LEK Z GRUPY LEKÓW, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST LECZENIE ZABURZEŃ SNU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPNOTYK to:

lek z grupy leków, których prymarną funkcją jest leczenie zaburzeń snu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HIPNOTYK

HIPNOTYK to:

osoba, znajdująca się w stanie hipnozy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK Z GRUPY LEKÓW, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST LECZENIE ZABURZEŃ SNU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.481

REGRESJA LINIOWA, KRĘGOWCE, PRZECIWIEŃSTWO, INTERESOWNOŚĆ, IMID, SIDLISZ PIWNICZNY, PALMA, PRACOWNIK, NADAWCA, PRZEZORNOŚĆ, URETAN, DRAPIEŻNOŚĆ, LEK. WET, NIECZYNNOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, SIARCZAN(VI) BARU, OPIJUS, ŁAŃCUSZEK, NIEPOKALANOŚĆ, GŁUPEK, GÓWNIANOŚĆ, INTERNUNCJUSZ, GLIKOKORTYKOSTERYD, OSTANIEC, PAL, GŁOS, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KLIN, PREZYDENTKA, ROBERTIA, MACARENA, MŁOT, MODEL, KAULIKARPIA, NARKOTYK TWARDY, MILANEZ, ANEKS, PROFESOREK, AUTSAJDER, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, JĘZYK LUKSEMBURSKI, GYYZ, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, METOPROLOL, OSZCZĘDNOŚĆ, ZASIEK, MARCHWIANE RĘCE, PRACOHOLICZKA, SAMOLOT BOMBOWY, RYSUNKI, MONARCHISTA, NIEJAWNOŚĆ, KOCANKA WŁOCHATA, HYPOSTYL, SZALEŃSTWO, NÓW, OKNO, PRZYCZYNA FORMALNA, NADZÓR BANKOWY, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ZEBRA STEPOWA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, REM, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, PRĄD TĘTNIĄCY, BYTOMKOWIEC, OPARCIE, INDYKATOR, BLADOŚĆ, OWOC MORZA, LEMUR KARŁOWATY, CHOROBA GÓRNIKÓW, NADCHLORAN POTASU, PROSZEK DO PIECZENIA, UMOWA BUKINGOWA, SSAK ŁOŻYSKOWY, ORLICZKA MIECZOWATA, EKSPOZYCJA, GEN HIPOSTATYCZNY, WSPOMNIENIE, PROMIENNOŚĆ, AWANGARDA, ZUPA Z GWOŹDZIA, ZNAK, STEP, WILGOTNOŚĆ, GRUPA RYZYKA, LODÓWKA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, NIEZBĘDNOŚĆ, KUC DARTMOOR, CZELESTA, JUKAGIRKA, GRECKI, OWOC ZBIOROWY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PRONIEMIECKOŚĆ, KING, PŁASKOZIEMIEC, AMPUŁA, WIAROŁOMSTWO, BIAŁORUSKI, FELSUMA PRĘGOWANA, PODZIEMIE, WYPYCHACZ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ŚWIATŁO, HUBA BIAŁAWA, GUARANA, CHEMEX, ZABIEG, GRZYB TRUJĄCY, OSIOŁ AZJATYCKI, SADOWNICTWO, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ONTOLOGIZM, ZACHYŁKA, PRECYZJA, BABIOGÓRZEC, KOZIOŁ OFIARNY, OSTATNI MOHIKANIN, PATYCZAK, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, SZKOLNOŚĆ, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, AGAR, PIERWOWIJE, GINEKOMASTIA, OKRĘT DOZOROWY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, DESOCJALIZACJA, ŚWIADKOWA, GEREZA BIAŁOBRODA, TEUTOŃSKI, PORÓD RODZINNY, PRZESTĘPNOŚĆ, SASZETKA, FAMA, KĘDZIERZAWKA, BYŁA, PODTYBINKA, GETTO, STYLISTA, ODPOWIEDNIOŚĆ, BAS, KOMUNALKA, RELACJA SYMETRYCZNA, HEAD HUNTER, DWUKROTNOŚĆ, SYSTEM SZWAJCARSKI, KORMORAN PLAMISTY, SENSUALIZM, NADMIERNA SENNOŚĆ, PIES OZDOBNY, FRANKISTA, WIENIEC, ROGATNIK, UNIWERSYTECKOŚĆ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, LEWICOWOŚĆ, PRAWO PUBLICZNE, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, DUJKER CZARNOPRĘGI, ANTYLIBERALIZM, BOROWIEC, FORMALISTA, FRANCZYZA, ROZMIAR, PODDANY, MOC, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, WIĘŹ SPOŁECZNA, KONTRMANIFESTACJA, TRACICIEL, TAGER, DZIURA, INWESTYCJA PORTFELOWA, GRUPA, TOY, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, KLOPS, TYBELARKI, SYRENI ŚPIEW, MNOŻNA, WSIUR, MIZUNA, KANARKI KSZTAŁTNE, SKAŁA LUŹNA, PANTOPON, INTERWIZJA, NAUKA HUMANISTYCZNA, CZYŚCIEC, WEKTOR JEDNOSTKOWY, WIDZENIE, ROZMACH, TŁUSTY DRUK, SZCZERBAKI, BRUTALIZM, GANOIDY KOSTNE, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SILNIK PRZELOTOWY, NADWYŻKA KONSUMENTA, WIECZNE PIÓRO, BOŚNIACKOŚĆ, STENWANTA, REZEDA, GLINIANE RĘCE, AEROFON, DZIEŁO SZTUKI, MASAJ, FARMAKOGENETYKA, DUBELT, WĘŻÓWKA PALMIASTA, TYMOLOL, PEŁNIA, ASTRONAWIGACJA, AZYDOTYMIDYNA, PEREŁKA, SPRAWDZIAN, KLUCHY, ATUT, URZECZOWIENIE, LEPIĘŻNIK BIAŁY, AMFOLIT, UNIKALNOŚĆ, OTOCHIRURGIA, BYLICA SKALNA, PROCENT PROSTY, ARESZT TYMCZASOWY, KOIMEK BEZŁODYGOWY, POZYCJA, ROZPIERACZ, KONTRAKT MENADŻERSKI, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, CHUDOŚĆ, HAWAJSKI, DERKA, IZOPRENALINA, NIŻSZE NACZELNE, FRYWOLNOŚĆ, TEFLON, TWIERDZENIE REESA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, OGIEŃ KRZYŻOWY, CIOS, PRZYZNAWALNOŚĆ, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KOLOKATOR, ZŁY CZŁOWIEK, PŁYWACZEK, RZEKA, AUTOPARODIA, AWANTURNICA, WESTERN, HIPSTER, SPORTÓWKA, SILEZAURYDY, EUROCENT, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, UKŁADARKA RUR, PODKŁADKA, NIEODZOWNOŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, PRZESTRZEŃ STANU, LEADER, CYGANKA, TETANUR, SREBRNY EKRAN, CZEREMCHA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, RZODKIEWNIK, TELEWIZJA, PRZYJEZDNA, C.O, GEOFAGIA, CEREMONIA ZAPACHOWA, SYMULACJONIZM, BERYL, SUPOZYCJA, SAUNAMISTRZ, LEK, SPACHACZOWATE, KOSZÓWKI, KARAITA, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, JĘZYK BIAŁORUSKI, RIDER, LAPIS-LAZULI, OPERATOR UNITARNY, FAJKA WODNA, WIRTUOZOSTWO, MOTOR, SUPERRAKIETA, TRUDNOŚĆ, PERKOZ OLBRZYMI, DZIURKA, ?ZJAWISKO NATURALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.481 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK Z GRUPY LEKÓW, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST LECZENIE ZABURZEŃ SNU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK Z GRUPY LEKÓW, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST LECZENIE ZABURZEŃ SNU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPNOTYK lek z grupy leków, których prymarną funkcją jest leczenie zaburzeń snu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPNOTYK
lek z grupy leków, których prymarną funkcją jest leczenie zaburzeń snu (na 8 lit.).

Oprócz LEK Z GRUPY LEKÓW, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST LECZENIE ZABURZEŃ SNU sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - LEK Z GRUPY LEKÓW, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST LECZENIE ZABURZEŃ SNU. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast