JEDEN Z DZIAŁÓW LINGWISTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKÓW MOWY LUDZKIEJ (ZWANYCH GŁOSKAMI) OD STRONY ICH ARTYKULACJI (TJ. SPOSOBU WYTWARZANIA ZA POMOCĄ NARZĄDÓW MOWY; TO TZW. FONETYKA ARTYKULACYJNA), ICH CECH FIZYCZNYCH (DOKŁADNIEJ: AKUSTYCZNYCH - FONETYKA AKUSTYCZNA) ICH ODBIERANIA (FONETYKA AUDYTYWNA), REAKCJI, JAKIE OWE GŁOSKI WYWOŁUJĄ W PSYCHICE CZŁOWIEKA (PSYCHOFONETYKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FONETYKA to:

jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych - fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FONETYKA

FONETYKA to:

sposób wymowy głosek w danym języku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z DZIAŁÓW LINGWISTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKÓW MOWY LUDZKIEJ (ZWANYCH GŁOSKAMI) OD STRONY ICH ARTYKULACJI (TJ. SPOSOBU WYTWARZANIA ZA POMOCĄ NARZĄDÓW MOWY; TO TZW. FONETYKA ARTYKULACYJNA), ICH CECH FIZYCZNYCH (DOKŁADNIEJ: AKUSTYCZNYCH - FONETYKA AKUSTYCZNA) ICH ODBIERANIA (FONETYKA AUDYTYWNA), REAKCJI, JAKIE OWE GŁOSKI WYWOŁUJĄ W PSYCHICE CZŁOWIEKA (PSYCHOFONETYKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.850

SKORPION, NIMFAJON, PODCHLEBSTWO, NIEPRAWOŚĆ, TEFILIN, GROMADA, RZEZAK, PODDIALEKT, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, WAGA RZYMSKA, PRZYPADEK, RYSOWNICA, OPERA BUFFO, KURATOR SZTUKI, JĘZYK KENTUMOWY, MESSIER, PROCES DOSTOSOWAWCZY, CALLISTO, ADRES INTERNETOWY, SZCZUR WĘDROWNY, GAŚNIK, HAMULEC PRÓŻNIOWY, PRUSACZKA, PAREMIOGRAFIA, SŁOWO BOŻE, OSTATNIA DROGA, GRUBIAŃSTWO, ZACNOŚĆ, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SAWANTERIA, MAGIEL, MENISK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ONOMASTYKA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, TYPOGRAFIA, KURECZKA, ANTOCYJANIDYN, FASETA, RUMIANEK, ZACHOWANIE, ODMIENNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ADAMITA, WEKTOR WAHADŁOWY, JEŻ MORSKI, JAPOŃSKI, MASKA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, SENAT, MYŚLIWY, KASA ZAPOMOGOWA, WYGIĘCIE, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, SCENERIA, KARŁO, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ZWODNICZOŚĆ, GWIAZDA, REDA, ZACIESZ, MALAKOLOGIA, IRISH DRAUGHT, HUBA SINIAK, RÓW, MIELINA, ORTOCENTRUM, DROGA KROPELKOWA, ŁEBEK, CIEPLUCH, PANCERNIK WŁOCHATY, REGESTRATOR, MYŚL, TOWIAŃSZCZYZNA, DOLICHOCEFALIA, ALEUROMANCJA, BUŁAT, SŁOWIAŃSTWO, BLANKA, MŁYN WODNY, SREBRNA PAPROĆ, POPYT ELASTYCZNY, MONSTRUM, BUKIET, KONKATENACJA, KUCHNIA, PROTUBERANCJA, FIZYKA TEORETYCZNA, SUTEK, TENDENCYJNOŚĆ, KWAS GLUKURONOWY, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, SFERA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, PĘTLA HENLEGO, COOL JAZZ, BUDOWNICTWO WODNE, M, PERCHA, SZLAK METABOLICZNY, STYKÓWKA, GUNIAK, CALLISTO, PEBA, TELLUREK, JĄDRO SOCZEWKOWATE, JEDEN, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, GRZYB NADRZEWNY, ELEKTRODA KALOMELOWA, ŁOWCA, KOLCZASTOŚĆ, ZIARNOJAD, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, GNIAZDKO, THOMSEN, WAN, STARA MALEŃKA, FOKSTROT, PALEOBOTANIKA, NAKIEROWANIE SIĘ, ROZRZUTNOŚĆ, NAUKA JAZDY, KARCZMA PIWNA, ODCIEŃ, UBYCIE, PYTAJNIK, WYPADEK PRZY PRACY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, CHOROBA MORGELLONÓW, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STARY PIERNIK, PASEK MAGNETYCZNY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, SYNTETYZER, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, IKRA, OLEJ DO GŁOWY, PEDIATRIA, SKRZYNIA, CZOŁÓWKA, PLUTON, PIĘTKA, OBTŁUKIWANIE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, STANIĘCIE, PRAWO HUBBLE'A, KANADA, WOKALISTYKA, KOSZT UTOPIONY, MAH JONG, KURANT, BEANIA, TOPNIK, ŻYWA MOWA, KOLONIA, ALIENACJA POLITYCZNA, POPRZEDNICZKA, UNIK, RHEA, KURNIK, CYWILNOŚĆ, LAUFER BIAŁOPOLOWY, AWIACJA, MISKA SOCZEWICY, GIBBON, WRZAWA, ZŁOTÓWKA, KANTONIERA, BRIT POP, RAUIZUCHY, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WŁOSKOWATOŚĆ, WEST COAST SWING, SĄD SZCZEGÓŁOWY, DERMOKOSMETYK, ODMIANA UPRAWNA, KOJEC, SOLIDARYZM, AZYL, KLOCEK, BIDŻAPUR, RADIOBIOLOGIA, KRATKA ŚCIEKOWA, SĄD OPIEKUŃCZY, KOPUŁA LAWOWA, KORPUS, HELING, DUSZA, KARBOKSYL, HEWEA, REKLAMANT, MASZT, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, KULTURA AZYLSKA, POWIJAKI, GŁUPIĄTKO, SKRĘCENIE STAWU, KOLORYMETRIA, NASTAWNOŚĆ, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, GANGSTER, WODOROST, ZMAGANIA, WIRKI, UCHO ZEWNĘTRZNE, FRONT ZOKLUDOWANY, DOMOKRĄŻCA, DUK, RUBIN, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, STOŻEK WULKANICZNY, WSTYD, PROMINENT, PUDU SZATANEK, CZYTAL, ODWSZAWIANIE, APARAT KIPPA, NIEZAWODNOŚĆ, LAMPA, BUZKASZI, CIELĘCINKA, WYTAPIALNIA, POST, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, OSADA, HOMINIDY, ŻABKA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, ZMYSŁY, KATAFALK, DWUSTUMETROWIEC, PIES, CHOROBA CAFFEYA, KATEGORYCZNOŚĆ, EWEŃSKI, WAHLIWOŚĆ, GRA WSTĘPNA, ROZBRATEL, WILAMOWSKI, BENZOCHINON, MILION, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, WULKAN, ZBLIŻENIE, LAMPA NAFTOWA, BRETOŃSKI, NEUROLOGIA, ADVERBIUM, KOŚĆ GUZICZNA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, ROZPIERACZ, DOSTĘP, TEFILIM, PŁAZAKOWATE, NOUMEN, CZOŁÓWKA, NADAKTYWNOŚĆ, CZELADNIK, SOWIZRZAŁ, ODPŁATA, PREZYDENCJALIZM, EON, ANOMALIA MAGNETYCZNA, GEOFIT KORZENIOWY, WĄŻ POŻARNICZY, UNION, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, TWIERDZENIE PASCALA, PUCHAREK, NAMIESTNICTWO, SZMALCÓWKA, ASOCJACJE, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PRAKTYCZNOŚĆ, SINGEL, ZAPŁATA, RWANIE, ŚWIT KALENDARZOWY, POMÓR, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PŁATKI, KWAS, KONTUR MELODYCZNY, OFENSYWA, TYFLOLOGIA, NEAPOLITAŃSKI, ATLAS, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, TRISKWELIŃSKI, OSAD, KRĘG SZYJNY, DZIECKO ULICY, ?NIEZRĘCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z DZIAŁÓW LINGWISTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKÓW MOWY LUDZKIEJ (ZWANYCH GŁOSKAMI) OD STRONY ICH ARTYKULACJI (TJ. SPOSOBU WYTWARZANIA ZA POMOCĄ NARZĄDÓW MOWY; TO TZW. FONETYKA ARTYKULACYJNA), ICH CECH FIZYCZNYCH (DOKŁADNIEJ: AKUSTYCZNYCH - FONETYKA AKUSTYCZNA) ICH ODBIERANIA (FONETYKA AUDYTYWNA), REAKCJI, JAKIE OWE GŁOSKI WYWOŁUJĄ W PSYCHICE CZŁOWIEKA (PSYCHOFONETYKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z DZIAŁÓW LINGWISTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKÓW MOWY LUDZKIEJ (ZWANYCH GŁOSKAMI) OD STRONY ICH ARTYKULACJI (TJ. SPOSOBU WYTWARZANIA ZA POMOCĄ NARZĄDÓW MOWY; TO TZW. FONETYKA ARTYKULACYJNA), ICH CECH FIZYCZNYCH (DOKŁADNIEJ: AKUSTYCZNYCH - FONETYKA AKUSTYCZNA) ICH ODBIERANIA (FONETYKA AUDYTYWNA), REAKCJI, JAKIE OWE GŁOSKI WYWOŁUJĄ W PSYCHICE CZŁOWIEKA (PSYCHOFONETYKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FONETYKA jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych - fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FONETYKA
jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych - fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka) (na 8 lit.).

Oprócz JEDEN Z DZIAŁÓW LINGWISTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKÓW MOWY LUDZKIEJ (ZWANYCH GŁOSKAMI) OD STRONY ICH ARTYKULACJI (TJ. SPOSOBU WYTWARZANIA ZA POMOCĄ NARZĄDÓW MOWY; TO TZW. FONETYKA ARTYKULACYJNA), ICH CECH FIZYCZNYCH (DOKŁADNIEJ: AKUSTYCZNYCH - FONETYKA AKUSTYCZNA) ICH ODBIERANIA (FONETYKA AUDYTYWNA), REAKCJI, JAKIE OWE GŁOSKI WYWOŁUJĄ W PSYCHICE CZŁOWIEKA (PSYCHOFONETYKA) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - JEDEN Z DZIAŁÓW LINGWISTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DŹWIĘKÓW MOWY LUDZKIEJ (ZWANYCH GŁOSKAMI) OD STRONY ICH ARTYKULACJI (TJ. SPOSOBU WYTWARZANIA ZA POMOCĄ NARZĄDÓW MOWY; TO TZW. FONETYKA ARTYKULACYJNA), ICH CECH FIZYCZNYCH (DOKŁADNIEJ: AKUSTYCZNYCH - FONETYKA AKUSTYCZNA) ICH ODBIERANIA (FONETYKA AUDYTYWNA), REAKCJI, JAKIE OWE GŁOSKI WYWOŁUJĄ W PSYCHICE CZŁOWIEKA (PSYCHOFONETYKA). Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x