Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZESPÓŁ NEUROROZWOJOWYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH OBJAWIAJĄCY SIĘ ZNACZNYMI PROBLEMAMI Z FUNKCJAMI WYKONAWCZYMI (NP. KONTROLĄ UWAGI I KONTROLĄ HAMUJĄCĄ), POWODUJĄCY NIEWSPÓŁMIERNE DO WIEKU DOTKNIĘTEJ NIMI OSOBY DEFICYTY UWAGI, HIPERAKTYWNOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWĄ LUB IMPULSYWNOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADHD to:

zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 4 lit.)NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA to:

zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 27 lit.)ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY to:

zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 21 lit.)ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI to:

zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 50 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADHD

ADHD to:

zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 4 lit.)ADHD to:

nadpobudliwość, niemożliwość usiedzenia w miejscu, nieopanowana chęć ruchu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ NEUROROZWOJOWYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH OBJAWIAJĄCY SIĘ ZNACZNYMI PROBLEMAMI Z FUNKCJAMI WYKONAWCZYMI (NP. KONTROLĄ UWAGI I KONTROLĄ HAMUJĄCĄ), POWODUJĄCY NIEWSPÓŁMIERNE DO WIEKU DOTKNIĘTEJ NIMI OSOBY DEFICYTY UWAGI, HIPERAKTYWNOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWĄ LUB IMPULSYWNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.212

TAMBUR, ŻYWOPŁOT, ADHEZJA, ANTYKWARK, WODOROST, SZAROZIEM, OBJAWIENIE, WIDŁOGONEK, FISZBINOWIEC, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZWARCIE, ETER KOSMICZNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, KOREK, WODZIK, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, TRZYDZIESTKA, KREDKA, OWADOŻERNOŚĆ, SZMUGLER, KOŁNIERZYK, RADIESTETA, PRZESŁUCHANIE, NIEWYRAŹNOŚĆ, WELUR, MAJÓWKA, OŻYNA, ZNIECZULACZ, LISZAJ PŁASKI, WYŚCIG, TORBIEL BĄBLOWCOWA, CELULOZOWNIA, ŚWIĄTKI, POMNIK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, RZADKOŚĆ, OBJAWIENIE, KANTORIA, NIEBIOSA, POSTĘPAK, CHRZĄSTKA, DWUDZIESTY CZWARTY, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PUZZLE, NAWIETRZNIK, SPONDYLOSOMA, KOPIA, ASZKENAZKA, MLEKO, HISPANO, KARTOGRAFIA, GRZEBUŁA, STADIONIK, GATUNEK AMFITERMICZNY, KRÓLEWICZĄTKO, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, POWIEŚĆ GOTYCKA, WIELKOŚĆ, FILTR GĄBKOWY, URLOP DZIEKAŃSKI, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, NAJEM, ŁATKA, BOYS BAND, PEDAGOG, KROSNO, SŁODZIAK, KIEŁŻ, SUPRESJA, TYŁÓWKA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, TRZPIEŃ, SELSYN, SSAKI NIŻSZE, KOŃ, WIĘZADŁO, ASYSTENCJA, CEDUŁA, DZIAŁKA, WARDENAFIL, UKRES, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, KLĄTWA, AMARANT, GŁÓWKA, RUTENIZACJA, CZAPA, KWAS KAMFOROWY, TREL, ZABYTEK NIERUCHOMY, WYPOWIEDZENIE, CHIRURGIA OGÓLNA, CZUWANIE, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, SRACZKA, SIEWKA, DYSZKANCIK, BACIK, BIOCYD, WOKABULARZ, STŁUCZENIE, ERPEG, ŹRÓDŁO POLA, SOSJERKA, ARANŻACJA, KANCELISTA, ODKRYCIE, NIEDBAŁOŚĆ, GRAFA, FAKTURA, WIDZENIE OBWODOWE, ANIMACJA KOMPUTEROWA, MASŁO CZOSNKOWE, MECHOWCOWE, HIPPIS, PIENIĄDZ LOKALNY, NIEDYSKRETNOŚĆ, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, KERATOSKOP, ZŁOŻENIE PODPISU, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, RĄCZNIK, WYRWIZĄB, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, DEFICYTY BLIŹNIACZE, SY, LENIWOŚĆ, KONGA, SMOŁA DRZEWNA, BIURO PERSONALNE, BEDŁKA FIOLETOWA, KIRYS, MARTWOTA, PAŁĄCZEK, SZPARNICOWATE, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, KACZKA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, CENZOR, CHOROBA PLUMMERA, MIKROKLIMAT, NIBYJAGODA, UNIA REALNA, RYT, SERNICA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ZWÓJKI, RADIO TRANZYSTOROWE, SZYNOBUS, MORDOKLEJKA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ZABUDOWANIA, ZMORA, PODKŁAD, SŁOIK, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, ARCUS TANGENS, WYCHOWANKA, EGO, VERTIKAL, KONKATEDRA, BADANY, KUBRAK, HADAL, TYTAN, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, STROICZKOWE, EDUKATORKA, PODSTAWKA, AMH, CZŁONEK RODZINY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, BURZA DZIEJOWA, SYGNATURKA, PAROWIEC, JEZIORO POLITROFICZNE, DZIEWIĄTKA, ODWIERT, ODPRAWA POŚMIERTNA, BRZOZA CZARNA, KLAKSON RĘCZNY, WSTĘŻNICE, HARROD, EKSTERNISTA, LESZCZYNA, PTASZEK, BUDOWNICTWO, INDYK, ORTOPTYCZKA, SKRZYNIA, SAMOŁÓWKA, KONFESJONAŁ, PATRON, BRYZOMANCJA, DEWALUACJA, MOSKALIK, EKSTERN, MŁODZIK, CHOINKOWOŚĆ, DYSTONIA TORSYJNA, BIEDA, ZAUROZUCH, WĄSONÓG, ŻYDOSTWO, INWESTYCJA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, KALIKO, STARTER, STOPNIOWALNOŚĆ, BOMBA, DERYWACJA FLEKSYJNA, KASJER, DEKLARANT, OBCHODOWY, NADZÓR INWESTORSKI, TOLERANCJA, GWIAZDARNIA, KREDYT KASOWY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, STOPOFUNT, TURZYCA, SATELITA GEOSTACJONARNY, DZIKA KARTA, TRANSPARENTNOŚĆ, SIŁA PRZEBICIA, WILK TASMAŃSKI, NISZA, ŁYSAK, PIERDOLENIE O SZOPENIE, OBRONA SYCYLIJSKA, KECZUA, AMFORA, WGŁOBIENIE, WINA KWALIFIKOWANA, ŁĄCZNIK, MEJLOWANIE, SOSNA CZERWONA, ŚLIZGACZ, IMPLIKACJA LOGICZNA, STYL FORMULARNY, UJŚCIE GARDŁOWE, JĘZYK SZKOCKI, AKWARYDY, TRÓJSTRONNOŚĆ, DUK, NEOKONSERWATYZM, LALKARSTWO, OGNISKO, MANIA PRZEŚLADOWCZA, ZESTAWIK, PANAMA, ODBIJANIE SIĘ, GŁÓWKA ARTYKUŁU, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, WSCHÓD, MEMBRANA, WYŚWIETLARNIA, SAMOUPROWADZENIE, FRATER, LITRA, PAŁANKA, TŁUK PANCERNY, BULION, ŻOŁĄDKÓWKA, POCIĄG METRA, KRÓLICZARNIA, GRUNT, PISMO URZĘDOWE, TARANTELLA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, PIĘĆSETKA, CIĄG GEOMETRYCZNY, PASZTETOWA, ARENA, KATALOG DZIAŁOWY, CISOWCE, ŁAPOWNICTWO, SZPADA, TYP MEZOMORFICZNY, HUMANIZM, OSTRZE TRZONECZKOWATE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, BIS, BLASZKA SITOWA, OBEDIENCJA, CHOWANIEC, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, CEWKA INDUKCYJNA, ZMIERACZEK NADMORSKI, OBYWATEL ŚWIATA, RONDO, NIĆ, TRASZKA PIRENEJSKA, SIŁACZ, KRĄŻNIK, TOALETA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, SPIKER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ NEUROROZWOJOWYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH OBJAWIAJĄCY SIĘ ZNACZNYMI PROBLEMAMI Z FUNKCJAMI WYKONAWCZYMI (NP. KONTROLĄ UWAGI I KONTROLĄ HAMUJĄCĄ), POWODUJĄCY NIEWSPÓŁMIERNE DO WIEKU DOTKNIĘTEJ NIMI OSOBY DEFICYTY UWAGI, HIPERAKTYWNOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWĄ LUB IMPULSYWNOŚĆ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ADHD, zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 4 lit.)
nadpobudliwość psychoruchowa, zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 27 lit.)
zespół hiperkinetyczny, zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 21 lit.)
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 50 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADHD
zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 4 lit.).
NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA
zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 27 lit.).
ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY
zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 21 lit.).
ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI
zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność (na 50 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x