IRLANDZKA RASA KONI GORĄCOKRWISTYCH O WSZECHSTRONNEJ UŻYTKOWOŚCI; PRZEZNACZONA BYŁA DO ZAPRZĘGU I DO PRACY NA ROLI, ŚWIETNIE NADAWAŁA SIĘ TEŻ POD SIODŁO, BRAŁA TEŻ UDZIAŁ W PARADACH, NATOMIAST DZIŚ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA JAKO KŁUSAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IRISH DRAFT to:

irlandzka rasa koni gorącokrwistych o wszechstronnej użytkowości; przeznaczona była do zaprzęgu i do pracy na roli, świetnie nadawała się też pod siodło, brała też udział w paradach, natomiast dziś najczęściej używana jako kłusak (na 10 lit.)IRISH DRAUGHT to:

irlandzka rasa koni gorącokrwistych o wszechstronnej użytkowości; przeznaczona była do zaprzęgu i do pracy na roli, świetnie nadawała się też pod siodło, brała też udział w paradach, natomiast dziś najczęściej używana jako kłusak (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRLANDZKA RASA KONI GORĄCOKRWISTYCH O WSZECHSTRONNEJ UŻYTKOWOŚCI; PRZEZNACZONA BYŁA DO ZAPRZĘGU I DO PRACY NA ROLI, ŚWIETNIE NADAWAŁA SIĘ TEŻ POD SIODŁO, BRAŁA TEŻ UDZIAŁ W PARADACH, NATOMIAST DZIŚ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA JAKO KŁUSAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.866

CHOMIK TURECKI, CHOROBA MÜNCHMEYERA, USZYSKO, EDOMETR, BEZKRĘGOWIEC, PROROCTWO, UDAR, MYLORD, PRIAPEUM, WYWROTKA, OKRĘT FLAGOWY, UTLENIANIE, PROSUMENT, RACHUNKI, GRAFIK, STRATEG, DYSK KOMPAKTOWY, GERMANIZATOR, MIKROMACIERZ DNA, UCINKA, LOKACJA, CHEMIA, HEIMAT, BARWIARKA ZWROTNA, MINUSY, KONTAKT, ZWIĄZKOWIEC, BINOKLE, TRYSKAWKA SZKLANA, ŚLISKOŚĆ, KSIĄŻĘ ALBERT, WIATRACZEK, ASPOŁECZNOŚĆ, NAPŁYW, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ZASTAW HIPOTETYCZNY, LAMPA WYŁADOWCZA, NATURALIZM, AUTOBUS SZYNOWY, DUŃSKI, KUNINGAMIA CHIŃSKA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, SKRZYNKA, UKŁAD RĄBKOWY, DRGNIENIE, EN GRISAILLE, NACZÓŁEK, SUWNICA ODLEWNICZA, ZMIANA, PODRÓŻ, GLOBUS, ULOTKARZ, OMIEG WSCHODNI, SZPRYCA, CAYLEY, ALMARIA, GRUCZOŁ KUPROWY, PRĘGA, KAMELEON, WIĄZANIE JONOWE, ROTATOR, ASOCJALNOŚĆ, PIĘTKA, TRAGIZM, RYBA AKWARIOWA, MROCZEK POZŁOCISTY, MORION, BALON, SYFON, FROTKA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, PRZENIKLIWOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, GATUNEK KATADROMOWY, PROCA, RELING, ZIEMIA, KILOMETR ZEROWY, MRÓWKA SMĘTNICA, MONTAŻYSTA, UTYK, WAGON, BRZYDULA, BIFFA, GAPA, GRUSZE EUROPEJSKIE, BULDOG, AMFIBIJNOŚĆ, EPICYKL, KOLONIA, REWIZOR, TBV, GUNIAK, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, STANISŁAWÓW, IZOENZYM, JĘZYK WEGETUJĄCY, KORPUS, MIĘTA, BETONOSKOP, OMASTA, ZATYKANIE USZU, OLĘDER, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, POTWÓR, DZIEWIĄTA FALA, REFLEKTOR, DYNAMIKA, LEWACTWO, SYMULACJONIZM, HUNCWOT, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, MASWERK, KUTER TORPEDOWY, RAKOWATOŚĆ, SOSNÓWKA, DELIKATESOWOŚĆ, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, SZAMANKO, OCHRA, ZWIĄZEK CHELATOWY, SZPETNOŚĆ, PUŁK, YB, CZARNY PIOTRUŚ, PATRYMONIUM, FALA WZROSTOWA, GRZAŁKA, NAŚLADOWNICTWO, ROZCHÓD, IMPUTOWANIE, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, POSTRZEGALNOŚĆ, MECHANIK POKŁADOWY, TURBINA AKCYJNA, PIECZENIARZ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, OŻENEK, PRZĘŚLOWATE, GRUCHOT, ASCETA, GLIZA, LAING, DZIEŃ, WĘDZIDŁO, UDERZENIE, FITOGEOGRAFIA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PREPPER, NERWIZM, BUDDA, PŁOMYK, AFRYKAŃSKI, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ETER, TARANTELLA, API, NOTARIAT, KOPCIUCH, KRATA, WIRULENCJA, ŚWIATOWOŚĆ, SKRĘCANIE, DWURURKA, TETRAETYLEK OŁOWIU, MYSZ WERTYKALNA, OBSŁUGA, KRÓL, MAŁPA WĄSKONOSA, SUKA, LOGIKA FORMALNA, MAŚLAK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GRZYB, PERTEK, SUPERWIZJA, ADAMITA, WAWRZYN, DALMATYKA, ZAPIEKANKA, MŁODZIEŻÓWA, WAR, ZABURZENIE NASTROJU, KULTURA MINOJSKA, PLASTYKA, TABLOIDYZACJA, STROIK, PENIUAR, ANGLOARAB, UNIWERSUM HERBRANDA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ISKRA, CHAŁUPA, TUŁACTWO, STANDARDBRED, SKIBOB, ANOMALIA PELGERA-HUETA, POŚREDNIK, GROSZ PRZY DUSZY, BLIŻSZOŚĆ, PROPLASTYD, PAŁASZ, KRYZA, SMOŁA WĘGLOWA, RELIGIOZNAWCA, MUS, KŁUSAK FRANCUSKI, BLOK, JEDNORAZOWOŚĆ, PRZYGASZENIE, KUC HACKNEY, KORONECZKA, BUSINESSMAN, EVENT, LANDARA, RYBY DRAPIEŻNE, TOR, STAROŻYTNIK, ZWOLNIENIE, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, KONTO, RAUBITTER, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SITAR, PARWENIUSZ, WALUTA MIĘKKA, GUŁAG, PODZIAŁ, ADRES FIZYCZNY, ZAĆMIENIE, FERRIMAGNETYZM, DAKTYL, KOSZT ALTERNATYWNY, CZERWONA FALA, ŚRODEK, BŁONA PODSTAWOWA, EROZJA GLACJALNA, PRZYPŁYW, SUSZARKA, CELLULITIS, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, KOMPLIKACJA, NAŁÓG, GRUBA RYBA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, DZWONY, RAMDYSK, BŁĘDNY OGNIK, ŁABĘDŹ BEWICKA, WENATIKOZUCH, KATEGORIA GRAMATYCZNA, BRYZA, OBCIĄŻENIE, KURDYBAN, RULETKA, PRZERWANIE, BEZWYZNANIOWIEC, KINOMAN, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, LAMA, ASTROWIEŻYCZKA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, GLORIETTA, GNU PASIASTE, ŻELE, WAŁ, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PASTORAŁ, URNA WYBORCZA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, RESYNTEZA, PERFORACJA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, GORZELNIA ROLNICZA, RUDBEKIA, CUGI, KADZIDEŁKO, DEMONSTRACJA, SKŁADANKA, NENCKI, DZIELNICA, BOLA, ŻWAWOŚĆ, SKAŁKA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, MEJLOWANIE, SZKARŁUPNIE, RULETKA, PATOLOG SĄDOWY, COCKNEY, FRENOLOGIA, NALEPA, MNIEJSZOŚĆ, BATALION, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, DZIKUSKA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ŁASKAWCA, ?ENTROPIA WARUNKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRLANDZKA RASA KONI GORĄCOKRWISTYCH O WSZECHSTRONNEJ UŻYTKOWOŚCI; PRZEZNACZONA BYŁA DO ZAPRZĘGU I DO PRACY NA ROLI, ŚWIETNIE NADAWAŁA SIĘ TEŻ POD SIODŁO, BRAŁA TEŻ UDZIAŁ W PARADACH, NATOMIAST DZIŚ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA JAKO KŁUSAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IRLANDZKA RASA KONI GORĄCOKRWISTYCH O WSZECHSTRONNEJ UŻYTKOWOŚCI; PRZEZNACZONA BYŁA DO ZAPRZĘGU I DO PRACY NA ROLI, ŚWIETNIE NADAWAŁA SIĘ TEŻ POD SIODŁO, BRAŁA TEŻ UDZIAŁ W PARADACH, NATOMIAST DZIŚ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA JAKO KŁUSAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRISH DRAFT irlandzka rasa koni gorącokrwistych o wszechstronnej użytkowości; przeznaczona była do zaprzęgu i do pracy na roli, świetnie nadawała się też pod siodło, brała też udział w paradach, natomiast dziś najczęściej używana jako kłusak (na 10 lit.)
IRISH DRAUGHT irlandzka rasa koni gorącokrwistych o wszechstronnej użytkowości; przeznaczona była do zaprzęgu i do pracy na roli, świetnie nadawała się też pod siodło, brała też udział w paradach, natomiast dziś najczęściej używana jako kłusak (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IRISH DRAFT
irlandzka rasa koni gorącokrwistych o wszechstronnej użytkowości; przeznaczona była do zaprzęgu i do pracy na roli, świetnie nadawała się też pod siodło, brała też udział w paradach, natomiast dziś najczęściej używana jako kłusak (na 10 lit.).
IRISH DRAUGHT
irlandzka rasa koni gorącokrwistych o wszechstronnej użytkowości; przeznaczona była do zaprzęgu i do pracy na roli, świetnie nadawała się też pod siodło, brała też udział w paradach, natomiast dziś najczęściej używana jako kłusak (na 12 lit.).

Oprócz IRLANDZKA RASA KONI GORĄCOKRWISTYCH O WSZECHSTRONNEJ UŻYTKOWOŚCI; PRZEZNACZONA BYŁA DO ZAPRZĘGU I DO PRACY NA ROLI, ŚWIETNIE NADAWAŁA SIĘ TEŻ POD SIODŁO, BRAŁA TEŻ UDZIAŁ W PARADACH, NATOMIAST DZIŚ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA JAKO KŁUSAK sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - IRLANDZKA RASA KONI GORĄCOKRWISTYCH O WSZECHSTRONNEJ UŻYTKOWOŚCI; PRZEZNACZONA BYŁA DO ZAPRZĘGU I DO PRACY NA ROLI, ŚWIETNIE NADAWAŁA SIĘ TEŻ POD SIODŁO, BRAŁA TEŻ UDZIAŁ W PARADACH, NATOMIAST DZIŚ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANA JAKO KŁUSAK. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x