ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROKLIMAT to:

zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależny bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.593

TEMBR, KUSTODIA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PAROSTATEK, BOM, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, AMONAL, OŚMIOKROTNOŚĆ, NAPINACZ, CHANSON, BYDLAK, SPECYFIKACJA, ZESZYT, JUDASZOWE SREBRNIKI, SONG, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ORYNNOWANIE, FULAR, PIKOTKA, DUROPLAST, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, TAPETA, KONTRASYGNATURA, BRZYDULA, VIOLA BASTARDA, DZIEŁO OTWARTE, FENOTYP GRONOSTAJA, KOPUŁA, NOSOWOŚĆ, METALOPROTEINA, ZATRUCIE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PŁYWAK, POTTOK, KAJMAKAM, STEROWIEC SZKIELETOWY, WALIJSKI KUC GÓRSKI, TALERZE, SKUPINA, KOMIN, WIKARIUSZ, LEGENDA, SZCZEPONOGI, RESKRYPT, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, SKRĘT, WIGONIA, MALTAŃSKI, EPIDEMIOLOGIA, MION, FAKTOR, MAKROKIERUNEK, FILAR PRZYPOROWY, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, ŚLUZOWCE, EXLIBRIS, NAKŁAD, DYL, CERAMIKA, TRZYDZIESTKA, RYTON, GAŁĄŹ, PULPA, ŻYCIE, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, FREGATA ŻAGLOWA, JAZGOT, RÓŻNOPOSTACIOWOŚĆ, PRZĘDZIWO, SIEDZIBA, CHOROBA, SZYSZKA, POPRAWKA, SZPIC, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, CHOROBA TAYA-SACHSA, RZEKA EPIZODYCZNA, NIEBOŻĘ, GĄSIENICZKI, TRZECI, JĘZYK MANSYJSKI, CHORWACKOŚĆ, DILER, DYNAMICZNE PAKIETOWANIE, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, ZBROJENIE, TARTYNKA, SMAR, CZERKIES, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, RAKARNIA, KADŁUB SAMOLOTU, JEZIORO PROGLACJALNE, ODWAR, DOVE, GATUNEK, FORMA, ENZYM, WZROK, WIESZAK, MANIERY, DRYBLING, MAJDANIARZ, ROY, UKŁAD INERCJALNY, WYCHODŹSTWO, STEREOTAKSJA, RZECZ NIERUCHOMA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ZAĆMA POURAZOWA, SMREKUN, ORBITA, MNICH, UBOGI KREWNY, RZUT, WARTOWNIK, PISTACJA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, PAWANA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, AUTO KOMPAKTOWE, RABAT, ŻÓŁTA GORĄCZKA, KRÓLEWIĘTA, NEPALI, DŻET, KOLOKWIUM, STRZELECTWO SPORTOWE, RAJOKSZTAŁTNE, ZESTAWIENIE, GAZ SZLACHETNY, SOFCIK, KREW, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, REM, BŁYSK HELOWY, CEDUŁA, ŁOTOK, IZOLATORIUM, PARATHA, JĘZYK PERMSKI, DEPESZA, SEANS, NABIERACZ, PIANOLA, CZAPKA TEKTONICZNA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, BUŃCZUK, PUSZKA, TYGIEL, HOMOGENAT, SZÓSTKA, DŁAWICA PIERSIOWA, PERFORMANS, ANDANTINO, PSEUDOMORFIZM, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, OPERACJA, SUMA KONTROLNA, KSIĘŻULEK, GENIUSZEK, GORĄCY PIENIĄDZ, RAMA, DEGRADACJA, WKŁADKA, CZESKI BŁĄD, WATERPROOF, ROZWIDLACZ, DESER, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, TEMPO, OKRĄGŁOŚĆ, PORT, HUBA SIARKOWA, UNIA, KUCIE, JĘZYK RETOROMAŃSKI, LN, ROSZPONKA, WŁĄCZNIK, MANEŻ, OPAR, ZEBROID, JEGO WYSOKOŚĆ, ZIEMIA ODNIESIENIA, BUDKA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, GLICEROFOSFAT, KINAZA, POŁYSK, WANIENECZKA, INTERGLACJAŁ, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, GLORIETA, ABOLICJA, KIERKI, NIEZBIEŻNOŚĆ, LATOROŚL, PANIKA BANKOWA, KURIA DIECEZJALNA, TATAR, OTWARTOŚĆ, KARB, ORNAMENT, WĘZEŁ, STUDNIA ABISYŃSKA, SZUPINKA, PÓŁGOLF, MEDALION, AUSCHWITZ, SOSNA GÓRSKA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, NIETOPERZ, LINIA DEMARKACYJNA, DRAKOPELTA, JANCZAR, KOSZMAR, HYDROBUS, BATON, AGROWŁÓKNINA, TKANKA, ODGAŁĘZIACZ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, RAMA, PREZENTER, SIEDEMDZIESIĄTKA, POJAZD ZABYTKOWY, SUBRETKA, NIEDYSPONOWANIE, KOCIOŁ EWORSYJNY, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, KONEWKA, OBERWANIE CHMURY, GRAFIKA RASTROWA, DYSPEPSJA, BLOK, FORMA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, BEZIMIENNOŚĆ, BAREŻ, PALIWO SILNIKOWE, ESTYWACJA, SZKARADA, RADIACJA ADAPTATYWNA, MIASTO, KRĄGŁOŚĆ, KOŁECZEK, TYFUS BRZUSZNY, GAŁĘZATKA, MUZYK, TĘPOLISTKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, ODMA OPŁUCNOWA, PLOMBA, EKONOMIA, SPRYCIARKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, CILIOPATIA, PADYSZACH, KWAS SIALOWY, ŁOŻE, NIECZUCIE, RELISZ, MYKOHETEROTROF, AKADYJSKI, WSPARCIE, GLEBA, DOJŚCIE, WYRAŹNOŚĆ, POMYŁKA FREUDOWSKA, MAFIA, BIERZIN, WOJNA, ENERGOELEKTRYK, WANNA, KOT, RZEMIOSŁO, KOCZOWNIK, BAKTERIOLIZYNA, DOK, ŚLONSKI, BIOMETRIA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, LUPA, SZAL, TIAZYD, KWAS PALMITYNOWY, DUPEK ŻOŁĘDNY, EMILY, MOZZARELLA, OMDLAŁOŚĆ, PROROCTWO, RYGIEL, PLEBEJUSZ, KIERUNEK, INSTALACJA, AKORDEON, ?FOLIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.593 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROKLIMAT zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależny bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROKLIMAT
zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależny bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x