYKA, INSZA INSZOŚĆ, TAUTOCHRONA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, TUBA, OLEJARNIA, SUSZARNICTWO, PCHLI TARG, JAZDA, PRZYRODNIK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, TRÓJSKOK, PARALAKSA, SILNIK SKOKOWY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, SYSTEM DECYMALNY, NANOFILTRACJA, SZŁYK, KROWA, CZERPNIA POWIETRZA, KANARKI KSZTAŁTNE, CYBORIUM, DZIDZIA-PIERNIK, PROMINENT, PINGWINY, ZBIORKOM, TYTANIAN, METALOGIKA, MALAKOLOGIA, EFEKT KAPILARNY, POLEWANIE SIĘ, AFRYKANISTYKA, JAŚ WĘDROWNICZEK, OBIEKT MOSTOWY, SUBWOOFER PASYWNY, OBCIĄŻNIK, WARSTWA EUFOTYCZNA, SUWNICA, LIGNINA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, PŁOMIEŃ, POMOC, POPYCHADŁO, ROZMIĘKANIE, AKREDYTOWANIE SIĘ, SARDELOWATE, SAMOZAPALENIE SIĘ, OKRĄG OPISANY, CUMMINGS, BOHATER POZYTYWNY, BAROSKOP, SEMESTR LETNI, MRUKOKSZTAŁTNE, MAŁY FIAT, ANALIZA TECHNICZNA, TRANSSEKSUALISTKA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, SEKSTOLA, ZAKAZ STADIONOWY, BOHATER LIRYCZNY, PLAN, PRZEBITKA, TWARDZIAK, NIEPRZYJACIÓŁKA, LIGA, KUNA, LIRYKA CHÓRALNA, ODKŁACZACZ, PROTOZUCH, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ASTRONOM, OBRAZEK, OBŁĘD UDZIELONY, UPRAWNIENIE WŁADCZE, BOROWIEC, TEMAT, KRASNOLUDZKI, POLAK, IZOZYM, SYLABA OTWARTA, MAFIA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, POPULACJA MENDLOWSKA, ?GRA W KARTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.269 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR, ZAGŁĘBIENIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ KOŃCE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. CZOPY, ŁOŻYSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR, ZAGŁĘBIENIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ KOŃCE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. CZOPY, ŁOŻYSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIAZDO otwór, zagłębienie, w którym umieszcza się końce elementów konstrukcyjnych, np. czopy, łożyska (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIAZDO
otwór, zagłębienie, w którym umieszcza się końce elementów konstrukcyjnych, np. czopy, łożyska (na 7 lit.).

Oprócz OTWÓR, ZAGŁĘBIENIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ KOŃCE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. CZOPY, ŁOŻYSKA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OTWÓR, ZAGŁĘBIENIE, W KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ KOŃCE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NP. CZOPY, ŁOŻYSKA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x