ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROKLIMAT to:

zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależny bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.593

GLAZURA, FRAGILARIOWATE, SIERPIK, KOD GENETYCZNY, MANGANOWIEC, FACIO, JACHT ŻAGLOWY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KALIKO, PAMPA, ALASKA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, JĘZYK PERMSKI, BEZŻENNOŚĆ, ROZSADNIK, MUTACJA, POLSKI-SLOWNIK.PL, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, ZOOLATRIA, ECCHI, RADA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, HEGEMON, PRZEWIELEBNOŚĆ, KACZUGA INDYJSKA, RUMUNKA, SAMOOKALECZENIE, POSTERUNEK, RELIKWIARZ, POLARNA CZAPA LODOWA, BOM, BĄBELKI, OWOC SZUPINKOWY, TOWAROZNAWSTWO, CYPRYSOWIEC, ICHTIOFAUNA, KORDONEK, RELIKWIA, FORMALIZM, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, EKSPLOATACJA, STEMPEL, ZBOCZENIEC, NAPÓJ WINOPODOBNY, PRĄTNIK ALPEJSKI, FABIANIZM, PREZESKA, KARB, ANTABA, TRYCYKL, KRWAWNIK, STAROŚĆ, ANTRESOLA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, LINIA, PRODUKTYWNOŚĆ WIELOCZYNNIKOWA, EKSPONENT, SERIAL TELEWIZYJNY, GAZ MUSZTARDOWY, MORESKA, HOMESPUN, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GRUSZECZKA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, FEBRA, AKOMPANIAMENT, POLEW, SĄD PODKOMORSKI, UDAR MÓZGOWY, PRYMITYW, FOTOJONIZACJA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PAPAD, AFRYKANIZOWANIE, BIAŁA FLAGA, KUBECZEK, MIRAŻ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, MECHANIKA, HI-HAT, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, MINY, ATAWIZM, MECENASOSTWO, PORĘBA, SZABLONIK, ZANZA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, DAMAST SKUWANY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, FAZA, NIENORMATYWNOŚĆ, BUT NARCIARSKI, KABAT, FUTRÓWKA, SOS SOJOWY, ŻACHWY, MASZYNOWNIA, ŁUSZCZAK, SAMOOBRONA, WYNIK, ŚNIEŻNIK, CEWKA, PISTACJA, SAMARYTANIN, PIERWSZY, KOLOROWOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, STRONA INTERNETOWA, HADŻ, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, DYFUZJA KULTUROWA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, TYMPAN, PRZYBLIŻENIE, ANGINA MONOCYTOWA, SPOJLER, HIPOTROFIA, ŚWIĘTO, JĘZYK KENTUM, POCHÓD, RYBA KOSTNA, SPALINY, JEDNOSTKA METRYCZNA, SZKLANKA, LOCO, NIECZYSTOŚCI, GRA, WĘZEŁ DROGOWY, PROMENADA, PRZEPIĘCIE, GRZEBIEŃ, KOLO, GROWL, PONCZ, LINKOMYCYNA, KUC BASKIJSKI, GREKA, JARZYNA, CHRYZOTYL, TARCZKA, SILUOZAUR, LAK, DYSZEL, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, KUC POTTOK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MONOPARTYJNOŚĆ, STROPNICA, DZIANINA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KOZAK, GIEZŁO, BUM, PRZYWODZICIEL, PRZEWRÓT, HASŁO, GLONY, CIOCIA, SILNIK OBCOWZBUDNY, GAZ SYNTEZOWY, PEŁZAK, LARGO, ODSTAWKA, PROTOKÓŁ, NAWÓZ ORGANICZNY, AGERATUM, OPARY, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, ZASILANIE, TWORZYWO SZTUCZNE, ŁUPEK GLAUKOFANOWY, IRYS, KIBITNIKOWATE, LUNETA, WŁÓKNO, OPERAT UZDROWISKOWY, OTRZĘSINY, SPÓJNIK, PASEK, RÓW, MAGIERA, SZUMOWINA, BYK, WODA PODZIEMNA, PRZEWODNIK, POCHYLNIA, BASILEUS, KURIA DIECEZJALNA, ŁUPEK MARGLISTY, ZAROBEK, ZDRADLIWOŚĆ, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, EWALUACJA SPLOTOWA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SERM, PLATFORMA PROCESOROWA, GOSPODARKA PLANOWA, TEMBLAK, KANTOREK, MAZUR, BAZYLEUS, KRATOWNICA, CEDUŁA, DAMA, POWĄTPIEWANIE, ROZGRZEWKA, DEMOLUDY, ECCHI, KATAGENEZA, CELIBAT, PRZETOKA, MASZOPERIA, MIERZENIE, ŻÓŁTA GORĄCZKA, POKRYWA, MAKRAMA, TONAŻ, CZAJKOWSKI, WOTUM ZAUFANIA, KADŁUB SAMOLOTU, WIĆ, FLOTYLLA, NIDERLANDZKI, CZERPAK, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, ADWEKCJA, PŁUCZKA, CHRZEST, ORGANKI, TRICHLOROMETIAZYD, DIADEM, DZIAŁ WÓD, TRĄDZIK CHLOROWY, LINIA BRZEGOWA, FIGURA, SZEW, MIŃSZCZANIN, FEROMON, TRUD, TROPIK, ASTROTURFING, PŁATNIK, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KRATA PODGRUP, DOMENA, OKOLICZNOŚCI, GAZOMETRIA, POSZYCIE, PUNK, MIZUNA, PIECZYNG, ZBRODNIA, WYPEŁNIENIE, WYSEPKA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, NAWAŁNICA, GRYS, WNĘTROSTWO, FRONT METEOROLOGICZNY, KOLORYSTYKA, MAGNETYT, TRYGONOZAUR, REOFILE, WSPÓLNOTA, OSCYLATOR, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ALKOHOL ETYLOWY, WIZA POBYTOWA, HASŁO, ALBUMIK, KWAS, POPRAWA, FOKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, FUZJA KONGLOMERATOWA, ĆWICZENIE, NIETOLERANCJA, LATEN, MODYFIKACJA, TON, WOLUMEN OBROTÓW, PRZYSZŁOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, POINTER, ABISYŃSKI KLASYCZNY, NIEŚPIESZNOŚĆ, CINGULUM, BŁOTNIAK, ARSENIAN(III), SSAK MORSKI, WYRAŹNOŚĆ, HYBRYDYCZNOŚĆ, BOLA, DUJKER MAXWELLA, LIGAWKA, DAKTYLOGRAFIA, DWUSTUZŁOTÓWKA, ?RÓJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.593 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROKLIMAT zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależny bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROKLIMAT
zespół czynników meteorologicznych bezpośrednio określających bytowe warunki organizmu lub grupy organizmów, zależny bezpośrednio od różnych przedmiotów terenowych, naturalnych lub sztucznych (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - ZESPÓŁ CZYNNIKÓW METEOROLOGICZNYCH BEZPOŚREDNIO OKREŚLAJĄCYCH BYTOWE WARUNKI ORGANIZMU LUB GRUPY ORGANIZMÓW, ZALEŻNY BEZPOŚREDNIO OD RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW TERENOWYCH, NATURALNYCH LUB SZTUCZNYCH. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast