NAJPROSTSZY RODZAJ ZWIERCIADŁA, PRZEDMIOT DO PRZEGLĄDANIA SIĘ; NAJCZĘŚCIEJ TAFLA SZKŁA POKRYTA Z JEDNEJ STRONY WARSTWĄ METALU, NAJCZĘŚCIEJ PŁASKA (PONIEWAŻ TAKA NIE DEFORMUJE RYSÓW TWARZY I SYLWETKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUSTRO to:

najprostszy rodzaj zwierciadła, przedmiot do przeglądania się; najczęściej tafla szkła pokryta z jednej strony warstwą metalu, najczęściej płaska (ponieważ taka nie deformuje rysów twarzy i sylwetki) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUSTRO

LUSTRO to:

lśniąca tafla, gładka powierzchnia, która dobrze odbija światło (zwykle: mieni się) (na 6 lit.)LUSTRO to:

w terminologii myśliwskiej: jasna plama na zadzie zwierząt płowych (na 6 lit.)LUSTRO to:

łow. kontrastowa grupa piór na ptasim skrzydle (na 6 lit.)LUSTRO to:

plama u nasady skrzydeł głuszca i cietrzewia oraz na lotkach niektórych gatunków dzikich kaczek (na 6 lit.)LUSTRO to:

tafla szkła pokrytego warstwą srebra lub aluminium mająca właściwość odbijania znajdujących się przed nią przedmiotów - zwierciadło (na 6 lit.)LUSTRO to:

biała plama na zadzie jeleni w gwarze łowieckiej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJPROSTSZY RODZAJ ZWIERCIADŁA, PRZEDMIOT DO PRZEGLĄDANIA SIĘ; NAJCZĘŚCIEJ TAFLA SZKŁA POKRYTA Z JEDNEJ STRONY WARSTWĄ METALU, NAJCZĘŚCIEJ PŁASKA (PONIEWAŻ TAKA NIE DEFORMUJE RYSÓW TWARZY I SYLWETKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.965

RAK, KASZA, SEGMENT, DROGI ODDECHOWE, RYGIEL, MARZANA, DIETA, DIPLODOK, KAMIZELKA, BIEGUN, ZAĆMIENIE, SAMOUK, ŁYCZAK, EUSTHENOPTERON, SZORSTKOŚĆ, TRUPOJAD, CZARNE KLUSKI, SŁUP, POJAZD ZABYTKOWY, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, NIESZLACHECTWO, PODPALENIE, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, OBSYPISKO, BYKI, SUKCES REPRODUKCYJNY, BAGARAATAN, GROTBRAMPADUNA, LAUR, STADIUM ANALNE, MANIPULATOR, KINO FAMILIJNE, GAŁKA BLADA, GLOBIGERYNA, PARIAN, ŻURNALISTA, TRUFLA, STAN ŚREDNI, STARZĘŚLA, STARZENIE MORALNE, ŁĄCZNIK, KONGREGACJA, FISZBINOWCE, CZUWANIE MODLITEWNE, KRAWĘDŹ, SZALE, PAZURY, KRYSTALOCHEMIA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, ŻYWE SREBERKO, FREEGANIN, FALA ODBITA, TUBA, MIODOWNIK, POLERKA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, PRZEJEZDNA, PAKIET, JEDLICA SINA, KALLA, MIKROMACIERZ DNA, JOGURT, REPRESJA, MAŚLANKA, TLENEK ŻELAZOWY, ESPADRYLA, AFISZOWANIE SIĘ, MODEL, KOMPSOZUCH, KOPROFAGI, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, JACOBSEN, PRAWORĘKI, ARGENTYNA, PRANIE, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, PAJAC, KORPUS, MAANAM, LUGIER, WATA CELULOZOWA, FREAK, DYKTATOR, CERATOFYLLID, NORZYCA, MORGANUKODON, SONDA, SZKARADZIEŃSTWO, MÓWNICA, POTOP, GWINT PROSTOKĄTNY, RUCH, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, HOBBY, RUCHLIWOŚĆ, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, RECEPTA PUNKTOWA, KRIONIKA, ULICA, GRUCHOT, GRZEBIEŃ, STOPOFUNT, SCRATCHING, ZNAMIĘ SPITZ, CUKROWIEC, MOTYL DZIENNY, SELER, NORMANDZKI, SILNIK SPALINOWY, SZATA GRAFICZNA, KOMPUT, PRYNCYPIALISTKA, JADOWITOŚĆ, ZMAGANIA, OBÓJ DA CACCIA, MIECZ DWURĘCZNY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, PŁASKONOS, ŁOWCZY, EKRANOPLAN, MAŹ PŁODOWA, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, GLEBA KOPALNA, PRZEGRA, NADBUDOWA, OBRONA PHILIDORA, REŻYM, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, SZTUCZNA INTELIGENCJA, FUZJA PIONOWA, CZEPLIWOŚĆ, COCKTAIL, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, START ZATRZYMANY, KATARTEZAURA, GRUNT, ŚWIDRAK, AZOLLA, DŁUGI RÓG, SILNIK WODNY, STUPOR, SZALENIEC, BRYZG, FEININGER, PUCHAR, NIECENZURALNOŚĆ, BRZYDKIE KACZĄTKO, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, OPONENT, UCHWYT, MARTWY, PIEC DONICOWY, BEZRUCH, SZRAF, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, EDYKUŁA, SNICKERS, BLASZKOWIEC, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, WYDMUCHIWACZ, TEORIA PERTURBACJI, ATRAPA, SEPARATYZM, BACIK, MINIATURKA, TELEMECHANIKA, NUMEREK, KOŁEK, SŁOWO, PŁASTUGA, NOSACZ, BAL, OTWIERANIE SERCA, POKŁAD GŁÓWNY, NADAWCA SPOŁECZNY, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, NIEDOTYKALNOŚĆ, MEM, ŻWACZ, TURZYCA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, MOCARSTWO LOKALNE, SATYRYCZNOŚĆ, E-LIQUID, SZALKA, TOCZYDŁO, ŁAGIEW, ŁAMANA, KNOCKDOWN KARATE, SKRĘTKOWCE, HIPSOMETRIA, SZKOŁA SPECJALNA, KORKOWIEC, INDYWIDUALIZM, TORBIEL SKÓRZASTA, GAZOZAUR, NOCEK ORZĘSIONY, FAJTNIĘCIE, KOMPLEKS, GEN SKACZĄCY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, SZCZĘKOWIEC, POWÓZ, AEDICULA, ZATOKA, EKSKLUZYWIZM, KRAJKA, CECHOWNIA, ŻMIJOWCOWATE, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, MIKROSKOP SKANINGOWY, FIKCJA, NEANDERTAL, LAK, GŁADYSZEK, RĘKAW, EROTOMAN TEORETYK, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, FENOL, WYPUSTEK, DOM WIELORODZINNY, WILKOM, KEKSÓWKA, SUBSKRYPCJA, FRYS, LORNION, WODNIAK, SUCHORYT, SOCJOPSYCHOLOGIA, RATA KAPITAŁOWA, NACISKANIE, TWÓRCZOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, TOR, GRYZEK, BUDOWNICTWO LĄDOWE, NIESZLACHETNOŚĆ, KLEKOTKA, PROMIENIOWANIE ALFA, ANEROID, SUBLITORAL, DEMÓWKA, KOŁO, KURTYNA POWIETRZNA, CERKIEWSZCZYZNA, ŚRODKOWOŚĆ, AMAZONKA, ŁEBEK, CYTADELA, ZAKRES ZNACZENIOWY, WARUGA, UKŁAD DOKREWNY, OSZUKANIEC, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, WINEGRET, MACHNIĘCIE KOZŁA, ADLER, POŁYKACZ, ENTEROBAKTERIA, BERA, ADRESAT NARRACYJNY, MĄKA PSZENNA, SZUPINKA, ZŁOTY CIELEC, BŁAGALNIK, GOSPODARKA RABUNKOWA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, RADA STARSZYCH, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, TŁOK, BLOKADA, WARUNKOWANIE, AMFIBIJNOŚĆ, NIEDOPOWIEDZENIE, KANCONA, ZWIĘZŁOŚĆ, KABOTAŻ, FACJATA, PŁAWA, PANEW, BASEN, TOK, DOJŚCIE, PAULINIA, ZĄBEK, OKTAWKA, AMFIPRION, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BOBROSZCZURY, DYSLEKSJA, AFGAŃSKI, PRYMITYW, GARBATE SZCZĘŚCIE, OWCA MERYNOSOWA, BOGRACZ, ?KRÓLEWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.965 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJPROSTSZY RODZAJ ZWIERCIADŁA, PRZEDMIOT DO PRZEGLĄDANIA SIĘ; NAJCZĘŚCIEJ TAFLA SZKŁA POKRYTA Z JEDNEJ STRONY WARSTWĄ METALU, NAJCZĘŚCIEJ PŁASKA (PONIEWAŻ TAKA NIE DEFORMUJE RYSÓW TWARZY I SYLWETKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJPROSTSZY RODZAJ ZWIERCIADŁA, PRZEDMIOT DO PRZEGLĄDANIA SIĘ; NAJCZĘŚCIEJ TAFLA SZKŁA POKRYTA Z JEDNEJ STRONY WARSTWĄ METALU, NAJCZĘŚCIEJ PŁASKA (PONIEWAŻ TAKA NIE DEFORMUJE RYSÓW TWARZY I SYLWETKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUSTRO najprostszy rodzaj zwierciadła, przedmiot do przeglądania się; najczęściej tafla szkła pokryta z jednej strony warstwą metalu, najczęściej płaska (ponieważ taka nie deformuje rysów twarzy i sylwetki) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUSTRO
najprostszy rodzaj zwierciadła, przedmiot do przeglądania się; najczęściej tafla szkła pokryta z jednej strony warstwą metalu, najczęściej płaska (ponieważ taka nie deformuje rysów twarzy i sylwetki) (na 6 lit.).

Oprócz NAJPROSTSZY RODZAJ ZWIERCIADŁA, PRZEDMIOT DO PRZEGLĄDANIA SIĘ; NAJCZĘŚCIEJ TAFLA SZKŁA POKRYTA Z JEDNEJ STRONY WARSTWĄ METALU, NAJCZĘŚCIEJ PŁASKA (PONIEWAŻ TAKA NIE DEFORMUJE RYSÓW TWARZY I SYLWETKI) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAJPROSTSZY RODZAJ ZWIERCIADŁA, PRZEDMIOT DO PRZEGLĄDANIA SIĘ; NAJCZĘŚCIEJ TAFLA SZKŁA POKRYTA Z JEDNEJ STRONY WARSTWĄ METALU, NAJCZĘŚCIEJ PŁASKA (PONIEWAŻ TAKA NIE DEFORMUJE RYSÓW TWARZY I SYLWETKI). Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x